Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
G harfiyle başlayan rüyalar
10 Mart 2013 Pazar 09:42

G harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Gardiyan

Rüyasında bir tutuk evinde olup da gardiyanlarla konuştuğunu görmek sıkıntı içinde olduğuna, eğer gardiyanlardan biri kendisine bir söz söylüyorsa, bu sıkıntıdan yakında kurtulacağına; gardiyanlar kendisini bir hücreye kapatıyorlarsa, işlerinin ters gideceğine; bir hücreden çıkarıyolarsa, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. Eğer bir gardiyan tarafından tutukevinden dışarıya salıveriliyorsa, artık bütün sıkıntılardan kurtulacağına yorumlanır. Bir tutukevinde olduğunuzu ve bir gardiyanla karşılaştığınızı görmek, kalabalık bir aile içinde olduğunuz için çok sıkıldığınıza bu hayatın sizin için çok sıkıcı geldiğine ve uzun zaman böyle baskı içinde yaşayamayacağınız için içinizin daraldığına işarettir.
Garson

Rüyasında bir garsonun bir lokantada kendisine yemek verdiğini görmek bir memuriyete veya yeni bir işe başlayacağına yorumlanır. Garsonun kendisine su getirdiğini görmek, bir mal veya paraya kavuşacağına işarettir.
Gebelik

Bir kadının kendini gebe olarak görmesi mal, bir erkeğin kendisini gebe görmesi hüzün ve kederdir. Rüya sahihi erkek veya kadın olsun, gebelik görmek karnının büyüklüğü nisbetinde mal ve dünya nimetlerine yorumlanır. Henüz baliğ olmamış bir çocuğun kendisini gebe görmesibabası ile ve küçük kızın gebe olduğunu görmesi de annesi ile yorumlanır. Kimi zamanda rüyasında gebe olduğunu görenin malı artar. karısının hamile olduğunu gören, dünya mallarından birşey ister. Gebelik gerek erkek ve gerek kadın için her durumda hayırlıdır. Hayvanlardan birinin gebe olduğunu hayır ve menfaattir.
Göz

Gözler din ile yorumlanır. Rüyada kendisini kör olarak görmek veya gözünün çıkmış olduğunu görmek büyük bir günah işlemekle yorumlanır. Bir rivayete göre, dünyada mutluluğu geniş ve rızkı bol olur. Diğer bir söylentiye göre de, evlatlarını kaybeder. Bazı yorumcular bu rüyayı gören kişi hakkında marifeti az ve kimsenin kıymetini bilmez olarak yorumlamışlardır. Rüyada iki gözünün beyaz olduğunu gören, uzun zaman boyunca keder içinde kalır. Kimisine göre; göz insanın dine inanışı, kötüyü iyiden ayınşı ile yorumlanır. rüyasında gözlerini değişmiş şekilde görmek, görüş kudretinin zayi olacağına işarettir. Gözlerinin kapanmış olduğunu görmek hüzüne ve kendi dininden çıkıp başka bir dine gireceğine, Kuran okumasını unutmaya yorumlanır. Kör iken görmekte olduğunu görmek, hak dinîne gireceğine işarettir. Kör bir adamı rüyada görmek, gurbete çıkacağına delildir. Gözlerinde bir hastalık olduğunu görmek evlada yorumlanır. Sağ göz erkek, sol göz ise kız çocukları demektir. Rüya buna göre tabir edilmelidir. Kör bir adamı elinden tutup gezdirmekte olan kimse kötü yola düşen birini selamete çıkarıyor manasına gelir. Rüyada tek gözlü bir adam görmek hayra yorulmaz. Çünkü iblis tek gözlüdür. Deccal da öyledir. Gözlerinden hasta olduğunu gören eğer zengin ise malının bir kısmı elinden gider. Bir rivayete göre de hastalanır. Gözlerinde ağrı olduğunu gören, dininde fesada düşer. Sonu hayır olmaz. Ağrının azlıgı ve çokluğu bu yorumun şiddetli veya şiddetsiz olduğunu gösterir. Gözlerinde ağrı olanın bu ağrısının geçtiğini görmesi hasta ise iyileşeceğine, dini zaifise kuvvetleneceğine yorumlanır. Gözlerinin kulaklarına kadar uzandığım gören kimse kör olur. Gözünde kırmızılık gören kimse başkasının hiddetine muhatap olur. Gözünün patladığını gören, islediği bir suçtan dolayı ceza görür.Iki gözünün birden patladığını gören sevdiklerinden ayrılır yahut mal evlat, ev gibi sevdiği şeylerden birinde istemediği bir halle karşılaşır. Rüyada gözün patlaması bazan uzun ömürle de yorumlanır. Göz çıkarmak da bir göz hastalığına tutulacağına delâlet eder. Rüyada tek gözlü olduğunu görmek, yan malının elinden çıkmasına veya büyük bir günaha girdiğine veya yon ömrünün ekildiğine delildir. Bu rüya sahibinin eğer evladı varsa ölür. Gözleri büyük bir kadınla evli olduğunu görmek, ahmak ve cahil bir kadınla evleneceğine işarettir. Gözlerini tedavi ettirdiğini gören beş olaydan biri ile karşılaşır Dini kuvvetlenir, malı artar, yolcusu gelir, çocuğu olur, gözleri kuvvetlenir. Süs için gözlerine sürme çektiğini gören kimse, kendisine ün getirecek iyi bir iş yapar, bekar ise evlenir, fakir ise eline helal mal geçer. Bir başka rivayete göre de, gözlerine sürme çeken iki kadınla evlenir. Uygun olmayan birşeyle gözlerine sürme çeken zina eder. Kimisine göre; insanın gözü evladı, pek sevdiği karısı ve eşidir. Gözünde ağrı olduğunu görmek dinde noksanlık demektir. Bu noksanda derece, güzünün kör olduğunu görmesi ile Ölçülür. Böyle bir rüyayı gören eğer çok dindar ise, namaz ve niyazını aksatmamasına dair bir ihtardır. Rüyada iki gözden ziyade gözü olduğunu gören kimse zengin olur. İnsanın gözü halinin ölçüsüdür. Göz rüyası rakip ile ölçülür. Gözünü başka birisinin alıp götürdüğünü görmek, bir hastalığa tutulmakla yorumlanır. Gözlerini tedavi ettirdiğini görmek dilini tutması için ihtardır. Bir rivayete göre de halini İslah eder, çok seveceği bir oğlu dünyaya gelir, gurbette hir sevdiği varsa döner veya ondan iyi bir haber alır. Gözlerinin görüş kuvvetinin herkesden daha iyi olduğunu gören kimse, din hususunda makbul saydır. Eksik olduğunu görmek ise bunun aksidir, (sözünde leke olduğunu görmek, halk arasında iyi bir nam bırakmadığına ve sevilmediğine işarettir. Gözlerinin beyaz olduğunu gören, kedere uğrar veya sevdiklerinden ayrılır. Gözlerinde beyaz olduğunu ve bunun gittikçe açıldığını iyileşdigini gören kimse, uzun müddetten beri kaybettiği bir sevdiğine, akrabasına kavuşur. Eğer kederli ve sıkıntılı ise bunlardan kurtulur, feraha kavuşur. Gözünde san bir leke olduğunu gören kimse bilmediği bir suç işlemiştir, tövbe etmelidir. Kalbinde bir göz olduğunu görmek, o kimsenin iyi yolda olduğuna işarettir. Gözlerini yediğini görmek, malım yemek ile yorumlanır. Gözlerinde kirpik olmadığını görmek, şeriata aykın davrandığına ve Allah'ın inayetinden yoksun olduğuna yorumlanır. Göz kapaklarının kenarlarının beyazlandığını görmek, baş kısmında bir azasının hatsalanacağına işarettir. Vücudunun herhangi bir yerinde bir veya bir kaç göz olduğunu görmek, mal ile tabir olunur. Bazı yorumculara güre; güzel göz sihire.büyuye, ölüme veya hayata delâlet eder. Bazan gözler bütün yakın akrabalara işarettir. Gözlerini güzel olmuş görmek, hidayete erişmekle, ilim sahibi olmakla tabir edilir. Eğer oğlu, eşi veya sevdiklerinden birisi hasta ise iyileşir. Rüyayı gören hristiyan ise Islâmiyeti kabul eder, fakirse zengin olur. Eğer tüccar ise çok kazanır. Memursa rütbesi büyür. Olduğundan daha büyük bir gözü o
Gül Ağacı

Rüyada gül ağacı görmek şerefli bir kişi veya büyük bir devlet adamı ile tabir olunur. Gül ağacı kestiğini görmek gam ve kedere yorumlanır.
Güneş

Güneş devlet büyükleri olarak yorumlanır.Güneşte bir karaltı görmek, devlet büyüğünün kendisine yakışmayacak bir harekette bulunduğuna işarettir. Gökyüzünde güneşi eliyle tuttuğunu, kendisine mal ettiğini veya güneşin yanında durduğunu, yahut güneş gibi ışık saçtığını gören kimse eğer o işe layıksa, en yüksek mevkilere ulaşır. Rüyayı gören eğer halktan biri ise, kendi derecesine göre hayır ve mutluluğa erişir. Güneşi elinde tuttuğunu ama onda nur ve ışık olmadığını ve simsiyah olduğunu gören gamdan, kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Bazı yorumcular güneşi ana ile tefsir ederler. Parlak güneşin kendi evinde doğduğunu gören, akrabasından bir kadınla evlenir. Başka bir evde doğduğunu göreni başka bir ailenin kızı ile evlenir. Her iki halde de o kadının akrabalarından hayır görür. Güneşe secde ettiğini gören, bir günah işler. Güneşi yere inmiş görmek, devlet büyüğünün şanına yorumlanır. Güneşi elinde siyah ve karanlık içinde olduğu halde tutmak, istemediği bir şeyin olacağına işarettir. Güneşi karanlık bulutlar altında kaybolur görmek, büyük adamlardan birisi için iyi değildir. Güneşle konuştuğunu görmek, devlet büyüğü tarafından bir iyilik göreceğine ve bir şerefe kavuşacağına yorumlanır. İki güneşin birbiriyle çarpıştığını görmek, iki milletin birbiriyle savaşacağına yorumlanır. Güneş battıktan sonra yeniden doğduğunu görmek, ümit etmediği bir işinin yoluna gireceğine, tüccar ise elindeki malının satılacağına veya nikah tazeleyeceğine işarettir. Güneş ters taraftan doğarsa başına bir iş geleceğine ve şaşıracağına delildir. Güneşin göğün etrafında devir etmesini görmek, devlet büyüğünün her yana sözünün gececeğine yorumlanır.
Gübre

Gübre ve hayvan pisliği iyiliğe ve mala yorumlanır.
Güğüm

güğüm iyi ve hamarat bir eşe yorumlanır. Güğümü bir ırmaktan veya bir çeşmeden doldurduğunu gören kimsenin eline çok para geçecek demektir.
Güvercin

Rüyada güvercin görmek, kadın-erkek eşle yorumlanır. Kendisine bir güvercin hediye edildiğini gören, uzak bir yerden iyi bir haber alır. Bir güvercine kurşun sıktığını gören, birisine iftira eder. Birisine güversin eti yolladığını görenin eline çok mal ve para geçer, kendisine bir güversin uçup geldiğini görene uzak bir yerden hayırlı bir haber gelir. Güvercinlerde beyaz en iyisidir. Kendisine bir siyah güvercin geldiğini görenin gurbette adamı varsa gelir, yoksa bir misafiri gelir. Bir şehir güvercinini avladıığını gören,birkadın yüzünden dile düşer. Beyaz güvercin avladığını gören mutlu olur. Başına veya omzuna veyahut ensesine bir güvercin konması, rüya sahibinin iyi ve bilgili biri olduğuna yorumlanır. Eğer güverçin siyah ve koyu renkli ise yaptığı işlerin başarısız, beyaz şse başarılı olacağına işarettir.
Geçit

Rüyada dar bir geçitten geçmek zorunda bulunduğunuzu ve oradan binbir zorlukla geçtiğinizi görmeniz, çok zor ve halli mümkün olmayacak gibi görünen bir işinizin başarı ile sonuçlanacağını göreceğinizei ve bu suretle işlerinizin yolunda gideceğine yorumlanır.
Gelin

Rüyada gelin görmek daima hayırla yorumlanır. Gelin kısmet ve şans demektir. Eğer gelinin koluna giriyor ve onunla birlikte yürüyorsa, eline çok miktarda para ve mal geçeceğine işarettir.Bir kızın kendisinin, rüyada gelin olduğunu görmesi, yakında büyük bir kısmete kavuşacağına; eğer bir erkeğe doğru yürüyorsa, o kısmetin çok yakında eline geçeceğine, bu rüyayı bir erkek görmüş ise yakında evleneceğine, eğer evli ise bir çocuğu olacağına delildir.
Gelincik

Rüyasında bir gelincik tarlasında olduğunu görmek, beklediği bir işin hemen çok kısa zamanda olacağına, eğer gelincik toplayarak demet yapıyorsa, malının artacağına, topladığı gelinciklerin yaprakları dökülüyorsa, işlerinde zarar edeceğine işarettir. Gelinciğin kırmızı olması ateşe yorumlanır. Rüyada bir kırda gelincik tarlası ve öbek öbek açmış gelincikler görmek, ve onları toplayarak demet yapmak, bütün arzularınızın yerine geleceğine, eğer gelinciklerin açma vakti ise, ferahlı günlere kavuşacağınıza, vaktinde değil ise, kısa bir müddet için sıkıntılı günler geçireceğinize; ancak bu günlerin gelinciklerin açma zamanına kadar süreceğine işarettir.
Gerdek

Rüyada evlendiğinizi ve gerdeğe girdiğinizi görmek, iş hayatınızın zorluklar içinde geçeceğine, sermayenizin kısıtlı olduğu için yeni bir paralı ortağa ihtiyaç duyduğunuza, fakat ummadığınız yerden bir destek alarak çok yakında bütün bu sıkıntıları atlatacağınıza işarettir.
Gömlek

Rüyasında gömlek giydiğini görmek yakında bir sıkıntıya düşeceğinize işarettir. Üzerinden gömleği çıkarmak, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Gömlek ütülediğini gören, sıkıntıdan kurtulmak için çare arıyor demektir. Ütülü ve temiz bir gömleği gardroba kaldırmak, sıkıntılardan kurtulacağına işarettir.
Göl

Rüyada göl muratla yorumlanır. Durgun ve parlak sulu bir gölde sandalla dolaştığını görmek, sonucunu dört gözle beklediğiniz bir olayın hemen hemen istediğiniz biçimde halledildiği haberini alacağınıza, gölde yıkandığınızı görmek, başınızda dolaşan bir felaketten kurtulacağıza işarettir. Bulanık suyu olan bir gölde elini ve yüzünü yıkadığını gören, kısa bir hastalık geçirerek sonra iyileşir. Göl üzerinde göl çiçeklerinin açtıklarını görmek murattır.
Gölge

Rüyada gölge genellikle heybet ve ciddiyetle yorumlanır. Bir dağın gölgesini görmek ve o gölge altında bulunmak, bir devlet adamının koruması altında bulunmaya işaret eder. Bir dağ gölgesine girdiğini gören, mutluluğa ve ihsana erişir. Gölgeden çıktığını gören, elindeki işini kaybeder. Köşk ve duvar gölgesi, büyük bir adam tarafından korunacağına işarettir. Ağaç gölgesi zengin ve cömert bir adam tarafından rahata kavuşturulacağına yorumlanır. Bir ağacın gölgesine sığındığını görmek, iyi bir insana sığınıp ondan lütuf göreceğine işarettir. Kimisine göre; bir yıkık yerde gölgede oturduğunu görenin eceli yaklaşmıştır. Çadır ve hayvan gölgesi, hükümet tarafından haber alacağına ve menfaat göreceğine işarettir.
Gömmek

Rüyada bir kıymetli şeyi veya parayı toprağa gömmek, beklemekte olduğunuz bir işin hakikat olmayacağına toplayıp para etsin diye beklettiğiniz bazı mallardan zarar edeceğinize işarettir.
Gömülmek

Rüyasında sağ olduğu halde gömüldüğünü gören, düşmanına üstün gelir. Bir toplumun bir kişiyi gömdüklerini görmek o kişinin ölümüne çalışıldığına yorumlanır. Genellikle bütün gömülme rüyalarında hayır yoktur. Bazı tabircilere göre, rüyada gömülmek 10 şekilde tabir olunur: Fakirlik, yolculuk, tatil, zina, zayıflık, mazeret, düşmanlık, sıkıntı, işlerin bozulması, günah. Rüyada düşmanını gömdüğünü gören ona üstün gelir. Hayvan cinsinden bir şeyi gömdüğünü görmek pişmanlığa, bir rivayete göre bir şey almaya; taş gibi bir şeyi gömdüğünü görmek, malını sonu olmayan bir şeyde zayi etmeye, yahut birinin yanına emanet vermeye yorumlanır.
Görücü

Rüyada evinize görücü geldiğini görmek, eğer evde bir genç kız varsa çok yakın bir zamanda evleneceğine; eğer bekar iseniz sizin yakında bir evlilik yapacağınıza, evli iseniz eve bir hizmetçi alacağınıza işarettir.
Gülmek

Rüyada güldüğünü görmek, gam ve kedere yorumlanır. Eğer kahkaha ile olur ise keder daha büyük olur. Kimisine göre; rüyada tebessüm ederek güldüğünü görmek murad müjdesidir. Uykuda, rüya aleminde tebessümle güldüğünü görmek, bir erkek evlat ile, eğer bekar ise iyi bir kızla evleneceğine ve her durum da bu rüyasının hayırlı olduğuna müjdedir.
Gümüş

Rüyada gerek külçe ve gerek para halinde gümüş veya gümüşten yapılmış eşya gören, ferah ve sevince ulaşır. Bir rivayete göre , uyanıklık zamanında eline gümüş geçeceğine işarettir. Bu rüya, sahibinin haline göre yorumlanır. Sağlam gümüş doğru habere, kırık gümüş ise yanlış ve yalan habere ve düşmanlığa işarettir. Bir kap içinde gümüş gören adama bir emanet verilir. Bir parça gümüş bulduğunu veya birisinin kendisine verdiğini gören o yerden bir kadın, kadın ise bir erkekle evlenecek dernektir. Gümüş madeni ocağına girdiğini gören adama kansı fenalık eder. Birçok gümüş bulduğunu gören bir define bulur. Rüyada gümüş görmeyi yorumcuların bazıları iyiye, bazıları da kötüye yorarlar. Bir parça gümüşü olduğunu gören bir kadın alır. Gümüşü madeninden çıkardığını gören karısının hilesine uğrayarak halkın diline düşer. Kendisine bir külçe gümüş hediye edildiğini giren bolluğa erer ve mutlu olur.
Gümüş Para

Rüyasında beyaz ve güzel gümüş paralar gören etrafında çok sevilir. Eğer paralar kararmış ve üzerlerinde resim varsa, bu savaş ve düşmanlığa yorumlanır. Sağlam gümüş paralar acele haber alacağına, kırık ve noksan paralar yalan habere işarettir. Bir kese veya bir çıkın içinde kendisine gümüş paralar verildiğim gören, ona anlatılan bir sırrı saklar. Küçük gümüş paralar küçük çocuklara işarettir. Bir küçük gümüş parayı kaybettiğini gören, küçük çocuğu yüzünden kedere uğrar. Eğer o parayı tekrar bulursa o kederi geçicidir. Eğer bulamazsa hayra yorumlanmaz. Sahte paralar dedikoduya işarettir. Bir terazinin gözünde gümüş paralar görmek, düşmanla yorumlanır. Gümüş paraları elle tutuyorsa, bu güzel söze, kırık paralar dedikodulara, iri gümüş paralar ise çok mala işarettir. Evde karısına ve çocuklarına gümüş dağıttığını gören onlar arasında sözü geçiyor demektir. Eğer dagittiği para kırık veya silik ise onlara sözünün geçmediği manasina gelir. Evinde bir miktar gümüş para görenin eline para geçer, çok gümüş para biriktirdiğini gören adamın mahkemelerde işi ı, bu davayı kaybedeceğine işarettir. Elinde parlak ve beyaz olduğunu görenin bir çocuğu olur. Bir kese gümüş para bulgunu gören mal ve helal bir nimete sahip olur. Güzel ve parlak gümüş para, sefa düşmana üstünlüğe, doğruluğa, sahte ve bozuk gümüş para ise ve yanlış muameleye yorumlanır. Kırık paralar düşman dava, kötü huylu evlada yorumlanır. Gümüş maldır. Rüyada görmek altın görmekten daha hayırlıdır. Bir mağaraya girip orda gümüş para bulduğunu gören, karısı veya başka bir kadın yüzünden iftiraya uğrar. Bir kap içinde biraz gümüş parası oldunu gören adama bir mal veya bir sır söylenir. Bir başkasına gümüş paralar verdiğini gören o kimseye bir mal verir veya bir sır söyler. Kendi malı olan gümüş bir paranın elinden zorla alındığını adamın evladı ölür, veya ağır bir hastalığa yakalanır. Kendi olan gümüş paralan başkalarına dağıttığını gören, evladım akrabasından birini evlendirerek evinden dışarıya gönderir. linin delinip içinden paralarının döküldüğünü gören fenalıga uğrar. Kesesinin içinde gümüş para görmek iyi değildir. Rüyasında zengin biri olup bir çok gümüş parası olduğunu ve kaybettiğini görenin işi bozulur. Serveti azalır. Gümüş pabir şey almak isterken, paralarım yerinde bulamadığını görmek, durumunu düzeltmesi gerektiğine ve hayırlı işler yapmaya çalışması gerektiğine işarettir. Rüyasında gümüş para bastığını gören kimse, eğer karısı hamile ise, erkek bir çocuk doğuracağına, eger biriyle kangalı ise, barışacaklarına işarettir. Tam ayar gümüş paralar görmek şu şekü-de yorumlanır: Doğru söz, istek, memuriyet, toplu mal, sadık dost evlat, hizmetçi, geniş nzk, emniyet.Küyada para kazanmak eğer rüyayı gören fena bir kişi ise, dayak, hapis, ve kederle yorumlanır Kırık ve silik gümüş paralar üç şekilde tabir olunur: Düşmanlık, gam ve keder, ilgisizlik.
Günah İşlemek

Rüyasında günah olan bir işi işlemek, işlerinin ve yaşamının bozulması demektir. Günah, sevabın zıddı olduğu için sevap işlediğini görmek ise bu tabirin tersi ile yorumlanır. Ancak bu rüyayı çok dindar biri görmüş ise rüya tersiyle yorumlanır, yani işlerinin ve hâlinin düzeleceğine işarettir.
Gündelikçi

Rüyada evinizde gündelikçi bir kadın çalıştırdığınızı veya tarlada bağda veya iş yerinde gündelikçi bir kimseye bir iş gördürdüğünüzü görmek, evinize veya iş yerinize yeni bîr eleman alacağınıza veya kendiniz yeni bir iş yerine giderek çalışacağınıza veya yem bir iş hazırlığında olduğunuza yorumlanır.
Gürgen Ağacı

Rüyada gürgen ağacından bazı eşyalar satın aldığınızı görmek, çevrenizde size güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacak kadar temiz ve mert bir insan olduğunuza, bu yüzden herkesin takdir ve sevgisini kazanacağınıza yorumlanır.
Gürültü

Rüyasında bazı gürültüler işiten kimse, bir çok dedikodu ile karşılaşacak demektir. Gürültüyü çıkaran insanlar değil, makinalar ise, üzüleceğine, sıkıntıya uğrayacağına işaret eder. Gürültünün birden bire kesilmesi selamete çıkmakla yorumlanır.
Güve

Rüyada elbiselerinizi güvenin yediğini görmek, evinizde veya iş yerinizde çalışan bazı kimselerin sizin haberiniz olmadan size zarar verecek hareketlerde bulunduklarına, mallarımızı azar azar çalarak sattıklarına veya eşyalarınızı, âlet ve edevatınızı hor kullanarak eskittiklerine işaret eder. Bir eşya üzerinde güve görmek, keder ve hastalıklara da işarettir. Bir kitabı veya kağıdı güvenin yediğini görmek, tamamen hayırsız bir rüyadır. Güvenin yediği eşya, rüya sahibin zararına işarettir. Özellikle rüyada güve görmek kesinlikle hayra yorumlanmaz. Rüyada güve, keder ve hastalıklara delâlet eder. Bu rüya iyi değildir. Bir rivayete göre de eşyada eksikliğe işarettir.
Gaşiye Suresi

Rüyasında bu sureyi okuyan veya okunduğunu duyan kimsenin kıymeti büyük ve sözü dinlenir olur. Eğer geçiminde darlık çekiyorsa. Allah kendisine bolluk ihsan eder. ilim sahibi ve sevilen bir kişi olarak tanınır.
Gayda

Rüyasında gayda görmek maiyetinde bulunanlara sözünün geçeceğine; gayda çaldığını görmek, islerinin düzgün ve yolunda olduğuna işaret eder.
Gaz

Rüyada gazyağı görmek, yakında hastalanacağına işarettir. Gazın yandığını görmek salgın bir hastalığa yakalanacağına işarettir.Gazyağı görmek meşakkatle elde edilen mala, bir rivayete göre de kedere ve sıkıntıya delâlet eder.
Gazete

Gazete genellikle haberle yorumlanır. Rüyasında gazete okuduğunu gören, uzak bir tanıdığından haber alacak, demektir Gazete alıp da okumadan bir yere koyduğunu görmek, kötü bir söz işiteceğine, gazeteyi alıp onunla paket yaptığını görmek kendisini ilgilendirmeyen bir habere şaşıracağına, fakat biraz da üzüleceğine işaret eder.
Gazino

Rüyada gazino görmek sıkıntıya ve bütün çalışmasına rağmen can sıkıntısının geçmediğine yorumlanır. Gazinoda kendisinin şarkı söylediğini görmek, kederinin dağılacağına v« dünyada rahat bir ömur süreceğine işarettir.
Gaddar

Çok gaddar olan bir kimseyi rüyada görmek, o kimseden büyük bir iyilik göreceğinize işarettir.
Gaf Yapmak

Rüyada bir konuşma sırasında gaf yaptığınızı veya gaf yapan bir kimse ile karşılaştığınızı görmek, sözünün nereye gideceğini hesap etmeden salla parti konuşan patavatsız bir kimse ile dost olduğunuza ve onun yüzünden zaman zaman çirkin durumlara düşüp mahçup olduğunuza işarettir.
Gaga

Rüyada bir kuş gagası görmek, gevezeliğe işarettir.
Gaib Olan Bir Şey

Rüyasından çoktan beri kaybettiği bir eşyasını bulduğunu görmek uzun zamandan beri beklediği bir haberi alarak sevineceğine, gaipte olan bir yakınından haber olup sevindiğini görmek, eline beklemediği bir yerden çokça para geçecegine işarettir.
Galibiyet

Rüyada her hangi bir spor karşılaşmasında galip geldiğini görmek, başka işlerinde yenileceğine işaret eder. Bu galibiyette kendisini alkışlayanlar varsa, yapacağı işlerde kendisine rakip olanlardan sakınması gerektiğine işarettir.
Gam

Rüyasında kendisini gamlı ve ağlar gören bir kimse, hiç beklemediği bir müjde ile sevinecek demektir.
Gambot

Rüyada kendinizi bir gambota binmiş olarak görmek, tutarsız bir iş için yeni teşebbüslere girdiğinize, o işin size faydasından daha çok zararı dokunacağını önceden iyice düşünmeniz gerektiğine işaret eder.
Gamze

Rüyasında bir tanıdığının yüzünde onda görmeye alışmadığı bir gamze olduğunu görmek, yaptığı bir işi kıskananların bulunduğuna ve ona köstek olmaya çalıştıklarına işaret eder. Eğer bu gamze, gördüğü o yüzde aslında da varsa, işlerinin yolunda gideceğine ve kendisini sevenlerin ona yardımcı olacaklarına işaret eder.
Ganimet

Rüyasında kendisine beklemediği bir yerden bir ganimet düştüğünü görmek tüccar ise zarar edeceğine, memursa işinden ayrılacağına, halkdan biri ise, işinin bozulacağına işaret eder. Kimisine göre; rüyada ganimet görmek, eğer yabancı bir milletin malı ise, hayıra, islâm malı ise, zarar ve ziyana işarettir. İslâm askerlerinin yabancı memleketlerden elde ettikleri büyük ganimet ile geldiğini görmek, ucuzluk ve bereketle, yabancıların İslâm memleketlerinden ganimet aldıklarını görmek yokluk ve bela ile yorumlanır.
Gangster

Rüyasında gangsterler tarafından yolunun kesildiğini ve soyulduğunu görmek eğer tüccar ise işlerinin bozulacağına, memur ise, âmirlerinden kötü sözler işiteceğine, halkdan biri iae, fena bir haber alacağına işarettir.
Gar

Rüyasında bir gara girdiğini gören yolculuğa çıkar. Garda bir trene bindiğini, fakat trenin kalkmadığını görmek, yapacağı bir işte başarıya ulaşamayacağına yorumlanır. Eğer tren hemen hareket etmişse, bu rüya aksine yorumlanır. Garda sıra sıra vagonlar görüp, hiç birine binmediğini görmek bir çok iş düşündüğü halde hiç birisini yapmaya karar vermediğine işarettir.
Garaj

Rüyasında bir garaja girdiğini gören, sıkıntıyla; karşılaşacak demektir. Eğer garaja arabası ile girmişse, yakında yolculuğa çıkacağına işaret eder. Bir garajda arabasını yıkattığını görmek, işlerini yoluna koymak için bazı tedbirler alması gerektiğine işaret eder. Rüyada otogar görmek, kısa bir yurt gezisine çıkacağınıza, garda birini karşıladığınızı görmek, sevdiklerinizden birinden ayrılacağınıza işarettir.
Gardrop

Rüyada gardrop görmek, eşinin işlerinin bozulduğuna; gardrobun kapısı açık ise bu bozukluğun kısa süreceğine ve yakında düzeleceğine işarettir. Gardropda bir eşya çıkanp giyindiğini görmek, eşinin üzüntüsüne kendisinin de aynen katıldığına, eğer gardroba bir giyim eşyası koyuyorsa, sıkıntılardan kurtulacağına işaret eder.
Gazoz

Rüyada gazoz içtiğini görmek beklenmedik bir haber alacağına, gazoz şişesini bir bardağa boşalttığını görmek, evinden bir eşya çıkacağına veya sevdiği bir kimsenin evinden ayrılacağına işarettir.
Gece Ve Gündüz

Cece ve gündüzden kasıt, aydınlık ve karanlıktır. Karanlık gece görmek gam ve kederdir. Mehtaplı, aydınlık, yıldızlı bir gece görmek, ferah ve sevince ve bolluk ve berekete işaret eder. Karanlık gecede cadde sanarak, bilmediği bir yolda yürüdüğünü gören kimse, din yolunda doğru bir yoldadır. Geceyi aydınlık, gündüz ve güneşi doğuyor görmek, hayır ve menfaate ve her muradın olacağına işarettir. Bütün dünyada gece olup, kendisinin karanlıkta olduğunu görmek, o yer halkının keder ve sıkıntı içinde olduklarına işarettir. Evini karanlıkta görmek de bir yolculuğa çıkacağına işarettir. İçinde bulunduğu karanlığın birden bire aydınlığa dönüştüğünü gören gam ve kederden ve sıkıntıdan kurtulur, fakirse zengin olur. Rüyada karanlığın görülmesi beş şekilde yorumlanır; Küfür, hayret, güçlük, mutsuzluk, günah işlemek. Dünyayı gündüz ve nur içinde görmek, işlerinde doğruluğa; uzun bir ömüre; hayır ve hasenata; büyük bir makama erişmeye işaret eder. Bulutsuz, parlak bir günde kendisini yeşillikler içinde yürüyor görmek, gam ve kederden kurtulacağına, bolluk ve ferah bir hayata kavuşacağına işarettir.
Gemi

Rüyada büyük ve küçük gemi gam, zindan, kârlı iş, melamet ile yorumlanır. Rüyasında bir gemiye bindiğini ve bundan bir daha çıkmadığını gören, büyük bir kedere ve sıkıntıya düşer. Ve halk arasında ölünceye kadar fena gözle bakılır. Gemiden çıktığını görmek, feraha kavuşmaktır. Gemide öldüğünü görmek, halkın elinde hayatını kaybetmesi demektir. Bindiği geminin kuru bir yer üzerinde durduğunu görmek, bela ve kederin geleceğine işaret eder. Bindiği geminin battığını görenin ticaretteki kârı kesilir. İçinde bulunduğu geminin battığını ve eşyasından bir kısmının su yüzüne çıktığını görmek, malının bir kısmının zayi olacağına, bütün eşyasının battığını görmek, bütün malının elinden gidip fakir olacağına işarettir. Bindiği geminin parçalandığını gören, biri tarafından büyük bir musibete uğrar. Gemi yüksek bir yerde iken bindiğini ve sonra deniz üzerinde yürümeğe başladığını gören, devlet büyüklerinden biri tarafından saygıya mazhar olur. Geminin denizde dosdoğru gittiğini görmek, yolculuğa çıkacağına işarettir. Kimisine göre; bindiği geminin deniz sahilinde durduğunu gören yolculuğa çıkacaksa çıkamaz. Geminin gittiğini ve kendisi arkasından takip edip ona ulaşamadığını görmek, işlerinin pek zor olacağına, fakat sonunda maksadına ulaşacağına işarettir. Geminin yanında yürüdüğünü gören, yolculuğa gider ve eline hayli mal geçer ve hayır görür. Bir çok gemilerin seyir halinde olduğunu görmek, hükümet adamlarının seyahata çıkacaklarına delildir. Gemide olup geminin yüzdüğünü ve kendisinin de korkduğunu gören, büyük adamlara ve devlet reisine yakın olur. Çok büyük ve süslü bir gemide bulunduğunu ve süslü elbiseler giyinmiş olduğunu gören, zenginliğe yaklaşmış olur. Bindiği geminin delindiğini görmek, yaşadığı zamanda bir felaket olacağına delildir. Zırhlı bir gemide olduğunu gören devletten küvvet alır. Kendisinin bir gemide kaptan olup onu idare ettiğini gören yolculuga gider. Bindiği geminin karada yürüdüğünü gören faydasız bir yolculuğa çıkar. Gemisinin karada kırıldığını gören büyük bir kişi tarafından bir musibete uğrar. Geminin tahtalarını rüzgarın alıp götürdüğünü görmek, malının hükümet tarafından elinden alınacağına işarettir. Rüyada gemi görmek sekiz şekilde tabir edilir: Evlad, baba, eş, binmek, ferah, emniyet, içki, şarkı söylemek. Eğer rüya gören gemiden selametle çıkarsa, bu sekiz şeyin iyi olması ile, eğer gemi batıp ölür veya gemide kalırsa, bunların fenalığı ile yorumlanır. Gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini gören, halk arasında iyi karşılanır ve sözü dinlenir, Eğer dümeni iyi kullanmadığını görse, bu bir rivayete göre. zarar, ziyan ve tehlikeye yorumlanır. Rüyasında kendisini bir gemide görmek kedere, dava ve düşmanlığa, yahut tutuklu olmaya veya muradının olmamasına işarettir. Bir rivayete göre, gemiye binmek, korkulan ve çekinilen şeylerden kurtulmaktır. Bekar ise evlenir. Rüyasında bir gemi yaptığını veya satın aldığını veyahut kendisine bağışlandığı gören evlenir veya bir sevgili bulur. Gemide iken karaya çıktığını gören sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Geminin su üzerinde zorla yararak gittiğini görmek, içinde bulunduğu kederden güç kurtulacağına delildir. Geminin kolay yürüdüğünü görmek, bunun aksiyle tabir edilir. Denizin ortasında gemiye bindiğni ve boğularak ölümden kurtulduğunu gören eğer günahkar ise tövbe eder, eğer fakir ise zengin olur, hasta ise iyileşir, zengin ise malı artar, tüccar ise kazanır. Eğer öğrenci ise okulunda başarılı olur. Bindiği geminin battığını, fakat kendisinin kurtulduğunu gören, dünya işlerinde, ki işi bozulmuş olsa bile, sonu hayırlı olur. Geminin battığı zaman eşyasının zayi olduğunu gören, mallarını kaybeder. Geminin parçalanıp, tahtalarının ayrıldığını ve dağıldığını gören, musibete uğrar. Bindiği geminin delindiğini gören, yolculuktan kazançlı döner. İki gemisi olup bunlardan birinin delindiğini görmek o geminin kurtulacağına, daha doğrusu kendi zararlarının azalacağına işarettir. Gemi içinde kaybolduğunu gören, düşmanının şerrinden kurtulur. Geminin yağmur birikintisi veya küçük bir su içinde yüzdüğünü gören dünya malından yoksun olur. içinde bulunduğu geminin bir tarafa eğrilmiş olduğunu gören, geminin eğilme derecesine göre kedere ve sıkıntıya düşer. Bu rüya genellikle iyiye yorumlanmaz. Bir gemide olup karada yürüdüğünü görmek, işinde ayrılık, nikahda haram, faydasz yolculuk veya hastalıktır. Bindiği geminin havada uçtuğunu gören ölüme yaklaşmış demektir. Bir geminin kan içinde olduğunu ve kendisinin de o gemide bulunduğunu gören bir hastalığa tutulur. Bazılarına göre; geminin çeşidine ve cinsine göre yorumları vardır. Genellikle gemi cesur ve kahraman bir kadın ve bazen büyük bir erkek ile kıyaslanır. Büyük gemiler, ticaret ve yolcu gemileri görmek hayırdır. Küçük gemiler eşkıya, yol kesici, savaş ve fitne, yatlar zevk ve eğlence, üç direkli gemiler ticaret ve çıkar, iki direkli gemiler az kazanan tüccar, mavnalar, memur ve işçiler, zırhlılar devlet reisi ve başbakan, eski gemiler evlenme, parçalanmış gemiler keder; batık gemiler ise kurtuluş ile yorumlanır. Bazende rüyada gemiye binmek isteğe kavuşmakdır. Eğer gemi küçük olursa istenilen de küçük; büyük olursa büyük olur. Batan bir gemiden denize düşen bir adamın bir tahta parçasına sarılarak karaya çıkması, eğer tüccar ise önce zarar edip sonra kazanacağına, memur ise önce işinden ayrılıp sonra yine işine gireceğine, ölüm derecesinde hasta ise iyileşeceğine zengin ise malını kaybedip sonra tekrar elde edeceğine, fakir ise daha fakir olup sonra yeniden halinin iyileşeceğine işaret eder. Gemide yalnız başına kaldığını gören evlenir. Bir gemiyi denizden karaya çektiğini gören devlet işinden uzaklaşır. Bir gemiyi gemilerin çıkması imkanı olmayan bir yere çıkardığını gören kimsenin halk arasında ünü artar, işleri yolunda gider. Pazar kayığı gibi, mavna gibi halkı bir iskeleden başka bir iskeleye taşıyan şeyleri rüyasında gören için dört şekilde yorumlanır: Selamet, tehlikeli bir iş, kadın, tabut. Böyle bir kayığa binmek kayığın sağlamlığına, çabuk gidip gitmediğine, süratine göre selametle tehlikeli işten kurtulma ile, evlenme ile yorumlanır. Kayık eski ve deniz dalgalı ve bulanık ise, tabuta ve rüya sahibi için hayra yorulmaz.
Gemi Demiri

Rüyada gemi demiri, çare, vasıta, selamet ve sebat ile tabir edilir. Geminin fırtına sırasında demir atarak tehlikeden selamete eridiğini görmek, yukardaki dört hususla yorumlanır. Bir gemi demiri satın aldığını gören, olaylar içinde kendi çapında söz sahibi olur ve her hususta işlerini yürütür.
Gemi Direği

Rüyada gemi direği görmek, bütün işlerin ona bağlı olduğu bir devlet adamı ile yorumlanır. Geminin direğinin sağlam, kuvvetli ve yüksek olduğunu görmek o kişinin ödevinde sağlam ve sebat edici olduğunu; eğrilmiş görmek, işinde eğriliğine; kırılmış görmek ölümüne; değiştirildiğini görmek ödevinden alınarak yerine başkasının getirileceğine işaret eder. Gemi direğine çıktığını görmek, o kişi aracılığı ile büyük bir hayır ve menfaat göreceğine, gemi direğinden indiğini görmek o kişiden zarar göreceğine delildir.
Gemi Halat Ve Zinciri

Rüyada gemi halat ve zinciri görmek selamet, kurtuluş, kuvvet ve dayanma ile tabir edilir. Gemi zinciri veya halatını yeni, sağlam görmek, selamet ve kurtuluş sebebinin elde edileceğine, halat veya zincirin eski veya çürük olduğunu görmek, rüya sahibinin kurtuluş yolu sandığı şeyin çürük olduğuna, halat veya zincirin koptuğunu görmek, dayandığı şeyin elden çıkmadığına işaret eder. Halat ve zincir görmek bazı tabircilere göre de yolculuk manasına gelmektedir. Bir gemi zinciri veya halatı satın aldığını gören veya bunlardan birini her nasılsa elde eden yolculuğa çıkar. Halat veya zincir uzun ise yolculuk da uzun, kısa ise yolculuk da kısa sürecek demektir. Uzun ve yeni ve kuvvetli bir zincire veya halata sahip olduğunu gören yolculukda selamete erişir ve hayırlısı ile geri gelir. Halat ve zincirin eski olması bu rüyanın aksidir.
Gemi Yelkeni

Rüyada, geminin yelkenlerinin açık olması, rüya sahibinin halk arasında ünlü bir kişi ve söz sahibi olduğuna işarettir. Yelkenleri toplu ve bağlı görmek, bu rüyanın aksinedir. Kendi eliyle yelkenleri açtığını görmek, ün kazanmak için hayırlı işler yapmak isteğine ve halka yardımda bulunacağına; yelkenleri açtığını görmek, ün kazanmak için hayırlı işler yapmak isteğine ve halka yardımda bulunacağına; yelkenleri kendi eliyle topladığını görmek, fena ve gereksiz bir iş ile eski ününü halk arasında kaybettiğine işaret eder. Kimisine göre; bir kimsenin rüyasında yelken açtığını görmek, günahlarından kurtulmasına işarettir. Yelken, geminin gidişine sebep olduğu gibi mal da insanın hareketinin ölçüsü olduğu için yelken açmayı mal ile tabir edenler de vardır. Açtığı yelkenin rüzgarla dolduğunu gören, kazanç için bir işe başlar ve kazandığı parayı da biriktirir. Yelkenin rüzgarla bazan dolup bazan boşaldığını görmek, bazan kazanca, bazan da zarara işarettir. Dolu ve şişkin bir yelkenin birdenbire boşaldığını görmek, rüya sahibinin malının elinden gideceğine işaret eder. Gemide bir yelken açıp bunu iyi idare ettiğini gören, evini, işlerini iyi idare eder. Eğer tüccar ise alış verişinde intizam olur. Açtığı yelkeni iyi yönetmediğini gören, işlerinde de başarılı olamıyor demektir. Rüyasında yelkenin parçalandığını görmek, rüya sahibinin işlerinin karışacağına, yelkenin delinip rüzgarı tutmaz olduğunu görmek, bir hastalık veya bir felaket yüzünden para harcayacağına; yelken yaptığını ve yeniden diktiğini, yelkeni tamir ve yamadığını görmek; bozulan işlerinin düzeleceğine ve çalışırsa başarılı olacağına işaret eder.
Genç Kızlar

Rüyada genç kızlar görmek hayır ve menfaat göreceğine işaret eder. Genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşmak, gülüşmek, dünyada saadete, büyük rızıka, mala ve paraya işaret eder. Genç olmakla beraber çirkin ve asık suratlı kız görmek, bir söylentiye göre haram mala, diğer bir söylentiye gürede kedere ve zarar etmeye alamettir. Bir genç kızı öptüğünü görmek, dünyaya bağlanmaya ve sevgiye, genç kızın kendisini öptüğünü görmek, dünyanın rüya sahibine yararlı olacağına işarettir. Bir genç kızı tutmak istediği halde tutamadığını görmek, zengin olmak istediği halde mümkün olamayacağına, genç kızın kendisine yakın geldiği halde, ona iltifat etmediğini görmek, dünyanın ona verdiği nimetlere karşı ilgisiz kaldığına delildir. Genellikle güzel olan genç kız hayır, mutluluk, ferah ve sevinç. para, mal; çirkin olanı ise, haram mal, keder, zarar ve yıkım ile yorumlanır.
General

Rüyada bir generalle beraber olmak, işinde yükseleceğine işarettir. Kendisinin general olduğunu görmek pek yakında zengin bir adamla bir ticaret yapacağına işaret eder.
Gerdanlık

Rüyada boynunda bir gerdanlık olduğunu gören, gerdanlığın kıymeti derecesinde, bir emanet alır. Eğer bu gerdanlık türlü taşlarla süslü ise alacağı emanet de o derecede önemli olur. Gerdanında ağır bir gerdanlık olup bundan yorulduğunu gören, üzerine aldığı işten o derecede yorulur ve bıkar. Bir kadının rüyasında gerdanlık görmesi kocası ile tabir olunur. Rüyada gerdanlık görmek memuriyettir. Eğer gerdanlık kıymetli taşlarla süslü ise, daha iyidir. Boynunda gerdanlık olduğunu gören doğru görünmek istediği halde eğrilik yapar. Bir başkasına göre; rüyasında yarısı altından gerdanlık alıp boynuna taktığını gören kimse, hacca gider. Gerdanlık yalnız altından olursa muradına erişir. Boynunda altın gerdanlık olduğunu gören, eger kötü bir adam ise, suç işlemekle tanınmış, kimse olacağına, boynunda her hangi bir madenden gerdanlık görenin yine kötülükle tanınmış olup işlerini kötülükle yapacağına ve emanete hıyanet edeceğine delildir. Bu rüya iyi insanlar için bunun aksine yorumlanır. Bir kadının boynunda gerdanlık olduğunu görmesi evleneceğine işarettir. Gerdanlık gümüşten ise çok iyi bir evlenme yapacağına işaret eder. Altından ve çok kıymetli taşlarla süslü ise, kocası ile anlaşmada zorluk çekecek demektir. Altından veya gümüşten ve taşlı veya taşsız olarak boyunbağı biçiminde gerdanlık görmek, erkek için göğüs darlığına, kadın için evlada , kötü kalbli insanlar için de mekruh ve kötü bir işe işaret eder. Rüyada altın yuvarlaklardan yapılmış, içi boş veya dolu dizi halinde gerdanlık görmek, anlaşma, emanet, vasiyet ile tabir olunur. Bu gerdanlık güzel ve iri taneli olursa, verdiği sözde duracağına, emanete hıyanet etmeyeceğine, vasiyeti yerine getireceğine işarettir. Eğer gerdanlık küçük taneli ve muntazam dizilmemiş ise bu rüyanın aksine işaret eder. Rüyada boynunda bir çok dizi gerdanlık olduğunu gören, eğer gerdanlıkların ağırlığı kendisine zahmet veriyorsa, büyük hır menfaat göreceğine işarettir. Böyle bir gerdanlığı olduğunu gören kadın evlenir.
Gergedan

Rüyada gergedan görmek, hayra yorumlanmaz. Bir yerde gergedanın hücumuna uğradığını görmek, düşmanlarından kendisine zarar geleceğine işarettir. Ölü bir gergedan gören düşmanlarının şerrinden kurtulur. Gergedanın kendisinden ürkerek kaçtığını gören, düşmanlarına üstün gelir.
Gergef

Rüyada gergef görmek, başınızdan bir nikah geçeceğine, yahut ani bir kararla işinizden ayrılarak yeni bir hayata başlayacağınıza delildir.
Gevrek Yemek

Rüyada bir pastahaneden gevrek alarak yediğinizi görmek, çok çetin bir durum karşısında çaresiz kalacağınıza, gönül işinizin karşı tarafça anlayışsızlıkla karşılanacağına, bu duruma da çok fazla üzüleceğinize işaret eder.
Geyik

Rüyada geyik görmek kötülük gelecek gururlu bir eş, güzel ve güzelliğine çok güvenen bir dost ile yorumlanır. Bir geyik tuttuğunu veya kendine bir geyik verildiğini görmek, öyle bir kadınla evleneceğine veya öyle bir dostla tanışacağına işarettir. Bir geyik tutup evine getirdiğini görmek, evine kötülük getirecek birisini soktuğuna işaret eder. Geyik eti görmek ve yemek, çok malla yorumlanır.
Geyşa Görmek

Rüyada Japonya'da bulunduğunuzu ve bir geyşa ile arkadaş olduğunuzu veya onu misafir ettiğinizi görmek, mutlu bir hayata erişip sıkıntılarınızı üzerinizden atacağınıza, yeni arkadaşlar edineceğinize işarettir.
Gişe

Rüyada bir gişeden para aldığını görmek, elinden bir miktar para çıkacağına yorumlanır. Gişe önünde kuyrukta beklediğini görmek beklediği bir para için uzun zaman geçeceğine ve çok güç alacağına işarettir. Gişede kapalı yazısı varsa, işinin kolayca yoluna girmeyeceğine işaret eder.
Gitar

Rüyasında gitar çaldığını görmek, evinde geçimsizlik olduğuna, başka birinin gitar çalıp kendisinin dans ettiğini veya dinlediğini görmek, bazı dedikodular işiteceğine ve üzüleceğine işaret eder. Bazılarına göre: Rüyada gitar görmek veya çalmak, sizde saklı olan bazı kabiliyetinizi açıklamak fırsatını elde edeceğinize, bu suretle çalıştığınız muhitte saygın bir insan olarak tanınacağınıza, gitar sesi duymak, pek yalanda beklediğiniz müjdeli bir haber alacağınıza işarettir.
Giyotin

Rüyada giyotin denilen ölüm makinesini görmek, uzak bir yerden hayırlı bir haber alacağınıza veya çoktan beri haber alamadığınız bir yakınınızın evinize geleceğine delildir.
Gizlenmek

Rüyada gizlendiğini ve yüzünü gizlediği gören kimsenin bir kızı doğar. Yahut birinden korkar ve kaçar. Bazısına göre; bir odada gizlenerek herkesten yüzünü sakladığını görmek, felakete düşmekten korkarak kaçmaya ve gizlenmeğe işaret eder.
Gocuk

Rüyada bir gocuk satın alarak giydiğinizi veya birisine bir gocuk hediye ederek ona giydirdiğinizi görmek, bir kimsenin size ait mallarda gözü olduğuna, her fırsatta bunu ele geçirmek istediğine işarettir.
Gonca

Rüyada bir çiçek veya bir gül goncası görmek, çok sevaba girecek bir işe girişeceğinize ve o işi yapmakla halk nazarında saygın bir kimse olarak tanınacağınıza, goncayı alıp göğsünüze takmak, muradınızın olacağına; koklamak ise bir tanıdığınızdan işiniz hususunda yardım göreceğinize delildir.
Gondol

Rüyada İtalya'nın ünlü kenti Venedik'te olduğunuzu ve bir gondola bindiğinizi görmek, yakında bir geziye çıkacağınıza; seyahatte iseniz yakında yurda döneceğinize; yeni bir iş kurmak veya bir memuriyete girme teşebbüsünüz varsa muvaffakiyetle başaracağınıza işaret eder.
Goril

Rüyada goril, düşmanla yorumlanır. Rüyanızda bir gorille karşılaştığınızı görmek, rakiplerinizin sizi alt etmek için fırsat beklediklerine, eğer goril size saldırmış ve bir yerinizi yaralamış ise, rakiplerinizden çok zarar göreceğinize, goril sadece size bakarak uzaklaşmış ise, rakiplerinizin size zarar vermeden iş hayatınızdan çekileceklerine işarettir. Bir rivayete göre goril görmek, yeni bir iş sahası açıp o işte muvaffak olunacağına da işaret eder.
Göbek

Göbek görmek, insanın işi-gücü manasına gelir. Sevinci, eşi, hayatı demektir. Bu rüyada görülen her şey ev hayatına nisbet edilir. Kimisine göre; göbek velayettir. Rüyada göbek görmek eşiyle olan münasebetlerinde ve geçiminde fena olmaya işaret eder. Rüyasında göbeğinin haddinden fazla büyük olduğunu görmek, eşiyle olan geçiminde iyiliğe, sevince ve feraha işarettir, Göbeğinin haddinden çok küçük olduğunu gören eşiyle iyi geçinemez. Göbeğinin üzerinde çıban ve para görmek, karısının iffet ve namusundan ayrıldığına işaret eder. Göbeği temiz ve olduğu gibi görmek, iffete ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenmeye; göbeğini yok olmuş görmek, karısının öleceğine; göbeğini yarılmış görmek, karısının başka bir erkeğe meyil verdiğine, yangın tekrar birleştiğini görmek, karısının bu hatalından dönüp tövbe ettiğine işaret eder. Göbeğinde sancı ve ağrı olduğunu görmek, karısı ile aralarında dargınlık olacağına, göbeğini eliyle kopardığını görmek, karısını boşayacağına, göbeğinin vücudunun başka bir yerine geçtiğini görmek, karısını boşayıp başka birini alacağına veya oturdukları evi değiştireceklerine, göbeğinin yanında başka bir göbek görmek, ikinci bir kadınla evleneceğine işarettir.
Göç Etmek

Rüyada bir yerden başka bir yere göç ettiğinizi görmek, çok önemli bir değişikliğin arifesinde bulunduğunuza, bir müddet sıkıntı çekerek sonradan feraha kavuşacağınıza, başınızda bazı dertler olduğu için çok ihtiyatlı olmanız lazım geldiğine işarettir.
Göçmen

Rüyanızda memleketimize yeni iltica etmiş göçmen veya göçmenler görmek, yapmak istediğiniz bir yolculuktan size zarar geleceği için şimdilik ertelemenizin daha uygun olacağını gösterir.
Göğüs

Rüyada göğüs görmek şeriat, dindarlık ve dürüstlükle tabir olunur Rüyasında göğsünün geniş olduğunu görenin dini ve inanışı kuvvetli olur. Göğsünün dar ve küçük olduğunu görenin bu duygusu noksan sayılır. Bir kimsenin göğsü üzerine eliyle vurduğunu görmek, bir kimse vasıtasiyle dinine etki yapılarak inancının ekşiteceğine, göğsünün sıcak olduğunu görmek, milletinden menfaat göreceğine işaret eder. Göğüs iman tahtasıdır. Günâh ve sevap hep oradan çıkar. Bunun için rüyada göğüste görülen iyi veya kötü her şey buna göre kıyaslanarak tabir edilir. Küfür de, isyan da, sevgi ve inanç da hep bu ölçüde kıymetlendirilir.
Gök Gürültüsü

Kuru gök gürültüsü, devlet büyüklerinden gelecek korku ve endişeye işaret eder. Yağmurla beraber gök gürültüsü duymak feyiz ve bereket ve ucuzluğa işarettir. Şiddetli gök gürültüsü ve hafif yağmur görmek, anne ve babanın rızasını kaybetmekle yorumlanır. Yağmur yağarken gök gürültüsü işitmek o yerde hayır, bereket ve ucuzluk olacağına işarettir. Şiddetli gök gürültüsü, devlet büyüğünün ününün ve kudretinin artacağına, eğer şimşek de çakıyorsa, o yerde bir kötülüğün çıkacağına işarettir.
Gökyüzü

Bir kimse kendisini gökyüzünün birinci katında görse, eceli yaklaşmış sayılır. İkinci katında görse, ilim ve hikmet sahibi olur. Üçüncü katında görse, dünyada izzet ve ikbali artar. Dördüncü katında görse, devlet büyüklerine yakın olur. Beşinci katında görse, korku ve kedere uğrar. Altıncı katında görse, mertebesi artar, mutlu olur. Yedinci katta görmek, kaderinin yükseleceğine ve hayatının mutlu ve zenginlik içinde geçeceğine işaret eder Göğe çıkıp da kapısını kapalı gören kimsenin muradı olmaz. Hayra erişmez. Gökyüzüne bakmayıp yüzünü yere doğru eğdiğini görmek, işlerinin bozulmasına, mutluluktan uzaklaşacağına işarettir. Gökyüzüne yükseldiğini görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağına ve o yolculukta bir çok fayda ve hayır göreceğine delildir. Başının gökyüzüne ulaşmış olduğunu görmek, işinde başarılı olacağına, rütbesinin artacağına, para varlığının ziyadeleşecegine ibarettir. Gökten bir ses duymak hayra alamettir. Gökyüzünde bir bina yaptığını gören kişi için hayır değildir. Gökten toprak ve kum yağdığını görmek, eğer yağan şey azsa, hayra, çok ise, fenaya ve şerre yorumlanır. Gökten ateş, akrep, yılan ve taş gibi şeylerin yağdığını görmek, o yer halkına bir bela geleceğine işaret eder. Gökyüzüne bir iple asılı olduğunu gören, başarıya ulaşır ve hayır görür. Göğün kapılarını açık görmek, duasının kabul edileceğine, bereketli yağmurlara, ve mahsulün bol olacağına işarettir. Göğe bir merdivenle veya başka bir araçla çıktığını gören, dostları ve hükümet adamları tarafından bir ihsana ve nimete kavuşur. Merdivensiz gökyüzüne çıktığını gören kimse için bu rüya korku ve dehşete işaret eder. Kendisini gökyüzünde görüp, fakat hangi katında olduğunu bilmeyen ve yeniden yeryüzüne dönemeyen kimse için hiç hayır değildir. Kendisini gökyüzünde görüp de oraya ne zaman geldiğini ve nasıl geldiğini bilmeyen kimse cennete girer. Gökten yere düştüğünü görmek fenadır. Her suretle hayra yorulmaz, Bu kişi mutlaka bir zarara uğrar. Bu rüyayı gören memur veya işçi ise işinden olur. Gökyüzünü karanlık bulutlarla kaplı, şimşek çaktığını görmek, o yerde büyük bir kargaşalığın çıkacağına işarettir. Kendisine bir zarar vermeden, bulutların dağıldığını ve gökyüzünün eski haline geldiğini görmek, bu kargaşalıklardan kendisinin zarar görmeyeceğine ve felaketin geçtiğine işaret eder. Gökyüzündeki yıldızların birbirine karıştığını ve yerlerini değiştirdiklerini görmek, milletler arasında savaş çıkacağına işarettir. Gökyüzüne asılı bir takım fenerler ve kandiller görmek, bunları milletlerin büyükleri, ilim adamları olarak kabul ederek, bunlardan birisinin birden bire söndüğünü görmek, o büyüklerden birisinin öleceğine hükmetmek gerekir. Bunlardan bir çoğunun söndüğünü görmek, veba, kolera gibi salgın hastalıklardan birisinin çıkması veya büyüklerden birkaçının ölmesi ile yorumlanır. Gökyüzünün ikiye bölünerek arasından nur aktığını görmek, rahmet ve affa mazhar olmaktır. Bu rüya sahibi dünya ve ahiret nimetleri ile mükafatlanır. Gökyüzünden yere doğru bir çok nurların uzandığını ve o yerleri aydınlattığını görmek, Cenab-ı Hakkın (C.C) o yer halkına ihsanda bulunacağına ve o insanları lütfü ilahilerine mazhar kılacağına işaret eder. Gökyüzünün parçalanarak dağıttığını görmek büyük bir ihtilâlin meydana geleceğine, yahut dünyayı alt Üst edecek ilahi bir âfetin çıkacağına işarettir. Bir kuşun üzerine binmiş olarak gökyüzüne doğru uçtuğunu görmek, hayırlı bir şekilde işinde yükseleceğine, memursa terfi edeceğine, işçi ise Ücretinin artacağına, tüccar ise kazancının bollaşacağına, ev kadını ise rızkının artacağına, hasta ise iyileşeceğine, gurbette ise sılaya döneceğine işaret eder. Göğün rengini beyaz görmek bereket ve nimettir. Yeşil görmek hayır ve bolluktur. Sarı görmek hastalıktır. Kırmızı görmek Savaş ve kan alametidir. Siyah görmek kıtlık ve darlıktır. Gökyüzünün renkten renge girip durmadan değiştiğini görmek, o yerde büyük bir karışıklığın çıkacağına işarettir. Gökyüzünde büyük çizgiler halinde kırmızı işaretler görmek, o yerin devlet başkanının başarılı işler yaparak halkı mutlu edeceğine işaret eder. Gökten buğday, un ve benzeri şeylerin yağdığını görmek, berekete ve çok büyük bir nimete ulaşılacağına işaret eder. Gökyüzünde bir takım kandillerin yandığını görmek, dünyadaki insanlardan büyük bîr kitlenin savaşıp öleceklerine işarettir. Gökyüzünün yere inmiş olduğunu görmek, adaletli bir büyügün başa geçip milleti idare edeceğine yorumlanır. Yerden göğe doğru bir yolun açıldığını görmek, o yıl hacca gideceklerin çok olacağına işaret eder. Gökyüzünden yere doğru salınmış ip, zincir gibi şeyler görmek, Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) kullarını kurtarmak için uzattığı ipler din, İslâm, sünnet, farz ve vacipler olarak kabul edilmiş olup, rüya sahibi bu iplerden birine sarılır ise, sırat köprüsünden kolayca geçeceğine işarettir, insanlardan bir çoğunu bu iplere asılmış ve tutunmuş olarak görmek, halkın hak dini islâm'a nefislerini teslim ettiklerine işaret sayılır. Yerden gökyüzüne doğru bir merdiven kurulu bulunduğunu görmek, hidayete ermek ve Allah (C.C) yolunda bulunmakla tabir olunur. Bu merdivenden çıktığını gören selamete erişir. Gökyüzüne çıkması teklif edildiği halde, bunu kabul etmediğini görmek, kitap ve sünnetin emirlerinden ve hidayetten uzaklaşıldığına işaret eder. Bu merdivenden göğe doğru çıkarken, yahut gokden asılı olduğu ipe yapışmış iken ayağı kayıp veya eli boşalıp aşağıya düştüğünü gören, hidayet ve hak yolundan sapmış, fesat, isyan ve günah yoluna kapılmış demektir. Yerden göğe doğru uzanmış direkler görerek, bunlara tırmanmayı istemek, fakat becerememek hayırlı değildir. Bu direkler din adamları olarak yorumlanır. Bu direklerden birini kucaklamak veya ona tırmanarak göğe çıkmaya çalışmak, din adamlarının himmetiyle rahmet-i Rahmana ulaşmaya işarettir. Yerden göğe doğru uzanmakta ve yavaş yavaş yükselmekte olan direkler o yer halkının Allah (C.C) Tel'nın kabulüne hediye edilen dualarla yorumlanır. Bu direkler eğer gökyüzüne kadar ulasabilirlerse, duaların kabul edildiğine işaret eder. Bir kimse rüyasında, bulunduğu yerden bir direğin yükselerek göğe kadar ulaştığını görse, bu, onun dualarının kabul edilmiş olduğuna işarettir, Direk eğer yarı yolda kalırsa, duasının kabul edilmediği mânâsına gelir.
Güvey

Rüyasında evlenip güveyi olduğunu gören, hayırlı bir işe girip para kazanacak demektir. Eğer kolunda gelin varsa. çok yakın zamanda kârının ve kazancının artacağına işarettir. Eğer elinde bir çiçek olup da bunu geline veriyorsa, ondan bir çocuk beklediği anlamına gelir.
Güzel Kokulu bitki

Kimisne göre; reyhan gib güzel kokulu bitkileri toplanmış oldukları halde görmek, kedere ve hüzüne işaret eder. Bu keder eğer toplanmış bitkiler az ise geç. çok ise çabuk gelir. Demet halindeki bitkilerden san olanları hastalığa işaret eder. kırmızı ve sarı karışık olursa zarar yoktur. Beyaz ve yeşile yakın olanlar nimete, evlada, evlenmeye ve hayra yorumlanır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA