Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
D harfiyle başlayan rüyalar
10 Mart 2013 Pazar 13:53

D harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Dağ

Dağ rüyada zorlukla yorumlanır. Rüyasında büyük bir dağa tırmandığını görmek, eğer zirveye ulaşmış ise hayatında bütün zorlukları yeneceğine işarettir. Dağa tırmanırken bürçok zorluklara uğradığını görmek hayatında birçok zorluklara raastlayacağından, zorlukla geçimini temin edeceğine işarettir.Dağın orta yerinde daha fazla tırmanamayacağını hissederek geri dönmek istemesi gerek ticaretinde gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir işinde başarılı olamadığı için durmadan meslek değiştirdiğine işarettir. Rüyada bir dağdan aşağıya yuvarlanmak, beklemediği bir sürprizle karşılaşıp kötü bir durumda kalacağına işarettir. Kimilerine göre bir dağın üzerinde olup onu kendi malı zannettiğini gören büyük bir kimseye sığınır. Bir dağın yerinden koptuğunu görmek büyük bir devletin yıkılışına ve halkının dağılmasına yorumlanır. Bir dağdan indiğini gören işinden olur itibarı sarsılır. bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek o yeri yönetenlerin mülkü iyi idare ettiğini gösterir. Dağda yırtıcı bir hayvan görmek, dinsiz ve vicdansız bir devlet adamı ile tabir olunur. Dağın yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek faydasız cimri bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir. Dağın dikenler ve çalılıar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıkları ile rahatsız eden devlet başkanına yorumlanır. Cudi dağına çıktığını gören hayır ve fayda görür. Arafat dağında bulunduğunu gören tövbe eder ve tövbesi kabul olunur. Cebel-i Lübnan'a çıktığını gören ilim adamları ile buluşur ve onlardan fayda görür. Karanlık ve korkunç görünüşlü bir dağda bulunduğunu gören musibete uğrar. Dağda güzel bir manzara görmek büyük bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Dağda bir mağaraya girdiğini görmek bazı kişilerin sırlarına ortak olacağına delildir. Oradan birsey alıp çıktığını gören o sırrı öğrendiğinden dolayı menfaat görür. Dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören muradına erer. Başkasına göre de dağın etrafında dolaştığını gören büyük bir kimse ile tanılır ve fayda görür. Bir dağa dayandığını gören, büyük bir kimseye sığınır, dağın üzerinde kendisine sağlam bir yer hazırlayan devlet büyüğü tarafından büyük bir memuriyete geçirilir. Zengin ise daha çok zenginleşir, fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz, bür dağı yaktığını gören ömrünü ziyan eder. Dağda çimenlerin üzerinde ibadet ettiğini görmek Cenab-ı Hakk (C.C) hazretlerinin rızasını aldığına, dağ eteğinde sudan abdest alınıp namaz kıldığını görmek, günahlarından kurtulduğuna, dağın olduğundan daha fazla büyüdüğünü görmek bir devlet dairesinden beklediği bi haberi alacağına, dağın üzeriçiçekle dolu olduğunu görmek her durumda hayıra ve menfaate işarettir.
Dalga

Dalga görmek değişiklikle yorumlanır. Rüyasında bir kayık içinde olduğunu ve büyük dalgalara yakalandığını görmek, hayatta durmadan iş değiştirdiğine ve hiçbir işte dikiş tutturamadığına yorumlanır. Denizde yıkanırken büyük bir dalganın üzerine gelip denizin ortasına sürüklediğini görmek, büyük bir tehlike ile karşılaşacağınıza yorumlanır. Kimine göre dalga görmek dünya azabına işarettir. Rüyasında bir dalgaya kapıldığını görmek Cenab-ı Hakkın (c.c) rızasından hariç işler yaptığına ve günahkar olduğuna yorumlanır.
Damat

Rüyada damat görmek zafere işarettir. Rüyada damat olduğunu görmek işlerinde üstün geleceğine; bir damada sadıç olduğunu görmek yeni bir işe gireceğine veya bir tüccarlar ortaklığa; evine bir damadın misafir geldiğini görmek, başına bir devlet kuşu konacağına işarettir. Kimilerine göre damat görmek yenilikle yorumlanır. Rüyada zengin bir kızla evlendiğini görmek yeni zengin kimselerle tanışacağına ve onlardan menfaat göreceğine tabir olunur. Bir kişinin rüyasında damadını görmesi hakikatten, kızı olupta evlendirmiş ise geçiminin bollaşacağına; kızı olmadığı için damadı da yoksa, beklemediği bir yerden rızk kapısı açılacağına işarettir. Rüyasında damadı ile bir sofrada yemek yediğini gören hükümet kapısında bir menfaat görür ve piyangodan büyük bir ikramiye kazanır.
Dans Etmek

Rüyada dans ettiğini görmek genellikle işlerinin ters gideceğine işarettir.
Deniz

Rüyada deniz görmek mutlaka bir devlet büyüklüğü ile yorumlanır. Denizi saf sakin, düzgün ve dalgasız olarak görmek zalim bir başkana işarettir. Bütün denizin suyunu içip bitirdiğini gören büyük bir makama nail olur ve hayır ve iyilik görür. Denizin üzerinde gezindiğini gören yolculuğa çıkar keder ve sıkıntıdan kurtulur. Kendisi ile gideceği yer arasında denizin engel olduğunu gören yolcu ise, yolundan kalır. Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde battığını gören şiddetli bir sıkıntı içine düşer. Denizde yüzmek için uğraştığını gören bir işe girerek onunla uğraşır; bir rivayete tutuklanır ve mahkemelerde uğraşır. Kimilerine göre rüya da deniz görmek kuvvetli, cüsseli ve adil ve müşfik bir devlet adamı, tüccar için malı, çırak için ustası olarak yorumlanır. Rüyada denizi gören arzuladığı şeylere sahip olur. Denize girdiiğini gören büyük bir devlet başkanı ile tanışır, büyük bir mevki sahibi olur. Denizde boğulmak üzereyken kendisini kurtaran kimse olmadığını ve sahilide göremediğini gören, hükümet tarafında müsibete uğrar. Denizde boğulduğunu sonra kurtulduğunu gören dünya işlerinde derdi çok olur ve başı beladan kurtulmaz.
Değirmenci

Değirmenci rızkını elde etmekle zahmet çeken ve herkese hayrı dokunan bir kimse olarak tabir edilir.
Dansöz

Rüyada dansöz görmek, hayatınızda değişiklikler olacağına bekar iseniz evleneceğinize, evli iseniz bir çoçuğunuzun olacağına veya yeni bir iş hayatına atılacağınıza veya başka bir memlekete giderek yeni bir iş tutacağınıza yorumlanır.
Dargınlık

Rüyada bir kimsenin dargınlık görmesi hayra yorumlanmaz. Ev halkı ile dargın olduğunu görmek, evi ile ve onların nafakaları ile ilgilenmediğine; bir komşusuna dargın olduğunu görmek, komşusunun kendisi hakkında şikayette bulunacağına, bunun aksini görmekte yorumun aksine işarettir.
Davul

rüyada davul görmek, genellikie, uzaktan gele cek bir haber ya da misafire işaret olarak yorumlanır Bir kimsenin rüyasinda davul alarken oynadigini gormesi, 0 kimsenin bir ye ok sevinecegi kiinde yorumlanır. rüyada evin onunde davul calindigini görmek, 0 evde bekar kiz varsa, onun evienecegi; askerlik aginda erke varsa, onun da askere gidecegi sekiinde yorumlanır.
Dede

Rüyada dede görmek, büyüklerinizden birinin size yaptığı tavsiyeye uymadığınız içi onu kırmış olduğunuza; bir rivayete göre de, kendinizi dede olmuş görmek, sizi bol ve ferah günlerin beklediğine, sağlıklı ve uzun ömürlü olacağınıza yorumlanır.
Dilenci

Rüyada dilendiğini ve para istedediği kimselein kendisine bir şey verdiğini gören, hayır ve menfaate erer, dilendiği halde birşey verilmediğini gören, sıkıntıya düşer ve zarara uğrar.
Diken

Rüyada diken görmekiyi değildir. Diken görmek sizi çekemeyen kimselerin olduğuna ve onların sizin arkanızdan kuyunuzu kazdıklarına ve her vesile ile sizi alt etmeye çalıştıklarına yorumlanır.
Düdük

Rüyada düdük, haberle yorumlanır. Rüyanızda ddük çaldığınızı veya bir düdük sesi duyduğunuzu görmek, beklediğiniz bir haberi alacağınıza ve sevineceğineze işarettir.
Dabbağ

Rüyada dabbağ görmek saflık memuru ile yorumlanır. Rüyasında bir dabbağın deri işlediğini görmek, yakında bir ameliyat geçireceğine veya bir akrabasının ameliyat olacağına işaret eder. Kendisini bir deri fabrikasında görmek, bir hastasını ziyaret edeceğine; dabakla konuştuğunu görmek evine bir hastası için bir doktor davet edeceğine işarettir. Rüyada dabbağ görmek, halkı iyilikle yola getiren bir kişiye, bir rivayete göre de, mirasları bölen bir kişiye işarettir. Rüyasında halka mahsus bir işi yapan bir dabbağ görmek hayırlı değildir.
Dadı

Dadı görmek, iyiye yorumlanır. Rüyasında bir dadısı olduğunu ve ondan küçük yaşında dinlediği masalları tekrar anlatmasını rica ettiğini görmek, eğer bir yardıma ihtiyacı varsa, mutlaka beklediği yerden yardım göreceğine; öyle bir yardım beklemiyorsa, bulunduğu işinden daha fazla para kazanacağı bir mevkîye geleceğine işaret eder. Dadısının elini öperek duasını aldığıni gören, Allah'ın (C.C) rızasını almış bir kuldur. Bu rüya dünyada ve ahirette işlerinin yolunda gideceğine işarettir.
Dağ Yolu

Dağ yolu görmek sıkıntı ve gurbetle yorumlanır. Rüyasında bir patikadan yürüdüğünü görmek gurbete çıkacağına, bir patikadan aşağı inmek, gurbetteki bir yolcusunun geleceğine, bir patikada yol ortasında durup uzaklara baktığını görmek, sıkıntıdan kurtulacağına, bir dağ yolunda yürürken yorulduğunu görüp bir kenara çöktüğünü görmek, rakipleri tarafından aldatılacağına işarettir.
Dağarcık

Rüyada dağarcık görmek sır saklamakla yorumlanır. Rüyasında kendisine bir dağarcık verildiğini görmek, ona herkesden saklayacağı bir sırrını söylendiğini kendisinin bir başkasına bir dağarcık verdiğini görmek, bu rüyanın aksine, dağarcığın birden bire elinden yok olmasını görmek, elinden bazı menfaatlerinin yok olacağına işaret eder. Dağarcık bir yoruma göre de mal ve mülkünün bekçisi olarak kabul edilir.
Dağlamak

Rüyada dağlama görmek, harcanan mala yorumlanır. Bir rivayete göre sahibinin hastalığına işaret eder. Bazıları rüyada dağlama görmeyi acı sözle yorumlarlar. Bazıları da, işinde sebata, evliliğe, yolculuğa veya kadın için çocuk doğurmaya işaret eder, derler. Bazende dağlama görmek, büyük bir mertebeye işarettir. Kimisine göre: rüyasında dağlanıp buradan kan veya irin çıktığını görmek, hükümet hizmetinde uzun zaman bulunmaya; eğer kan veya irin çıkmazsa, bu hizmette kısa zaman kalmaya işaret eder Bazısına göre; rüyasında dağlandığnı veya birini dağladığını gören faydası olmayan boş bir söz işitir ve bundan kalben incinir yahut bir suçla suçlanır. Dağlamak, bir hastalığı önlemek veya iyileştirmek için ise, rüya sahibinin iyiliğine işaret eder. Rüyasında ateşle dağlanmakta olduğunu gören zekatını vermez veya bir devlet büyüğünün hizmetinde bulunur.
Dağlanmak

Rüyasında dağlandığını görmek, makbul ve iyi olmayan bir yere para harcamak demektir. Vücudunun bir kaç yerinden birden dağlandığını görmek, şerri hayrından çok olan işlerle meşgul olduğu mânâsına gelir. Eğer, büyük ve hayır sahibi bir insan, eli ile kalbinin üzerine işaret koyarsa, bu hayırlı mansıb ve şeref demektir. Rivayet ederler ki Hz. Ebu Bekir, bîr gün rüyasında Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizinkine benzer bir elin kalbi üzerine iki işaret koyduğunu görmüş ve bunu, ertesi gün Efendimize sormuş Hz. Fahri Kainat:'İki sene halk umuruna bakacaksın" buyurmuştur. Gerçekten Hz. Ebu Bekir, iki yıl halifelik etmiştir.
Daktilo

Rüyada daktilo görmek, bir şirkete ortak olmak için hisse senedi satın alacağınıza, veya borsadan devlet tahvili satın alacağınıza işarettir.
Dal

Üzerleri yapraklarla, bahar çiçekleri ile veya meyvelerle dolu ağaç dalları görmek, biraz sabrettiğiniz takdirde bütün ümitlerinizin birer birer gerçek olacağı anlamındadır. Rüyada kupkuru, yapraksız, çiçeksiz, meyvesiz ağaç dalı görmek, iyiye yorumlanmaz. Yakında fakir düşeceğinize işaret sayılır.
Dalak

Dalak rüyada mal ile tabir olunur. Bir rivayete göre de din, sağlık ve kuvvettir. Dalakta iyi kötü olarak görülen her şey bu üç şeye kıyaslanarak yorumlanmalıdır. Kimisine göre; kendisinde dalak olduğunu görmek, eline mal geçeceğine işaret eder. Dalağını çıkarıp attığını görmek, malını bol bol harcadığına, yahut dininde kendi eliyle fesada gittiğine, iki dalağı olduğunu görmek, malının iki kat arttığına işarettir. Herhangi bir hayvanın dalağını görmek yine mal ile tabir olunur. Eğer gördüğü hayvanın eti yenilir cinsten ise helal mala, değilse haram mala işarettir. Rüyada dalağını sağlam ve emniyette görmek, malının da muhafazalı bir yerde saklandığına işaret eder. Dalağının büyük ve şişmiş olduğunu görmek, muradının olmayacağına veya hasta olacağına, dalağının ağrıdığını görmek, kendisinin veya ev halkından birinin malının elinden çıkacağına işaret eder. Dalak görmek mahzen veya depo ile yorumlanır. Rüyasında dalağının ağrıdığını görmek, malının tehlikede olduğuna veya deposuna bir hırsız girmesi ihtimaline, dalağının dışarı fırladığını görmek, çalıştırdığı adamların kendisine ihanet edeceklerine, dalağının ameliyatla alındığını görmek mallarının emin ellerde olduğuna işaret eder.
Dalgıç

Rüyada dalgıç görmek mal, mülk olarak yorumlanır. Rüyasında bir dalgıç elbisesi giyerek denize daldığını görmek, büyük bir servete kavuşacağına veya bir hükümet adamından bir hayır geleceğine; eğer tüccar ise kazanacağına, hasta ise yakında iyileşeceğine işarettir. Üzerinde dalgıç elbisesi olduğu halde sokakta gezdiğini veya evinde dolaştığını görmek, o yer halkı arasında veya aile içinde sevilen bir kişi olacağına, üzerindeki dalgıç elbisesini çıkarıp denize öyle girdiğini görmek, bulunduğu mevkiden daha üst bir yere geleceğine işaret eder.
Dalkavuk

Dalkavuk, düzenbaz kimselere benzer. Rüyada bir dalkavukla arkadaşlık ettiğinizi görmeniz, sizi aldatmak ve menfaat sağlamak için, bir takım kimselerin etrafınızda gezindiklerine ve sizi mutlaka alaşağı etmeye çalıştıklarına işarettir. Kimisine göre: Rüyada dalkavuk görmek, sadakaya yorumlanır. Bir adamın rüyasında bir kişiye dalkavukluk ettiğini görmek, bir günahından dolayı sadaka vermesinin gerektiğine işaret eder.
Dalmak

Yüksek bir tramplenden atlayarak havuza veya denize diplere kadar daldığınızı görmek, işinizde çok çalıştığınıza ve kazancınızın da çalışmanız nisbetinde çok olacağına delildir. Bir dalgıç elbisesi giyerek, denize daldığını gören, çok bilgili bir kişi olduğu için, her girdiği işi başarı ile yerine getirecek demektir. Bir gemide birçok dalgıçların denize daldıklarını seyretmek, sizinle birlikte çalışan arkadaşlarınıza öncülük (ustalık) ettiğinize, onlara bilmedikleri bazı hususları öğrettiğinize işarettir.
Dalyan

Dalyan görmek bereketle yorumlanır. Rüyanızda denize kurulu bir dalyan görmek, talihinizin açık ve kısmetinizin bol olduğuna işarettir. Dalyanda bir sürü balıkların ağlara takıldığını görmek, tüccarsanız kazancınızın artacağına, memur veya işçi iseniz yevmiyenizin veya maaşınızın fazlalaşacağına, ev kadını iseniz kocanızın kazancının artacağına; gençseniz evlenerek mutlu ve varlıklı bir yuva kuracağınıza işaret eder.
Dam

Rüyada dam görmek kadınla yorumlanır. Rüyasında çatısı olmayan düz bir damda gezindiğini görmek, bekar ise evliliğe, evli ise, bir başka kadınla tanışacağına, damdan aşağı düştüğünü görmek, eşinden veya bekarsa ailesinden ayrılacağına, bir merdivenle damdan aşağı indiğini görmek, kadın yüzünden dile düşeceğine, merdivenle dama çıktığını görmek ev halkından birinin halkın diline düşeceğine, damın üzerinden koştuğunu görmek devlet büyüğü tarafından cezalandırılacağına işarettir. Rüyada damda herhangi bir işle uğraştığınızı görmek, evinize hiç beklemediğiniz bir misafirin gece yatısına geleceğine, damdan düştüğünüzü görmek, büyük bir süprizle karşılaşacağınıza İşarettir. Damda kiremit aktardığınızı görmek, sizi çekemeyen birtakım kimselerle karşılaşıp, onlarla konuşmanız neticesinde üzüleceğinize işaret eder. Bilinmeyen bir dam eşe, bilinen dam da şeref ve kadre işaret eder. Bir dama çıkdığını gören, şerefli bir mevkie getirilir. Damda ot bittiğini görmek hayır değildir. Dam üzerinde bir takım adamlar görmek de hayırlı değildir. Yağmur yağmadığı halde damdan su akması keder ve sıkıntıya işarettir. Kimisine göre: Rüyada dam görmek, iyi kalbli bir kadın ve bir rivayete göre böyle bir erkekle tabir olunur. Dam üzerinde koştuğunu gören, devlet başkanı veya onun vekili ile ilişki kurar ve onlardan fenalık görür. Yaz mevsiminde dam üzerinde oturduğunu gören, rahat ve nimete ulaşır. Bir inanışa göre malı ve sırları halk arasında meydana çıkar.
Dama

Rüyada dama oynadığınızı görmek, bu günlerde yerinizi başka bir yerle değişeceğine işarettir. Damada yenildiğinizi görmek, ücret veya kazancınızın azalacağına; sizin yendiğinizi görmeniz ise artacağına işarettir. Rüyada dama oynamak, batıl şeylerle uğraşmaya işaret eder. Kimisine göre: Rüyada dama oynamak, günlerini boş yere harcamaya, hayale dalmaya, ticaretde zarara, şerefde noksanlığa işarettir.
Damacana

Rüyada damacana görmek hayır yapmakla yorumlanır. Rüyasında bir damacana ile su taşıdığını görmek, bir hayır işinde çalışacağına; damacana ile su dağıttığını görmek, fakirlere ve yetimlere yardım etmekle; damacanayı sırtında taşıdığını görmek, yetim malı yediğine; damacananın kırılıp sularının akdıgını görmek günahlarının affedildiğine; bir çeşmeden veya bir kaynakdan damacanaya su doldurduğunu görmek, bol nzık ve kısmete işaret eder.
Damar

Rüyada damar görmek güzellikle yorumlanır. Rüyada damarlarının şişdigini görmek güzelleşmesi için makyaj yapacağına; damarının kesildiğini görmek, hastalacagına; damarından kan aktığını görmek isehayra yorumlanmaz; damarından ameliyat yapıldığını görmek, ev halkından birisinin veya eşinin evden ayrılacağına işaret eder. Yorumculardan bazıları damarı kişinin bağlı olduğu aile ile veya aşiret ile de yorumlarlar. Bu yoruma göre, eşinin evden ayrılacağına işaret eder. Yorumculardan bazıları damarı kişinin bağlı olduğu aile ile veya aşiret ile de yorumlarlar. Bu yoruma göre, rüyasında damarının kesildiğini görmek, aile bağlarının kopmasına işaret eder. Rüyada damarlarının görünür şekilde açık olduğunu görmek, eğer çiftçi ise tarlalarına giden su yollarının bozulduğuna; damarlarının hepsinin birden kesildiğini görmek, o çiftçinin bağ veya tarlasına giden su yollarının tamamen tıkandığına işaret eder. Rüyasında damarından kan alındığını görmek, akan kan miktarı kadar malından zarar edeceğine veya parasının elinden çıkacağına işarettir.
Damar ve Sinirler

Damar ve sinirler, insanın işlerinin bağlantısı, ev halkı, ve akrabaları olarak yorumlanır. Damarlarından birinin veya sinirlerinin kesildiğini veya kopduğunu veya kuruduğunu görmek, ya ev halkından biri ya da akrabalarından bin için hayra yorumlanmazken, işlerinin de bozulmasına işaret eder. Rüyasında sinirlerinde veya damarlarında bir agrı duyduğunu görmek, keder ve sıkıntıya; sinirlerinden veya damarlarından birinin koptuğunu görmek, işlerinin karışacağına; damarlarından kan alındığını veya kan akdığını görmek malının elinden gideceğine veya hastalanacağına işaret eder.
Damga ve Damga Pulu

Rüyada damga görmek şöhretle yorumlanır. Rüyasında bir kağıda damga pulu yapıştırıp imzaladığına görmek, yaptığı bir iş yüzünden halk arasında tanındığına; bir kağıdı mühürle damgaladığını görmek, büyük bir iş için biriyle bir anlaşma yaptığına; bir bayiden bir çok damga pulu satın aldığını görmek, büyük bir işi başaracağına veya bir yolculuğa çıkacağına; başka birinin kendi uzattığı kağıdı damgaladığını görmek, o kişi ile arasında bir anlaşma olacağına; elindeki bir aletle bazı hayvanlara kızgın damgalar yapıp onları işaretlediğini görmek, mal ve mülk sahibi olacağına işaretdir.
Dantel

Rüyada dantel ördüğünü görmek, başkalarının kendisi hakkında iyi şeyler düşünmediğine işaret eder. Çarşıdan dantel satın aldığını görmek, çapraşık işleri yüzünden kazancının azaldığına, geçiminin daraldığına işarettir. Elbisesi üzerine bir dantel takıp gezindiğini görmek, borçları yüzünden sokaktan geçemez olduğuna delildir.
Dar Elbise

Rüyada dar bir elbise giymek, dini emirlere yorumlanır. Rüyada dar bir elbise içinde bulunduğunu ve kıpırdayamayacak kadar sıkı bir halde olduğunu görmek, dini emirleri yerine getirmediğine; giydiği dar elbisenin bazı yerlerinin sökülüp ayrıldığını görmek. Allah (C.C.) Hazretleri tarafından günahlarının affedildiğine; dar bir elbiseyi aile fertlerinden birisinin giyindiğini görmek, onlara haram kazanılmış rızık yedirdiğine; üzerindeki dar elbiseyi çıkarıp attığını görmek sıkıntıdan bolluğa kavuşacağına işaretdir.
Darağacı

Rüyada bir yere kurulmuş darağacı görmek, isteklerinin gerçekleşmeyeceğine; kendisinin veya bir başkasının asıldığını görmek, bu isteklerin gerçekleşeceğine işaret eder.
Darboğaz

Rüyada dar bir boğaz görmek aydınlığa işaretdir. Rüyasında dar bir boğazdan geçtiğini görmek, bozuk işlerinin düzeleceğine; bulunduğu dar boğazın gittikçe daralıp onu sıkıştırdığını görmek, beklemediği bir yerden eline bir kısmet geçeceğine; dar boğazdan birden bire geniş bir yere çıktığını görmek, kısa bir müddet için evinden ayrılıp bir yolculuğa çıkacağına işaret eder.
Darbuka

Rüyada darbuka görmek habere yorumlanır. Rüyada evinde darbuka çaldığına görmek, beklediği bir haberi alacağına; darbuka çaldığı halde sesinin çıkmadığını görmek, üzüntülü bir haber alacağına; bir başkasının darbuka çalarak kendisinin de oynadığını görmek, yalan bir haber alarak işi hususunda aldanıp zarar edeceğine; elindeki darbukanın birden bire kırıldığını görmek, işlerinin bozulacağına işaret eder. Kimisine göre; rüyada darbuka görmek ve çalındığını duymak veya çalmak hayırlıdır.
Darı

Darı malla tabir olunur. Rüyasında darı ektiğini gören, yeni atılımlara girerek para kazanır. Darı satın aldığını görmek, kazançlı bazı teşebbüslerde bulunmaya, darı ekmeği yemek bir zengin iş adamı ile ortaklık kurmaya işaret eder.
Davetiye

Bir mahkeme davetiyesi (celp) almak, hükümette olan bir iş hakkında bazı bilgiler alacağına; mahkemeye gittiğini görmek, İşinin kolayca yoluna gireceğine; mahkemeye gidip hâkimin kendisi hakkında iyi bir karar verdiğini görmek, hükümetteki işinin iyi bir şekilde neticeleneceğine yorumlanır.
Dayak

Rüyada dayak görmek yardıma işaretdir. Rüyasında dayak yediğini görmek, bir işi için birisinden yardım göreceğine; kendisinin bir başkasına dayak attığını görmek, o adama yardım edeceğine; iki kişinin birbirlerini dövdüğünü ve kendisinin aralarına girerek onları ayırdığını görmek, ev halkı tarafından sevildiğine ve sayıldığına; eşinin kendisini dövdüğünü görmek, onun ailesi tarafından bir menfaate kavuşacağına işaret eder.
Dayanmak

Rüyada arkasını veya yanını bir yera dayadığını görmek, işlerinde kolaylık hasıl olacağına; bir rivayete göre, arkasına veya yanına dayanıp oturmak başkanlığa işaretdir Çünkü büyük kimseler ekseriyetle dayanarak otururlar. Bazı yorumculara göre dayanmak, yardıma ve kolaylığa işaret eder.
Dayı

Rüyada amca, hala, teyze, dayı gibi yakın akrabalardan birini görmek, bir iş hususunda birisinin yardımına ihtiyacı olduğuna; bu akrabalardan birisi ile buluşup onun evinde misafir olduğunuzu görmek, akrabalarınızın birisinden yardım göreceğinize işaret eder. Rüyada dayınızı görmek, yapacağınız yeni bir iş hakkında yaşlı ve tecrübeli bir dostunuza fikir danışacağınıza, bazı hususlarda büyüklerinizin fikrini almak zorunda olduğunuza işaret eder.
Davulcu

Rüyada davulcu görmek iri, bilgin ve ün sahibi biri olarak göründüğü halde içi boş ve çok konuşan bir adamla tabir edilir.
Dazlak

Rüyada dazlak görmek hayırlı değildir. Bir dazlakla konuştuğunu gören, beklemediği kötü bir haberle karşılaşır. Bir dazlağın çarşıdan bir peruk satın aldığını görmek, birisinden bir kötülük göreceğine; kendi başınızın dazlak olduğunu görmek, bir hastalığa yakalanacağınıza işaret eder.
Dedikodu Yapmak

Rüyada dedikodu yapan bir kimseyi görmek ve onun yapdığı dedikoduları dinlemek, fesat huylu kimselerden uzaklaşmanın sizin faydanıza olacağına, böyle kimselerle iş yapmamanız gerekdiğine işaretdir.
Define

Rüyasında define bulduğunu gören hasta olur. Bir yıkık yerde define bulduğunu gören o hastahkdan kurtulamaz, hastalığı uzar. Eğer bir mahalle içinde bulursa hastalıkdan kurtulur.
Def

Rüyada def çalındığını ve bunu usulü ile yapdığını gören, adı iyilikle tanınan, fakat aslında kötü olan bir kadınla evlenir. Kimisine göre: Def çalmak, erkekler için şöhret veya muaibetdir. Kadınlar için hayra işaret eder. Kimisine göre; rüyada def çalındığım gören, üne kavuşur. Yaptığı iş hayırlı ise hayırla, hayırsu ise hayırsızlıkla şöhret yapar. Bir kadının def çaldığını görmek, onun adının her tarafa yayılacağına işaretdir. Bir genç erkeğin def çaldığını görmesi, düşmandan haber alacağına; ihtiyar bir adamın def çaldığını görmesi de onun daha çok yaşayacağına işaret eder. Bir kadının çaldığı defin sesini duymak neş'e ve feraha, bir genç erkeğin çaldığı defin sesini işitmek ise düşmanın yakında olduğuna işaretdir.
Defnetmek

Rüyada birisini defnederken görmek veya onu defnetmek, düğüne davet ile yorumlanır. Bir kimseyi diri diri gömülürke görmek, uzun bir ömür yaşanacak atılanıma gelir. Gömülen kimse eğer vaktiyle hakikaten Ölmüş biri ise, o kimsenin geride kalan akraba veya yakınlarından dua ve Fatiha istedigine işaret eder.
Defter

Rüyada defler görmek, hesaplarınızda hassas davrandığınız için zarara uğramak ihtimaliniz olduğuna, bu yüzden muhasebenizi dikkatli ellere bırakmanızın sizin hayrınıza olacağına yorumlanır.
Defterdar

Rüyada defterdar görmek, alacak verecek hesaplarında daha dikkatli olmak gerekdigino, para islerinin bir süre için iyi gitmediğine yorumlanır.
Değnek Ve Baston

Rüyada değnek veya baston görmek asil bir kişi ile tabir olunur Bir değneğe veya bir bastona dayandığını gören, asil bir kimsenin yardımı ile isteğine ulaşır. Elindeki bastonun uzadığım gören muradına erişir, kısaldığını gören maksadına ulaşamaz. Elindeki bastonun birdenbire yılan olduğunu görmek, dostlarının düşman olacağına işaret eder. elindeki bastonunun kendi bastonu olmadığını, derişmiş olduğunu gören, üzülür. Bastonunun kendisi ile konuştuğunu görmek, nimete ve menfaat göreceğine ışaretidir. Birini bastonla dövdüğünü görmek, ona karşı kötü bir söz söyleyeceğine işaret eder. Bastonu ile bir taşa vurup oradan su çıkdığını gören, fakir ise zengin olur; hasta ise veya hastası varsa iyileşîr; tüccarsa kârı artar, yolcusu varsa gelir, bir rivayete göre, kolayca ele geçireceği servete delalet eder. Elindeki bastonunun kırıldığını gören, işinden çıkar, tüccar ise iflas eder.
Değirmen

Su değirmeni siyaseti güzel, idaresi doğru, malı ve parası çok bir kimse ile tabir olunur. Değirmenin dönmesi, yolculuğa; rızk toplanmasına; bir rivayete göre, savaş çıkmasına işaretdir. Değirmen çarhının kırılması sahibinin ölümüne işaret eder. Buğday ile değirmene giderek öğütüp un yaptığını gören, hayır ve menfaate erer. Onun yüzünden bir başkası da faydalanır. Değirmende bir bozukluk olup, işlemediğini veya taşının çalındığını görmek, değirmen sahibinin bir zarara uğramasına, bir rivayete göre hasta olmasına delildir. Rüyada değirmen görmek, düşmanlık ve fenalığa ışaretdir. Değirmenin kimin malı olduğunun bilinmemesi düşmanlıkla, eğer sahibi biliniyorsa veya rüya yörenin malı ise, bu düşmanlık onlara karşıdır. Bir değirmen taşının buğdayı, ve boş döndüğünü görmek, yolculuğa; taşın buğday veya diğer hububat öğüttüğünü görmek, dünya halinin şöyle böyle devam ettiğine delidir. Rüyasında değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, şiddetli düşmanlığa; değirmen taşının camdan olduğunu görmek, kadınlar yüzünden halk arasında düşmanlık oluşmasına; su değirmenini eliyle çevirdiğini görmek, kimseden yardım görmeyerek işlerini kendi eliyle idare edeceğine isaretdir. Rüyada değirmen görmek, beş şekilde tabir olunur: Devlet başkanı, başbakan, kuvvet, kahramanlık, zabıta memuru. Değirmen yeri görmek de bir başkan veya hatırlı bir kimse ile ta'bir olunur. Bir değirmenin gerek su ve gerek hayvan veya başka bir şeyle döndüğünü görmek, hayır ve bereket gelmesine; rızk bolluğuna; kolaylığa işaret eder. Değirmen çarhı döner ise, savaşa; dönmezse eşe işaret eder. Eldeğirmeni ile un öğüttüğünü güren, büyük bir hayra erer ve elinin emeğinden kazandığı parayı fakirlere dağıtır. Bir rivayete göre hayırlı ve zengin bir kadın ile evlenir. Değirmen çarhının çalındığını veya kırılıp parçalandığını görmek, rüya sahibinin veya değirmen sahibi biliniyorsa, onun üzüntüsüne işaret eder. Yel değirmeni görmek de su değirmeni gibi yorumlanır. Ancak bunda çarh yerine yelkenleri, yani kanatları dikkate alınmalıdır. Ateş ve gazla çalışan değirmen görmek de yine bu şekilde ta'bir olunur. Değirmenin büyük veya küçük olması, yüksekliği, genişliği tabirde önemle dikkate alınmalıdır. Yel değirmeni savaş ve ölümle ta'bir olunur. Halkın buğdayını öğütmek için bir yel değirmeni yaptıran halk arasında hükmetmek üzere meclise girer. Eğer halkdan biri ise, rızkını elde etmek için bir şeyle uğraşır. Yel değirmeninin kanatlarını boyalı ve nakışlı görmek, geçiminin güzel olmasına, maksadına ermeğe, işlerinin yoluna girmesine işaret eder. Yeldeğirmeninin kanatlarını açtığını görmek, ondan fayda ve menfaat gelecek olan bir işe başlamaya, kanadı olmayan yel değirmeni ile un öğüttüğünü görmek, hafif bir kadınla evlenmeğe, eğer bu rüyayı bir kadın görmüş ise, hayra yorumlanmaz; yel değirmeni için dolap kanatları satın aldığını görmek, evlenmeğe işareldir. Değirmen görmek, oradan geçimini elde etmek için bir yere girmeğe işaret eder. Kimisine göre: Rüyada buğday öğüten değirmen görmek, orada hak bâtıldan ayrıldığı için ilim merkezi, orada adalet ve insaf, ölçü, hüküm olduğu cihetle mahkeme, ve zekat için ölçü olmasından dolayı da nzk ve fayda, değirmen taşlarının birbiri üzerine binmiş olmasından dolayı da kan ve koca ile tabir olunur. Bir rivayete güre değirmen görmek, kedere, kalb darlığına, başağrısına işarettir. Tabirci rüyanın şekline göre ve rüyayı görenin halini de dikkate alarak değirmen rüyasını buna göre yorumlanmalıdır. Değirmenin buğday yerine insanları öğüttüğünü görmek, fitne ve fesat bir çok kimselerin ölümüne, yenilmeyen bir şeyi öğüttüğünü görmek, kıtlığa; değirmende un çoğalıp her tarafı doldurduğunu görmek, rızık çokluğuna; ucuzluğa, hastalıkdan şifaya işaret eder. Değirmende kına, hatmi ve benzeri şeyleri öğütmek temizliğe, hastalıklann önünün alınmasına, keder ve sıkıntının yok edilmesine, borçların ödenmesine işarettir.
Dehliz

Dehliz haram para veya malla yorumlanır. Bu yüzden rüyasında bir dehlize girdiğini görenin eline istemeyerek haram para veya mal geçer. Bu yüzden bu sıralarda kazananın kaynağını iyi araştırması gerekir.
Deli Olmak

Rüyada deli olduğunu görmek, faiz ve ha-ram mala yorumlanır, Sara illetine tutulup aklını kaybettini görmek, bir belaya veya büyüye uğradığına; yanında bir deli görüp korktuğunu görmek ve ondan bir zarar görmek, düşmana ve o düşmandan zarar göreceğine işaret eder. Rüyasında deli bir kadın görmek, dünya malına; bir deliyle yüzyüze geldiğini görmek, berekete; bir delinin kendiyini kovaladığını görmek, dünya işlerinden el çekip âhirete yöneleceğine işarettir.
Delikanlı

Erkeklerin rüyalarında delikanlı olduklarını görmeleri, çok İyi ve sevinçli bir haber alacaklarına; kadınların güzel bir delikanlı görmeleri ise, hayal ettikleri şeylerin hakikat olacağına, genç kızların rüyalarında delikanlı götmeleri de onların kısmetlerinin açıklığına ve yakında multu bir evlilik yapacaklarına işaret eder.
Demir

Rüyada demir görmek, bir kımse tarafından horlanacağınıza; kıvrılmış demir görmek, sevdiğiniz bir kimse ile darılacagınıza; işlenmiş demir görmek, istediğiniz her şeyi elde edeceğinize; demirden yapılmış aletler görmek, genellikle güvenlik olarak yorumlanır.
Demir Ocağı

Kuvvet ve şiddet sahibi bir kimsenin ailesinden bir kadın olarak yorumlanır. Ocak, bakır veya tunçdan ise, kadın, malı çok, varlıklı birisinin karısıdır. Ocak agaçdan ise, o kadın, malı çok, zengin ve fakat dedikoducu bir kişinin karısıdır. Demir ocağı çamurdan yapılmış ise, o kadın dindar bir adamın ailesindendir. Ocak kireçden yapılmış ise, çok zalim bir kimsenin ailesindendir. Ocakta ateşin parlıyor görülmesi, bir çocuğu olacağına işarettir.
Demir Parmaklık

Rüyada demir parmaklık görmek çok zorlukla kazanılacak bir mutluluğa işaretdir.
Demirci

Rüyada demirci olduğunu gören, halkın dünya işlerinde ondan faydalandığını görmekle memnun olur.
Demrci Dükkanı

Çoktan beri olmadım istediğiniz bir içinizi gönlünüze göre sonuçlandıracağınıza yorumlanır.
Denizaltı

Denizaltı, bir çıkmazla yorumlanır. Bu bakımdan rüyada denizaltı görmek, işlerinizin bir çıkmaza gireceğine ve sîze bir hayli zarara mal olacağına işaretdir. Denizaltı aynı zamanda sizi köstekleyen bazı rakiplerinizin bulunduğuna, bu bakımdan bu günlerde işinizin başında bulunmanız gerektiğine de yorumlanır.
Deniz Kızı

Rüyada deniz kızı görmek, hayalinizin tahakkuk etmeyeceğine, bu yüzden fazla hayal kurarak sonunda hayal sukutuna düşmemeniz için biraz hakikati görmenize yorumlanır. Yansı balık, yansı insan olan deniz kızı efsanesi ancak bîr hayalden ibaret olduğu için. rüyası da aynı şekilde insanda hayal kınklığı ifâde eder. Bu bakımdan rüyada deniz kızı daima hayırsızıkla yorumlanır.
Dere, Vadi

Ağaç ve odunu çok bir vadiye girdiğini gören, iyi kalbli ve zengin bir kimse ile arkadaş olur ve ondan hayır ve fayda görür. Eğer girdiği vadi ağaçsız ve çıplak ise, bu rüyanın tabiri yukardaki rüyanın aksinedir. Bir vadide kaybolup bulunmadığım gören hayra yorulmaz. Kimisine göre: büyük vadi bir devlet büyüğü ile tabir olunur. Kimisine göre: rüyada vadi görmek hacca gitmekle yorumlanır. Kimisine göre; rüyada vadi veya dere görmek dokuz şekilde tabir olunur: Hac, devlet büyüğü, ihtişam, mal, nimet, ticaret, başkanlık, zafer ve ilim. Rüyada vadi ve dere görmek, ağaçlı, çayırlı ve sulu oluraa, hayır; bereket, menfaat, devlet ve ikbal ile ta'bir olunur. Dere kuru, taşlık, ağacı ve otu bulunmazsa, bunun yorumu yukarıdakinin aksinedir. Ağaçlı, çimonli ve sulu bir dereye girdiğini gören, devlet ve nimete erer. Öyle bir vadide oturup suyundan içdiğini gören, rahat ve geçimi bol olarak Ömür sürer. Kenarları dik, kayalık, çıplak ve kuru bir dereye girdiğini gören, geçim zorluğu çeker. Öyle bir dereden çıktığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Ekili ve güzel bir bölgede bîr deresi olduğunu gören, büyük bir şansa ve rütbeye, eğer layık ise, bir devlet büyüğü olur.
Deri

Rüyada hangi cinsden olursa olsun, deri görmek hayır ve menfaat ile yorumlanır. Kimisine göre: İnsan derisi görmek, zinete ve yalana işaret eder. kimisine göre: rüyada her hangi bir deriyi görmek, bereketdir. Derisinin siyah ve mavi olduğunu görmek kederdir. Derisinin sarı olduğunu görmek hastalıkdır. Yeşil olduğunu görenin dini kuvvetlenir. Ayağının derisinin siyah olduğunu görenin, işi çabuk görülür ve dileği yerine gelir. Kimisine göre: Her hangi bir hayvan derisi görmek, mal ve menfaat ıle ta'bir olunur. Görülen deri yenilir bir hayvanın derisi ise helal mal, değilse, haram malla yorumlanır. Bazılarına göre: rüyada deri görmek, süs, başkanlık. Örtü, elbise ile La bir olunur. Rüyasında derisinin kalın olduğunu görmek üç şekilde yorumlanır: Halkın alay etmesi, önemsememek, ömrün uzunluğuna. Rüyada deve derisi görmek rmrasdan mala; eti yenilen hayvan derisi, helal mala; eti yenmeyen hayvan derisi haram mala; derisinin yüzüldüğünü görmek, eline mal geçeceğine işaretdir. Rüyada deri yüzdüğünü görmek önemli işler yapmaya ve halk arasında iyi tanınmaya işaretdir.
Derisini Yüzmek

Rüyada bir kiminin derisini yüzdüğünü gören, onun malına sahip çıkar. Birisinin kendisini yüzdüğünü görenin, malını yüzen kimse elinden alır. Yüzülmek iki şekilde yorumlanır. Mazlum, mücrim. Birisinin yüzülmüş olduğunu görmek, malının gitmesine işaret eder. Sag elinin derisini yüzmek, kardeşinin malını elinden almaya: sol elinin derisini yüzmek, kız kardeşinin malını gasbetmege; ayaklarının derisini yüzmek akrabasının malına göz koymağa; karnının derisini yüzmek karısının malım yemeğe işaret eder.
Dershane

Rüyada bir dershanede bulunduğunuzu görmek, dünya ve âhiretinizin mükemmel olduğuna ve üzüntülerinizin yok olacağına işaretdir. Dershanede ders çalıştığını gören, ferahlığa ve sevince ulaşır. Keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Derviş

Rüyada derviş görmek, beklemediği bir kimseden bir yardım görerek feraha ve bolluğa kavuracağına işarettir. Derviş görmek bilgi ile de yorumlandığı için rüyasında bir denişle buluşup konuştuğunu görmek, kendi mesleği içinde bir takım yeni bilgiler edineceğine ve bu hususta tecrübelerini artıracağına işaret eder.
Destere

Kimisine göre: rüyasında elinde bir destere olduğunu görmek, bir işe başlayacağına delâlet eder. Bir ağaç parçasını destere ile kestiğini görmek, ağacın cinsinin tabirde ifade ettiği şekille tabir edilir. Akrabasından birini destere ile kestiğini gören, ona benzer bir şeyle karşılaşır. Rüyada destere görmek evlat, kardeş, veya ortakla yorumlanır. Destere ile bir şey kesmek, muradının olacağına, odun kesdiğini görmek ise düşmanına karşı üstünlüğüne işarettir.
Desti

Rüyada desti görmek, halk malını zayi eden kötü biri ile yorumlanır. desti hizmetçi veya şoför ile ta'bir olunur Rüyada desti dokuz şekilde tabir olunur: Münafık, hain hizmetçi, çalışkan eş, din kuvveti, vücut sağlığı, uzun ömür, mal, nimet, miras.
Dev

Rüyada masallarda anlatılan bir devi görmek, düşmanlarla yorumlanır. Bir devin üzerine saldırarak onu öldürmek veya yemek istediğini görmek, rakiplerinin kendi etrafında çevrelendiğini ve onu her sahada ortadan kaldırmak ve yok etmek istediklerine yorumlanır. Bunun için bu hususta daha dikkatli olması gerekdiğine ve ticari sırlarını herkesden saklamasına işaret eder.
Deve

Rüyasında deveye binmiş olarak gittiğini gören, yolculuğa çıkar; deve üzerinde döndüğünü gören, kedere ve düşünceye kapılır; deveden indiğini gören hasta olur, sonra iyileşir. Deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip bilmediği yerlere gittiğini gören, şaşkınlığa düşer. Bir dişi deve bulduğunu gören, evlenir. Eğer o dişi devenin bir de yavmsu varsa, aldığı kadından bir çocuğu olur.
Deve Kuşu

Rüyada deve kuşu görmek, karı ve kocaya yorumlanır. Rüyasında bir deve kuşuna binerek uçtuğunu ve bir yere indiğini gören bir yolculuğa çıkıp sağlıkla geri döner. Eğer yere inmezse bu yolculuktan geri dönmez. Kimisine göre rüyasında bir deve kuşu bulduğunu veya saün aldığını gören, bir zengin kadınla evlenir veya güzel bir hizmetçi kız alır. Rüyada deve kuşuna bindiğini görmek, haram bir mal aldığına, bîr rivayete göre de bir kafile İle yola çıkacağına işarettir. Bir deve kuşunu sırtına aldığını görenin kısmeti ayağına gelir.
deve Yünü

Rüyada deve yünü, devlet başkanı taralından verilecek mal ile, bir rivayete göre, miras ile yorumlanır. bazısına göre deve yünü helal mala işaret eder. Onunla bir şey doldurmak evlenmeğe, Örülmüş eşya iyi bir eşe, vücudunda deve yünü çıktığını görmek, malının ve şerefinin artacağına işaretdir.
Dibek

Dibekde bir şey dövdüğünü gören evlenir
Dikili Taş

Rüyada eski çağlardan kalma tarihi bir dikili taş görmek, çok arzu ettiği halde düşündüğü bir işi yapamayacağına buna rağmen yine de kazancının artacağına, evlilik hayatında mutlu olacağına işaretdir.
Dikiş Dikmek

Rüyada dikiş dikmek iki şekilde yorumlanır: îğne ile bir şey dikmek, isteklerinin olmasına; malana ile dikiş dikmek, iş hayatının düzgün bir şekilde devam ettiğine. Dikiş diken bir kimseyi görmek, işinizde size yardıma olarak çalışan kimselerin size olan sadakatine, bir terziye giderek ona bîr söküğünüzü diktirdiğinizi görmek, bir iş hususunda hükümete yaptığınız bir başvuruya müebet bir cevap alacağınıza işaret eder.
Dil

Lisan insanın tercümanıdır. Rüyada dilinin uzun olduğunu görmek bir kavgada küfürlü konuşacağına ve düşmanına üstün geleceğine delâlet eder. Dilinin bağlı olduğunu görmek, fakir olacağına, bir rivayete göre de düşmanına yenileceğine işaretir. Bir kimsenin rüyasında iki dilinin olduğunu görmesi, iki ilimde, iki sanatda, iki işde becerisi olduğuna işarettir. Rüyada dilinin ağzma sığmayacak kadar büyümüş ve biçimsiz bir hale gelmiş olduğunu görmek, namuslu insanlara dil uzatmaya; dilinin ağzından sarkmış olduğunu görmek, küfür ve yalana, dilinin üzerinde kıl olduğunu görmek, çok yazı yazdığına işaret eder. Bazı yorumculara göre: konuşma, insanın ayıbını göstermeye işaret eder. Bu yüzden rüyada dü görmek iyi değildir. Rüyada kekeme olduğunu görmek ahlâksızlığına; kekemeliğinin geçtiğini görmek, ahlâkının düzeldiğine; çok güzel ve açık konuştuğunu görmek, kolaylık göreceğine işarettir. Dilinin ağzından dışarıya çıktığım görmek, fena söz söylemeğe; dilinin elinde bulunduğunu görmek, eline bir fırsat geçeceğine; dilini ısırdığım görmek, pişmanlığa; diline baktığım görmek, dilini kötü sözden sakınacağına; dilinin siyah olduğunu görmek, şair veya yalana olduğuna; san olduğunu görmek hastalığa delâlet eder. Dilde renk değişikliği hayra yorulmaz.
Dil Çiçeği

Rüyada dil çiçeği görmek yorumunda ayrılık vardır. Bazıları mal ve bazıları da mirasdan elde edilen mal ve bir takımı da beklenen ümitdir, derler.
Dilsiz

Rüyada kendinizi dilsin olarak görmeniz, sözlerinizi ve düşüncelerinizi dostlarınızın takdir etmediklerine ve anlamadıklarına işaret eder.
Dinden Dönmek

Rüyada islâm dinini terk ederek batıll dinlerden birine girdiğini görmek, günaha; bir rivayete göre alçaklık ve hakaret göreceğine işaret eder. Kimisine göre; rüya sahibi hareketlerini, girdiğini gördüğü batıl dindeki kişilerin hareketlerine uydurmak ve yaklaştırmak suretiyle dinini fesada uğratır, inana zayıflar.
Diploma

Rüyada diploma görmek bir kaç şekilde yorumlanır: Memur iseniz âmirlerinizin takdirlerine muhatap olacağınıza; tüccar iseniz kazançlı bir iş hususunda bir müessese ile anlaşma imzalamanıza; halkdan biri iseniz, mahallenizde yapacağınız hayırlı bir iş için izin alime olduğunuza; ev kadını iseniz, eşinizin sizden çok memnun olduğuna ve onun sevgisini kazandığınıza; öğrenci iseniz okulunuzda başarılı olmanızdan dolayı öğretmenlerinizin takdirini kazanmış olduğunuza işaret eder.
Direk

Rüyada direk görmek, sözünde sadık, doğru bir kimse ile tabir olunur. Bir rivayete göre, kuvvetli ve erkek bir adam ile de yorumlanır. Birini bir direk ile dürttüğünü gören, ona tesirli bir söz söyler. Bîr direğe dayandığını gören, doğru Özlü ve sözlü bir adama dayanır. Rüyasında bir direk gören, işinde ve sözünde sadık olur. Elinden bir direğin alındığını gören, kuvvetini kaybeder. Arkasuıahir direği aldığım yüklenip diğer bir yere götürdüğünü gören, kuvvetinden faydalanarak, işe başlar. Kimisine göre: direk görmek üç şekilde tabir olunur: Sözünde ve işinde sadık ve doğru bir erkek, doğru ve iyi bir söz, yüksek rütbe. Bir direğin egrilip yan yatmış olduğunu görenin işleri bozulur. Agaçdan direk, itibar sahibi büyük bir kimse ile ta bir olunur. Rüyasmda güzel ve süslü ve mükemmel bir ağaç direk gören, büyük bir mevkie çıkar. Direkde çirkin bir hal olduğunu görmek, bunların elden akmasına delildir. Kimisine göre: her neden olursa olsun, dik olan bir şey İslam ile tabir olunur. Direk, ev sahibine delâlet eder. Direk ağamdan, kalın ve kuvvetli olur ise, ev sahibinin kuvvetli ve zengin olduğuna işaretdir. Demirden, mermerden direk görmek, kuvvet ve ikbalin artmasına işaret eder. Bir direğin yanında ikinci bir direk olduğunu görmek, aile hayatında geçimin iyi olduğuna işaretdir. Yerden göğe doğru dikilmiş, fakat tepesi görünmeyen bir direk gören, İslâm âlimlerinden biri ile tanışır. O direğe dayanarak durduğunu gören, bir bilgine dayanarak rahat eder. O direğe tırmandıgım, fakat çıkamadığını gören, yükselmek için çalışır iso de başaramaz, o direğe tırmanıp çıktığım gören, hayır ve iyiliğe ulaşır. Yerden gögo doğru bir çok direklerin uzandığım görmek, o yerde İslâmiyet'i kuvvetlendirecek ve yayacak birçok âlîmin bulunduğuna işaret eder. Bir direğin yıkıldığını görmek, eğer agaçdan ise, ev sahibinin; eğer mermerden ise, o memleket büyüğü vali veya hâkiminin veya halkın sevdiği büyük bir kimsenin üzüntüsüne işaret eder. Bir direğin diğer bir direk ile değiştirildiğim görmek, O yer ida-Tcesînın veya ev sahibinin değişeceğine işarettir. Direğin kaidesi ihtiyar kadtnla ta'bir olunur. Rüyasında bir direğin kaidesine dayandığım veya bir direk kaidesi satın aldığım veya kendisine hediye edildiğini gören, ihtiyar bir kadınla evlenir, onun parasından faydalanır veya ihtiyar bir kadınla evlenmek ister. Kimisine göre: rüyada direk görmek, dine işaret eder. Gökden bir direk indiğini görmek, Cenâb-ı Hakkın (C.C.) oranın devlet büyücüne bir arkadaş gönderdiğine delildir. Irasında birim direkle dövdüğünü veya dövüldüğünü görmek, vuranın vurulanı sözle azarlamasına, o vuruşdan yaralandı ise. zarar vermesi ile ta bir olunur. Bir rivayete göre bir direkle dövüldüğünü gören, işinden çıkarılır. Bir direğin gökyüzüne çıkarak kaybolması, yahut bir kuyuya veya bir çukura gömülüp görünmemesi, ev direği ise, ev sahibinin, cami direği ise imam veya müezzimn ölümüne işaret eder.
Diş

Rüyada diş görmek ev halkı ve akrabalıkla yorumlanır. Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadın ve azı dişleri ev halkının reisi olarak ta'bir edilir. Rüyada her hangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmek, bir akrabadan hayır ve menfaat göreceğine; dişleri arasında seyrek ve açık yerleri görmek, akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin çıkacağına işaret eder. Halk arasında büyük diş makbul olduğu için dişlerin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin sevildiğine ve sayıldığına işaretdir. Dişlerini bozuk ve sallanır bir şekilde görmek zafiyete; dişleri temiz ve güzel bir şekilde görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, cömert ve iyilik sever biri olduğuna; dişlerin uzun ve beyaz olduğunu görmek, kuvvet ve cesarete; yeni doğmuş bir çocuğun diş çıkardığını görmek, belâ ve musibete yorumlanır. Rüyada dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerden aldığım görmek, yeni bir çocuğunun doğacağına; düşen dişi arayıp da bulamaması akrabasından birinin vefatına; dişlerinin her birinin veya bir kaçının uzandığını görmek, akraba ve ev halkının mallarının elinden gideceğine; dişlerinin birinin veya bir kaçıran kısaldığım görmek, akrabalarının mallarının azalacağına işaretdir. Kimisine göre; rüyada dişlerin küçüklüğü güzellikle, büyüklüğü ise müjde ile ta'bir olunur. Dişlerinden birinin kucağına, elbisesinin eteğine veya eline düştüğünü görmek, iki şekilde ta'bir olunur Hamile kadının doğurmasına veya eline mal geçip bundan faydalanmasına. Bütün dişlerinin döküldüğünü görmek üç şekilde yorumlanır: Kendisinin veya akrabalarından birinin ölümü, elinden bütün mallarının çıkması, fena ve dar bir rızık. Ağrıyan bir dişine ilaç koyduğunu görmek veya o dişi çektirmek hayır ve menfaate, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya; dökülen dişlerinin yerine yeni dişlerin çıktığım görmek, akrabalarının kendisine karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtiğine işaret eder. Ağzında tek diş kaldığını görmek, ömründen bir sene kaldığına; ağzında altan bir diş bulunduğunu görmek, büyük bir işten para kazanacağına işarettir. Ağızda bulunan her diş bir yıl ömre işaret eder.
Diş Doktoru

Rüyada diş doktoru görmek, para bakımından çok sıkıntılı bir durumda bulunduğunuza, buna bir çare aramanız gerekdigine işaretdir.
Diş Fırçalamak

Dişlerini temizlemek, fırçalamak hayırlı değildir. Kimisine göre bir kimsenin dişlerinin aralarını ayıklayıp bir şey çıkardığını görmesi, akrabalarından veya eşinden bir şey alacağına işaretir. Dişlerinin arasından çıkardığı şeyi birine verdiğini gören, ailesinden aldığı bir şeyi başka birine verir Bazı yorumculara göre: Dış aralarını temizlemek ve ayıklamak temizliğe ve mekruh olan bir şeyin ortadan kaldırılmasına işaret eder.
Diz

Rüyada diz görmek insanın geçimi, isteği, gayreti ile yorumlanır. Dizler hususunda iyi ve kötü rüyalar buna nisbet edilerek yorumlanır. Dizlerini veya dizlerinden birini şişmiş görmek, geçimini sağlamakta zorluğa; dizlerini yaralı ve çıbanlı görmek, çalışmada tenbelliğe; dizlerini zayıf ve kuvvetsiz görmek, rızkında darlığa; diz kapaklarım büyük görmek, sermayesinin artmasına; küçülmüş görmek, gerek parasının gerek malının azalmasına işaret eder.
Doğru Söylemek

Rüyada doğru söz söylediğini görmek, iman kuvveti ile ta'bir olunur. Kimisine göre; doğru söz iman ve iman da sıdk ile ta'bir olunur. Rüyasında doğru söz söylediğini görmek, dininin kuvvetine işaretdir. Bu rüyayı kafir görse müslüman olur. Fasık bir kimse görse, halini düzeltir. Fakire zenginlik, zengine daha fazla mal, herkese dünya ve ahiretde hayra işaret eder.
Doğum

Rüyada bir doğum evinde bulunduğunuzu ve bazı çocukların dünyaya geldiklerini görmeniz, yeni yeni atılımlara gireceğinize ve iş ve kazancınızı artırmak ve geliştirmek için bir takım teşebbüslere giriştiğinize, bazı iş adamlan ile temaslar kurarak yeni iş sahaları aradığınıza yorumlanır. Eğer halkdan biri iseniz, doğum görmeniz, dostlarınızın sizi aranılır ve sevilir bir kimse olarak tanıdıklarına; ev kadını iseniz komşularınız arasında sevilen ve sayılan bir kimse olduğunuza işaret eder.
Doğurmak

Bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, hayra işaretdir. Erkek çocuk doğurduğunu gören, şiddetli keder ve sıkıntıya uğrar. Yahut fena bir söz duyar, bir rivayete göre de, sonu kötü olur. Karısının erkek çocuk doğurduğunu görmek, eğer hamile ise kız çocuğu doğuracağına, eger değilse, keder ve sıkıntıya uğrayıp, sonra bundan kurtulmaya; karısının kız doğurduğunu görmek, erkek çocuk doğuracağına işaret eder. Bazılarına göre: Rüyada erkek çocuk doğurmak kıza, kız doğurmak erkeğe işaretdir. Ancak bazı rüya, rüyayı görenin durumuna göre aynen çıkar. Ağzından çocuk doğurduğunu gören, hasta ise sonu kötü olur. Bir rivayete güre rüya sahibi biri hakkında şefaatde bulunup iyi söz söyler. Bir erkeğin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, kendisine uygun olmayan bir ağır yük altına gireceğine, sonra kurtulup düşmanına üstün geleceğine işaret eder. Bir görüşe göre de, bu rüya fena huylu bir eşden kurtulmaya işaret eder. Bir kadının gebe olmaksızın çocuk doğurduğunu görmesi, kocasının zengin olacağını gösterir. Bir kadının kız çocuğu doğurduğunu görmesi, kocasına bir fayda geleceğine, erkek doğurduğunu görmesi kocasına keder ve sıkıntı geleceğine işaret eder. Kimisine göre: bir kadın rüyasında bir erkek çocuğu doğurduğunu ve çocuğun hemen konuşduğunu görse, dünya ve ahiretde selâmete erer. Bir rivayete göre sonu kötü olur. Bir kız doğurduğunu ve çocuğun hemen konuştuğunu görse, Cenâb-ı Hakk (C.C.) ona bir çocuk ihsan eder.
Doktor

Rüyada doktor görmek, herkese yardım eden bir kişi olarak tabir olunur. Rüyasında tıp tahsil ettiğini gören Kur'ân Öğrenir. Bir doktorun bir hastaya ilaç yazıp onu iyileştirdiğini görmek, birini kötü yoldan iyi yola getirdiğine işaretdir.
Dokumak

Rüyada bir tezgahda bez veya kumaş veya halı dokuduğunuzu görmek, sizin veya bir yakınınızın uzak bir yolculuğa çıkacağına, eğer tezgah başında sizden başka bir veya bir kaç kişi daha varsa o takdirde uzak bir yerden çok sevdiğiniz bir kimsenin geleceğine işaret eder.
Dolu

Dolu yağdığını görmek, azap, darlık, ve ihtiyaç ile kıyaslanır. Zamanında ve az olarak dolu yağdığını görmek, o yerde ucuzluğa işaretdir. Bir yere dolu yağdığını, fakat zarar vermediğini görmek, Allah (C.C.) Hazretleri'nin inayetine ve zarar verdiğini görmek ise, o yer halkına azabın ineceğine işaret eder. Dolu yağdığını görmek beş şekilde yorumlanır; Bela, düşmanlık, düşman askeri, yokluk ve kıtlık, hastalık.
Domates

Rüyada bir bahçeden domates topladığınızı veya bir satıcıdan domates aldığınızı görmek, sizi ve ailenizi sevinç ve mutluluğa götürecek bazı haberlerin kapınızda olduğuna işaret eder. Rüyada domates görmek sıkıntı ile yorumlanır. Domatesin tadıp iraz ekşi olduğu için rüyası hayırsızdır. Ama bazılarına göre de, kırmızı domates altına ve yeşil domates ise paraya işaret eder.
Domuz

Rüyada domuz görmek. Kimisine göre akılsızlıkla yorumlanır. Rüyasında bir domuz bulduğunu gören, alçak fakat mevki sahibi bir erkeğe söz geçirir. Domuza bindiğini gören, düşmana karşı üstünlük kazanır. Bir domuz ile uğrattığını gören, alçak bir adamla ağız kavgası eder. Bir domuzu öldürdüğünü gören, düşmanından kurtulur. Domuz eti haram mala ve yenmesi musibete delildir. Bir çok domuz bulduğunu ve onları bir yere sakladığını gören, haram mal kazanır. Domuz yavruları sıkıntıdır. Bir evden domuzları kovduğunu gören işinden ayrılır. Domuz otlattığını gören soysuz insanlar üzerine âmir olur. Eline domuz kılı, kemiği, derisi geçen hayırsız ve devamsız mal bulur. Rüyada domuz görmek düşmana işaret eder. Vahşi domuz kuvvet ve servet sahibi olmaya, faydasız bir erkek olmaya yorumlanır. Bir yerde bir çok domuz olup, onları kaçmalarından korkup muhafaza etmek istediğini görmek, haram mal toplayıp onları muhafaza etmekle yorumlanır. Domuzları bir yerden bir başka yere sürüp götürdüğünü görmek, dünyasının mükemmel ve rahat olacağına işaretdir. Domuzların başı boş dolaştıklarını gören, bir yerden eline geçen mal için sevinir. Bir domuzun üstüne binip onu bir at gibi kullandığını gören, düşmanına üstün gelir, dünyada yüksek bir mevkie çıkar. Bir domuzun önünden dolaşarak arkasına geçen soysuz bir adamdan bir menfaat görür.
Don

Rüyada kendinizi donla gezerken görmek, bazı düşüncesiz davranışınızla etrafinızdakileri kendinizle alay ettirdiğinize ve daha dikkatli davranmanız gerektiğine işaret eder.
Donanma

Rüyada donanma hazırlandığını görmek, işlerinizde yeni bir düzene gitmeyi düşündüğünüze, bu suretle bir müddetden beri bozulan işlerinizin yeniden düzeleceğine işaret eder.
Dondurma

Rüyada dondurma yediğinizi görmek, işlerinizin bir müddettir durgunlaşdığına yorumlanır. Dondurma yaptığınızı görmek, iş ortağınız veya meslek arkadaşlarınızla konuşarak yeni bir düzen kurmak arzusunda olduğunuza işaret eder. Meyveli dondurma yemek, işlerinize yeni yeni çeşniler katacağınıza ve yeni bir düzen peşinde olduğunuza işaretdir.
Donmak

Rüyada soğukdan donduğunuzu görmek, çok yakın bir akrabanızın ağır bir hastalık geçireceğine, Bizi donmaktan kurtardıklarını görmek ise, bir ölüm tehlikesi atlatacağınıza işaret eder.
Döğüşmek

Döğüşmek savaşın bir başka çeşididir. Manası, zafer veya mağlubiyet ile yorumlanır. Kimisine göre; döğüşmek gerek fiilen ve gerek fiilen elle ve her ikisiyle birden olabildiğinden ve öldürme ise savaş zamanında olup dille döğüşmeğe savaş denilemeyeceginden döğüşme için yapılacak yorum ayrıdır. Rüyasında bir insanı doğduğunu ve üzerine hücum edip tokatladığını gören, döğüştüğü adamı tanıyorsa ona yenilecekdir, demektir. Tanımıyorsa, yapdıgı işlere dikkat etmesi ve tüccar ise ticaretinde uyanık olması lazımdır. Rüyasında birini döğdüğünü ve ona sözle sövdüğünü gören onu öldürür. Bir toplumun, bir dünya işi üzerine sözle ve elle dövüştüklerini görmek, onların iyi yolda olmadıklarına ve eğer bu vuruşma bir ahiret işi için ise bir hadis üzerinde birleşeceklerine işaretdir.
Dönmek

Rüyada başı üzerine döndüğünü görmek musibetdir. Bir rivayete göre, âmiri veya efendisi, rüya sahibinin aleyhine döner. Bir yandan diğer yana döndüğünü görmek, halinin değişmesidir. Arkasına döndüğünü görmek, günahdan kaçındığına işaret eder. Rüyada Mevlevi dervişi gibi döndüğünü gören, ibadet ile meşgul olur. Başı aşağı dönerek yürüdüğünü gören, ters ve zararı olan bir iş yapar ve bundan fayda bekler.
Döşek

Rüyada döşek görmek eşle yorumlanır. Döşeğini pazara götürüp sattığını görmek, karısından boşanacağına; karısı hasta ise onun için hayır değildir; döşeğinin üzerinde vahşi bir hayvan görmek, fesat bir adamın karısı hakkında hıyanet ve kasitte bulunmasına yorumlanır. Döşek, erkeğin karısı veya hizmetçisine işaret olup erkeğin rahat hayat süreceğine belirtidir. Döşeğin yumuşak olduğunu görmek, eşinin itaatli, ağırbaşlı bulunduğuna; genişliği, kadının yaradılışı itibarı ile güzelliğine; yeni olması, gençliğine ve tazeliğine veya temiz huylu olduğuna; işaretdir. Döşek, yün ve kıldan veya pamukdan ise, kadının marifetli ve zengin bulunmasına, döşek atlas bir kumaşdan yapılmış ise, kadının çok şehvetli olmasına, beyaz olması, o kadının dininin sağlamlığına, siyah olması, eşinden razı olmadığına, renginin yeşil olması, ev hayatının düzgünlüğüne işaret eder.
Dövmek

Rüyada elleri ve ayakları bağlanmayarak kamçı ile dövüldüğünü görmek, kan çıksın veya çıkmasın değişmez, haram mal elde edeceğine işaretdir. Kimisine göre: Rüyasında birinin kendisini dövdüğünü, fakat dövenin kim olduğunu ve neden dövdüğünü bilmediğini gören, hayırlı mala sahip olur. Yeni elbise giyinir. Dövülmekden korkduğunu gören, korkduğundan ernîn olur. Kimisine göre: Bir ölünün kendisini dövdüğünü gören, çıktığı bir yolculukdan fayda görür, yahut kaybettiği bir şeyini yeniden ele geçirir. Bir ölüyü dövdüğünü görmek, rüya sahibinin dini kuvvetine, borçları varsa yerine getirmeğe işaret eder. Rüyada dövmek, dövülen için hayra işaret eder. Ancak ağaç ile vurmak hayırlı değildir. Rüyada bir erkeğin sopa ile kendi başına vurması devlet reisinden memnun olmadığına işaret eder. Bazı yorumculara göre; rüyada dövmek beddua ile tabir olunur. Bir kimseyi dövdüğünü gören, ona beddua eder. Elleri bağlı olan bir kimseyi dövdüğünü gören, ona kötü sözler söyler, fakat sonradan söylediğine pişman olur. Bazısına göre de; kırbaçla vurulduğunu ve üzerinde dayak izi görülen kimse, eğer elleri bağlı ise, ona bir kimse sözle bir zarar verir ve ondan tiksindiği bir söz işitir. Kırbaçsız, elle dövüldüğünü ve üzerinde dövme izi kaldığını gören, hayra erişir. Eğer üzerinde dövülme eseri kalmamış ise, sadece bir söz işitir. Dövüldüğü halde neden dövüldüğünü bilmemesi, elleri bağlı değilse, hayır, bağlı ise hayırsızlığa yorumlanır.
Dua

Rüyada kendisi için dua edip, Allah Teâlâ Hazretleri'nden rahmet dileyen kimsenin sonu hayır olur. Bir başkası için dua ettiğini görmek, dünya ve âhiret hayrının elde edileceğine; bütün insanlar için duâ ettiğini görmek, halkın iyiliğini istemeğe delildir. Namazdan sonra dua etmek hayra; bir insana beddua etmek, onu sözleriyle kahretmeğe; kendi nefsine beddua etmek Allah'ın (C.C.) nimetlerine şükür etmeğe; duâ etmek istediği halde bunu yapamadığını görmek, dünyada yaptığı işlerde başarısızlığa; uykuda duâ ettiğini görmek, önemli bir işini ihmal ettiğine işarettir. Karanlıkda duâ ettiğini görmek, gamdan ve kederden kurtulacağına işaret eder. Büyük yorumculardan Seyit Ahmet Cabir diyor ki: Rüyada duâ okuduğunu veya bir duâ meclisinde hazır bulunup, okunan dualara "Âmin" dediğini görmek, dualarının kabul edildiğine, isteklerinin yerine geleceğine, Hakk'ın affına lâyık görüldüğüne delildir. Rüyada duâ ederken, duasını yarıda kestiğini görmek, başladığı bir işi yarım bırakacağına işaret eder.
Dudaklar

Rüyada üst dudağa göre, alt dudağı görmek daha hayırlıdır. Bazı yorumculara göre; dudaklar akrabalığa yorumlanır. Üst dudak erkek ve alt dudak kadın akrabayı temsil eder. Rüyada üst dudağın yerinden kopmuş veya kesilmiş olduğunu görmek, nimet ve malının eksileceğine, bunu alt dudakta görmek karısının vefatına, yahut ondan ayrılacağına işaret eder. Kimisine göre; rüyasında iki dudağını düşmüş görmek anne ve babası tarafından bir musibetdir. Bir rivayete göre, bu rüyayı görenler iftiracı olur. Dudaklarında çirkin görünen bir ayıp olduğunu görmek kedere; iki dudağının birbirine yapışmış olduğunu ve açılmaz olduğunu görmek, işlerinin sarpa sardığına; konuşmak istediği halde konuşamadığını görmek, bela ve musibete işaret eder. Dudağı üzerinde bir ben olduğunu görmek, rüya sahibi kadın ise, sevildiğine; erkek ise mal çokluğuna; dudaklarının tükrükle ıslandığını veya ıslatdığını görmek, akrabaları arasında düşmanlık olduğuna; iki dudağının veya birinin bir maden haline geldiğini görmek, hırsızlığa, malının çalınacağına işaret eder. Rüyada dudaklarını çok kırmızı görmek, sözünün geçerliliğine; sarı görmek üzüntüye, korku ve hastalığa; siyahlaşmış görmek ümit edip beklediği bir işin olmayacağına işaretdir. Dudakların renksiz veya alışılmayan bir renkle boyalı olduğunu görmek iyi değildir. Dudaklar üzerinde döğme denilen sonradan yapılan mor bir işaret veya resim görmek de hayra işaret etmez.
Dudu Kuşu

Dudu kuşu, sözü ve sohbeti dinlenir bir kadınla ta'bir olunur. Rüyanızda bir dudu kuşu satın aldığınızı veya birinin böyle bir kuşu size hediye ettiğini görmek, tatlı dilli bir kadınla tanışacağınıza ve onunla dostluk kuracağınıza işaretdir.
Duhan Suresi

Kimisine göre; bu sureyi rüyasında görüp okuyan veya okunurken dinleyen kişi, geceleri sabaha kadar duâ ve iâdetle meşgul olur. Dünyadan el ve etek çekmiş, kendisini âhirete vakfetmiştir. Fakat rızkı bol, bereketli ve çok para sahibidir. Düşmanına karşı da her zaman üstünlük sağlar.
Dulluk

Rüyanızda dul kaldığınızı ve evinizde yalnızlık Çektiğinizi görmek, yakında aileniz fertleri arasına bir kişinin daha katılacağına, evli iseniz bir çocuğunuz olacağına veya evinize yeni bir hizmetçi alacağınıza, bekar iseniz bir kadınla anlaşmak üzere bulunduğunuza, belki de yakında evlenmek üzere olduğunuza işaret eder.
Duman

Rüyada duman içinde kaldığınızı ve boğulmak tehlikesiyle karşılaştığınızı görmek, iş veya aile hayatınızda bazı buhranlı anların gelip çattığına, bundan kurtulmaya çalıştığınıza yorumlanır. Dumanın yavaş yavaş etrafinızdan çekildiğini görmek, içinde bulunduğunuz kötü durumdan sıyrıldığınıza ve ferahlı günlere kavuşmanızın yakın olduğuna işaretdir.
Durak

Rüyada bir otobüs veya metro durağında bulunduğunuzu görmek; bazı teşebbüslerde bulunmak üzere olduğunuza, fakat bunu yapıp yapmamakta bir tereddüt geçirmekte olduğunuza işaret eder. Durakta bir vasıtaya bindiğinizi görmek, işlerinizin ve düşüncelerinizin başarı ile sonuçlanacağına işaretdir.
Dut

Mevsiminde beyaz dut yediğini gören ticaret yapıyorsa para kazanır, memursa maaşı artar, hasta ise iyileşir, veya çocuğu olur. Mevsimi dışında dut yediğini görmek, keder ve sıkıntıya işaret eder. Rüyasında siyah dut görenin kârı ve menfaati artar. Mevsimsiz siyah dut yemek veya görmek, evde geçimsizliğe işaret eder.
Duvak

Rüyada bir gelin duvağı görmek, çok romantik bir macera geçireceğinize ve renkli bir seyahat yapmak için kafile halinde bazı turistik yerleri ziyaret edeceğinize yorumlanır.
Duvar

Rüyada duvar görmek, yaşanan yıllar ile yorumlanır. Kimisine göre: Duvarın düz ve doğru olması rüya sahibinin halinin iyiliğine; duvarın yıkılmak üzere olması, hâlinin bozulmasına işarettir. Bir rivayete göre, duvar kuvvetli ve dindar bir erkektir. Üzerine bir duvarın yıkıldığını görmek, hazine bulmağa; bir duvardan düştüğünü görmek, beklediği bir şeyin olmamasına; bir duvardan indiğini görmek, makam ve işinden inmeğe veya ümidinin boşa çıkmasına; bir duvarın üzerine yıkıldığını görmek cezasının erteleneceğine işaret eder. Bir evin duvarının yıkılması o ev halkı için hayırlı değildir. Kimisine göre: rüyasında sağlam bir duvarın üzerine binmiş olduğunu görenin hali güzel ve geçimi düzgün olur. Tamire muhtaç bir duvarı bir takım kimselerin tamir etmekte olduklarını görmek, itibarı ve rütbesi elinden gitmiş bir kimsenin dostlarının, onun itibarının geri verilmesi için çalıştıklarına işaret eder. Kendi malı olan bir duvarı tamir ettiğini görenin hâli ve vakti düzelir. Duvarının yıkıldığını görenin eline define geçer. Duvarın üstüne yıkıldığını gören, işlediği günahların cezasına uğrar. Harap ve yıkılmak üzere olan bir duvar görmek, mahallede bir felaketin meydana çıkacağına işaretdir. Böyle bir duvann yeniden yapıldığını görmek, felaketin önleneceğine işaret eder. Bir değneğe dayanarak bir duvardan atladığını gören, iyi bir dostunu bırakarak kötü bir kimse ile arkadaş olur. Yahut bir iyi insanla bozuşur. Bir duvara bakıp onda kendi gölgesini gören, ölür, duvarın evin içine doğru yıkıldığını görmek, ev sahibinin hastalığını, dışına doğru yıkıldığını görmek, hayır değildir. Bir rivayete göre rüya sahibi gurbette ise, memleketine döner. Bir duvarın kendi kendine yenileştigini görmek, beklenmeyen mutluluk ve bolluğa, kerpiçden bir duvar yapıldığını görmek, iyi bir iş yapmaya; taş ve kireçle bir duvar yapmak, ev sahibinin hastalanacağına işaretdir.
Düello

Rüyanızda birisi ile düello ettiğinizi veya bir düelloda şahitlik yaptığınızı görmek, bu günlerde beklemediğiniz bazı olayların meydana geleceğine ve sizi yakından ilgilendiren kötü bir haber alacağınıza işarettir. Bir düelloda yaralandığınızı görmek, malınızdan bir kısmının yangın, hırsızlık veya benzeri bir âfetle elinizden çıkacağına işaret eder.
Düğme

Rüyanızda elbisenizin bir düğmesinin koptuğunu görmek, işinizde bazı aksamalar olacağına; elbisenize bir düğme diktirmek veya dikmek, aksak giden işlerinizin düzeleceğine, işlerin yoluna gireceğine işaret eder.
Düğümlemek

Düğün rüyası bir çok şekilde tabir olunur. Gömleğini düğümlediğini gören, ticaret yapar. Bir ip üzerine düğüm atmak, din kuvvetine; mendili düğümlemek, hizmetçi sahibi olmaya; donuna düğüm vurmak evlenmeğe; iplik üzerine düğüm yapmak, içinde bulunduğu işte israr etmeğe işaret eder. Bu eşyadan biri üzerinde kendi yapmadığı halde düğüm yapıldığını görmek, hükümet tarafından zorluğa uğramaya; bir düğümün kendi kendine söküldüğünü görmek, ümit etmediği bir yerden kolaylık göreceğine işarettir. Düğmesinden ve kaybolmasından korkulan bir şey üzerine düğüm vurup bağlamak iyidir. Bir hayvanı yularından veya ayağından bağlamak da hayra işaret eder.
Düğün

Rüyasında çalgısız ve eğlencesiz yapılan bir düğün görmek, hayır, bereket, ferah ve sevinçtir. İçkili, gürültülü, patırtılı bir düğün görmek hayır değildir. Hele düğünde oyun olursa musibete işaret eder. Kimisine göre: rüyada düğün görmek, düğün sahibi için musibetdir. Düğüne davetli olan için, yemek yoksa, neşe ve sevinçdir. Kirmânî'ye göre (RA): rüyasında bir düğünün işlerine memur olduğunu gören vefat eder ve cenazesinde akrabaları bulunmaz. Bir hastanın evinde düğün olduğunu görmek, o hastanın ölümüne işaret eder. "Çeşitli çalgılardan bir kaçının bulunduğu bir düğün görmekden ikrah ederim" diyor Kirmanı . Çünki, düğünde çalıp çağırmak musibet ve hüzünle yorumlanır. Kimisine göre:, düğün görmek cenaze ile tabir olunur. Kendisinin düğününü yaptığını görenin yakında cenaze töreni yapılır. Oğlunu evlendirip düğün yaptığını ve çalgı çaldırdığını gören, oğlunun cenaze töreninde bulunur. Bir düğüne davetli olup, orada yemek yediğini gören, ölü için pişirilen yemekden yemiş olur.
Dülger

Rüyada dülger görmek, yakın bir arkadaşınızla aranızda bazı hoş olmayan olaylar geçeceğine ve aranızın bu yüzden biraz bozulacağına işarettir.
Dümbelek

Rüyada dümbelek görmek veya çalmak, uzakdan gelecek müjdeli bir habere veya yolcunuzun döneceğine işaret eder.
Dümen

Rüyada bir motorda olduğunuzu ve dümen tuttuğunuzu görmek, her işde başarıya kavuşacağınıza işaretdir. Bir dümeni idare etmek büyük işlerde de başardı olmaya alâmet olduğu için, sizin dümende olmanızda büyük bir şansınızın bulunduğuna ve hayatınızın iyi bir düzen içinde devam edeceğine işaret eder.
Dürbün

Rüyada bir dürbünle bir yeri seyrettiğinizi görmek, yapacağınız yeni bir iş hususunda bazı incelemeler yapmakta olduğunuza delildir.
Düşes

Rüyada bir düşesle tanışmak, eğer bekarsanız yüksek tabakadan zengin bir kadınla evleneceğinize; evli iseniz uzak bir akrabanızdan büyük miktarda bir miras alacağınıza işaret eder.
Düşman

Rüyanızda öteden beri size düşman olduğunu bildiğiniz bir kimse ile karşılaşıp onunla dost olmak ve el sıkışmak, tasarladığınız bir işte kimseye sır vermeden hareket etmeniz gerektiğine ve sırlarınızı kimseye açmamanız icabettiğine ve her hususta temkinli davranmanıza yorumlanır.
Düşmanlık

Rüyada düşmanlık, dostluğa ve sevgiye yorumlanır. Kimisine göre; birisiyle kendi arasında düşmanlık olduğunu görmek, aralarında dostluk ve sevgi doğacağına işaretdir. Bazı yorumculara göre; birisi ile aralarında düşmanlık olduğunu ve buna sabır ederek kendi nefsini idare ve savunduğunu görmek, o kimse ile sadık dost olmaya işaret eder. Aralarında düşmanlık olan iki kimsenin rüyada barıştıklarını görmek, birbirlerine şiddetle düşman olacaklarına delildir.
Düşmek

Birisinin kendi üstüne düştüğünü görmek, düşmanının kendisine üstün geleceğine; dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düştüğünü görmek, isteklerinin yerine gelmesine; bir darbe ile yere düştüğünü görmek bir bela ve musibete uğramasına; ayağı kayıp düştüğünü görmek, felâkete uğrayacağına işaret eder. Kimisine göre: Yüzükoyun düştüğünü görmek, eğer secdeye niyet etmemiş ise, hayır değildir. Rüya sahibi davada, savaşta veya kavgada ise üstün gelemez. Damdan, duvardan, ağaçdan, dağdan ve benzeri yüksek bir yerden düştüğünü gören, muradına ermez. Dininde kuvvetli olmayan kimsenin rüyada düşmesi, günaha, fitneye, ve kötü işlere meyline işaretdir. Bir mescitde, bir bahçede ve buna benzeyen bir yerde düştüğünü ve bunun da hayır işlemek maksadıyle hareketinden ve acelesinden ileri geldiğini görmek, günah işlemesini terke ve iyiliğe döneceğine işaret eder. Bazısına göre de; rüyada düşmek iyi değildir. Bazılarına göre: rüyada düştüğünüzü görmek, aksiyle yorumlanır. Rüyanızda yolda yürürken birdenbire düştüğünüzü görmeniz, hiç beklemediğiniz bir şekilde kalkınacağınıza ve çok zengin olacağınıza yorumlanır.
Düzlük

Rüyada düz bir yerde bulunduğunuzu görmek, kârlı bîr işe ortak olacağınıza işaretdir. Düz bir arazi, bol kazanca işaret eder.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA