Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
C harfiyle başlayan rüyalar
10 Mart 2013 Pazar 14:05

C harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Cam

Rüyada cam görmek aydınlığa işarettir. Rüyasında bir pencere önünde olduğunu ve camdan dışarı baktığını görmek bir yolculuğa veya bir yazlığa gitmek istediğine; pencerede camın olmadığını veya kırık olduğunu görmek, mahkemede bir davasının olduğuna ve bu davanın aleyhine sonuçlanacağına; kırık bir camın parçalarını yerden topladığını görmek, halka yarar bir iş için onlara yardım edeceğine işarettir. Cam aynı zamanda aslı olmayan şeylere de yorumlanır. Rüyanızda pencerenize cam taktığınızı görmek, aslı olmayan bir haber alarak şaşıracağınıza yorumlanır. Pencerenizin camı kırılarak etrafa dağıldığını görmek, işittiğiniz bir yalan sözün sonradan aslı olmadığını ve olayın dedikodudan ibaret olduğunu öğreneceğinize işarettir.
Cami, Mescit ve Medrese

Rüyada cami, mescit medrese yaptığını veya tamir ettiğini göreni, kendisine ve ilmine inanılan bir kişi olur. Bir mescit yaptığını gören dindar bir kişi ile evlenir. Kendisini cami mescid veya medresede ve etrafı güller ve çiçekler ve yeşilliklerle çevrili gören, bir iftiraya uğrar, fakat sonradan hakikat anlaşılarak lekelenmeden kurtulur. Kendisini cami mescid veya medresenin içinde gören kişinin ahireti güzel olur. Eğer hacca gitmemiş ise hacca gider. Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapandığını görmek, tevbesini Cenab-ı Hakkın kabul ettiğine işarettir. Bir mescid veya camiye gelip kapısını kapalı bulmak, işlerin güçleşeceğine; kapısının açılıp içeri girdiğini görmek, bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarılacağına; bir hayvana binerek cami veya mescide girdiğini görmek, akrabalarından ilişiğini kesip artık onlara yardım etmeyeceğine; cami veya mescid içinde öldüğünü görmek, tevbe etmesi gerektiğine; cami ve mescidde bir vazifeli olduğunu görmek, yüksek ve tanınmış bir kişiye bir hizmette bulunacağına ; mescidin halı kilim veya hasırlarını eskimiş görmek, karısının veya kocasının iyi yolda olmadığına yorumlanır.
Cebrail (a.s.)

rüyada Cebrail (a.s.)'i go'rmek cennet simgesi olarak yorumlan'r Bir kimse rüyasinda Cebrail (a.s.)'i gormu ise, bu, 0 r(ya sahibinin ameli salih bir kimse olduğuna ve, faydalanacagi bircok haberler alacağına bir iaret olarak yorumlanır. rüyada Cebrail (a.s.)'i giller yuziu bir kilde görmek, duruma göre: hastalıkiardan sifa bulmaya, ya da, sıkıntılardan sela mete ermeye bir işaret olarak yorumlanır, çocugu olmayan bir kimse rüyasinda Cebrail (a.s.)'i görürse, bu, 0 kimsenin çocuk sahibi olacağına bir işaret olarak yorumlanır.
Cehennem

Rüyada cehenneme girdiğini görmek, fakirliğe, kedere, sıkıntıya ve ahirette azaba yorumlanır. Cehennemin kapısına kadar gelip içeriye girmeden döndüğünü görmek, dünyada işlediği günahlara tövbe ettiğine işarettir. Cehennemde günahkar insanların azap çektiklerini görmek, rüya sahibine Allah (C.C) tarafından yapılan bir ihtar olarak yorumlanır. Kimi zamanda, cehennem görmek cehalet, fesatlık, küfür, rızıksızlık, kıtlık ve sefalet ile yorumlanır. Rüyasında cehenneme girdiğini gören büyük bir günah işlemiştir. Kendisine bir zarar gelmeden cehennemden çıktığını görmek, gam ve kederden kurtulacağına işarettir. Kendisine cehennemin yaklaştığını gören zalimler tarafından büyük bir zarara uğratılır. Kimi yorumculara göre de Cehenneme girdiğini görmek, servetin yok olması ile fakirliğe düşmesine yorumlanır. Cehennemde birisinin kendisini yakalayıp ateşe attığını görmek, dünyada hakaret göreceğine, cehenneme girer girmez tekrar çıktığını görmek, günahlarına tövbeker olacağına delildir.
Cenaze

Rüyada cenaze görmek daima sağlığa ve uzun ömüre yorumlanır. Rüyasında bir cenaze alayının arkasından gittiğini görmek uzun ömürlü olacağına; cenazenin kendi ailesinden biri olduğunu ve ağlayarak takip ettiğini görmek, hastası varsa iyileşeceğine, çocuk bekliyorsa bir erkek çocuğu olacağına, kendisini ölmüş görmek mutlu ve sağlıklı bir hayat süreceğine yorumlanır. Bir cenazenin ardından mezarlığa gittiğinizi görmek, uzun bir ömür süreceğinize yorumlanır. Bir komşunuzun cenazesini gömülmeye hazırlamak için onun cenaze işlerini yaptığınızı görmek, komşularınızın sizden hoşnut olduğuna işarettir. Cenazeyi mezara gömdükten sonra telkin duasına amin dediğini görmek, dünya nimetlerinden faydalanacağına; yaşlı bir kimse ise ibadetle meşgul olacağına; genç biri ise, hayata bağlı bir kimse olarak hayata devam edeceğine yorumlanır. Bir cenazede halkın yürüdüğünü görmek cenaze sahibinin o topluluğa başkan olacağına, yahut başka bir topluluğa efendi olup, onlara zulum edeceğine yorumlanır. Bir cenazenin uğurlayan kişilerle birlikte uçtuğunu görmek, o yer halkından büyük bir adamın başına musibet geleceğine yorumlanır.Cenazenin kendi kendine yer üzerinde yürüdüğünü görmek, rüyasahibinin yolculuğuna; bu rüyayı gören kadın ise evleneceğine; eğer evli ise dininin fesadına; cenazesinin kimsenin izlemediğini görmek, mevkiinden düşmeye ve işlerinin bozulmasına yorumlanır.
Cennet

Rüyada cennete girdiğini görmek, ferah ve sevince ve Allah (c.c) tarafından hayra ve selamete ulaştırılacağına yorumlanır.Cennet meyvelerinden yediğini veya kendisine biri tarafından verilip, onları yediğini görmek, hayra, menfaate ve bolluğa işarettir. Eliyle cennet meyvesi toplayıp yediğini gören ilim öğrenir, ama ondan kimse faydalanamaz. Cennet hurileri ile birlikte olduğunu görmek son nefesine kadar nimet içinde bulunmaya yorumlanır. Cennete girmek istediğini fakat girmekten yasaklandığını görmek, dü nyada fesat ve isyana meyil etmeğe işaret eder. Yüzüne cennet kapısının kapandığını gören anne ve babasına isyan eder. Cennete yaklaştığını ve sonra yoldan geri döndüğünü gören hasta olur ve bu rüya hayra yorumlanmaz. Bir meleğin kendisini elinden tuturak cennete götürdüğünü gören, Allah Teale (C.C) huzurunda tövbe eder ve hayra yorumlanmaz. "Cennete gir" denildiği halde girmekten çekindiğini gören din yolunda yürümekten kaçınır. "Cennete girermisiniz" diye kendisinden sorulduğunu gören miras yer. Kılıcını çekerek cennete girdiğini gören tövbekar olup yeniden ibadete başlar. Yüksek bir yerde bulunduğunu ve orasının cennet olduğunu sna kişi bir bilgine veya zengin birine arkadaşlık eder. Elinde cennet kapısının anahtarı bulunduğunu görmek, iman ile ömrünün sonuna kadar yaşar. Cennette olup kendisinin oraya layık olmayan bir iş işlediğini gören günah işlemiş olur. Bir hastanın cennete girdiğini görmesi hayra yorumlanmaz. Kimi zamanda rüyada cenneti görmek daima hayra yorumlanır. Cennete girdiğini fakat içeriye girmediğini görmek, bu rüyayı gören için bir müjdedir. Cenneti rüyasında açıkça gören dünya da her muradına erişir, bütün sıkıntısı geçer. Bazı yorumcular da cennete gülerek girdiğini görmeyi, Allahı çok ama çok anmaya yorumlarlar. Kendisini cennet bahçelerinde dolaşarak görmek ferahlık ve sevince; cennet meyvelerini ağaçlarından kopararak yediğini görmek halk içinde sevilen bir kişi olmak; cennetin suyunda, şerbetlerinden avuçlarıyla alıp içtiğini görmek, dünyanın her türlü nietlerinden faydalanacağına işarettir. Cennet te meleklerin yanına gelip onu selamladıklarını görmek dünyada iken cennete girecek kadar iyi sevap işlediğine; cennet hurması yediğini görmek dünyada rahat bir ömür süreceğine yorumlanır. Cennetten kovulduğunu görmek fakirliğe düşmeye yorumlanır.
Cephane

Rüyada cephane görmek geçimsizliğe yorumlanır. Rüyasında evinin bir odasına cephane yığdığını görmek evinde ve işlerinde hiçkimseyle geçinemediğine; evinin kapısı önünde cephane yığılı olduğunu görmek koşuları tarafından sevilmediğine; cephane yüklü bir arabaya veya kamyona bindiğini görmek o mahalleden başka semte taşınacağına yorumlanır.
Cesed

Rüyada cesed görmek, işlerinin bozulacağına işarettir. Rüyada birirnin cesedi başında olduğunu görmek, korkunç bir olayla karşılaşacağına; cesedin birden bire dirildiğini görmek, hayatının tehlike içinde olduğuna işarettir.
Ceviz

Rüyada cev,z görmek zorluklla elde edilnilen mal veya eşyaya yorumlanır. Rüyada elinde cevizler olup bunlarla hışırtı çıkardığını görmek, düşmanlığa; cevizin çürük çıktığını görmek, haram mala; kendisinin bir çok cevizi olduğunu görmek, bir kişi ile davalı olacağına işarettir. Rüyada bir ağaçtan ceviz topladığını görmek, ir mirasa konacağına işarettir.
Ceylan

Bir ceylan tuttuğunu gören, gayet güzel bir hizmetçiye sahip olur.Bir ceylan kestiğini gören,genç bir kızla evlenir. Ceylanın derisini yüzdüğünü gören, güzel bir kadınla zina eder. Ceylan eti yediğini gören, güzel bir kadın yüzünden mal sahibi olur. Ceylanı öldürdüğünü gören, bir kadın yüzünden kederlenir. bir ceylan yavrusu tuttuğunu gören, güzel bir çocuk sahibi olur. Kimine göre rüyada ceylan görmek, bir yakınınız ile tartışacağınıza, onu suçlayacağınıza, sonra haksız olduğunuzu anlayarak özür dileyeceğinize ve ondan büyük bir iyilik göreceğinize işarettir.
Cin

Rüyada cin görmek, duruma göre: ·zinaya, ya da,kaba kuwete, ya da,·hirsiza, ya da,·ad niyetli kisilere bir işaret olarak yorumlanır,Rüyada cinle konutugunu görmek, duruma gbre, 0 ru'yasahibinin: ·kendinden Ustun kiiierle sohbet edeceği, ya da, ·makam ve rültbe sahibi olacağı, ya da,·haksiz kazanc; elde edeceği, ya da,·kötü bir haber alacağı, ya da,·fitneye maruz kalacağına bir işaret olarak yorumlanir. Bir kimse rtiyasinda cinlerie ilgili herhangi bir sure okudugunulu gören ise, bu, 0 riiya sahibinin ana-baba duasi alacağı ve hayırlı evia tiara sahip olacağı e:kiinde yorumlanır.
Cinayet

Rüyada birisinin öldürüldüğünü görmek uzun zamandan beri kaybolduğunu sandığınız bir yakınınızdan haber alacağınızıa yorumlanır. Birisinin kendi gözü önünde öldürüldüğünü görmek, ileriki günlerde çok önemli olaylarla karşılaşacağınıza işarettir. Kendisinin bir kişiyi öldürdüğünü görmek eğer öldürdüğü kimseyi tanıyorsa ona çok büyük bir yardımı dokunacağına, tanımıyorsa yaptığı bir haksızlıktan ötürü pişmanlık duyacağına işarettir. Kimine göre rüyada öldürdüğünü görmek çok yaşayacağına cinayet işleyen kişinin kaçtığını görmek, haram bir malı satın alacağını; cinayetten tutuklandığını görmek yetim malı yediğine yorumlanır.
Cübbe

Cübbe rüyası dindarlığa yorumlanır. Rüyasında yeşil bir cübbe giydiğini görmek Cenab-ı hakkın (C.C) rızasını tahsil ettiğine;siyah cübbe giydiğini görmek, namaz ve niyazın aksadığı için tövbeye; kendisinin bir başkasına bir cübbe giydirdiğini görmek bulunduğu mahallede dindar bir kişi olarak tanındığına; cübbe giyinmiş bir adamın arkasında birlikte yürüdüklerini görmek, gerek dünya gerek din yolunda iyi bir halde olduğuna işarettir. Kendisini cübbe giydiğini görmek cübbesi yeni ise, bir iftiraya uğrayacağına; eski ve yırtık olduğunu görmek sıkıntı içinde bulunduğuna yorumlanır.
Cüzdan

Rüyasında parası olmadığını görmek,ummadığı bir yerden ir para alacağına işarettir.yolda bir cüzdan bulduğunu gören kıymetlibir şeyini kaybeder.
Cüzzam

Rüyada cüzzam hastalığına yakalandığını görmek mal ve nimete sahip olacağına, cüzzamlı bir yaradan kan ve irin aktığını görmek, haram mala yorumlanır.
Cüce

Rüyada cüce görmek kısırlığa işarettir. Eğer evli iseniz çocuğunuzun olmayacağına, eğer çocuğunuz varsa bu çoçuk için hayra yorumlanmaz, bekar iseniz çok geç evleneceğinize yorumlanır. Sahnede veya herhangi bir yerde bir cüceyi gezerken görmek işlerinizin bozulacağına; bir cüceye yardım ettiğinizi görmek yaptığınız bir işten dolayı pişmanlık duyacağınıza delildir. Bazılarına göre rüyasında cüce gören yakınlarında yardım görür. Rüyasında kendisini cüce olmuş görmek ömrünün uzunluğuna işaretttir. Bir cüce ile arkadaşlık ettiğini gören, ilerideki günlerde kısa bir yolculuğa çıkar.
Celep

Rüyada celep görmek, mal toplayan, bir rivayete göre de evlenme tellalı olan bir adamla yorumlanır.
Cacık

Rüyada cacık yaptığınızı ve yediğinizi görmek, göreceğiniz karışık bir rüyanın etkisi altına gireceğinize, küçük bir rahatsızlık geçireceğinize ve sağlığınızı korumanız gerektiğine işarettir.
Cehalet

Rüyada bir şey bilmediğinizi ve cahil sayıldığınızı görmek, yaradılış itibariyle mütevazi bir kimse olduğunuza işarettir. Başka birinin cehaletine dair rüya görmek ise, başkalarına daima fazla tenkide taraftar olduğunuza yorumlanır.
Ceket

Rüyada ceket görmek, uzun ve mutlu bir yaşayışa; ceket giymek, ailenizle aranızın şeker renk olacağına veya kısa ve geçici bir hastalığa yakalanacağıza işarettir. Üzerinizden ceketinizi çıkardığınızı görmek, uzun zamandan beri sizi yeren ve üzen bir dertten ummadığınız bir şekilde kurtulacağınıza işaret sayılır. Bir dükkandan ceket satın aldığınızı görmek, yeni tanıyacağınız bir kimsenin hayatınızda değişiklik yapacağına yorumlanır.
Cadde

Rüyada cadde görmek, doğrulukla tabir olunur. Bir cadde üzerinde yürüdüğünüzü görmek, doğru yolda olduğunuza, ve herkesin sizi iyi bir kişi olarak tanıdığına işarettir. Cadde üzerinde giderken bir çıkmaz sokağa saptığınızı görmek, bazı dolambaçlı işler yapmayı düşündüğünüze, çıkmaz sokaktan çıkmayıp geri döndüğünüzü görmek, düşüncenizi uygulayamayacağınıza işaret eder. Bir caddede yürürken bir arkadaşınıza rastlayıp, onunla kol kola birlikte yürüdüğünüzü görmek, bir is için veya ticaret maksadı ile birileriyle ortak olacağınıza delildir. Caddede tanımadığınız birisi ile herhangi bir iş hususunda tartıştığınızı görmek kısa bir hastalık geçirerek bir müddet için işinize devam edemiyeceginize yorumlanır. Rüyada cadde görmek dürüstlükle yorumlanır. Rüyada geniş bir caddede yürüdüğünü görmek iş arkadaşları arasında iyi ve mert kişi olarak tanındığına; caddede kaybolduğunu görmek bir işten dolayı başına bir dert açılacağına; caddede yürürken birden bire caddenin daraldığını ve adeta küçür bir sokağa dönüştüğünü görmek ömrünün kısalığına; yürüdüğü caddenin birdenbire gereğinden fazla aydınlandığını görmek ibâdetinin ve zekatının Allah (C.C.) Teâlâ katanda makbul olduğuna işarettir.
Cadı

Rüyada cadı görmek, hayalle yorumlanır. Rüyanızda bir cadı ile arkadaşlık ettiğinizi görmeniz, hayal kurarak bazı olmayacak şeyleri yapmayı düşündüğünüze işarettir, Bir cadının sizi süpürgesi üzerine alıp, havalarda gezdirdiğini görmeniz, havadan bir para kazanacağınızı işaret eder. Bir rivayete göre; rüyada cadı görmek kıskançlık ve fitne ile tabir olunur. Rüyasında bir cadı ile konuştuğunu görmek, eşiyle kavga edeceğine; cadının kendisine bir tılsım verdiğini görmek, bir kız çocuğu olacağına; cadının birdenbire ortadan kaybolduğunu görmek, sıkıntı ve dertlerinden kurtulacağına işaret eder.
Canavar

Rüyada canavar görmek zorlukla yorumlanır. Rüyasında bir canavarın pençesinde olduğunu görmek, düşmanlarının çok olduğuna ve kendisini her yönüyle sıkıştırdıklarına işarettir. Bir canavarın kendisini kovaladığını fakat ona yetişemediğini ve kaçıp kurtulduğunu gören düşman şerrinden kurtulur. Bir canavarla arkadaş olduğunu ve kendisine bir zararı dokunmadığını görmek zor bir işinin kolaylıkla başarılacağına delildir. Kimisine göre; rüyada canavar görmek, hayırlı değildir. Rüyanızda bir canavarın üzerinize saldırarak sizi parçaladığını görmeniz, çok kuvvetli düşmanlarınız olduğuna ve her firsattan sizden kurtulmak için diş bilediklerine işaret eder.
Canbaz

Rüyada canbaz görmek aldatılmaya işaret eder, Rüyasında canbaz olduğunu ve bir ipin üzerinde yürüdüğünü görmek, zor bir işi başaracağına; ipten düşmek ise o işin zorlaşacağına; bir canbazla tanışıp ondan canbazlık öğrendiğini görmek, bir dostundan işi hakkında bazı bilgi alacağına veya bir iş hususunda ondan bazı kağıtlar imzalamasını isteyeceğine işarettir.
Cankurtaran

Rüyada cankurtaran otomobili (ambulans) görmek, uzun zamandan beri çok çalıştığınızdan dolayı, yorgun olduğunuzdan, dinlenmeniz için size bir ihtar, bir uyarı sayılır. Kendinizi cankurtaran otosunun içinde görmek, çoktan beri beklediğiniz bir haberi yakın bir zaman sonra alacağınıza işaret eder.
Casus

Rüyada bir hükümet hesabına veya bir şirkete casusluk ettiğini görmek, yakında çok karışık bir işe katılacağına; bir casus şebekesine yakalandığını görmek, işlerine rakip olacak bir takım kişilerin onun peşinde olduklarına işarettir. Rüyada bir memleket hesabına casusluk eden bîr kimse ile karşılaştığınızı görmek, bulunduğunuz işte, tüccar iseniz ticaretinizde, ev kadını iseniz eviniz veya mahallenizde, ögrenci iseniz okulunuzda sizi çekemeyen kimselerin bulunduğuna işarettir. Bir casusla dostluk kurduğunuzu görmek, rakiplerinizden kurtulmak için çare düşündüğünüze, sizin bir memleket hesabına casusluk yaptığınızı görmek, sizi çekemeyen insanlardan kaçmak için, meslek veya yer değiştirdiğinize işaret eder.
Cebir

Rüyada her hangi bir kimseye karşı cebren bir şey yaptırmak istediğini ve onu bir işi yapmaya zorladığını görmek, işlerinin çok muntazam bir şekilde devam edeceğine ve çok ciddi bir kimse ile bazı önemli işlere girip o işlerin altından kalkacağına işaret eder.
Cellat

Rüyada cellat görmek hayra yorumlanmaz. Rüyasında bir celladın kendisini Öldürmek istediğini ve kendisinin kaçıp kurtulduğunu görmek bir işten dolayı yapılacak muhakemesinde beraet edeceğine; celladın bir başka adamı idama götürdüğünü görmek, bir şehadet için mahkemeye götürüleceğine; celladın birdenbire elbise değiştirip başka bir kıyafete girdiğini görmek, hükümetteki bir işinin hayırlı bir sonuca varacağına işaret eder.
Cemre

Rüyanızda cemrelerden her hangi birinin düştüğünü haber almak, ani bir haber alarak çok sevineceğinize, bu haberle hayatınıza yeni bir renk ve değişiklik geleceğine, geleceğiniz hakkındaki kaygılarınızdan bir anda kurtulacağınıza ve çok yakın bir zamanda yeni bir hayata başlayacağınıza işaret eder.
Cephe kutusu

Rüyada cephane kutusu görmek, itibarın ve malın artacağına işaret eder.
Cephe

Rüyada kendinizi bir harp cephesinde savaşırken görmek, aşk ve his hayatınızda bazı aksaklıkların ve sizi kıskanan kimselerin olduğuna ve bu olayların sizi çok üzeceğine işaret eder.
Cerahat

Cerahat görmek sizi üzen bazı olayların kolaylıkla çözüleceğine ve bundan sonra rahat ve sakin bir hayat geçireceğinize işaret eder.
Cerrah

Rüyada cerrah görmek dargınlıkla yorumlanır. Rüyasında kendisini cerrah olarak görüp bir kişiyi ameliyat ettiğini görmek, bir arkadaşının gönlünü kırdığına; kendisine bir cerrahın ameliyat yaptığım görmek de bu rüyanın aksine yorumlanır. Küyada bir yarası olup da ameliyat için cerrah aradığını görmek, hiç kimse taralından sevilmediğine işaret eder.
Cesur Olamak

Rüyada cesur ve hiç bir şeyden yılma-yan bir kimseyi görmek, veya kendinizin böyle bir kimse olduğunuzu sanmanız, gururlu ve azim sahibi bir insan olduğunuza, yılmayan bir karaktere sahip olacağınıza, geleceğe karşı daima ölçülü bir yol tutacağınıza yorumlanır.
Cetvel

Rüyada cetvel görmek doğrulukla yorumlanır. Rüyada bir cetvelle her hangi bir şeyi ölçtüğünü görmek, yapacağı bir iş hakkında yapıp yapmamayı düşündüğüne; cetvelle kağıt üzerinde bazı cizgüer çizdiğini görmek, vereceği bir kararda çok dürüst davranacağına işarettir. Kimisine göre: rüyada cetvel görmek, bütün yaptıklarınızda doğruluktan ayrılmadığınıza işaret eder. bir cetvelle bir şeyi ölçtüğünüzü görmek, hayatta çok başarılı olacağınıza ve ne murat dilerseniz elde edeceğinize işaret eder.
Ceviz Kabuğu

Rüyada ceviz ağacı görmek kahraman fakat huysuz, asabi bir kişi arabdan gayri bir adamla yorumlanır. Rüyasında ceviz ağacına çıktığını gören böyle bir adamla dost olur. Ceviz ağacım kökünden söktüğünü veya kestiğini gören öyle bir adamı üzer. Ceviz ağacının üzerine devrildiğini görmek, dostunun üzüleceğine işarettir. Ceviz ağacının gölgesinde oturmak veya ona dayanmak, Öyle bir adamın korumasına veya kuvvetine dayanmaya işaret eder. Ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü veyahut ordarı topladığım gören öyle birinden hayır görür ve eline mal geçer. Ceviz ağacının kurulduğunu veya yandığını veya kırılıp devrildiğini görmek Öyle bir adamın üzüntüsüne işarettir.
Cezaevi

Rüyada tutuklanarak cevaevine girdiğinizi görmek, yaptığınız bir işte başarılı olup, şan ve şeref kazanacağınıza işarettir.
Cezalanmak

Rüyada cezalandırıldığınızı görmek, bir kabahatinizin affedileceğine, borç yüzünden biraz üzüleceğinize, manevi sorumluluğunuzun bu günlerde çok artacağına, bir meselenin çıkmaza gireceğine delildir.
Cezve

Cezve görmek gaibden haber almaya yorumlanır. Rüyada kahve pişirdiğini görmek, uzak yoldan bir haber alacalına; kahveyi fincana koyup misafirine verdiğini görmek, yeni bir dost kazanacağına; kendisine kahve ikram edildiğini görmek, bir yakım tarafından üzüleceğine işarettir.
Cımbız

Rüyada cımbızla vücudunuzdan kıl çektiğinizi görmek, bu günlerde etrafınızdakilerden bazı uygunsuz sözler işiterek üzüleceğinize işaret eder.
Cıvata

Rüyanızda bir motor üzerinde cıvatalar görmek, aile ilişkilerinizin artacağına, evli iseniz çocuklarınızın çoğalacağına, bekar iseniz yeni ilişkiler peşinde koşacağınıza, biraz havai bir tabiata sahip olduğunuza işaret eder
Cıvıltı

Rüyada kuş cıvıltısı mutlulukla ta'bir olunur. Rüyada kuş cıvıltısı işitmek, sevdiklerine kavuşmakla yorumlanır.
Cızbız Yemek

Rüyada cızbız yemek, cızbız yapmak, iş durumunuzun çok gevşek, hatta tenbellik derecesinde gittiğine, hareketlerinizde ağırlık haşladığına, bezgin ve usanmış bir haliniz olduğu için sermayenizin yavaş yavaş azalmakta olduğuna işaret eder.
Cibinlik

Rüyada cibinlik görmek &u- saklamakla ta'bir edilir. Rüyasında bir yalakta yattığını ve bir cibinlikle örtündüğünü görmek, evindeki bazı işlerin kendisinden saklandığına; bu karyolada başka birinin yattığını ve üzerinde aynı cibinliğin bulunduğunu gormck,eger yataktaki tamdık biri ise, o kişinin kendisinden bir sır sakladıgna, tanımadığı biri ise, şüphelendiği bir şeyin aslını öğreneceğine delâlet eder.
Cilacı

Rüyada cilacı yani gerek maden ve gerek başka şeyleri cilalayan ve parlatan bir kimseyi görmek, mülk veya bir devlet adamı olmakla ta'bir olunur. Bir şeyi cilaladığnı gören, eğer layık ise, büyük bir rütbe kazanır, değil ise, bir büyüğün yanında bir işe girer. Cilalamak, devlet hizmetine girip bundan hayır ve menfaat görmektir.
Cilt

Rüyada cilt görmek, devlet dairesindeki işlerinizin yolunda gideceğine işaret eder. Rüyasında kara kapb cilt görmek devlet tarafindan cezalandınlacağınıza işarettir. Beyaz cilt görmek nikaha, yeşil cilt görmek, ölülerinizin duaya ihtiyacı olduğuna, cildi açık olarak görmek, geleceğinin açık olacağına ibarettir. Bir rivayete göre: Rüyada cilt görmek gizliliğe işarettir. Rüyasında bir kitabı ciltli olarak görmek yapmak istediği bir işi herkes-den saklı tutacağına, cildi açıp içindeki yapraklan çevirirse saklıhğın bir kısmını açıklayacağına işaret eder.
Cilveli

Rüyada cilveli bir kadınla tanışıp onunla seviştiğini gören, neşe ve sevinç içinde Ömür sürer. Bir kadının rüyada cilve ettiğini görmek ferah ve sevince, kendisinin bir kadımı karşı cilve ettiğini görmek, dünya menfaatlerini elde edererek sevinmeğe çalışmaya, bir erkeğin cilve ettiğini görmek, o kimsenin şerefinin ve kıymetinin noksanlığına işaret eder. Cilveyi bir kadında ve kadının gormeyi iyidir. Erkekte erkeğin görmesi iyi değildir.
Cimri

Rüyada cimri bir kimse ile tanıştığınızı ve onun kasası başında paralarını sayarken görmek, ilerde bir mirasa konacağınıza işarettir. Kasa ne kadar büyük olursa, mirasın miktarı da o kadar çok olur.
Cin Çarpması

Rüyada cin çaptığım görmek, günah işleyeceğine işarettir. Rüyada bir cin ile konuştuğunu görmek, bir düşman ile başının derde gireceğine ve üzüleceğine işarettir.
Cin Suresi

Cin suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kimse, gece hayaller görerek korkar. Fakat cinlerden zarar görmez. Onların şerrinden emin olur. Allah (C.C.) tarafından kendisine ince bir zeka ihsan edilmiştir. Rızk hususunda darlık çekerse de, sonunda çalışarak bolluğu ulaşır.
Cinsi Münasabet

Rüyada cinsi münasebet görmek yardımla yorumlanır. Rüyada bir kadınla sevişmek çok büyük bir mevkie çıkmış bir kişiden büyük bir yardım göreceğine; tanımadığı bir kadınla sevişmek ve cima etmek hükümet tarafından bir yardım göreceğine, bir düşmanla cinsi münasebette bulunmak ona karşı üstünlüğe ve zafere işarettir. Her hangi bir hayvanla zina ettiğini görmek, hayır için başladığı bir işi tamamlayamayacağına işaret eder. Kimisine rüyada birleşme görmek hayra ve sevince işaret eder. Nikah geçmeyen biriyle birlemek meşru olmayan çocuğa, düşmanının kendisi ile birleştiğini görmek, ona üstün geleceğine işaret eder. Kimisine göre: rüyasında bir kimse ile birleşip üzerine gusül etmesi gerektiğim görmek rüyasının ta'biri, eğer rüyada tatmin olmuşsa, batıldır. Çünkü bu rüya şeytanidir. Zina rüyası hıyanete delâlet eder. Komşusunun karısı ile birleşme yaptığım görmekte hayır yoktur.
Cirit

Rüyada cirit oynandığını veya kendinizin cirit oynadığınızı görmek, işlerinizde rakiplerinizle aranızda sıkı bir mücadele, çekişme geçeceğine ve ciridi kazananın bu mücadelede başanlı çıkacağına işaret eder.
Civa

Rüyada gol halinde bulunan civanın içine girip bir şey çıkardığını güren, karısı tarafından hileyle aldatılır. Cıva yemek gam ve kedere yorumlanır. Civa sattığım görmek, kadınların hilesinden emin olmaya işaret eder. Civayla üstü başı kirlendiğini gören, kadınların etkisi altına girer. Bir çok cıvası olduğunu görmek, kadınların malı ile zengin olacağına delildir.
Civciv

Rüyada civciv görmek sevinçle yorumlanır. Rüyada civcivlere yem vermek aile iyinde sevinecek bir toplantı yapılacağına; civcivleri alıp avucunda sevdiğini görmek, bir çocuğunuz olacağına işaret eder.
Cokey

Rüyada cokey görmek yolculukla yorumlanır. Bir cokeyin kendisini bir ata bindirdiğini görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağına; bir cokeyin attan düştüğünü görmek, uzun bir yolculuktan bir yakınının döneceğine; kendisini cokey olarak bir atın üzerinde yansır görmek, eğer tüccarsa, çok para kazanacağına; hastası varsa iyileşeceğino, halktan birisi ise iyi bir iş yapıp bolluğa kavuşacağına; fakir ise hâli vaktinin iyileşeceğine işaret eder.
Cuma Namazı

Rüyada bir camide Cuma namazı kıldığınızı görmek, âhiretinizi düşündüğünüze, şimdiye kadar yaptığınız ibadetlerin Allah (c.c) indinde makbule geçtiğine yorumlanır. Eğer cuma namazını her hangi bir yerde, mesela kıbleden başka bir yöne doğrularak kılıyorsanız, dini kuralların hİÇ birine önem vermediğinize ve bunu her yerde açıkça söyleyerek günah işlediğinize işarettir. Vakitli vakitsiz namaz kılmanız imanınızı tazelemek gerektiğine yorumlanır. Her hangi bir vakit namazına niyet etmiş iseniz, belirli bir şekilde yaptığınız veya yapacağınız bir hayınn mükafatını göreceğinize işarettir. Cuma günü cenaze namazı kılmak memleket büyüklerinden birinin olduğu kadar, aileniz içinde veya yakın tanıdıklarınızdan sevdiğiniz ve itibar ettiğiniz yaşlı bir kimsenin üzüntü haberini alacağınıza işaret eder. Abdestsiz cuma namazı kıldığınızı görmek ise, size üzüntü verecek ve neticesi çok karışık bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.
Cum'a Suresi

Bu sûreyi rüyasında tamamen veya kısmen okuyan veya okuyandan dinleyen kimse, Allah'ın (C.C.) indinde makbul olup, halk arasında da ünlü bir kişi olur. Bu süre için Kimisi; "Hayırlı işler görüp sevap işler. Dünyası ve ahircti hayırlı olur." diyor.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA