Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ç harfiyle başlayan rüyalar
10 Mart 2013 Pazar 14:04

Ç harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Çadır

Rüyada çadır görmek kapalılığa işarettir. Rüyasında çadır görmek hayatının değişikliklere uğrayacağına bir çok işlere girip çıkacağına, sonunda mutlu bir hayata kavuşacağına delâlet eder. Bir çadır kurduğunuzu görmek, yeni bir işe başlayacağınıza; çadırınızın yıkıldığını görmek, işinizin bozulacağına; bir çok çadırların kurulduğu bir yerde bulunduğunuzu görmek, çok ortaklı bir airkete veya bir kooperatife gireceğinize delildir. Rüyada bir çadırda oturduğunu görmek, hayatının bazı değişikliklere uğrayacağına yorumlanır. Çadır kurduğunu gören bir ev satın alır veya başka bir eve taşınır. Birçok çadırların kurulu olduğunu görmek, bir kooperatife üye olup ev sahibi olacağına işarettir.
Çağanoz

Kıskançlık ve hasete yorumlanır. Rüyasında çağanoz görmek arkadaşlarınız tarafından kıakanıldığınıza, çağanozu elinize aldığınızı görmek nazara uğrayacağınıza işarettir.
Çağırılmak

Rüyada çağırıldığınızı görmek hastalığa işarettir. Rüyada tanımadığınız biri taralından adınızla çağırıldığınızı görmek, tehlikeli bir hastalığa yakalanacağınıza; tanıdığınız biri taralından çağırıldığının görmek, ecelinizin yaklaştığına; Bizin birini çağırdığınızı görmek, bu rüyanın aksine yorumlanır. Rüyada birisinin kendisini çağırdığını veya kendisinin bir kimseyi yanına çağırdığını görmek, o kimseden büyük bir yardım göreceğine veya kendisinin bir kimseye yardım edeceğine delâlet eder.
Çağla

Rüyada çağlayı mevsiminde görmek müjdeli bir habere ve sevince delâlet eder. Mevsiminin dışında çağla görmek veya yemek, hastalığa veya kötü bir habere yorumlanır.
Çağlayan

Rüyada çağlayan görmek büyük bir faydaya yorumlanır. Rüyasında çağlayan altında yıkandığım görmek, büyük bir mirasa konacağına, bir çağlayandan bir bardağa su alıp içtiğini görmek bir işe veya bir memuriyete gireceğine, tüccar ise kazanacağına, hasta ise iyileşeceğine, fakirse rızkının artacağına işarettir. Çağlayan görmek, bulunduğu bir mevkiden daha üst bir yere geçeceğine işarettir. Bir çağlayandan atlayıp karşı tarafa geçtiğini görmek, hayatta önüne çıkacak bütün engelleri aşacağına delâlet eder.
Çakal

Rüyada çakal görmek Ibn-i Şirine göre vücud ile ta'bîr olunur. Bir çakal ile döğüştüğünü görenin akrabası ile arasında bir mahkeme konusu çıkar. Bir cakalı kovaladığım ve tutmak istediğini fakat tutamadığını görmek, romatizma hastalığına işarettir. Bir çakalın kendisiyle oynadığını görenin, karısı kendisine âşıktır. Çakalın kendisinden uzaklaştığını gören, kefalet yüzünden zarara uğrar. Rüyada çakal görmek, akrabasından bir düşman veya bir bilginle tanir olunur. Bir çakal bulduğunu veya tuttuğunu veya birinin kendisine verdiğini gören, akrabasından akıllı bir düşmanla konuşur. Çakalın kendinden kaçtığını görenin, borçlusu kaçar. Bir arslanın çakalı parçalayıp yediğini gören, hasta ise iyi olur, kederli ve sıkıntılı ise feraha çıkar, borçlu ise borcunu öder. Çakalın derisi, kemiği ve eti mala işarettir. rüyada çakal görmek, halkın hakkını yemek, bir rivayete göre de merhameti az, zalim bir erkek ile ta'bir olunur. Evine çakal girdiğini görmek, oraya bu huyda bir adamın geleceğine, çakalı kucaklayıp öptüğünü görmek düşmanına üstün geleceğine delalet eder.
Çakı

Rüyada çakı görmek kütü söze delâlet eder. Rüyada birisinden bir çakı aldığınızı görmek, ondan kötü bir söz işiteceğinize, birisine bir çakı verdiğinizi görmek, bunun aksine; bir çakı ile bir meyveyi kestiğinizi görmek, bir sevdiğinizle ilişiğinizi keseceğinize: bir çakı ile bir şey oyduğunuzu görmek, hakkınızda yapılan bir iftira veya söylenen kötü bir sözden dolayı çok üzüleceğinize delâlet eder. Bazı tamircilere göre: rüyada çakı jjörmek sağlığa işarettir. Rüyasında bir çakı ile oynarken elini kestiğini görmek, hafif bir hastalık geçireceğine; çakısını açık alarak görmek, şansının açık olacağına delâlet eder.
Çakmak

Rüyada çakmak görmek, istekle yorumlanır. Çakmağı yanarken görmek, bütün dileklerinin yerine geleceğine, çakmağı çaktığı halde bir türlü yıkamadığını görmek, düş kırıldığına uğrayacağın a; yen i bir çakmağı olduğunu görmek, mutlu bir haber alacağına; bir rivayete göre de kıymetli bir hediye alacağına delâlet eder. Rüyada çakmak görmek hiddete yorumlanır, ttir çakmakla birisinin sigarasını yaktığıma görmek, o adama veya bir bankasına çok kızdığınıza; birisinin çakmakla sizin sigaranızı yaktığını görmek, bu rüyanın aksine; yerde bîr çakmak bulduğunuzu görmek, bir iş yerinde istemediğiniz bir durumla karşılaşacağınıza; arkadaşınız tarafından sîze bir çakmak hediye edildiğini görmek, hakkınızda çok kötü şeyler düşünüldüğüne işarettir.
Çakmaktaşı

Rüyada çakmaktaşı görmek haberle yorumlanır. Bu taşı rüyada görmek, uzaktan alınacak bir habere delalet eder. Fakat bu haber sıkıcı bir haber olarak tabir edilmektedir. Bir başka rivayet göre de çakmaktaşı, aniden meydana gelecek bir felakettir.
Çalar Saat

Rüyada rakkaslı veya rakkassız bir çalar saat görmeniz, artık çalışma hayatınızda yorgunluk ve bitkinlik duyduğunuzdan dolayı işlerinizi başka birisine devretmeği düşündüğünüze delâlet eder. Saatin çalış adedine göre bu rüya yorumlanırsa şöyle bir ifade meydana çıkmaktadır Saatin biri vurması uyan; ikiyi vurması, yeni bir işe teşebbüs; üçü vurması yeni bir işe başlama, dördü vurması sermaye artırımı; beçi vurması, yeni ticari sahalar araştırma; altıyı vurması ticari ortaklıklar; yediyi vurması yeni personel ihtiyacı; sekizi vurması işi fabrikasyona dökmek; dokuzu vurması vergi ve kazanç bilançosu; onu vurması, yeni teşebbüsler, onbiri vurması yorgunluk; enikiyi vurması işi varislere devretmek.
Çalgı

Rüyasında çalgı görmek, muhtelif şekillerde tefsir olunur: Çalgıyı kendisi, temiz giyinmiş olarak, ibadet zamanı dışında çalıyorsa, yaptığı iş halk arasında alâka uyandıracak demektir. Tek başına çalgı çalan, heyecanlı bir haber alır. Çalgı, trampet ve davul gibi şeylerse, bir dedikoduyu halka ilan eder. Ney çalmak hayırlıdır.
Çalgıcı

Rüyada çalgıcı görmek yalan sözlerle yorumlanır. Rüyasında çalgı çalınan bir yerde oturduğunu görmek, hakkında bir çok dedikodular yapıldığına; çalgı aletlerinden birini çaldığını görmek, birisi hakkında bir başkasından kölü sözler işiteceğine, çalgı çalınan bir yerden kızarak ayrıldığını görmek, yapılan bazı dedikodulardan dolayı sinirleneceğinize; rüyada bir çalgıcı ile kolkola gezdiğinizi görmek, sizin de bazı yalan ve aslı olmayan işlere karıştığınıza; bir çalgıcı ile kavga ettiğinizi görmek, uygunsuz bir kişi ile karşılaşacağınıza işarettir. Bazılarına göre Çalgıcı görmek, sonu olmayan bir takım hayaller peşinde koştuğuna, birçok çalgıcının bir arada çaldıklarım görmek, büyük işler yapmak hülyası ile rüya sahibini kandırıp bazı olmayacak işler yapmaya davet edildiğine, kendisinin bir çalgıyı çaldığını görmek, çoktan heri yapmayı düşündüğü yeni bir işi yapmak için hazırlandığına delâlet edir.
Çalı Fasulyesi

Rüyada çalı fasulyesi topladığım görmek, zengin bir kimseden yardım göreceğinize işarettir. Çalı fasulyesini yediğini gören işlerinde başarılı olur.
Çalışma

Rüyada durmadan bir işte çalıştığını gören, hayatta başarılı bir iş adamı olur, bir başkasını çalıştırarak, kendisinin sadece ona gözcülük ettiğini gören, hükümete verdiği büyük bir projesine olumlu cevap alır. Rüyada bir odaya kapanıp masa başında kalemle veya cetvelle resim yaparak veya yazı yazarak çalıştığını görmek, ömrünün uzun olacağına ve yaşadığı müddetçe sıkıntı yüzü görmeyeceğine delâlet eder. Bir bahçede ekim işleriyle veya bir fabrika veya atel-yede bedenen çalıştığını görmek, sağlığa, oldukça zenginliğe ve bolluğa işaret eder.
Çalpare

Rüyada bando ve mehterde kullanılan çalpa-re (zil) görmek, yaptığınız her hangi bir işe tereddütsüz girmeniz gerektiğine işarettir. Çalpare hayatınızda sizin için başarısız sonuçlanacak hiç bir işin olmadığı müjdecisidir. Bu bakımdan rüyasında çalpare gören kimse mutlu ve rahat bir bayat sürer ve bolluk içinde yaşar.
Çam Ağacı

Çam ağacı görmek, uzun ömre ve haşmete delâlet eder. Bir çam ağacı fidanı dikmek, hayırlı ve iyi işe başlamak, çam fidanı koparmak kötü iş yapmak şeklinde tefsir olunur. Çam dalı, uğurdur. Çam ağacına çıkıp oturmak ikbal ve saadet demektir.
Çam Fıstığı

Rüyada çam fıstığı görmek hayırdır. Çam fıstığını ağacından topladığım veya yediğini görenin eline cömert bir adam tarafından verilecek mal ve para geçer,
Çam Fıstığı Ağacı

Çam fistığı ağacı görmek büyük, sözü geçer fakat eşiyle geçinemeyen fena huylu, hırsızlan koruyan biri ile yorumlanır.
Çamaşır

Rüyada çamaşır görmek yeniliklerle yorumlanır. Rüyada çamaşır değiştirdiğini görmek, evlenmeğe; çamaşır yıkadığım görmek, yolculuğa çıkacağına; bir dükkandan iç çamaşırları satın aldığını görmek, yeni arkadaş ve dostlar edineceğine; bahçede bir ipe çamaşır astığını görmek, ayrılığa işarettir. Rüyada çamaşır görmek, çok istediği bir işe başlayacağına işarettir. Çamaşır yıkadığım gören kadınsa, kocası ile aralarında küçük bir tartışma çıkar.
Çamaşır Yıkamak

Rüyada çamaşır yıkadığınızı görmek, büyük bir üzüntü içinde olduğunuza ve bundan kurtulmaya çalıştığınıza ibarettir. Renkli çamaşırlar büyük kederlere ve sıkıntılara, beyaz çamaşırlar ise hafif kırgınlık ve üzüntüye işaret eder. Çamaşır astığınızı görmek, hasınızda dolaşan bir beladan kurtulduğunuza ve selamete eriştiğinize işaret eder.
Çamur

Rüyada çamur görmek para ve servetle yorumlanır. Sokakta giderken üzerine çamur sıçradığım görmek, yeni bir iş sahibi olacağına; bir çamura düştüğünü görmek, beklemediği bir mirasa konacağına; çamur içinde bir şey bulduğunu görmek, piyango'veya .benzeri bir yerden eline para geçeceğine işarettir. Rüyada yağmur suyundan dolayı meydana gelen çamur görmek hayırlı değildir. Bir rivayete göre çamura basmak, dünya işlerinde uğraşmaya ve düşünmeye delâlet eder.
Çan

Bir çan sesi işitmek müjdeli bir habere delalet eder. Bir kilisenin çan kulesine çıkarak, çan çaldığını görmek, herkesten saklamak istediği bir sırrının bütün mahalle halkı taranndan duyulacağına, çanın yerinden koparak sokağa düştüğünü ve düşerken büyük bir ses çıkardığını görmek, Önemli ve beklenmeyen bir haber alacağına delâlet eder. Rüyada çan görmek din zayıflığına yorumlanır. Rüyasında çan sesi duymak Ccnab-ı Hakk (C.C) taranndan kendisine yapılmış manevi bir ikaz olarak kabul edilir. Kendisinin bir kulede çam sallayıp ses çıkardığım görmek, küfre delâlet eder. Çan sesi duyunca kulaklarım tıkayarak sesini duymak istemediğini görmek, zekatının noksanlığına, tövbe etmesi ve şeriata uyması gerektiğine işarettir.
Çanak

Rüyada çanak kısmetle yorumlanır, Rüyasında bir çanak içinde kendisine bir şey ikram edildiğini görmek, büyük bir kısmete konacağına; elinde boş bir çanak olduğunu görmek, para kazanmak için yeni bir teşebbüse geçeceğine; çanağının elinden düşerek kırıldığını görmek, başladığı bir işi başaramayacağına delâlet eder.
Çanta

Rüyada çanta görmek yakında bir yolculuğa çıkacağınıza delildir. Deri bir çanta görmek, ev içindeki dargınlıkların tatlı bir şekilde sona ereeeğine, kumaştan yapılmış bir çanta görmek ban dedikodular duyup üzüleceğinize, yırtık bir çanta görmek ise, çılgınca bir işe hiç düşünmeden para yatıracağınıza işarettir. Çantasına para koyduğunu görmek, banka hesabının çoğalacağına; çantasını kaybettiğini görmek, banka hesabında parasının azaldığına; çantasını kaybettiğini ama bir kaç gün sonra bulduğunu ve sevindiğini görmek, satışa çıkardığı bir malından yüklü bir para alacağına; elindeki meşin çantasının birden bire bez çanta haline geldiğini görmek, dostları tarafından zarara uğrayacağına; aslında bez olduğu halde elinde birden bire deri çanta görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır.
Çapa

Çapa görmek nafile işlere yorumlanır. Elinde çapa ile dolaştığını görmek yapacağı işi kesti remeyip boşuna zaman harcadığına; çapa ile bir yeri kazdığını görmek, para kazanmak için bir yeni iş düşündüğünüze; odanızda bir çapanın durduğunu görmek kararsızlığınıza işarettir.
Çapraşık İşler

Rüyada bir takım çapraşık ve kanşık islerle uğraşarak vaktinizi beyhude harcadığınızı görmek, geçirdiğiniz yorucu günlerin sıkıntısı içinde olduğunuza, bundan kurtulmak için bir müddet acık havada dinlenmeniz gerekeceğine delâlet eder.
Çardak

Çardak görmek yeni bir yuva ile yorumlanır. Rüyasında bir çardakta oturduğunu görmek, kafasında bazı planlar yaparak ev sahibi olması veya bir iş kurarak para kazanması için yapması gerekli bir şeyi düşündüğüne; kendisinin bir yeni çardak kurmaya çalıştığını görmek, ev sahibi olacağına; çardakta kahve, çay gibi bir şey içtiğini ve istirahat ettiğini görmek, yakında arzularına kavuşacağına işarettir.
Çark

Rüyada çark görmek dolambaçlı işlerle yorumlanır. Rüyasında çark görmek, işlerinin düzgün gitmediğine; çarkın kırıldığını görmek, işlerinin durduğuna; makinasına yeni bir çark taktırdığını görmek, yeni yeni usullerle işlerini düzeltmeğe çalıştığına delâlet eder. Bazılarına göre; rüyada çark görmek, geçmişle ilgilidir. Geçmiş zamanda bir yelimin hakkını yediğinize veya bir kimseden haksız bir menfaat sağladığınıza işarettir.
Çarmıha Gerilmek

Çarmıha gerilmek de asılmak gibi yorumlanır. Aralarında çivide çakılmak farkı vardır ki, bu da bazı yorumculara göre, aa duyulmadığı takdirde, iyidir. Bazılarına göre, çarmıha gerilmiş olduğunu görmek, ayıplanmaya işarettir.
Çarpılmak

Rüyada çarpılmak hayra yorumlanmaz, rüyasında birden bire çarpılıp, elinin, yüzünün biçimsiz bir duruma girdiğini görmek, işlerinin alt üst olacağına bütün düzeninin bozulacağına işarettir. Bazılarına göre; rüyada çarpılıp sarsak yürüdüğünüzü görmek, iyiliğe yorumlanır; işlerinizin yolunda gideceğine, hastanız varsa iyileşeceğine, borcunuz varsa, ödeyeceğinize işarettir. Ancak bir adağınız varsa borcunuzu yerine getirmeniz gerekmektedir.
Çarşaf

Rüyada çarşaf görmek gizlilikle yorumlanır. Rüyasında bir çarşafa büründüğünü görmek, evinden ve ailesinden sakladığı yeni bir işe girişeceğine; üzerindeki çarşafı çıkardığım görmek, şüphelerinden kurtulacağına; kadın olmadığı halde çarşaf giyindiğini görmek, bir sıkıntıya düşeceğine; yatak çarşafı görmek ise bolluk ve berekete işarettir.
Çarşı Pazar

Rüyada çarşı görmek artışa delâlet eder. Rüyasında bir çarşıda gezindiğini görmek, yeni bir iş tasarladığına, çarşıdan bir şeyler satın aldığını görmek, rızkının bollaşa-cagına; çarşıda bir dükkanın önünde satılan şeylere baktığım görmek, beslediği bir ümidin hakikat olacağına; genellikle çarşı bir ibadet yeri ile de yorumlandığı için çarşıda alış veriş etmek bazılarınca ibadete de yorumlanır. Aldığı malların bolluğu yanında, yaptığı ibadetin de Cenab-ı Hakk (C.C) tarafından kabul edildiğine işarettir. Çarsı-pazar kazançla yorumlanır. Rüyanızda bir pazardan alışveriş ettiğinizi veya pazarı dolaşıp alacağınız şeyleri hesapladığınızı görmek, kazancınız ile masrafınızın, yani bütçenizin denk olmadığına, birçok şeylere ihtiyacınız olduğu halde, paranızın kıt olması yüzünden alamadığınıza delalet eder. Çarşıyı bazı ta'birci-ler savaş meydanı ile de yorumlarlar. Çünkü sava$ bir çeşid ticaret meydanıdır. Savaş kazanan ganimet elde eder. Ve kazanca girer. Bazı yorumculara göre de çarşı bir çeşit mescittir. Nitekim mescit de çarşı olarak yorumlanır. Bir kimse kendisini bilmediği bir çarşıda bir mal sattığını ve sattığı maldan zarar ettiğini görse, eğer bir okulda okuyorsa, tahsili yanda kalır; bir yerde çalışıyorsa, işinden olur. Bir iş yapmak veya evlenmek niyetinde ise, bu niyeti suya düşer. Çarşıdan bir mal alıp evine geldiğini ve eve dönünce o malın elinde olmadığını görmek, ümit ettiği ve beklediği şeylerin olmayacağına delâlet eder. Çarşıya gelip de her tarafi boş ve hiçbir şeyin san I madiğim görmek, ibadetinin noksanlığına, dini emirleri yerine getirmediğine işarettir. Çarşıda herşeyi olduğundan daha çok ve bol olduğunu görmek, rüya sahihinin dini inancının kuvvetli olduğuna, ibâdetini islâm şartlarına göre yerine getirdiğine ve Allah'ın (c.c) katında makbul bir kul olduğuna delildir. Çarşıda bir fakir görüp, onu yanına alarak, almak istediği her şeyi alıp, ona hibe eden kimse, cennetin sakinlerinden olur. Çarşıdan atla geçmek murada; araba ile geçmek, muradının çabuk olacağına; çarşı ortasında durup namaz kılmak, evli ise çocuğu olacağına; bekarsa evleneceğine işarettir. Çarşıya gelip de hiçbir şey almadan döndüğünü gören, ümit ettiği kazancı elde edemez. Çarşı, satıldığı mallann cinsi ile de yorumlanır, şöyle ki; mesela bakırcılar çarşıyı tabirnamede bakınn delâlet ettiği sembol ve yorumlar göz önünde tutularak yorumlanır. Böylece her çarşı hangi malın çarşısı ise ona göre ta "bir edilir. Ünlü ttfbircilerin yorumlarına göre, çarşıların satılan mallara göre tabirleri kısaca şöyle: Helvacılar çarşısı, Ulam dinine, kumaşçılar çarşısı mutluluğa, yüksek memuriyetlere, bol kazanca; mücevherat çarşısı Allah'ı (c.c) daimi surette anmaya, zikretmeye, ilim tahsiline ve savaşa; bakırcılar çarşısı hafif bir hastalığa, bekarlar için evlenmeğe ve fenalık ile yorumlanır. Yüncüler çarşısı geniş rızk ve miras almaya; pamukçular çarşısı malının artacağına, zenginliğe, batıldan hakka dönüşe, tahıl (hububat) çarşısı ziraata, bol ürün almaya; sebze halini görmek geçim darlığına, balık pazarı rızka ve berekete, deniz yolundan iyi haberler almaya; kasaplar çarşısı kan dökülmesine, evde tartışmaya; yağcılar çarşısı istek ve şehvetlerin artmasına, hastalıktan iyiliğe kavuşmaya; halıcılar çarşısı deniz yolculuğuna; saraçlar çarşısı ilim ve çocuk Bahibi olmaya; mezeciler çarşısı ferahlığa, sevince; eczaneler mal saklamaya ve sırlan saklı bulundurmaya; buğday ve un çarşısı ucuzluk ve bolluğa, korkudan emin olmaya; keresteciler çarşısı ayrılığa; kiremitçiler çarşısı ev sahibi olmaya veya yeni bir eve taşınmaya; demirciler çarşısı, yükselmeye ve güzel davranışlara; kavaÜar çarşısı evcil hayvanlara, hizmetçilere; çadırcılar çarşısı çocuklara ve kısa gezilere; hasırcılar çarşısı karın ağrısına; kalaycılar çarşısı,yeni mallar edinmeye; süse ve ziynete; sandıkçılar çarşısı anlayış ve güzelliğe; ahçılar ve lokantacılar, hastalıktan kurtulmaya ve iyileşmeğe; şişe ve cam eşya (züccaciye) çarşısı yara.ayrılık ve kovulmaya; kağıtçılar çarşısı mahkeme ve devlet dairelerine düşmeğe; camcılar çarşısı, küskünlüğe, hafif ağız tartışmalarına; kuru yemişçiler ağız tadına ve dostluğa; manavlar çarşısı ise yazlık kısa gezilere ve mutlu günler geçirmeye delâlet eder.
Çatal

Rüyada çatal görmek nzıktır; çatal kullanarak yemek yediğini gören, mutlu bir ev hayata sürer, eşinden x-e çocuklarından saygı görür, sağlıklı yaşar uzun ömürlü olur. Elinde çatal olduğunu ve ününde yemek bulunmadığını gör-mek.parası olduğu halde hangi işi yapacağına tereddüt ettiğine; çatalla yemek yediğini görmek, yaptığı işten dolayı hayır göreceğine; elindeki çatalı yemek yemesi için arkadaşına verdiğini görmek, işine bir ortak alacağına veya evine bir hizmetçi bulacağına işarettir.
Çavdar

Rüyada çavdar görmenin ta'biri mısır gibidir.
Çavuş

Rüyada askeri rütbeli bir çavuş veya bir amele çavuşu veya bir itfaiye çavuşu görmek, son zamanlarda disiplinsiz, başı boş bir iş hayatı sürmeniz yüzünden işinizde zarar ettiğinize ve kendinizi toplayarak işlerinizi düzene sokmanız ve kendiniz île ilgilenmeniz gerektiğine delâlet eder.
Çay

Rüyada çay içtiğini görmek iyiye yorumlanır. Bir kahvehanede arkadaşlarıyla birlikte çay içtiğini gören, işinde ve hayatında mutlu bir ömür sürer. Evinde misafirlerine çay ikram ettiğini veya böyle bir yerde kendisine ikram edilen çayı içtiğini görmek, herkes tarafından saygı güren bir kişi olduğuna ve bütün tanıdıkları tarafından sevildiğine delâlet eder. Bir dükkandan paketle çay satın aldığını görmek, uzak bir akrabasının gönderdiği kıymetli bir hediyeyi alacağına, veya bir büyük adamdan menfaat göreceğine işarettir. Eline aldığı bir çay fincanını veya bardağını kaza ile üzerine döktüğünü görmek, yapmak istediği önemli bir işi yapamıyacağına, bunun için büyük bir engelle karşılaşacağına delâlet eder. Rüyada çay görmek iyiye yorumlanır. Rüyada çay görmek, iş ve duygusal hayatınızda iyi yolda olduğunuza işarettir. Bir misafirlikte veya kahvede size çay ikram edildiğini görmek, yeni bir iş veya memuriyet veya büyük bir kısmete ulaşacağınıza delâlet cder.Çay bardağınızı kaşıkla karıştırdığınız halde şekersiz olduğunu fark ettiğinizi görmek, yapacağınız her hangi bir işte size engel olacak birilerinin bulunduğuna, limonlu çay içtiğinizi görmek, bir kişiden yardım göreceğinize işarettir.Razılarına göre rüyada çay içmek, zevke, neşeye ve keyfe ibarettir. Billur bir kadehte berrak çay içmek hayır ve ınenfaata delâlet eder. 13ir rivayete Köre iyi bir eşlen hayırlı bir evlada delildir. Çay bulanık ve çok koyu renkte olursa keder ve skıntıdır. Çayın çok sıcak olması hastalığa, şekersiz olması kedere, toprak çanakta çay içmek, rızıkta darlığa, adi bir kapta çay içmek fakirliğe delâlet eder.
Çay (Dere)

Bir çay kenarında oturduğunu ve su ile oynadığını görmek, evinde rızkında bolluk ve bereket olacağına; evli ise bir erkek çocuğu doğacağına, bekar ise evleneceğine işarettir. Bir çayın üzerinde kurulu bir köprüden geçtiğini görmek, gireceği bir sınavı kazanacağına, köprünün ortasında gcçmokden vaz geçerek geri döndüğünü görmek, o sınavı kaybedeceğine dalâlet eder.
Çay Bahçesi

Rüyada bir yay bahçesinde çay içtiğinizi görmek, maddi sıkıntıdan kurtulup feraha çıkacağınıza, bir çay tarlasında ürün topladığınızı görmek, etrafınızdakilere maddi ve manevi yardımda bulunarak kalb huzuru içine gireceğinize, mal ve mülkçe yeni zenginliklere kavuşacağınıza delâlet eder.
Çaydanlık

Rüyada çaydanlık görmek dedikoduya işarettir. Rüyasında çaydanlık görmek, hakkında bazı dedikodular yapıldığına, çaydanlıktan çay doldurulduğu görmek, kötü bir söz işiteceğine, çarşıdan bir çaydanlık satın aldığını görmek, bîr kişi ile ağız tartışması yapacağına delâlet eder.
Çayır

Rüyada çayır görmek Cenab-ı Uakk'ın (C.C.)lût-funa yorumlanır. Rüyasında bir çayırlıkla gezindigni görmek ibadetlerinin kabul edildiğine ve cennetle müjdelendigınc. çayırda uzanıp yatugını görmek, yetim ve kimsesizlere yardım etmeğe, çayırda kuzu otlattığını görmek, hayır ve iyilikte bulunacağına, çayırda şarkılar okuyarak gezindiğini görmek, ibadetinize devam etmeniz gerektiğine delâlet eder. Çayır görmek, yeni bir hayattır. Rüyada çayırlanıl içinden geçmek, işinizde başarılı olacağınıza ve yapacağınız her İşi severek vo isteyerek yapacağınıza delildir. Bir çayırın ortasında uzanıp yatmak ve şarkı söylemek, hayatı yaşamayı çok sevdiğinize delâlet eder. Çayırda koşup kendi kendinize şarkılar söylediğinizi görmek, birtakım düşüncelerinizi uygulayıp etrafınızdaki insanların mutluluğuna çalışacağınıza ve onların takdirini kazanmak istediğinize yorumlanır.
Çaylak

Rüyada çaylak veya o türden vahşi kuşlar görmek zâlim bir idareci, insafsız bir hâkim ve bir memur, hilekir bir erkek ile ta oir olunur. Bir çaylak tuttuğunu veya hayvanın evine girdiğini gören, zâlim bir idareci ve insafsız bir hâkim ile dost olup onlardan iltifat görür. Bir çaylağı vurarak öldürdüğünü gören, hi-lekar bir adamı mahveder. Evinin damında bahçesindeki ağaçta bir çaylak tünediğini görmek, idareci veya hâkim tarafından menfaat göreceğine delâlet eder.
Çeyiz

Rüyada çehiz görmek setere yorumlanır. Rüyasında çehiz sandığı görmek, askerlik çağında ise askere gideceği-ne^nemur ise; başka bir yere tayin edileceğine; cehizJerin bir odada sergilendiğini görmek, evden taşınmaya veya bir ev satın almaya; çarşıdan çehiz satın aldığını görmek, büyük bir miras için bir başka memlekete gideceğine delâlet edor.
Çehre (Yüz)

Rüyada güler yüzler görmek, işlerinizin yolunda olduğuna ve hiç bir şeye ihtiyacınız bulunmadığına yorumlanır. Asık yüzler görmek, işlerinizin yolunda olmadığına, sizi her firsatta rahatsız eden bazı olaylarla sıkılıp üzüldüğünüze işarettir. Rüyanızda masum bir çocuk yüzü görmeniz sizin ve ailenizin daima sevinç ve mutluluk içinde ve sağlıklı hayat süreceğinize delâlet eder..
Çek

Rüyada para yerine kullanılan çek görmek, yeni yatarımlar için paraya ihbyacımz olduğuna ve bunu bir dostunuzdan veya bir bankadan dağlamaya çalıştığınıza işarettir. Birisine para karşılığı bir çek imzaladığınızı ve verdiğinizi görmek, bir alacağınızdan dolayı karşılığında çek alacağınıza yorumlanır.
Çekiç

Rüyada çekiç kullanmak yani herhangi bir yere çekiçle bir şey çakmak, geçici bir sıkıntı ve tasaya; bir çekiç sesi duymak ani bir davetle çağrılmaya delâlet eder. Çekiç görmek, kuvvetli bir kimse ile la'bir olunur. Bir kimseye çekiçle vurduğunu gören, büyük bir kimsenin yardımı ile birine üstün gelir. Kirınani'ye göre: rüyasında çekiçle bir örs üzerindeki bir demiri dövdüğünü gören, kendisi demirci değilse, iki büyük kimse arasında söz taşır, birini ötekisi aleyhinde çekiştirir ve aralarında düşmanlık olmasına sebep olur. Rüyada çekiç görmek şiddetle yorumlanır. Rüyasında bir yere çekiçle çivi çaktıgnı görmek işinde adamlarına şiddetle muamele ettiğine, çivi çakarken çekici eline vurduğunu görmek, maiyetindeki kimselerin kendisinden şikayetçi olduklarına, çivi çakarken veya çekici başka suretle kullanırken sapının kopup yere düşdügünü görmek, o isinden ayrılacağına ve ticaret yapıyorsa zarar edeceğine evli ise eşinden ayrılacıgına, veya çocuklarından veya ev halkından birinin evden ayrılıp gideceğine işarettir. Bazılarına göre: Rüyada çekiç görmek acı ile yorumlanır. Rüyasında çekiç görmek üzücü bir haber duyacağına, çekiçle bir yere bir çivi çaktığım görmek, bir hastalığından dolayı ameliyat edileceğine işarettir.
Çekirge

Rüyada çekirge görmek sebatsızlıkla yorumlanır. Rüyanızda bir tarlaya çekirge sürüsü konduğunu görmek, işinizden ayrılacağınıza, tüccar iseniz ticareti bırakacağınıza, evli iseniz eşinizden ayrılacağınıza işarettir. Bir çekirgeyi elinize aldığınızı görmek, başka bir işe gireceğinize veya ticarete başlayacağınıza delâlet eder,
Çekmece

Rüyada çekmece görmek, sadık bir eş, emin bir hizmetçi, güzel ve iyi kaJbli dost ile ta'bir olunur. Yeni bir çekmece satın aldığını gören böyle bir kadınla evlenir.
Çelenk

Rüyada çelenk görmek kutlama üo yorumlanır. Rüyasında bir abideye çelenk koyduğunu görmek bir işinden dolayı takdirname alacağına, öğrenci ise diploma sahibi olacağına hasta ise ameliyat yapılacağına ve sağlığına kavuşacağına, evinin önüne çelenk koyulduğunu görmek bolluk ve berekete; kendisinin bir düğüne veya törene çelenk gönderdiğini görmek büyük bir devlet adamından hayırlı bir haber alacağına delâlet eder.
Çelik

Çelik görmek, kuvvete delâlet eder. Bu çelik, sevmediği ve kendisine düşmanlığıyla tanınmış birininte, düşmanının kuvvet bulacağına delildir. Çelik kendi elinde ise, rüya sahibi kuvvetlenen demektir. Çelik, demirin hâlisi olduğu için rüyada demir veya çelik görmek aynı şekilde ta'bir olunur. İbni Sirin'e demir ve çeliğin ta'biri için sorulduğunda, "işlenmiş demirin hizmete, işlenmemişi ise, uzun rimüre delâlet eder cevabını vermiştir. Rüyasında demir madeni kazdıgnı veya ocak-dan demir çıkardığm gören, zahmete katlanır. Demir erittiğini gören, halkın aleyhinde kötü sözler söyler. Rüyasında bir yerde topluca demir bulan kimse, dünya malından bir çok şeyler elde eder. Elinde bir demir olduğunu ve bunun yumuşadığım gören, geniş ve bereketli bir nzka sahip olur. Demir dövdüğünü gören, işe yarar bir alet yapar.
Çengel

Rüyada demir cengel görmek halka azap veren bir adama delâlet eder. Dernir çengele bir şey astığını görmek, murada ermeğe işarettir.
Çengel Sakızı

Rüyasında çengel sakızı çiğnediğini görmek, sonunda dedikodusu yapılacak bir mal elde edeceğine delâlet eder. Çengel sakızını çiğnemeden yuttuğunu gören, malını sür'aüe yiyip bitirir. Çengel sakızını bir yere koyduğunu gören, malını elden çıkarır.
Çengi

Rüyanızda bir çengi takımı tutarak eğlendiğinizi görmek, bir yakınınızın çok zor bir durumda olduğuna ve ona mutlaka yardım elinizi uzatmanız gerektiğine işarettir. Çengi ile birlikte karşı karşıya geçerek oynadığınızı görmek, çok kotu ve sizi cidden üzecek bir haber alacağınıza delâlet eder.
Çerçi

Rüyada çerçi görmek ilimle yorumlanır. Rüyasında bir çerçiden bir şey satın aldığını görmek, bilmediği bir şey hakkında bilgi sahibi olduğuna delâlet eder.
Çerçeve

Rüyada bir resim çerçevesi görmek, etrafınızdaki dost veya iş ortaklarınızın Rize sıkı sıkıya bağlı olduklarına delalet eder. Çerçeve görmek, aynı zamanda içlerinizin bu intizam içinde devam ekliğine de işarettir.
Çekke

Rüyada göçebelerin kullandıkları kıl çadır yani eerke germek, şehitlerin mezarlarını ziyaret etmeğe ve onlara duada bulunmaya, bir rivayete ^or^ de şehit olarak öleceğine, ve başka bir rivayete göre de Kabe'yi ziyarete; bir çölde veya sahrada veya bir bahçede veya tarlada bir cerke görmek, orada bir şehit mezarının bulunduğuna delalet eder.
Çeşme

Rüyada çeşme görmek kısmet ile yorumlanır. Rüyasında bİT çeşmeden avuçlar» ile su içtiğini görmek, dünyada ve âhirette hayır, aevap ve bereketle müjdelenmektir. Çeşmenin tasını arayıp bulamadığım görmek, bilmek İ6tediği bir ilim arkasından koştuğuna, tası bulması ise o bilgiye sahip olacağına işarettir. Çeşmenin sulan ile her tarafinm ıslandığım görmek işlediği hayırlarla Cenab-ı Hakkın (c.c) rızasını kazandığına delâlet eder. Çeşme görmek, mutlulukların en büyüğüdür. ömrü bir suya benzetirsek, çeşme de bir insanın dünyada yaşadığı yıllara benzer, söyle ki, insanın ömrü bir gün tükenir, fakat çeşmenin suyu bitmez. Rüyada bir çeşme başında su içmek veya eline yüzünü yıkamak, hayatım temiz bir şekilde pürüzsüz olarak sürdüreceğine delâlet eder. Bir çeşmeden berrak ve temiz tatlı bir su aktığın-, görmek, ömrünün de o mabette güzel ve bolluk içinde geçeceğine işarettir. Çeşmenin «uyu içilecek şekilde tatlı bir su ise, hayatının da hastalıklardan uzak ve saflık içinde geçeceğine, eğer çeşmenin üzerinde "aadır bu sn içilmez" yazısı varsa o kimsenin hayatında da bazı arızalar, hafif hastalıklar ve yaşamına da etki yapacak bazı aksaklıklar olacağına delâlet eder. Çeşmenin musluğunu açınca, suyun üzerine doğru fışkırdığını gören, hayatım bolluk ve bereket içinde sürdürür.
Çete

Rüyada bir çete ile karşılaşarak soyulduğunuzu görmek, sizi maddi bakımdan tongaya düşürmek isteyen birtakım kimselerin bulunduğuna ve bu bakımdan çok dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.
Çıban Çıkarmak

Rüyada her hangi bir yerinizde bir çıban çıktığını görmek, eğer çıban henüz baş vermemiş ve ağrılı ise, önemli olmayan bir Üzüntüye uğrayacağınıza, eğer delinmiş ve içinden kan ve cerahat akıyorsa, dertlerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza delâlet eder.
Çıkın

Rüyada çıkın görmek mala yorumlanır. Rüyada bir çıkın bulup açtığını görmek, yeni bir mal satın alacağına, bir çıkın bulduğunu görmek,piyango gibi bir paranın çıkacağına, bir çıkını başkasına verdiğini görmek, bir menfaat göreceğine işarettir.
Çıkmaz Sokak

Rüyada çıkmaz bir sokağa girdiğinizi ve oradan nasıl çıkabileceğinizi düşündüğünüzü görmek, giriştiğiniz bir işte işlerin sarpa sardığına ve sermayenizin batma tehlikesinde bulunduğuna, memur iseniz yaptığınız yanlış bir işten dolayı amirleriniz tarafından çok fena azarlanacağınıza ve belki de işinizden olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunuza, halktan bir kimse iseniz, mahalle halkı karşısında çok kötü bir durumda kalacağınıza delâlet eder.
Çıkrık

Rüyada çıkrık görmek kız ile yorumlanır. Bir kadın çıkrık ile iplik yaptığım görse, hamile ise kız doğurur veya yakın akrabasından biri kız doğurur. Bir kadın iki masuralı bir çıkrık ile iş işlediğini görse, kız kardeşi ile birlikte evlenir. Çıkrığının kırıldığını gören kadının kızı veya kızkardeşi Ölür. Erkeğin çıkrık kullanmanı kedere delâlet eder.
Çılbır Yemek

Rüyanızda çılbır yediğinizi görmek, bir kız çocuğunuzun dünyaya geleceğine, bekar iseniz bir gençle tanışıp sonunda onunla evleneceğinize işarettir.
Çınar

Rüyada çınar ağacı görmek, evladı bol, kuvvetli, güçlü bir insanla tefsir olunur.Bu çınar ağacını sallamak kuvvetli bir düşmanla mücadele etmek demektir.
Çıngırak

Rüyada çıngırak bir uyandır. Rüyanızda bir çıngırak sesi duymayı, yaptığınız veya düşündüğünüz bir işte bir terslik olduğunu anlatan bir uyarı olarak düşünmelisiniz. Bir kimseyi çağırmak veya bir eve geldiğinizi haber vermek için kapı çıngırağı kullandığınızı görmeniz, işlerinizi yoluna koymak için bazı teşebbüslerde bulunduğunuza ve bunda da başarılı sonuçlar alacağınıza işarettir. Çıngırak bazı ta'bircilere göre de aile içine yeni bir ferdin gireceğine dair bir ihbar veya bir çocuğun dünyaya geliş habercisi olarak da yorumlanmaktadır.
Çıra

Rüyada çıra görmek hasrete yorumlanır. Rüyada çıra yakarak etrafım aydınlattığım görmek, uzaktan bir sevdiğinin geleceğine, çıranın söndüğünü görmek, hastalığa, çıra ile bir ateş yakmaya çalıştığını görmek, uzakta, gurbette bulunan birinden bir haber alacağına işarettir. Razılarına göre: Rüyada çıra görmek acı ile yorumlanır. Rüyasında bir ateşi 'tutuşturmak için çıra yaktığım görmek, yakınlarının birinin hastalığı veya Ölümü üzerine aa çektiğine delâlet eder. Çıra görmek hayırlıdır, rüyasında çırayı herhangi şekilde kullandığını gören iyi bir aile reisidir.
Çıpa

Rüyada çıpa görmek, evde her işi ve hizmeti üzerine alan çalışkan bir hizmetçi ile yorumlanır. Bu rüyada görülen iyi ve kötü her şey buna kıyaslanarak ta'bir olunur.
Çıplak

Rüyasmda anadan do£ma soyunduğunu gören, cahil ve bilgisiz bir kişidir. Bütün hayatı boyunca bilgiden ve ilimden yoksun kalır. Eğer ahlakı bozuk bîr kimse ise, halk tarafından kötü bir gözle görülür, Hiçbir zaman hiçbir iyinde başarılı olamaz ve toplum içinde sönük hir şekilde yaşar, bir gölge halinde kalır. Küyasında çıplak olup halktan utandığını ve onlara karşı örtünmek için bir şey istediğini gören halk arasında rezil olur ve sirn anlaşılır. Çıplak olduğu halde halktan utanmadığını ve onlardan örtünmek için bir şey istemediğini gören, hacca gider. Vücudu çıplak, fakat cinai organları örtülü olduğunu gören, affa uğrar ve üstünlük kazanır. Din bakımından buna layık değilse, bu rüya hakkında hayırlı değildir. CalnVül-Magrihî'ye güre: anadan dogma çıplak olan kimse zahmet ve meşakkat çeker ve halk Önünde rezil olur. Bir kadının cinsi organı açık ve vücudunun çıplak olduğunu görmesi, halk arasında rezil olmasına, zahmet ve kedere delâlet eder, Egcr rüya sahihi tanınmış bir kimse ise bu rüyanın kendisine zararı yoktur. Belki akâne kendisine çok hayırlı olacaktır. Bir yerde kendini çıplak görmek, rezil olmaktır. Rüyasında arkasındaki elbiseyi çıka-np çıplak kaldığını görene sevgi gösterisinde bulunan hilekar bir düşman musallat olur. kendisini çıplak vo bir iş için soyunmuş görmek, eğer bu iş dine ait ise, mesela gusül gibi, hayra ve ibadete, eğer dünyaya ait ise, dünyadan menfaat görmeğe, fakat ahirette fenaya delalet eder. Çarşıda veya bir takım kimseler arasında çıplak olduğunu ve cinsi organlarının meydanda olduğu için halkın kendisine baktıklarını ve herkesden utandığım görmek, herkesten sakladığı ve Öğrenilmesini istemediği bir ayıbının ortaya çıkacağına işarettir. Bir mescitte soyunduğunu gören, günahlarından soyunur, bir rivayete göre de, ibadete ve dini vazifelerine gayret eder. Çıplak olup cinsiyet organlarını ve vücudunun bazı kısımla* nnı kapatacak bir şeyi olduğunu gören malının büyük bir kısmını kaybeder. Ancak geçinebilecek kadarı ile yetinir. Çırılçıplak olup üzerinde hiç bir şey olmadığını ve fakat kendisine bakmadıkları gibi, kendisi de cinsiyet organlarının açık bulunduğunu bilmediğini gören, eğer hasta ise iyileşir, kederli ise kurtulur, borçlu ise bor-cunu Öder, zengin ise malım kaybeder, veya evini satar veya eşinden ayrılır. Bir rivayete göre bu rüya tövbeye, ve dünyadan göçerek ahirete yönelmeğe bazılarına göre ise, haram mal kazanarak başkalarının hakkındaki dedikokulanna sebebiyet vereceğine delâlet eder.
Çiçek

Rüyada adını hiç işitmediği ve kendisin de görmediği bir çiçeği görmek, iki şekilde yorumlanır; Biri, çeşiüî kıyafette ve bilmediği insanlarla tanışacağına, diğeri çeşitli renklerle donanmış çiçeklerle dokunmuş kumaş. Güzel kokulu bir çiçek ne renkte olursa olsun, hayırla yorumlanır. Kokusuz çiçek güzelse, rüya sahibinin hayatının güzel ve devamlı olacağına, çiçek solmuş ve porsumuş ise dünyasının son bulduğuna delâlet eder.
Çiçek Tohumu

Rüyada çiçek yetiştirmek için çiçek tohumu veya soğanı ektiğini görmek, ümit ettiklerini elde edeceğine fakat bunun için /amana ihtiyacı olduğuna delâlet eder. Kkligi tohumların yeşerdiğini görmek muradının vakında hasıl olacağına işarettir. Genellikle bütün çiçek tohumlarını görmek, veya yemek sevince delâlet eder.
Çiçek Kızamık Ekzema

Rüyada çiçek cıkardığnı görmek halk arasında itibarının ve kıymetinin düşmesine işarettir. Kızamık çıkardıgm görmek bir fena işe başladığından dolayı yüzünün kızaracağına, bu hastalıktan kurtulduğunu görmek o kötü işten vazgoçdiğme delâlet eder. Ekzema gibi cilt hastalısına yakalandığım görmek eline haram mal geçmekle yorumlanır.
Çift Sürmek

Rüyada bir tarlayı sabanla sürdüğünüzü görmek» yeni bazı teşebbüslere girişerek kazanç elde edeceğinize yorumlanır. Tarlaya tohum atağınızı görmek, her işinizde başarılı olacağınıza ve yakında elinize bol miktarda para geçeceğine delâlet eder.
Çiftçi

Çiftçi olup ekin ektiğini gören, ticareti için çalışır, Ziraatçı görmek, helalinden kazançla yorumlanır. Tarlayı sürüp tohum ektiğini gören, hayır ve iyilik yapar. Bütün şartlan tamam olmak üzere tarla sürmek ve ekmek nimet, ikbal ve devlet ile tatar olunur. Tarla sürdüğünü gören evlenir. Carefer-i Sadık (ra)'a göre: rüyada çiftçi görmek beş şekilde tabir olunur: Helal nzk istemek, hayır ve menfaat istemek, hastalık, büyüklük, helal kazanç.
Çiftlik

Rüyada çiftlik görmek evlenmekle yorumlanır. Rüyasında bir çiftlikte olduğunu ve hayvanlara baktığım görmek, bekar ise yakında evleneceğine, evli ise çocuğu olacağına işarettir. Bir çiftçi ile konuştuğunu görmek, önemli bir işini çözmek için birisinden fikir alacağına, bir çiftlikte harman yerinde olduğunu görmek, çocuklarının mürüvvetini göreceğine, çiftlikte ekin ektiğini görmek, para kazanmak için bir yatırım yapacağına, çiftlikte bir ata bindiğini görmek, şiddetle istediği bir arzulunun yerine geleceğine delâlet eder. Bazı ta "bircilere göre: Çiftlik görmek, dünya nimetleri ile yorumlanır. Rüyanızda bir çiftlikte olduğunuzu ve atla çiftlik binalarını dolaştığınızı görmek, yapmayı tasarladığınız Önemli bir iç için incelemelerde bulunacağınıza işarettir. Bîr çiftlik binasında çiftlik kahyası ile konuştuğunuzu görmek, işinize bir yardıma almayı düşündüğünüze veya evinize bir hizmetçi almak istediğinize yorumlanır. Bir çiftlikte traktör, saban ve benzeri ziraat işinde kullanılan alet ve araçlar görmek, iş yerinize veya evinize buzdolabı, çamaşır veya bulaşık makinası gibi ov araçları almak istediğinize işarettir. Bir çiftlikte harman yerinde buğday demetlerinin harman edildiğini görmek, bu yıl kazancının bol ve bereketli olacağına delildir. Ürünlerin çuvallarla ambarlara taşındığını görmek, memur veya işçi ise ücretinin artacağına, tüccarsa kazancının fazlalaşacağına delalet eder. Bir çiftlik almak için sahibi ile pazarlık yaptığınızı görmeniz işinizi büyüteceğinize, memur iseniz terfi edeceğinize, öğrenci iseniz sınırınızı gcçcoğinizc veya mezun olacağınıza ve kadın iseniz çocuğunuz olacağına, bekarsanız evleneceğinize yorumlanır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA