Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
E harfiyle başlayan rüyalar
10 Mart 2013 Pazar 13:52

E harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Ekmek

Rüyada ekmek görmek sevince yorumlanır. Rüyasında bir, iki veya yarım ekmek bulduğunu görenin kederi kalmaz. Bilmediği görmediği bir yerde yarım ekmek bulup onu yemek istediği halde yiyemediğini görmek pek hayra yorumlanmaz. Bildiği bir yerde yarım ekmek bulup bunu eline alanın yarı ömrü geçmiştir. Birçok ekmeği olduğu halde bunlardan yemediğini gören akrabasına zarar getirir veya onlardan zarar görür. Eğer bu ekmeklerden yer ise bğyğk bir mala konar.Gayet sıcak ekmek tediğini gören keder ve sıkıntıya düşer. Rüyasında ince ekmek, pide yediğini görmek ömrün kısalığına, bir ekmeği yanına astığını görmek fakirliğe işarettir. Rüyada birine ekmek verdiğini görmek o memlekette o yıl ucuzluk olacağına, ekmek bulmak için fırın fırın dolaştığını görmek yolculuğa çıkacağına, katıksız ekmek yediğini görmek hastalığa işarettir. Siyah ekmek yediğini görmek sıkıntıyai arpa ekmeği yediğini görmek kanaata, çavdar ekmeği yediğini görmek işlerinin azalacağına yorumlanır.
El

Rüyada el görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Sağ el insanın çalışma ve yiyeceğini sağlama ve kazanç sembolü olarak kabul edilmektedir. Sol eli de arkadaşı, yardımcısı ve akrabası ve sevdiği olarak kıyaslanmaktadır. Ellerin uzun olması yaptığı işlerde başarıya, kısa olması ise bunun zıddına yorumlanır. Rüyasında elinin kesilip vucüdundan ayrıldığını görmek, kardeşinin veya ortağının yahut dostunun veya akrabasından birinin bir şekilde rüya sahibinin hayatından çıkacağına yorumlanır. Hayra yorulmaz. Sağ elinin kesildiğini gören yalan yere yemin eder, başka bir rivayate göre, işleri bozularak rızkı daralır, yahut akrabasına iyilik etmez. Sol elinin kesildiğini gören akrabasına yardım eder ve eşinden hayır görür. Ellerinden birinin kırıldığını gören, kendi nefsinde bir belaya uğrar. Elinin bileğinden kesildiğini görmek malından olmaya, ilim cihetinden noksanlığa, evladından hayır görmeğe işarettir. Bir elinin öteki elinden daha beyaz olduğunu görmek bela ve felaketten kurtulmaya, rüyasında elinin kesildiğini fakat hiç bir acı duymadığını görmek birisine aşık olacağına yorumlanır. Ellerinin titrediğini görmek 4 şekilde yorumlanır: Kazanmamak, kuvvet noksanlığı, hastalık ve uzun hayat. Elleriyle birinin boynuna sarıldığını görmek tövbe ettiğine ve tövbesinin Cenab-ı Hakk (C.C) Hazretleri tarafından kabul edildiğine işarettir. Ellerini kil veya sabun ile yıkadığını görmek, beklediği şeylere kavuşacağına, birinin kendi elinden tuttuğunu görmek yardım göreceğine; kendisinin başka birisinin elinden tuttuğunu görmek, ona yardım edeceğine işarettir.
Elbise

Rüyada elbise görmek memuriyete, işe yorumlanır. Rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmek, memur için daha büyük makama tüccar için kara, zengin için daha çok kazanca, fakir için rızkai çiftçi için berekete, halk için ucuzluğa yorumlanır. Rüyada giydiği elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir edemedğini gören tutuklanır, eğer yırtığını dikerse çocuğu olur. Rüyasında yamalı elbise giydiğini görmek, nimete; ipek kumaştan yapılmış elbise giymek hayra yorumlanır. Ancak din adamları için ipekli giymek iyi değildir. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine yorumlanır. Uzun işlemeli bir elbise giymek rüya sahibi salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlaklı bir kimse değilse, ahiret için cezalanacağına ve bunlardan başka birisi ise çiçek hastalığına yakalanacağına işarettir. Ketenden yapılmış bir elbise giyinmek şöhret sahibi olmaya, kullanılmış bir elbise giydiğini görmek, bazılarının tabirince evliliğe, bazılarınca ise hastalığa ve savaşa gitmeye yorumlanır. İbrişim elbise giymek hac ile tabir olunur. Canfes elbise giyinmek cesaret ve sevince, yırtık ve parçalı elbise giyinmek gam ve kedere yorumlanır. Yeni elbise satın almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizliği iyi kalpliliğe, kirliliği ise kalbin kötü olmasına işaret eder. Üzerindeki elbisenin ıslanmış ve üzerine yapışmış olduğunu görmek yola çıkmaya niyetli bir insanın o yola gitmeyeceğine, eğer başka bir iş için niyetli ise o niyetinin olmayacağına işaret eder. Arkasındaki elbiseyi çıkarıp bir başkasına vermek fakirlikten kurtulduğuna; rüyasında, erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydiğini kötü ilişkiye yorumlanır. Pelerin gibi kolsuz ve omuza atılan bir atkı gibi elbise giymek din ile yorumlanır. Böyle insanlar dindar olur ve duları Cneb-ı Hakk (c.c) tarafından kabul görür. Elbise yıkamak birkaç şekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli olduğu için yıkadığını görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına, lekeli olduğu için yıkadığını görmek, günah işleyeceğine yorumlanır. Elbisede kan lekesi olduğu için yıkamak tövbeye, pislikten temizlemek için yıkamak haramdan el çekmek için tövbeye işaret eder. Elbisesini soğuk su ile yıkadığını görmek 4 şekilde tabir edilir. Tövbe, sağlık, güçlükten kurtulma, korkmama. Sıcak su ile yıkamak ise keder ve hastalık ile yorumlanır. Rüyada yeni bir elbise giydiğinizi görmek sevinçli haber alacağınıza işarettir. Bir elbiseyi üzerinizden çıkardığınızı görmek bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Erkekseniz kadın elbisesi, kadınsanız erkek elbisesi giyindiğinizi görmek evleneceğinize, evli iseniz elinize çok miktarda mal ve para geçeceğine ve büyük bir mirasa konacağınıza yorumlanır. Yırtık bir lebise ile gezdiğinizi görmek borçlularınızın sizi bu ginlerde çok sıkıştırdığına, borçlu değilseniz başka bir üzüntünüz olduğuna, yakında feraha çıkacağınıza işarettir. Çok güzel elbiseler giyinmiş bir takım insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza delildir.
Elma

Rüyada elma görmek eğer rengi yeşil ise evlada, kırmızı ise bür büyük tarafından gelecek menfaatei eğer rengi beyaz ise ticaretten gelecek kara; sarı ve lezzeti de ekşi ise hastalığa ve kuvvetsizliğe işarettir. Rüyasında bir elmayı ikiye böldüğünü görmek iki ortak veya karı ile koca arasında ayrılığa işarettir. Ağacından kırmızı bir elma koparıp yediğini görmek bir kız evladı olacağına işaret eder. Rüyada kendisine bir ekşi elmanın verildiğini görmek düşmanlığa, tatlı bir elmanın verildiğini görmek ise dostluğa yorumlanır. Rüyada elma görmek ve yemek (tatlı olmak şartıyla) bütün yorumcular tarafından daima hayra ve mala yorumlanır.
Elma Ağacı

Rüyada elma ağacı görmek halkla iyi geçinmeyi ve ibadeti seven bir kişi ile yorumlanır. Elma ağacı dikmek ve büyütmek hayırdır. Bir rivayete göre elma ağacı güzel yüzlü, konuşmasından zevk alınan ve faydalanılan birine işarettir. Bazıları derler ki, rüyada elma ağacı görmek insanın çalışkanlığına işaret eder. Rüyada bir elma ağacının sahibi olduğunu görmek, elde etmeğe çalıştığı şeye nail olmaya yorumlanır. Elma ağacı kuvvet ve himmete işarettir. Elma ağacına çıkmak, o kişiden menfaat görmeye; inmek veya düşmek ondan yoksun kalmaya, elma ağacını kestiğini görmek öyle birinin gayretini kırmaya yorumlanır.
Elmas

Rüyada elmas görmek mağrur ve kibirli, görünüşten başka hiçbir meziyeti olmayan, aksine zarar verici, gösterişe meyyal bir kadınla yorumlanır. Bir elmas yüzük alıp parmağına taktığını gören, böyle bir kadın ile evlenir. Yüzüğü parmağından çıkarıp birine verdini gören karısını boşar, lekesiz parlak taş, güzel kadına; lekeli donuk elmas ise çirkin kadına yorumlanır.
Erkek

Rüyada erkek görmek hayır berekete yorumlanır. Rüyada tanınmış bir erkeği görmek hayır ve berekettir. Rüya sahibinin gurbette adamı varsa ya kendi veya haberi gelir. Bu gurbetteki adamı rüyada görmek ve onunla konuşmak hayır ve bereketin artmasına, mal ve rızkının çoğalmasına işarettir. Saçı ve sakalı siyah beyaz karışık olan tanınmış bir erkeği görmek, eğer bu kişi iri yarı biri ise, gelecek olan hayır ve bereket de o derecede büyük olur. Tanınmamış ihtiyar bir adamı görmek, eline birşey geçmekle tabir olunur. Rüya sahibinin maksadına ulaşacağına yorumlanır. Sakalında hiç siyah kalmayıp kar gibi beyaz sakallı bir adamı görmek daha az hayra ve berekete yorumlanır. Rüyada ihtiyar görmek 4 şekilde yorumlanır. Hayır, bereket, hacet, emniyet. Rüyasında bir ihtiyarın kendisine doğru geldiğini görmek hayır ve bereketin kendisine geleceğine, böyle bir ihtiyarın iltifatına ve kendisiyle konuştuğunu görmek, işlerinin yoluna girip maksadının olacağına, o adamın kendisine arkasını döndüğünü görmek maksadının kendisinden uzaklaştığına yorumlanır.
Et

Rüyada et görmek, hayır ve menfaate yorumlanır. Rüyada pişmiş et görmek ve yemek kolaylıkla elde edilen hayır ve menfaate; kebap edilmiş et görmek ve yemek, zorlukla elde edilen menfaate, et görmek ve yemek, hastalığa, et alıp satmak keder ve musibete, insanın kendi etini yemesi akrabaları hakkında dedikodu yapmaya, yenmeyecek bir hayvanın etini yemek haram mal yemeğe yorumlanır. Tencerede pişmiş et rızıktır. Eti kebap olarak pişirdiğini görmek haram yemeğe, kasaptan et aldığını görmek hastalığa, halka et dağıtıldığını görmek devletin para veya eşya dağıtacağına işarettir. Ne olduğu bilinmeyen bir parça et görmek, musibete; taze et, dedikoduya; pastırma görmek kedere yorumlanır. Sığır eti ucuzluğa, deve eti düşman malına, ceylan etigüzel bir eşe, ördek eti mal ve nimete, kaplan eti şerefe, kuş eti gaddar bir adamın malına, horoz ve diğer kuş etleri bolluk ve berekete yorumlanır.
Ev

Rüyada ev görmek ahirete yorumlanır. Rüyada bilmediği bir eve girip orada birtakım ölmüş insanlar görmek, ahirete işarettir. Oraya girip oturmak pek hayra yorulmaz. Öyle bir evden çıktığını gören şiddetli bir hastalığa yakalanır. sahibi bilinen bir eve giren helal rızık için dua eder. Tahtadan veya kerpiçten yapılmış bir eve giren haram mal edinmeğe çalışır. Öyle bir evden çıkan harama tövbe eder. Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarının yıkıldığını veya yandığını görmek evinde bir musibet olacağına işarettir. Evinin büyüdüğünü görmek nimete , küçüldüğünü görmek ise nimet ve rızkının azaldığına yorumlanır. Evinin ortasında avlu, kızına ve kardeşe; evin sofrası anne ve babaya işarettir. Onları güzel ve temiz görmek onların hayır ve selamatine, pis ve yıkık ve dar görmek onların sıkıntı, felaket ve yoksulluğu ile tabir olunur. Kendi mülkü olan bir eve girdiğini gören çok sayıda evlada sahip olur. Evinin geniş olması rızkının bolluğuna ve bereketine delildir. Güzel bir ev görmek, anne ve babasının uzun ömürlü olacaklarına, güzel bir eşle evleneceğine, zenginliğe ve yüksek bir dereceye ulaşacağına yorumlanır. Yeni bir evin yapıldığını görmek akrabasından birisi için pek hayra yorulmaz. Bir evi genişletmek için tamir ettiğini görmek, kedere;bir evi yıktığını görmek musibete işarettir. Ev, insanın dünyası ile yorumlanır. Rüyada yeni ve mükemmel bir evi olduğunu gören fakirse zengin olur, sıkıntıda ise genişliğe çıkar, sanatçı ise üne kavuşur, zengin ise malı artar, bu rüya herkes için hayırlıdır. Bir evi süpürüp temizlediğini görmek, ked ve sıkıntıdan kurtulacağına, bir ev satın aldığını görmek, büyük bir menfaate; evinin içinde veya kapısında pislik görmek ev halkının ahlaksızlığına işarettir.
Evlenmek

Rüyada evlenmek zenginlikle yorumlanır. Rüyada genç bir kimse ile evlendiğini görmek, çok yakında zengin olup bolluk ve refaha kavuşacağına işarettir. Evlenmek için söz kesmek, büyük bir kimseden menfaat göreceğine delildir.Bir gençle buluşup evlenme için karar aldığını gören muradına nail olur. Evli olmayan bir kadına gizlice bir söz söylediğini görmek, o kadınla evlenmek istediğini ve onu istettiğini görmek, dünyada beklediklerini elde edemeyeceğine, bir kadınla evlenmek isteyipde onunda buna razı olduğunu görmek, muradına ereceğine işarettir. Orta yaşlı bir kadınla evlenmek istediğini görmek, pek büyük zenginliği yorumlanır. Karısından başka bir kadınla evlendiğini görmek o kadının güzelliği derecesinde zenginlik ve menfaate, bilmediği görmediği ve adını bile işitmediği bir kadınla evlendiğini görmek ya kendisinin veya evinde birinin rahatsızlanacağına, kendisi güveyi olmuş görüp eşini görmediğini görmek iyiliğe yorumlanmaz. Bir ihtiyar kadınla veya kız kardeşi ile evlendiğini görmek pek büyük hayra; ölmüş bir kadın ile evlendiğini görmek ve onunla zifafa girdiğini görmek işlerinin karışmasına, hayatının bozulmasına delildir. Evlendiği erkek veya kadının başka bir dinden olduğunu görmek günah sayılacak bir işi yapacağına, evli bir kadının başka bir erkekle evlendiğini görmesi bir çocuk doğurması ile yorumlanır.
Ezan okumak

Bilinen bir yerde ezan okuduğunu görene Allah (C.C) Hazretleri Kabe'yi görmeyi nasip eyler. Bilinmeyen bir yerde ezan okuduğunu görmek iyi değildir. Bir minarede ezan okuyan, halkı ibadete davet eder. yatağında yattığı halde ezan okumak, karısını ve çocuklarını hor gördüğüne, onlara kötü davrandığına; evinin kapısı önünde ezan okumak iyi yorumlanmaz. evinin ortasında ezan okuduğunu görmek, akrabalarının en yakınalarından biri için iyi değildir. Komşusunun damında ezan okumak, komşusunun birinden şüphe edeceğine, devlet başkanının kapısı önünde ezan okuduğunu görmek, bir sucunun meydana çıkacağına; sokak ortasında veya çarşıda ezan okumak, fakirliğe, tüccar ise iflas edeceğine; çukur ve derin bir yerde ezan okumak münafıklığa; ezan okunacak yeri olmayan bir mahalle arasında ezan okumak, herkesin işine burnunu soktuğuna; bütün ev halkı ile birlikte ezan okumak, ev halkına bir kötülük geleceğine; okuduğu ezanı fazla veya eksiği ile okumak, hakkı olmayan bir işe başvuracağına; küçük bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, anne ve babası hakkında yalan ve iftira duyulacağına, hamamda ezan okumak dininin noksanına; yolda giden arkadaşları arasında şarkı söyler gibi ezan okumak, onlar suçsuz oldukları halde, hepsinin birden hırsızlıkla suçlanacağına; hem namaz kılıp aynı zamanda ezan okuduğunu görmek, tutuklu ise serbest bırakılacağına, alay eder gibi ezan okuduğunu görmek, yakında başına kötü bir şeyin geleceğine yorumlanır. Bir kırda veya ovada yalnız olduğu halde ezan okuduğunu görmek iyi değildir. Bir dağ tepesinde ezan okumak, kıymetli bir kişi hakkında, doğru bir söz söylemeğe; mihrabda ezan okumak, yolculuğa çıkıp selametle dönüşe, muradının olacağına; okunan ezanı dinlemek, namaz kılmaya devama işarettir. Ezan okunup namaz kılındığını ve bir cemaatin toplu olarak namaza durduklarını görmek hayırlıdır. Kimilerine göre de rüyada ezan okumak veya okunduğunu görüp işitmek yüksek bir dereceye, iyi bir mevkie, sözünün ve emrinin her yerde geçeceğine, bekar için güzel bir eşe, hac aylarında ise hacca gideceğine yorumlanır. Kıbleden gayrı bir tarafa dönerek arabçadan başka bir lisanla ezan okumak, yalan haberlere, memlekette kargaşalık çıkacağına kötü haberler duyulacağına işarettir. Bir kadının minarede ezan okuduğunu görmesi veya bu rüyanın başka biri tarafından görülmesi, o memlekette veya o semtte bir kötü olayın çıkacağına, küçük çocukların ve özellikle vakitsiz olarak ezan okuduklarını görmek, hükümetin cahillerin eline geçeceğine, minareye çıkıp ezan okumak, büyük bir mevki sahibi olunacağına işarettir. Rüyada namaz kılmak için kamet getirmek, muradının olacağına, sıkıntısı varsa kurtulacağına, kederden uzaklaşacağına işarettir.
Ekşi

Rüyada eşi bir şey yemek veya çiğnemek, zahmete ve meşakkata yorumlanır. Rüyasında ekşi birşey yediğini gören hayatta çok zahmet çeker.
Ekşi Nar

Ekşi nar görmek ve yemek, ele haram mal geçeceğine alamettir.
Elek

Rüyada elek görmek veya bir elekle un benzeri bir şeyi ellediğini görmek boş işlerle uğraştığına, eleği işini bitirip kaldırdığını görmek, başkasına ait bir işi bitirdiğine yorumlanır.
Elçi

Rüyada elçi görmek, yüksek şerefe ve mevkilere ulaşacağınıza yorumlanır.
Enişte

Eniştesi olmayan bir kimsenin rüyada enişte görmesi düşmanına karşı üstünlüğüne ve her türlü sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır.
Eski

Rüyada eski bişey veya yeninin eskidiğini görmek, hayır değildir.
Esnaf

Rüyada bir esnafla tanışıp konuştuğunuzu görmek, bazı işlerinizin aksadığına üzülür, Esnaf görmek, düzenin bozulacağına işarettir.
Eşik

rüyada eşik görmek, bir sınava gireceğinize işarettir. Eşikten atlayıp içeriye girdiğini görmek, sınavı başarı ile atlatacağınıza yorumlanır.
Ezmek

rüyada herhangi bir şeyi ayağı ile veya herhangi bir şeyle ezdiğini görmek, düşmanlarına üstün geleceğine işarettir.
Ebe

Rüyada ebe görmek hayır ile yorumlanır. Evine bir ebenin geldiğini görmek, hayır sahibi bir kişiden menfaat göreceğine, bir ebeyi evine çağırdığını görmek, bir kişiden yardım isteyeceğine, çağırdığı ebenin geldiğini görmek, isteğinin olacağına bir ebe ile dostluk kurduğunu görmek, büyük bir iş veya devlet adamından hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Ebe ile bozuştuğunu görmek bir zatın düşmanlığını kazanacağına, ebeyi güler yüzlü ve neş'eli görmek, o kişinin ona karşı iyilik yapacağına işaret eder.
Ebegümeci

Rüyada ebegümeci gören, eğer hasta ise iyileşir, sağlıklı ise hayır ve menfaat görür. Ebegümecini pişirip yediğini gören, mide hastalığı çekmez. Hasta ise iyileşir. Bir rivayete göre eline biraz para geçer.
Ebem Kuşağı (Alaim-i Sema)

Rüyada ebem kuşağını tuttuğunu görmek, heyecanlı olaylarla tabir olunur.Bu kuşağa sarı renkte görmek o yer halkına hastalık geleceğine, kırmızı görmek savaşa ve hafiza bozukluğuna, yeşil renkte görmek, ucuzluk ve nimete işaret eder. Kimisine göre; gökte kırmızı çizgi gibi bir şey görmek, o yerin devlet büyüğünün kuvvetli oluşuna; bu çizgiyi siyah görmek, bunun aksine tabir olunur. Yerden çıkıp yavaş yavaş gökyüzüne kadar uzanan bir kuşak görmek, o yer halkı arasında bir olayın meydana geleceğine, bu renkler kaybolursa, o olayın etkisi olmayacağına işaret eder. Ebem kuşağını parlak görmek, iyi ve hayırlı, karanlık görmek fenadır.
Ebu Bekir (RA)

Rüyada Hz. Ebubekir Sıddıkı (RA) görmek, çok iyi kalbli, çok temiz bir arkadaş edineceğinize, bol nimetlere kavuşacağınıza, çevrenizde size gösterilen inancın artacağına, vefa ve fedakarlığınızın herkes tarafından takdir edileceğine işaret eder.
Ecnebi

Rüyada başka milletten, yabancı bir dille konuşan kimseler görmek, bir kaç şekilde yorumlanır Yolculuk, vazife, para, hediye ve eşya. Bir yabancıya yol gösterdiğini ve onunla işaretle anlaştığını gören, uzun bir yolculuğa çıkar. Bir yabancı ile birlikte bir dükkandan alış veriş ettiğini gören, bir yakınından hediye alır. Bir yabancının gümrük işleriyle ilgilendiğini gören, bir memuriyete atanır veya bir işe girer.
Eczane

Rüyada eczahane sağlıkla yorumlanır. Bir eczahaneye girerek ilaç aldığını gören, bir suçla suçlanarak mahkemelik olur. Eczane görmek gençler için iyiye, yaşlılar için kötüye yorumlanır. Kimisine göre: Rüyada eczahane görmek sağlıkla yorumlanır. Rüyada bir eczahaneye girip ilaç aldığınızı görmek, hastanızın iyileşeceğine; aradığınız ilacı bulamadığınızı görmek, hastalığın devamına, bir eczahaneye girince eczacının orada olmadığını görmek, hastanızın ağırlanacağına, eczahanenin kapalı olduğunu görmek, hastanız için iyi değildir, ilaç yapmak için eczacının de sizinle birlikte evinize geldiğini görmek, hastanızın iyileşeceğine delildir.
Edebiyat

Rüyada edebiyat ile uğraştığınızı görmek hassasiyete yorumlanır. Rüyada şiir yazdığınızı görmek ince ruhlu biri olduğunuza, bir başkasının yazdığı şiiri size okuduğunu görmek, o kişiye karşı olan bağlılığınıza, aksi cinsten birinin şiir okuduğunu görmek, evlilik veya dostlukla tabir edilir. Rüyada roman yazdığınızı veya bir roman okuduğunu görmek, biriyle tanışıp evleneceğinize veya onunla yakın bir akrabalık kuracağınıza işaret eder. Rüyanızda edebiyatçılarla dostluk kurarak edebiyat ile uğraştığınızı, roman, hikaye veya şiir gibi edebi yazılar yazdığınızı görmek, his âleminizde yeni bir gelişmenin başladığına, yakında bir aşk macerası geçireceğinize işaret eder.
Efe

Rüyada efe, kahramanlığa işarettir. Rüyanızda efe olup dağa çıktığınızı görmek, bir alacağınızı tahsil edeceğinize, bir efe ile dost olduğunuzu görmek, birisine kefil olacağınıza, evinize bir efenin misafir olarak geldiğini görmek, bir kişinin sizden borç para isteyeceğine, efelerle birlikte zeybek veya başka bir oyun oynadığınızı görmek, bir şirket kurarak ticaret yapacağınıza işarettir.
Eğe

Rüyada eğe görmek kolaylığa yorumlanır. Kimisine göre; rüyada elinde bir eğe olduğunu görmek, zor durumlarda kalacağına; eğe ile demiri eğelediğini görmek işlerinin zorlaşacağına işarettir. Kalın eğe kötü bîr söze, ince eğe ise güzel bir söze işaret eder. Eğesinin kırıldığını görmek, işlerinin zorlaşacağına işarettir. Rüyasında evinin eşyasından bir demiri veya bakırı eğelediğini görmek, evinin işlerinin düzeleceğine, çan, çıngırak, zil gibi bir eşyayı onarmak için eğelediğini görmek, düşmanlığa işaret eder.
Eğe Kemikleri

Rüyada eğe kemikleri görmek ev halkına işaret eder. Eğe kemiklerinin çoğaldığını görmek, ev halkının çoğalacağına, noksan görmek ise azalacağına işarettir. Eğe kemiklerini dosdoğru olmuş görmek, eşinin vazifelerini iyice anladığına, onları eğri görmek ev halkının laubali olduklarına, bu kemiklerden birini kırılmış olarak görmek, ev halkından birinin hastalanacağına veya vefat edeceğine işarettir.
Eğer ve Gem

At üzerinde eğer görmek şeref ve büyüklük işaretidir. Bir eğer aldığını veya birinin kendisine verdiğini gören, zengin bir kadınla evlenir veya eline bir mirastan çok miktarda para ve mal geçer. Eğerinin kırıldığını gören, eşini kaybeder veya hasta olur. Eğerinin zayi olduğunu gören, eşinden ayrılır. Kimisine göre; rüyada eğerinin kıymetli taşlarla süslü olduğunu gören, bir kadın yüzünden zengin olur. Eğerinin altın veya gümüşle bezeli olduğunu görenin eşi kibirli ve kendisini beğenir ve dîne karşı da kayıtsız olur. Eğeri süslü değilse, rüya bunun aksi yorumlanır. Rüyada eğer, namuslu, güzel ve zengin bir eşe işaret eder. Eğere binmek kazançtır. Bir eğer, üstüne bindiğini gören, her işinde başarılı olur, yükselir. Rüyada atının geminin kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, şerefinin noksan olduğuna işarettir. Ağzında at gibi bir gem olduğunu görmek, tövbeye yorumlanır. Bu kişi fena sözden şiddetle kaçınmalıdır. Hizmetçisinin ağzında gem olduğunu görmek, terbiye ile yorumlanır. Birinin ağzına gem vurduğunu görmek, ona terbiye ve edep öğretiyor manasına gelir. Rüyada gem görmek üç şekilde tabir edilir: Şeref, susmak ve terbiye.
Eğlence

Rüyada eğlence, sevinçle yorumlanır. Rüyasında herhangi bir şekilde eğlendiğini görmek, büyük bir haberle sevineceğine, bir eğlence yerinde kendisini eğlendiren insanların arasında bulunduğunu görmek, kendisi tarafından başkalarının veya ev halkının sevineceklerine işarettir. Rüyada bir eğlencede eğlendiğini gören, birdenbire haber aldığı kötü bir şeyden sıkılır.
Eğilmek

Rüyada eğildiğini görmek hayırla yorumlanmaz. Kimisine göre; eğildiğini görmek, bir musibetin geleceğine veya sevmediği birisin olacağına işaret eder.
Ehram

Rüyasında ehram gören kimse yüksek bir mevkie çıkacak demektir. Ehramı uzaktan gören, mevki için bir müjde bekliyor demektir. Ehramın üzerine çıkmış görmek, mekiin yükseldiğine delil sayılır. Ehram taşlarının yıkıldığını görmek, bulunduğu yüksek mevkiin elinden gideceğine işaret eder. Küçüklü büyüklü ehramlar, hayatının tedrici bir surette refaha ereceğini gösterir.
Ejderha

Rüyada ejderha görmek zafere işarettir. Rüyanızda bir ejderha görmek, düşmanlarınıza karşı üstün geleceğinize, ejderha ile savaşıp onu öldürdüğünüzü görmek, rakiplerinize karşı zafer kazanacağınıza, ejderhanın size hücum ettiğini sizin de kaçtığınızı görmek, rakiplerinizin sözlerine kandığınıza işaret eder. Bir ejderhayı bir vuruşta ikiye bölüp öldürdüğünüzü görmek, beklenmeyen bir yerden bir müjdeli haber alacağınıza işarettir.
Ekin (Buğday)

Rüyada ekin görmek, bir çok manalara gelir. Bunlarda bazı ta'birciler ihtilaf etmışlerdir. Umumiyetle kabul edilen ve büyük isabet gösteren tefsirler şunlardır: Rüyada belli bir mahalde cinsi ve nev'i malüm ve mevsiminde yetişmiş nebatlar, ekin vesaire görmek, evlada işaret eder. Bu ekindeki iyi ve kötü hadiseler, bunlara nisbet edilir. Meçhul bir mahalde başakları yetişmiş, rengi sararmış ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısında kalacağına, ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarına, bir tarlayı ekip hasatını biçtiğini ve sonra harmana nakleylediğini görmek, ümit eylediğine ereceğine, işlediği hayrın sevabını bulacağına işaret eder. Biçilmiş ekin arasında dolaştığını gören askere gider. Kimisine göre; bir tarladaki ekini biçtiğini görmek harb ve husumete, arpa biçtiğini görmek bilhassa mevsiminde olursa, hayır ve menfaate, o senenin ucuzluğuna, ekinde yanık ve emsali bir hadise olduğunu görmek, o mahalde kıtlık husulüne, eğer bu yanan ve telef olan ekin kendi malı ise, hükümet tarafından zarara uğrayacağına, bir ekin suladığını görmek, din ve dünyasında naf'i olacak bir şeyin vukuuna işarettir. Ekin ortasında bir nehir veya dere olduğunu görmek iyi değildir. Ekinin başaklarını yerlerde veyahut hayvan ayakları altında görmek, rüya sahibinin zararına, ekin sahibi malum değilse zararın rüya sahibine ait olacağına işaret eder. Ekin görmek kadınlar ile tabir olunur. Rüyasında tarla sürdüğünü görmek, bir kadınla münasebete, mevsiminde yeşil ekin görmek, o mahalde rızık ve nimetin bolluğuna, eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rızkın kendisine ait olacağına, kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermiş olduğunu görmek, muradının husuliyle maksadına ermeğe, eğer mevsimsiz ise aralannda muhalefet veyahut büyük bir musibet vukuuna, bir rivayete göre, rüya sahibinin veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasından birinin sounun hayır olmamasına, yeşil ekininin kuruduğunu görmek, bir musibet ve felakete, kendi malı olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmağa, o tarlada bir veya birkaç ağacı olup bunları suladığını görmek nimet husulüne, vaktinin gayrında ekin biçtiğini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna işaret eder. Vaktinde ekin biçtiğini gören, evamir-i ilâhiyyeye imtisal eder ve taraf-ı Bari'den nail-i muvaflakiyet olur. Her ne cinsten olursa olsun, bir ot biçtiğini gören, eğer halk arasında makbul neviden ise hayra ve eğer makbul neviden değilse şerre uğrar. Tarlaya tohum ektiğini gören, şeref ve menziline erer. Rüyada buğday ektiğini gören rızayı Bari'ye muvafık bir iş işler. Alelumum ekmek de sa'yü gayret ile tabir olunur. Buğday ektiğini ve bunun güzel bittiğini görmek, zahirinin bâtınından hayırlı ve iyi olduğuna, arpa ektiğini ve güzel mahsul verdiğini görmek, batınının zahirden iyi olduğuna işaret eyler. Rüyada sapı üzerinde yeşil başak görmek bereketli seneye ve kuru başak görmek feyiz ve bereketin azlığına, elinde bir demet başak görmek, yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmesine, başkasının ekininden başak toplamak az ve devamlı para kazanmaya, mevsiminin gayrında fakat başaklar sararmış olduğu halde ekin biçmek, ihtiyarların vefatına, başaklar yeşilse gençlerin vefatına, bir yatakta taneleriyle beraber bir buğday başağı görmek, zevcesinin hamile kalacağına işarettir. Rüyada tütün ekmek yabancı bir memleketten rızka, pirinç ekmek mal ve mansıb istihsali için cehid ve gayrete, hububat ziraatı rıza ve berekete ve helal mal için çalışmaya işaret eder. Bazdan hububat ekimini, bunun aksine tevil eylemişlerdir. Bunda rüya sahibinin hâli dikkâte alınır. Bir rivayete göre bütün ekinler hayırdır, şamam da helal maldır. Yerde ne oldukları belli olmayan birçok otlar görmek dinde devam ile ta'bir olunur. Bir kavle göre, ekin rüyası, yahut çaplan üzerinde biçilmemiş otlar insanlar ile tevil edilir. Bir mekanda ekin veyahut bir nevi ot görmek, veyahut ondan yemek hayır ve nimettir. Onlardan bir şeyi bir yerden diğer bir yere nakletmek rızk talebinde yolculuk etmeğe işarettir. Basları demişlerdir ki; Bir tarlayı ekilmiş ve ekini kemale ermiş gören hayra erer. Bir rivayete göre, ekin rüyası halkın amaline işaret eder. Bazılarına göre; Vaktinde, kendi malı olarak maruf ekini olduğunu gören dünya ve ahiret hayrına yani helal mal ve dürüst kazanca nail olur. Hububattan gayri şeyleri ekmek, halka hayır ve faydası olan şeylerde cehdt ve iyilik etmekle tabir olunur. Bir rivayete göre bu rüya zihin karışıklığına işaret eder. Bir yerde ekin veya bir çeşit ot görmek veya ondan yemek, hayır ve nimettir. Bir ekin demetini bir yerden alıp başka bir yere taşımak, rızık bulmak için yapılacak yolculuğa işarettir. Bazıları demişler ki: Bir tarlayı ekilmiş ve çıkan ürünü de olgunlaşmış görmek, hayra işaret eder. Bir rivayete göre de, ekin görmek insanın ameline, yani işlediği sevap ve günahlara yorumlanır. Ekin yeşil ise rüya sahibinin ameli de salih (iyi), sararmış ise fasit (kötü) dür. Mevsiminde kendi tarlasına ektiği ekini olgunlaşmış gören, dünya ve ahiret hayrına, yani helal mal ve sevaba nail olur. Ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmiş yer görmek, şeriata aykırı bir iş yandığına işarettir. Bazılarına göre, pişirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra, pişirilmeden yenmeyecek olanların ekilmesi ise şerre işaret eder. Bir şey ektiğini ve fakat yeşermedigini görmek üç şekilde tabir olunur: Kötü adet, güç iş, sonuç alınmayacak şey.
El Arabası

El arabası görmek taşınma ile yorumlanır. Rüyada el arabası ile bir şey taşıdığım görmek, evden başka bir eve taşınacağınıza, el arabasını boş olarak çektiğini zi görmek, size uzaktan bir misafir geleceğine, sadece el arabası görmek rüya sahibinin veya yakınlarından birisinin kaygı verecek bir duruma düşeceğine, el arabasına bir çocuk bindirerek çekdigini görmek, eve çocuklu bir misafirin geleceğine delildir.
El Aynası

Rüyada el aynası ile yüzünüzü incelediğinizi görmek, yalancı fakat çok zeki bir arkadaşınızın oyununa geleceğize, çevrenizdeki insanlar tarafından aldatalacagınıza ve onların her hakikati sizden sakladıklarına, oyalanarak bu suretle bazı ticari zarara uğradığınıza işaret eder.
El Bağlamak

Rüyada el bağlamak hayır ile yorumlanmaz, Kuyuda parmaklarını birbirine geçirmek suretiyle el bagladığını görmek, hayır değildir. Bazı yorumculara göre; parmaklarını birbirine geçirerek el baglıdıgını görrnek, insanı zor duruma sokar.
El Bombası

Rüyada elinde bir el bonbasının bulunduğunu görmek, devlet büyüğünden bir fayda göreceğine işarettir, Birine el bombası attığım gören, o kimse hakkında fena bir soz köyler. Birini el bonbası ile yaraladığını gören, o kimseye bir iftirada bulunur. el bombası sadık bir arkadaş veya iyi bir hiarnetçi ile yorumlanır.
El Çırpmak

Rüyada el çırpmak sevinç işaretidir. rüyada el çırpmak iki şekilde yorumlanır: Uzun Ömür, ferah ve sevinç. Rüyada bir şey için el çırptığım görmek o şeyi takdir etliğine işaret eder.
El Falına Bakmak

Rüyada el falına bakmak veya baktırmak, kurmak istediğiniz yeni bir hayatda size bazı büyüklerinizin verecekleri nasihati dinlemeniz ve herkesin sözüne inanmamanız gerektiğine ibarettir. Kİ falınızda hayat çizgisini kısa görmek, aksine olarak ömrünüzün uzun ve sağlıklı geçeceğine delildir.
Elise

Rüyada elbise görmek memuriyete, işe yorumlanır, Rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kâra, zengin içm daha çok kazanca, fakir için rızka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluğa işaret eder Rüyada giydiği elbisenin yırtıldığım ve bunu tamir edemediğini gören tutuklanır, eğer yırtığını dikerse çocuğu olur. Rüyasında yamalı elbise giydiğini görmek, mmete, ipek kumaştan yapılmış elbise giymek, hayra delâlet eder. Ancak din adanılan için ipekli giymek iyi değildir. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine işaret eder. Uzun işlemeli bir elbise giymek, rüya sahibi salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlaklı bir kimse değilse, ahiret için cezalanacağına ve bunlardan başka birisi ise çiçek hastalığına yakalanacağına işarettir. Ketenden yapılmış bir elbise giyinmek şöhret sahibi olmaya, kullanılmış bir elbise giydiğini görmek, bazılarının ta'birince evliliğe, bazılarınca ise hastalığa veya savaşa gitmeye yorumlanmaktadır, ibrişim elbise giymek hac ile ile ta "bir olunur. Canfes elbise giyinmek cesaret ve sevince, yırtık ve parçalı elbite giyinmek gam vo kedere delâlet eder. Yeni elbise satın almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizliği iyi kablüiğe, kirliliği ise kalbin kötü olmasına işaret kabul edilmiştir. üzerindeki elbisenin ıslanmış ve üzerine yapışmış olduğunu görmek yola çıkmaya niyetli bir insanın o yola gitmeyeceğine, eğer başka bir iş için niyetli ise o niyetinin olmayacağına işarett eder. Arkasındaki elbiseyi çıkarıp birisine vermek fakirlikten kurtulduğuna; rüyasında, erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydiğini görmek zina etmeğe, pelerin gibi kolsuz ve omuza atılan bir atkı gibi elbise giymek din ile yorumlanır. Böyle insanlar dindar olur ve duaları Cenab-ı Hakk (c.c) tarafından kabul görür. Elbise yıkamak bir kaç şekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli olduğu için yıkadığına görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına, lekeli olduğu için yıkadığını görmek, günah işleyeceğine delâlet eder. Elbisede kan lekesi olduğu için yıkamak tövbeye, pis-ilkten temizlemek için yıkamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi olduğu için yıkamak zinadan tövbeye işarettir.
Elbise Askısı

Rüyada elbise askısı görmek, bekar*se, evleneceğine, evli ve çocukları varsa, çocuklarından birisinin evleneceğine, çocuktan yoksa, evine bir yabancı misafir geleceğine veya akrabalarından birinin evleneceğine işaret eder.
Elbise Temizleyicsi

Rüyada elbise temizleyicisi görmek, zengin birisi ile evlenmeye, rüya sahibi evli ise eline beklemediği bir yerden çok para geçeceğine delâlet eder. Bir rivayete göre de temizleyici tövbeye delâlet eder. Rüyada elbiselerinizi temizletmek için bir temizleyici dükkanına girdiğinizi görmek, para kazanmak için yeni bir i$e teşebbüs edeceğinize, bir elbiseci dükkanından çıktığınızı görmek, bir işten kazançlı çıktığınıza veya çıkacağınıza, bir elbiseci dükkanı satın alıp işlettiğinizi görmek, tüccar iseniz, kazanca, bekar iseniz, evliliğe, hasta iseniz şifaya delâlet eder. Rüyada elbisenizi ütülediğinizi veya ütülettiğinizi görmek işinizin düzeleceğine ve sağlığa işarettir.
Elyazısı

Rüyada elyazısı kaderle yorumlanır. Rüyada yazı yazdığınızı görmek yapacağınız bir iş hakkında düşündüğünüze ve karar veremediğinize, size verilen bir yazıyı veya gelen bir mektubu okuduğunuzu görmek, eğer yazı okunaklı ise, hayra, okunamayacak kadar kötü ise, yapacağınız bir işte şerre işaret eder. Silik ve adeta görünmeyecek kadar belirsiz bir yazıyı okumaya çalışmak birisi tarafından size önerilen bir işi yapmak istemediğinize, bir duvarda veya bir karatahtada bir yazıyı okumak bir işe başlamak için şansınıza güvendiğinize, gökyüzünde dumanla yazılmış bir yazı görmek, hayal ettiğiniz bir şeyin olmayacağına, üzerinde bir takım okuyamadığınız işaretler bulunan yazıya benzer bir levhanın hediye edildiğini görmek, çapraşık ve şüpheli gördüğünüz bazı işlerinizin kolayca çözülebileceğine işarettir.
Emeklemek

Rüyada çocuk gibi emeklediğini görmek, fakir iseniz zengin olacağınıza ve refaha kavuşacağınıza, zengin iseniz fakirleşeceğînize işarettir.
Emekli Olmak

Rüyada ihtiyarlayıp emekli olduğunuzu görmek, işinize başarı ile daha yıllarca devam edeceğinize, sağlığınızın ise sizi hiç bir zaman doktora muhtaç etmeyecek bir düzeyde devam edeceğine işaret eder.
Emmek

Rüyada emmek, mal sahibi olmaya yorumlanır. Rüyada bir kadınm memesini emdiğini görmek onun malından faydalanmaya, bir kümenin her hangi bir yerini emdiğini görmek, o kimsenin malından ve parasından pay almaya, bir çocuğun meme emdiğini görmek, onun rızkının bol olacağına, emdiği memeden süt yerine kan çıktığını görmek, haram mal kazanacağına işaret eder. Rüyasında başka birinin kendisini emdiğini görmek o kimsenin kendi malından istifade edeceğine delildir. Rüyada birinin memelerini emdiğini gören onun karısının veya eşinin malından, burnunu emdiğini gören cebinden, oyluğunu emdiğini gören milletin malından faydalanır.
Emretmek

Rüyasında emir verdiğini görmek tahakküme yorumlanır. Kimisine göre ; rüyasında istediği bir işte emrettiğini görmek hayır ve menfaate; ekmek kesmesini emrettiğini görmek, kıskançlığa, bir kimsenin kendisine "yemek hazırla" diye emretmesini görmek, o kimsenin işlerinde başarılı olacağına işaret eder. Kendisine buğday satmasının emir edildiğini görmek, helal rızık kazanacağına, "eteklerini beline sok " diye emredildiğini görmek, kendisinden fayda beklendiğine, birinin kendisine "dur" diye emrettiğini görmek, düşmanına üstün geleceğine, "şu ışığı söndür" diye emrcdildiğini görmek, para biriktireceğine, "yatağını ser" diye emredildiğini görmek, evlenmeye, "şu tarlaya tohum ek" diye emredildiğini görmek bolluğa, "kalk da yıkan" diye emredildiğini görmek, tövbe etmeğe işaret eder.
Emzik

Düşte emzik görmek, kendini beğenmiş kimselerle tanışıp onların bu haline üzüleceğinize, çocuğunuzun emzik emdiğini görmek, yakında bir çocuğunuzun daha olacağına, bekar iseniz bir genç kızla tanışarak evleneceğinize işaret eder.
En'am Suresi

Cenab-ı Hz. Ayşe (RA) buyurmuştur ki Enam suresini veya sureden bir kaç âyeti rüyasında okuyan veya dinleyen veya okunduğunu gören, çoluk çocuğunun selameti, muhafazası, dünya ve ahiterette hayır ile müjdelenmiştir. Bir başkası da "Dünyada ve ahirette saadete nail olur. Deve, sığır, koyun ve benzeri hayvanlar cihetinden zengin olmaya işaret eder. Caferi Sadık ise, rüya sahibini Hakk Teala ibadetle mükafatlandırır, buyurmuştur.
Enbiya Suresi

Bu sureyi rüyasında okuyan veya okuyanı dinleyen kimse, enbiya hazretlerinin ahlak ve güzellikleri ile bezenmiş olur. Dünyası ve ahireti ma'mur olur. ilim sahibi olarak halk arasında aranılan ve sevilen bir kişi olur.
Enerjik Olmak

Rüyada kendinizi büyük bir enerji içinde görmeniz, işlerinizin yolunda olduğuna, iş arkadaşlarınızla uyumlu bir halde çalıştığınıza, buna rağmen beklediklerinizi elde edemediğiniz için biraz üzgün olduğunuza yorumlanır. İşinizde daha başarılı olmanız için biraz daha itidalli hareket etmeniz gerekmektedir. Bu hususa dikkat ederseniz iş veriminiz daha çok artacaktır.
Enfal Suresi

İbni Abbas'ın (RA) söylediğine göre: Enfal suresini veya bu sureden bir kaç ayeti rüyasında okuyan veya okunduğunu görüp işiten kimse, her işinde başarılı olur. Kimisine göre ; düşmanına üstün gelir ve muzaffer olur. Mal, nimet ve ganimete sahip olur. Bu rüyayı gören bir devletin başkanı ise, düşmanlarına galip gelir, âlim ise dünyaca tanınır ve meşhur olur, Halktan biri ise ahirette ve dünyada hayır görür. Kıyamet gününde şefaata nail olur, buyuruyor.
Enfiye

Rüyada burnunuza enfiye çektiğinizi ve başka birinin kendi burnuna enfiye çektiğini görmek, kötü bir haber alacağınıza veya bir başkasına kötü bir haber vereceğinize işarettir.
Engel

Rüyada size birisinin bir iş hususunda engel olduğunu görmek, bir dostunuzun size yardıma hazır olduğuna, bir uçurum kenarında gezmenize engel olan birini görmek, bir tehlike ile karşı karşıya olduğunuza ve bu hususta bir tanıdığınızın sizi o tehlikeden kurtaracağına işaret eder. Rüyada hendek, nehir, duvar, kapı ve benzeri geçilmesi ancak bir araçla mümkün olan bir şeyle karşılaştığınızı görmek, maksadınızın elde edilmesi için mutlaka onu aşmak isteğinize işaret eder. Bu engellerden birini aştığınızı görmek o maksada ulaşacağınıza işarettir.
Enginar

Rüyada enginar görmek, pişmiş ise, helal rızık ile tabir olunur. Pişmemiş enginar görmek hayırlı değildir. Bazı yorumculara göre, enginar görmek gizli mala, kötü insanlara işaret eder. Bir enginar alıp yediğini gören hasis bir adamla alış veriş yapar.
Enkaz

Rüyada enkaz görmek kederle yorumlanır. Rüyada evinizin önünde bir enkaz görmek, ev halkının bir musibete uğrayacağına, enkazın oradan kaldırıldığını görmek, bu musibetten kurtulacağınıza, boş bir yere enkaz, yığdığınızı görmek, sonu gelmeyecek bir işle meşgul olduğunuza işarettir.
Ense

Rüyada ense görmek manevi borca işarettir. Rüyada ense görmek borcunu çabuk ödeyeceğine, ensesinde bir çıban veya yara bulunduğunu görmek, üzerine aldığı bir işi yapmayacağına, ensesinde bir kuş görmek, eğer kuş güzel bir kuş ise, hayıra ve iyiliğe, eğer sevilmeyen cinsten bir kuş ise, şer ve günaha işaret eder. Rüyasında düşmanın ensesini bindiğini görmek ayıplanacak bir iş yapacağına, düşmanın kendi boynuna bindiğini görmek zahmet ve meşakkat çekeceğine, ensesi üzerinde bir şey taşıdığını görmek, borç ile yorumlanır. Ensesinde altın ve gümüş gibi bir çay taşımak da dünyayı sırtında taşıdığına, demir ve kurşun gibi bir şey taşıyorsa, günaha, sırtına abanmış bir yılan görmek ise zekatını vermediğine işaret eder. Ensesinin kalınlaştığını görmek, kuvvetinin artmasına, düşmanına üstün geleceğine, bir rivayete göre çok mal edineceğine işaret eder.
Entrika Çevirmek

Rüyada etrafınızdaki kimselerin sizin aleyhinizde olarak ve işlerinizi bozacak şekilde entrikalar çevirdiklerini görmek, işlerinizi yoluna koymak için dolambaçlı yollan seçtiğinize, size gösterilen inanca güvenmek istemediğinize ve daima şüphe ile karşıladığınıza işaret eder.
Erik

Rüyada ve mevsiminde erik görmek ne renk olursa olsun, eğer tatlı ise eline mal geçeceğine işarettir. Rüyada erik yediğini gören eğer hasta ise iyileşir, işi bozulmuş ise düzelir.
Erik Ağacı

Rüyada erik ağacı görmek meyvesi beyaz ve sarı ise hastalık ile, bir rivayete göre sakat bir adam ile, eğer meyvesi siyah ise ünlü bir doktorla tabir olunur. Eriğin, bardak eriği, kaygı eriği, ürdün eriği, türbe eriği, can eriği, çakal eriği gibi bir çok çeşitleri olduğundan, bunların yorumunda ilk önce renk, sonra lezzet dikkate alınır. Tatlı olanları faydalı ve hayırlı, ekşi olanlar da aksi olan adamlara işaret eder.
Eroin

Rüyada bir kişinin eroin kullanarak komaya girdiğini görmek, beklediği bir işin gecikeceğine, eroin sahası görmek, başarısızlığından dolayı duyduğu büyük bir hayal kırıklığına delalet eder.
Erzak

Rüyada erzak görmek bolluğa ve berekete işarettir. Rüyada erzak yüklü bir araç görmek bolluğa, o araçtan erzakların eve taşındığını görmek o ev halkının mutluluk içinde yaşayacaklarına, erzakların evden çıkarılarak başka bîr yere taşındığını görmek, sıkıntıya, çarşıdan bazı erzak satın alıp eve getirdiğini görmek, fakirlere yardım edilmesi gerektiğine işaret eder.
Esans

Rüyada esans görmek gizli bir işin meydana çıkacağına yorumlanır. Rüyada esans süründüğünüzü görmek bir arkadaşınızdan veya ev halkından saklandığınız bir sırrınızın meydana çıkacağına, evdeki aile fertlerinden birinin veya eşinizin esans süründüğünü görmek, ona ait bir sırrı öğreneceğinize, çarşıdan esans satın alıp eve getirdiğinizi ve bunu eşinize hediye ettiğinizi görmek, başka birine ait bir sırrı ev halkına söylediğinize, esans gişesini görmek bir takım olaylarla karşılaşacağınıza işaret eder. Rüyada esans, kolonya, gibi güzel kokulu şeyler görmek yakında ulaşılacak bir mutluluğu müjdeler. Esans veya benzeri güzel kokulu bir şeyi koklamak, kendisini seven kişilerin onu düşündüklerine delildir. Birinin kendisinden yakında bir haber alacağına veya kendisinin geleceğine işaret eder. Bir dükkandan esans, kolonya ve benzeri güzel kokulu bir şeyi satın almak, yakında evleneceğine, evli ise çocuğu Oİacagma veya sevdiği birisinden müjdeli bir haber alacağına işarettir.
Eshab-ı Kiram

Eshabdan her hangi birisini rüyada görmek, hayra işaret eder. Bazı yorumcular şöyle diyorlar: Görülen kişinin adına bakılır ve manasına göre rüya yorumlanır. Mesela Saad ve Sait adlarındaki bir sahabeyi rüyasında gören mesut (mutlu) olur. Bir rivayete güre Eshab-ı Kiramdan birini rüyada görmek, islâm dininde kuvvete, kavlinde sadık olmaya, başarıya ve Allah in (c.c) lütfuna mazhar olmaya işaret eder.
Esir

Rüyada esir görmek hürriyete yorumlanır. Rüyanızda birisi tarafından esir alındığınızı görmek, sevmediğiniz. bir işi bırakacağınıza, bir esiri serbest bıraktığınızı görmek, sevdiğiniz bir işle uğraşacağınıza, bir savaşta düşmana esir olduğunuzu görmek, bir iş için biriyle ortaklık yapacağınıza, sizin bîr esir olduğunuzu görmek, ortaklıktan ayrılacağınıza veya memuriyetten istifa edeceğinize işarettir. Rüyada esir düştüğünü görmek, başkasının malında gözü olduğuna, veya borcunu inkar ettiğine, veya evine bir borçtan dolayı icra geleceğine işaret eder. Başka bir rivayete göre, esir olmak veya esir görmek, evlilikte mutsuzluğa da işarettir. Rüyasında esir olduğunu görmekte hayır yoktur. Rüya sahibi şiddetli bir sıkıntıya ve kedere düşer. Bir çok esir görmek, rütbe ve yükselmeye, hükmetmeye işarettir Kimisine göre; rüyada esir olduğunu ve bundan kurtulduğunu gören, kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Bir esire iyilik ettiğini gören hayır işler ve yaptığı da Allah (C.C.) katında makbul olur. Bir esirin kendisini esaretten kurtardığını görmek, ahiretini kazandığına işaret eder. Rüyada esir düştüğünü görmek, keder ve sıkıntı, darlık ile ta'bir olunur. Savaşta esir olduğunu gören, geçim sıkıntısı ve kedere düşer. Esir aldığını gören, başka birini sıkıntıya düşürür. Esaretten firar etmek veya esirliğin bittiğini ve kurtulduğunu görmek, yokluktan varlığa, kederden sevince işaret eder.
Eskici

Rüyada eskiciye eski elbise veya benzeri bir şey sattığınızı görmek, yeni şeyler alarak evinizi düzenleyeceğinize işarettir. Bazılarına göre, rüyada eskici görmek veya eskiciye bir şey satmak, bir tanıdığı tarafından kendisinine hile yapılarak elinden çok miktarda parası ve malının alınacağına işarettir.
Eskimek

Rüyada her hangi bir eşyanızın eskidiğini, kullanılmayacak bir hale geldiğini görmek, müjdeli bir haber alacağınıza, bir eskiciden eski bir şey almak, size beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir hediyenin verileceğine işaret eder.
Esnemek

Rüyada sık sık esnediğinizi görmek yahut esneyen bir kimse ile karşılaşmak, bu günlerde biraz canınızın sıkıldığına, kendinizi avutmazsanız bu can sıkıntınızın daha da artacağına işarettir. Bazılarına güre rüyada esnemek mekruh olarak yorumlanır. Rüyasında esnediğini güren herkesin şikayetine uğrar. Esnediği zaman elini ağzına tuttuğunu görmek hak yolunda olduğuna, çok esnemek uykusuzluğa ve ilgisizliğe işaret eder.
Ester (Katır)

Rüyada ester görmek, maddi ve manevi bütün enerjinizi kullandığınıza, bir çok sorumluluğunuzun da genişlediğine, çalışma hayatınızın başarılı geçmesi için biraz gayret, harcamanız gerekeceğine, hayatınızda bundan sonra önemli bazı değişiklik olacağına işarettir.
Eşşek

Rüyada vahşi bir eşeğin kendisine doğru geldiğini gören mal bulur. Vahşi merkebin arkasını dönüp uzaklaştığını görenin elinden mal çıkar. Rüyada vahşi bir merkebe bindiğini gören, büyük günaha girip İslamiyet'ten uzaklaşır. Eğer hayvan itaat etmezse işleri güçleşir, iki vahşi merkebin birbiriyle kavge ettiklerini görmek, iki kötü adamın birbiriyle kavga edeceklerine işarettir. Evine bir vahşi eşeğin geldiğini görmek, oraya kötü bir kişinin geleceğine işarettir. Kimisine göre; vahşi merkep cahil ve ahmak bir adama işaret eder. Üstüne binmiş olduğu vahşi merkepten düştüğünü gören, istediği şeye nail olmaz. Gözleri kör vahşi bir merkebe bindiğini gören çok mal edinir, yahut iyi bir kimse ile dostluk kurar ve ondan hayır görür. Vahşi merkebin derisi, kemiği ve eti mal ve ganimettir. Sütü ibadete işaret eder. Kendisinden vahşi bir eşeğin kaçtığını gören, kötü bir yola gider. Bazılarına göre; vahşi eşeğe binmek, haktan batıla dönmektir. Vahşi eşek etini yediğini veya sütünü içtiğini gören, iyi bir adamdan menfaat bulur.
Eşşek Arısı

Eşek arısı kuvvet ve himmet sahibi bir erkek olarak ta'bir olunur. Kendisini eşek arısının soktuğunu gören, ahlâksız bir kadın yüzünden kedere ve sıkıntıya düşer. Havada birçok eşek arılarının uçtuğunu görmek, o yere yabancı askerlerin geleceğine işaret eder. Üzerine saldıran eşek arılarını kovduğunu gören, düşmanından emin ulur. Eşek arılarını tutmak, öldürmek, onlardan sakınmak hayır ile yorumlanır.
Eşkiya

Rüyada bir dağbaşında eşkıya ile karşılaşıp soyulduğunuzu görmek, maddi hayatınızda bir çok zarar göreceğinize işaret eder, Bir eşkıya ile tanışıp onunla dost olduğunu görmek, İşlerinizde büyük aksamalar olacağına bu yüzden zarara uğrayacağınıza işarettir. Bazılarına göre; rüyada eşkıya görmek sizi destekleyen bir dostunuz olduğuna işarettir. Eşkıya ile konuşmak ve onunla hafif bir ağız kavgası etmek, bir destekten yoksun olacağınıza, sizi koruyan bir kişinin artık sizi korumaktan vazgeçtiğine işaret eder. Rüyasında bir eşkıya tarafından yolunun kesildiğini görmek malının elinden gideceğine işarettir. Rüyasında etrafına eşkıyanın toplandığını ve fakat kendisinden bir şey alamadıklarını gören ölüm derecesinde hasta olur. sonunda iyileşir. Eşkıyadan birinin kendisini soyduğunu ve her şeyini elinden aldığını gören bir belaya uğrar veya akrabasından biri bir musibete uğrar. Rüyasında kendisinin yol keserek başka birisinin malını çaldığını gören, malı çalınan kimse tarafından bir zarara uğrar. Eşkıya olarak dağa çıktığını ve gelen geçenleri soyduğunu gören, ağır hasta olur ve sonu hayır değildir. Bir çok eşkıyanın kendi yolunu kestiklerini ve bütün her şeyini aldıklarını gören düşmanına üstün gelir.
Eşraf

Rüyanızda memleketin ileri gelenlerinden, eşrafdan birisi ile tanışmak, onunla dost olmak, hatırınızın tanıdıklarınız tarafından sayılacağına, bir iş veya yardım teklifi ile karşılaşarak, halk içinde sevilen bir kimse olacağınıza işarettir.
Eşya

Rüyada her hangi bir şeyi satın aldığınızı görmek. evinize hastalık veya üzüntülü haberler getireceğinize yorumlanır. Rüyada bir yere yığılmış her hangi bir eşya görmek, eğer tüccar ise, işinden büyük miktarda kâr edeceğine, memursa maaşının, işçi ise yevmiyelerinin artacağına, fakirse rızkının bollaşacağına işaret eder.
Eşya Taşımak

Rüyada bir yerden başka bir yere eşya taşıdığınızı veya evinizi başka bir yere naklettiğinizi görmek ferahlıktır. Eşya taşımak aynı zamanda davranışlarınızla da yorumlanır. Bu takdirde eşyasını bir yerden bir yere taşıyan hareketlerini de düzeltmelidir.
Etek

Rüyada etek gören erkek, hayırlı bir izdivaca konar. Kısa etek izdivacın aceleye geleceğine, uzun etek izdivacın uzun müddet sallantıda kalacağına delil sayılır. Etek buruşuk görülürse bu izdivaçta bir bulanıklık var demektir. Buruşuk etek görenler iyice tahkik etmeden evlenmemelidir. Ön veya arka tarafından yırtık görülen etekler izdivaçta ferahlığı müjdeler.
Eter

Rüyada eter kokladığını görmek, bir yakını tarafından aldatılacagına işarettir. Eter koklatılarak ayıldığını görmek, bir büyük üzüntüden kurtulacağına işaret eder.
Etiket

Rüyada etiket görmek, rüya sahibinin gösterişe çok meraklı bir kimse olduğuna işarettir. Rüyada bir yere bir etiket yapıştırdığını görmek o kişinin hareketlerinde fazlaca yapmacık davrandığına işaret eder. Rüyada bir defterinize veya bavul ve sandık gibi eşyalarınızın üzerine etiket yapıştırdığınızı görmek, isim ve şöhret yolunda gayret harcadığınıza, hatta bu düşünce ile uzak bir yolculuğu bile göze aldığınıza işaret eder.
Etüd Yapmak

Rüyanızda her hangi bir konu üzerinde etüd yapmak veya yaptırmak, öğrenmek istediğiniz bir mesele üzerinde bilgi sahibi olmak arzusu duyduğunuza, bu arada aldığınız bir haberin aslını incelemek istediğinize işarettir.
Ev Yıkmak

Rüyanızda eski bir evi yıkmakta olduğunuzu görmek, yeni bir eve sahip olmakla yorumlanır. Bazı yorumcular ise bu rüyayı para sıkıntısı olarak tabir ederler. Rüyasında ev yıktığını görmek, bulunduğu yerden, mahalle veya memleketten başka bir yere göç ederek orada yeni bir ev yaptıracağına veya satın alacağına işaret eder.
Evden Taşınmak

Rüyada evinizden taşındığınızı görmek, işlerinizin bozulacağına işarettir.
Evlat

Rüyada kendi evlatlarından birini veya bir kaçını görmek, zenginlik ve bolluk işaretidir. Evladınızın hastalandığını veya öldüğünü görmek, onların uzun yıllar ve mutluluk içinde yaşayacaklarına ve sizin için hayırlı birer kimse olacaklarına işarettir. Rüyada evladınızın sizin ellerinizi öperek duanızı aldıklarını görmek, onlara güzel bir gelecek hazırlamış olduğunuza delildir.
Evliya

Evliya görmek işlerinin hayırla yürüyeceğine, imanının artacağına ve din yolunda ilerleyeceğine delildir. Evliya gören, birisinden iyilik görür. Devamlı olarak evliya gören muhtelif kimselerden peşi peşine iyilik görür. Evliya görmek dinde kuvvete yorumlanır. Rüyada evliya, şeyh görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete ve kederden kurtulup mutlu olmaya işarettir. Tanınmış evliyadan birisini rüyada gülerken görmek yaptığı hayır işlerinde başarıya, din ve dünya işlerinde mutluluğa, hayır ve berekete kavuşmaya, bu zatı yüzü asık görmek bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Ehil ve müstahak olmadığı halde, rüyada şeyh olduğunu görmek, bir rivayete göre hayra, başka bir rivayete göre de yalancılığa delildir. Ehil ve müstahak olduğu halde, bunlardan birinin kıyafetine girdiğini görmek, korkudan kurtulmaya, hüzünden feraha çıkmaya, kötülükten iyiliğe ulaşmaya, kendisini etrafına halkı toplamış olduğu halde onlara nasihatte bulunduğunu görmek din hususunda insanlara hayır ve menfaat sağlamaya, bir şeyhin veya bir evliyanın kendisini elinden tutup beraber götürdüğünü görmek, büyük bir makama geçeceğine, bu velinin kendisine bir şey verdiğini görmek, verdiği şey iyi bir şey ise, sevaba girdiğine, kötü bir şey ise, kötülükten çekinmesi lazım geleceği hakkında bir tenbih (ikaz) olduğuna işaret eder.Evliya veya şeyhlerden birinin kendisine bir haber verdiğini görmek, o şeyin hakiki bir ihtar olacağına, sahrada veya tenha bîr yerde evliyadan birisini kendisine yol gösterir görmek, din yolunda hidayete, zorluktan kurtulmaya,ümit ettiği şeylerin olacağına işarettir.
Evrak

Rüyada evrak görmek, üzüntü ile ta'bir olunur. Rüyada bazı evrakı incelediğini veya dosyaladığını görmek, bazı hükümet işleri için belgeler hazırlamak zorunda olduğuna, bazı evrakı imzaladığını görmek, hükümetteki işlerinin kolaylıkla sonuçlanacağına işaret eder. Rüyasında bir büronun şefi veya müdürü olduğunu ve kendisine getirilen bazı evrakı incelediğini gormek, mahkemede veya hükümetteki işlerinin iyi şekilde sonuçlanacağına işaret eder. Kimisine göre; rüyada kendisini evrak arasında onları incelerken görmek işlerinin içinden çıkılmaz derecede karışık olduğuna, bir evrakı imza ettiğini görmek, eğer bir dairede memur ise, orada daha üst bir makama geçeceğine, eğer ticaret yapıyorsa, kârlı bir anlaşmaya imza koyacağına, eğer halktan biri ise, devlet dairesindeki bir işinin tamamlanacağına işaret eder.
Ezik

Rüyada bir kaza geçirerek bir tarafinızın ezildiğini görmek, kötü bir haber alıp üzüleceğinize işarettir. Birde manevi eziklik vardır ki, bir kimsenin size yaptığı bir yardım yahut bir manevi iyilik karşısında mukabele edememenin ezikliğini duymak, büyük bir kimseden manevi ve maddi yardım görerek hayatınızın değişeceğine, refah ve bolluğa kavuşacağınıza işarettir.
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA