Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
H harfiyle başlayan rüyalar
10 Mart 2013 Pazar 09:42

H harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Hırka

Hırka görmek yeni bir işle veya parayla yorumlanır. Rüyanızda yeni bir hırka giydiğinizi görmek, işinizde ilerleyeceğinize veya yeni bir işe gireceğinize yorumlanır.Üzerinizdeki hırkayı çıkarıp başka birisine giydirdiğinizi görmek, işinizden ayrılacağınıza ve yerinize başka birinin atanacağına işarettir. Çarşıdan yeni bir hırka satın aldığınızı görmek, bir mal sahibi olacağınıza delildir.
Hoca

Rüyanızda (doğru) bir hoca olduğunuzu görmek, dine karşı son günlerde fazla ilgi duyduğunuza, bir hoca ile tanışıp konuştuğunuzu görmek, dini bilgiler edinmek için bir kimsedenfeyiz alıp ilim öğrenmek istediğinize işarettir.
Horoz

Rüyada bir horozu olan yabancı bir adama söz geçirir, horozu kestiğini gören, düşmanına üstün olur. Horoz sesi duymak hayırlı bir habere yorumlanır. Kimi zamanda, rüyada horoz görmek evlatla yorumlanır. Üzerine bir horozun saldırdığını gören bazı dost ve düşmanları yüzünden üzülür. Elinde bir horoz olduğunu görmek, bir çocuğu olacağına yorumlanır. Rüyada beyaz horoz görmek iyi ve emniyetli bir hizmetçiye işarettir. Bir horozla kavga ettiğini gören biri tarafından bir felakete uğrar. Horoz kestiğini görenin hizmetçisi için bu rüya pek hayra yorulmaz. Bir horozu tutup kucakladığını gören, iyi huylu bir kişi ile dostluk kurar. Rüyada horoz görmek cesur ve kahraman bir erkekle de tabir olunur.
Hükümdar

Rüyasında bir ülkenin hükümdarı olduğunu görmek, eğer memursa mevkiinin yükseleceğine, tüccarsa kazancının artacağına; hasta ise iyileşeceğine; yolcu bekliyorsa geleceğine; çocuk bekliyorsa bir oğlunun dünyaya geleceğine işarettir. Bir hükümdarla karşılaşıp onunla konuştuğunu görmek, devlet büyüklerinden iyilik ve menfaat göreceğine yorumlanmaktadır.
Hükümlü

Rüyada kelepçe takılarak cezaevine götürülen bir hükümlü görmek, eğer bir ortakla çalışıyorsanız, bu kimseden ayrılacağınıza, evli iseniz eşinizle aranızda ayrılmaya kadar varacak bir anlaşmazlık çıkacağına; bekar iseniz tanışdığınız gençten ayrılacağınıza; bazı dostlarınızla aranızda hoş olmayan bazı olayların geçeceğine yorumlanır.
Hüzün

Rüyada hüzün, günah işlemekle yorumlanır. Rüyasında bir iş için hüzünlendiğini gören, günah işler. Hüzünlenerek ağladığını görmek pişmanlığa ve bundan dolayı da tövbe gerektiğine işarettir. Bazılarına göre de; rüyasında hüzün içinde bulunduğunu gören, ferah ve sevince erişir. Eğer rüya sahibi iyi bir kişi ise sevinci de fazla olur. Eğer fesat bir kişi ise kötü bir haber alarak kederlenir.
Hüthüt

Rüyada hüthüt görmek, dünyanın halini ve halkın sırrını bilen alim fakat kötü isim yapmış biri ile tabir olunur. Kimisi de derki: Rüyada hüthüt görmek hayır sahibi bir erkek veya zeki bir elçi ile tabir olunur. Rüyada kendisi ile bir hüthütün konuşduğunu gören, hayra erişir. Bir hüthütü öldürdüğünü gören, alimlere fenalık eder. Rüyasında bir hüthüt bulduğunu gören, uzak bir yerden doğru bir haber alır. Bir hüthütü olduğunu gören, bir devlet büyüğü ile tanışır ve dostluk kurar veya bir bilim adamı ile arkadaş olur. Bir dişi hüthüt bulduğunu gören, bekarsa evlenir, evli ise bir kızı olur. Hüthütün eti ve tüyü mala işarettir. bazıda hüthüt rüyasını 4 şekilde tabir eder: Uzaktan haber, yükselme, zafer ve anlayış.
Hücre

Rüyada hücre, sıkıntı ile yorumlanır. Rüyasında bir hücreye kapatıldığını görmek bir işinden dolayı çok sıkılacağına, hücresinin tek penceresi olduğunu ve bu pencereden bakamadığını görmek, ümitsizliğe yorumlanır. Kapatıldığı hücreden çıkarıldığını görmek, bütün sıkıntılarının geçtiğini, işlerinin düzeleceğine işarettir.
Hücum

Rüyasında asker olup bir yerdeki düşmana hücum ettiğini görmek, ibadetinin Allah (c.c) tarafından kabul edileceğine, dünyada herkesten saygı ve sevgi göreceğine yorumlanır. Hücumla bir kaleyi yada bir ülkeyi ele geçirdiğini görmek, yapacağı bir işin veya ticaretin başarı ile sonuçlanacağına işarettir.
Hurma ağacı

Hurma bahçesi, tanınan bir yerde ise, ağacı kerem ve şeref sahibi biriyle; tanınmayan bir yerde ise kıskanç ve ahmak biriyle tabir olunur. Rüyasında hurma ağacı diktiğini gören, şeref kazanır, cömert ve iyi kalpli olur. Hurma ağacına çıktığını gören, şerefli bir kişiye akraba olur. Hurma ağacından düştüğünü gören, ümit ve isteğine kavuşamaz. Hurma ağacının yaprağı, dalı ve lifi helal mala yorumlanır. Evinde hurma ağacı görmek, asil bir kişi ile yakınlık peyda eyleyeceğine, bu ağacın kuruduğunu görmek, eşinden ayrılacağına, kuruduktan sonra tekrar yeşillendiğini görmek, ev halkından birinin hasta olup tekrar iyileşeceğine işarettir. Kimisine göre de; hurma ağacı bir şerefli insana tahut ana babasına itaat eden evlada; dal ve budaklarının çokluğu çoluk çocuğunun artacağına; kesilmesi şerefli bir insanın vefatına yorumlanır. Hurma ağacının bulunduğu ve bittiği yerde olmak üzere birçok hurma ağacına sahip olduğunu gören, büyük bir adam olur, çok kazançlı bir iş sahibi olur. Şiddetli rüzgardan birçok hurma ağaçlarının devrildiğini, kırıldığını görmek, zulüm yüzünden birçok insanının felakete sürüklendiğine yorumlanır. Yangın çıkarak birçok hurm ağacının yandığını görmek veya taun ve kolera gibi salgın bir hastalıktan memleketin birçok ileri gelenlerinin öldüğüne şahit olmak o memlekete birçok büyük adamların gelip yerşeleceklerine işarettir.
Hud suresi

Hz. Ömer'e göre, Hud suresini rüyasında tamamen veya kısmen okuyanın veya dinleyenin düşmanı çok olur ise de onlardan zarar görmez. Bir başkası da şöyle yorumlar: ziraat, bağ ve bahçe yüzünden zengin olur, bol ve bereketli mahsul alır. Her şeyinden hayır görür, derler. Kimisi de işlerinde devamlı ve halk arasında makbul ve sevilen bir kişi olur, dinin de sebatkar, ilahi emirlere uyan ve sözüne inanılan bir kişi diye tabir etmiştir.
Hudut

Rüyada bir yabancı memleketle memleketimiz arasındaki sınırda bulunduğunuzu ve karşıda yabancı memleketin bayrağının dalgalandığını görmek, evinizde ve iş yerinizde rahatınızın kaçtığına, yabancı bir ülkede çalışma arzusu duyduğunuza yorumlanır.
Hoşaf

Rüyada hoşaf içmek rahatlıkla yorumlanır. Rüyasında karışık meyvelerden yapılmış hoşaf içmek sakin bir hayat yaşayacağına, üzüm hoşafı içmek üzüntüsüz bir ömre, elma hoşafı içmek uzun ömüre, erik hoşafı içmek zaman zaman hastalıkla geçecek bir hayata, kayısı hoşafı içmek bol ve bereketli rızka,armut hoşafı içmek ibadetle geçecek zamana yorumlanır.
Hamile

Rüyada hamile bir kimse ile karşılaşmak, iş yerinizde veya aile içinde sizi bazı süprizlerin beklediğine, kendinizin hamile olduğunu görmek, eklediğiniz önemli bir işin hakikat olacağına işarettir.
Haşhaş

Haşhaş mübarek mal ve hayırlı menfaatlerle yorumlanır.
Haber

Rüyada bir yerden bir haber geldiğini görmek, hiç beklemediğiniz bir haber alıp sevineceğinize işaret eder.
Haberci

Rüyada haber getiren bir adam görmek, çoktan beri düşündüğünüz, fakat birgün hakikat olacağına ihtimal bile vermediğiniz bir şeyin olacağına ve çok sevineceğinize işarettir.
Habeş

Rüyanızda simsiyah bir habeş görmek, karanlık işlerinizin aydınlanacağı manasına gelir. Habeşistanlı birini görmek de, ümitle beklediğiniz bir muradınızın olacağına delildir.
Habeşistan

Rüyanızda Habeşistan'da bulunduğunuzu ve etrafınızı dilinizden anlayan habeşlilerin çevirdiğini görmek, uzun yıllardan beri görmediğiniz ve hatta adını bile unuttuğunuz bir arkadaşınızın birden bîre çıkıp geleceğine ve size bazı garip hediyeler getireceğine işarettir.
Hacc Suresi

Rüyasında Hacc suresini tamamen veya bir kaç âyetini okuyan veya okuyanı dinleyen kimsenin, dini inancı kuvvetli olur. Sık sık yola gider ve çabuk döner. Malını hayır işlerinde harcar, bir çok defa hacca gitmesi nasip olur.
Hacca Gitmek

Rüyasında hacca gittiğini görmek hayırla yorumlanır. Hacca gitmek Üç şekilde tabir olunur: Dinde olgunluk, işte güzellik, kudrette celal. Mübarek yerlerden birine gitmek istediği halde, buna kudreti olmadığını gören eğer zengin ise fakir olur. Eğer fakir ise, içinden çıkamayacağı, başaramayacağı bir işe başlar, yanında hacla ilgili bir şey olduğunu görmek, hayır ve hasenatta bulunacağına işaret eder. Kimisine göre, rüyada mahmel-i şerifi görmek beş şekilde ta'bir olunur: Emniyet, selamet, adelet, hacc ve rahat. Bir başkasına göre de, Hz. ibrahim (AS) makamında namaz kıldığını gören şeriata uymuş olur. Mümin bir erkek olup, hacca gitmeğe nail olur. Hz. ibrahim'in makamına giren, her türlü korkudan emin olur ve büyük bir makama ulaşır. Rüyasında kendisini Müzdelife'de görmek, emniyete ve Allah (C.C.) Hazretlerine sığınmaya ve hidayete işarettir. Üzerinde borç varsa ödeyeceğine delildir. Rüyada kendisini hacc yolunda görmek, dünya ve ahiret işlerinden istediği şeylere kavuşacağına işaret eder.
Hacerül-Esved

Rüyanızda Hacerül-Esved'i görmek, ona yüz sürmek, dünya ve ahiret işlerinizin yolunda olduğuna, dualarınızın Cenab-ı Hakk tarafından kabul gördüğüne, maneviyatınızın çok düzgün ve yerinde olduğuna, temiz kalbiniz ve gönül rahatlığınız bulunduğuna işaret eder.
Haciz

Rüyada haciz görmek, yeni mala yorumlanır. Rüyada bir kısım malınızın haczedildigini görmek, evinize yeni eşyaların gireceğine işarettir .Eşyalarınızın haczedildiği halde evden çıkarılmadığını görmek, satın aldığınız bazı eşyanın begenilmeyerek geri verileceğine işaret eder.
Hademe

Rüyasında bir iş yerinde hizmet eden veya bir okulda çalışan bir hademeyi gören, ağır bir işle karşılaşır.
Hadım

Rüyada hadım görmek iyi değildir. Rüyada hadım edildiğinizi görmek, malınızın bir kısmının elinizden çıkacağına işarettir. Bir başkasının hadım edildiğini görmek, o kişi ile aranızın bozulacağına işaret eder. Bazılarına göre ise; rüyada kendisinin hadım edilmiş olduğunu görmek, ani bir karar alarak dünya işlerinden el çekip kendinizi dininize vakfederek ibadete koyulacağınıza işaret eder. Başka birisinin hadım edildiğini veya bir hadımagası görmek, evli iseniz eşinizden ayrılacağınıza, bekar iseniz şimdilik evlenmek niyetinde olmadığınıza yorumlanır.
Hadid Suresi

Ebu Bekir'e (RA) göre ; Hadid suresini rüyasında görüp okuyan veya dinleyen bir kimsenin dini kuvvetli, inanışı metin, ahlâkı güzel olur. Sağlıklı yaşar, fakat rızkını güçlükle temin eder.
Hafız

Hafız görmek muratla yorumlanır. Rüyada bir hafızı Kur'ân okurken gören, çok yakında muradına erer; Hafızı camiye girerken görmek, dualarının kabul edileceğine işarettir. Hafızı eve çağırtıp ona Kur'ân-ı Kerîm okutarak dinlediğinizi görmek, dünya ve âhiret işlerinizin yolunda olduğuna ve Allah'ın (c.c) bütün dua kapılarını açtığına işaret eder. Bazılarına göre; rüyasında bir cami veya mescitte Kuran okuyan bir hâfız görmek, keder ve sıkıntıdan kurtularak feraha çakmaya işarettir. Kendini Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemiş ve hafız olmuş gören, bütün günahlarından sıyrılır.
Haham

Rüyada bir Musevi hahamı görmek, ticaret işlerinizin yolunda olduğuna ve kâr payınızın çok artacağına, yeni bir ticari konu için bir müessese ile anlaşma yapacağınıza, yahut yeni bir mülk satın alarak rahat bir hayat yaşayacağınıza işaret eder.
Hakka Suresi

Bu sureyi rüyasında okuyan veya okunduğunu işiten kimse Allah (C.C) tarafından bir çok rızk ve nimete nail olur. Dinine hizmet eder. Sevap getirecek yolda yürür. Halka daima iyilikte bulunur. Sabırlı ve temkinli davranır.
Haki Renk

Rüyada haki renkli bir elbise giyinmiş olduğunuzu görmek, askerlikle yorumlanır. Rüya sahibi eğer genç ve erkekse, yakında askere alınacağına işarettir. Rüya sahibi yaşlı veya kadın ise, yakında askerden evladının terhis olarak veya izinli eve döneceğine işaret eder. Çok yaşlı bir adamın haki bir elbise giydiğini görmesi onun yakında öleceğine işarettir.
Hakim

Rüyasında hâkim görmek adaletle yorumlanır. Rüyada bir mahkeme salonunda bulunan bir hâkimi çatık kaşlı ve sert olarak görmek, o yerde ihtikar yapıldığına ve esnafın hileli satışta bulunduğuna işaret eder. Hâkimin güler yüzlü görülmesi adaletle muamele edildiğine işarettir. Bir davası için hâkim huzuruna çıktığını gören kimse dünyadaki zor işlerinin kolaylıkla yoluna gireceğine ve hayatını ömrünün sonuna kadar huzur içinde geçireceğine işaret eder .Kendisinin bir mahkeme salonunda hakim olarak hüküm verdiğini görmek, devlet dairesinde bir türlü bitirilmeyen bir işinin iyi bir şekilde sonuçlanması demektir. Bir hâkimle birlikte kol kola mahkemeden çıktığını görmek, akrabaları ile arasında bir anlaşmazlık varsa, çözüleceğine, bir miras peşinde ise, o işin halledileceğine ve eline para geçeceğine yorumlanmıştır.
Halhal (Ayak Bileziği)

Ayağında altından halhal olduğunu gören, sıkıntıya, korkuya düşer. Gümüşten halhal takmış olduğunu gören, yeni dostlar edinir. Bir rivayete göre, istemediği bir işe girer. Başka bir rivayete göre, ceza görür. Gördüğü halhalın renkli ve nakışlı olması, hırsızlığa ve bundan dolayı ceza göreceğine işarettir. Bir kadının ayaklarında hangi madenden olursa olsun, halhal görmesi rüyası kocasına ait olarak yorumlanır. Eğer rüyayı gören kadın evli değilse, halk arasında itibarlı olması ile yorumlanır. Genellikle rüyada halhal görmek iyi değildir.
Halat

Halat görmek selamet ve kurtuluşla tabir olunur. Rüyasında sağlam ve tomar halinde halat görmek, vücut sağlığına ve uzun bir ömüre işaret eder. Halat görmek bazı yorumculara göre, uzun bir yolculuk ile de ta'bir edilmektedir.
Halı

Rüyasında kendisi için yere yeni bir halı serildiğini gören dünyada uzun bir ömre, geniş bir rızka sahip olur. Bir bilmediği yerde ve tanımadığı kimseler arasında yere bir halı serilerek üzerinden geçtiğini görmek, memleketinden ayrılıp gurbete düşeceğine işarettir. Durulmuş bir halıyı arkasına alıp bir yere götürdüğünü görmek, bütün varlığını üzerinde taşıyacak derecede fakirleşeceğine işaret eder Bazısına göre, halı görmek dünyalıkta ve rızıkta genişlikdir. Onun büyüklüğü ve kalınlığı nisbetinde Ömrün uzunluğu ve rızkın bolluğu belirlenir. Küçüklüğü kazanç azlığına, yerden toplanması ise rızkın azalacağına işaret eder. Kimi zamanda, yere büyük bir halı serdiğini ve bu halının kendi malı olduğunu gören, nimet ve bolluk görerek çok yaşar. Rızkını kolaylıkla temin eder. Ev halkı, akrabaları ve arkadaşları ile bu halının üzerinde oturduğunu görmek, hayır ve nimettir. Bir yabancının evinde bir halıyı toplanmış ve sarılmış görmek, o kişinin gurbette başına kötü şeyler geleceğine işarettir. Rüyasında küçük ve ince bir halı görenin hem rızkı. hem ömrü az olur. Eski ve delik bir halısı olduğunu görenin geçiminde darlık ve hayatında sıkıntı olur. Yeşil renkli bir halı görmek geniş bir rızka işaret eder. Halının çiçekli ve desenli olması hayırdır.
Halife

Rüyada halifelerden birisini güler yüzlü, yumuşak bakışlı ve kendisine gayet yumuşak bir sesle söz söylediğini görmek, dünya ve âhirette hayır ve berekete, izzet getireceğine işaret eder. Halifelerden birini kendisine şeriata uygun bir iş emreder görmek, şeref ve kıymetinin yüksek, dünya ve âhirette yerinin âlâ olduğuna işarettir. Halifenin kendisine bir mektup yazdığını görmek, bir devlet büyüğü tarafından iyilik ve menfaat ve şeref verici büyük bir makama nail olacağına delildir. Halifenin kendisine bir yeni elbise giydirdiğini veya kendisini kucakladığını veyahut bir ata bindirdiğini görmek veya dünyaya ait bir hediye verdiğini görmek, şerefe, şana ve güvene işarettir. Halifenin kendisine sert bir sesle bağırdığını gören, dünya işlerinde üzülecek bir olayla karşılaşır. Halifeyi asık suratlı ve kendisine sert sert baktığını görmek, dininde noksan ve hata işlediğine işarettir. Kimisine göre bir kimse rüyasında halife olduğunu görse, eger haketmişse, dünyada büyük bir makama ulaşır. Değilse, fena bir ün kazanır. Bir rivayete göre, kötü bir haber alır. Yahut zarar görecek bir olayla karşılaşır. Genellikle bir kimsenin halife olduğunu görmesi hayırlı değildir.
Hallaç

Rüyada hallaç görmek, kuvvetli ve suratı asık ve herkesin işini gören bir kişi olarak ta'bir edilir. Hallaç yayı ayrılık ile, tokmağı kahramanlıkla yorumlanır.
Halter

Rüyanızda bir idman kulübünde halter çekdiğinizi görmek, kısa bir hastalıkdan sonra doktorunuzun size istirahat etmenizi tavsiye edeceğine bir müddet evinizde kalıp dinlenmek zorunda bulunacağınıza işaret eder.
Hamak

Rüyanızda bahçenize veya kırda bir ağaca bir hamak kurarak orada uzandığınızı veya bir gemi hamakında istirahat ettiğinizi görmek, çok yakın zamanda bir deniz yolculuğuna çıkacağınıza işarettir.
Hamal

Rüyada hamal görmek, hatırı sayılır bir kişi olarak tabir olunur. Hamal olup yükünün hafif olduğunu görmek, hayır ve menfaate, yükünün ağır olması günahlarının çokluğuna, başkası için parası ile yük taşıdığını görmek, kedere, para almadan yük taşıdığını görmek halka yardıma işaret eder.
Hamsi Yemek

Rüyada bir balıkçıdan çok miktarda hamsi alarak yemek yaptırdığınızı ve yediğinizi görmek, çok para kazanacağınıza, elinize uzak bir akrabadan bir miras geçeceğine, veya devlet tahvillerinden büyük miktarda alacağınıza işaret eder.
Hamur

Arpa unundan hamur yoğurduğunu görenin dini inana bütündür. Eğer yoğurduğu hamur,buğday unundan ise, malının çoğalacağına ve kazancının artacağına işaret eder. Bir rivayete göre hamur görmek, akrabalarına kavuşmak için yolculuğa çıkacağına, başka bir rivayete göre de ticaret maksadıyla yolculuğa çıkmaya işarettir. Hamur görmek, maksadına erişmek için insanın düşündüğü çarelere işarettir. Eğer hamur mayalı ise bu çareye yakında kavuşur, eğer mayasız ise bu çare gecikir. Bu hamurdan ekmek pişirdiğini görse maksadına ulaşır.
Han

Rüyanızda eskiden kalma bir banda misafir olarak kaldığının görmek, bana ile konuşmak, bir iş gezisine çıkacağınıza, han unvanı olan eski derebeylerinden birini görmek iae, büyük ve zengin bir kimse ile karşılaşıp, ondan oldukça önemli faydalar elde edeceğinize işaret eder. Baılarına göre : rüyasında taramadığı bir han gören, hasta ise sıkıntuya düşer. Yolculuk etmeyi düşünüyorsa, yapar. Handan çıkıp hayvana bindiğini gören hasta ise Ölür. Bazı yorumcular, han görmeyi alü şeyle kıyaslarlar Fahişe bir kadın, zarar, selamet, hayırlı olmayan bir işe girmek, rahatlık, itibarsızlık. Bazısına göre; rüyada han görmek, zahmetden rahata, yalnızlıktan çokluğa, insanlarla dost olmaya işaret eder. Rüyasında yolcuların ve kervanların, misafir olmasına mahsus olan hanlardan birinde bulunduğunu görmek iyi değildir. Bazılarına göre ise, bu rüya sahibiann kederi varsa geçer, feraha kavuşur, yalnız ise evlenir, rahata kavuşur.
Hançer

Rüyada hançer görmek düşmanlıkla yorumlanır. Kimisine göre;yaranda başka silahı olmadığı halde yalnız hançer gören, büyük bir kişiden kuvvet alır. Yanında hançerden başka bir silahı olduğunu gören, düşmanına karşı üstün gelir. Rüyada elinde hançer olduğu halde bir yöne doğru koştuğunu görmek bilinmeyen bir düşmana karşı daima savaşa hazır olduğuna işarettir.
Hapis

Rüyanızda bir çok hanımların arasında bulunduğunuzu görmek, kendinizi çok yalnız hissettiğinize, ev halkının sizinle yalandan ilgilenmedikleri için çok yalnızlık çektiğinize, bu bakımdan kendinize yeni bir teselli kaynağı aramak zorunda kaldığınıza işaret eder.
Hapishane

Rüyada bilinmeyen bir zindana girdiğini gören, mezara girer, girdiği zindan tanınmış bir yer ise, gam ve kederle yorumlanır. Kirmani'ye göre ; Fesatçı olmayan bir kimse için tanınmış bir zindana girdiğini görmek din ve menfaattir. Eğer rüya sahibi fesat bir kimse ise, rüyası keder ve sıkıntıya, malından ve kudretinden eksilmeye işaret eder. Devlete ait bir zindanda olduğunu görmek, kötü bir haber almaya, vehim ve kedere işarettir. Eğer rüya sahibi yolcu ise, yolunda zahmet çeker, eğer hasta ise hastalığı artar. Zindandan çıktığını görmek, bütün bunlardan kurtulmaya yorumlanır. Bazılarına göre: rüyada zindan, kabul olunan dua ile ta'bir olunur. Kendisini yeri yurdu ve kime ait olduğu bilinmeyen bir zindanda gören ve ondan çıkamayan mezara girer. Bir odada mahpus olduğunu gören hayra erer. Eve benzeyen bîr yerde tutuklu olduğunu gören, bir kadınla evlenip ondan hem mala hem de evlada nail olur. Bir kadın zindanda olduğunu görse, kocaya varır. Eğer rüyayı gören evli bir kadın ise ba$ka bir hayır görür. Kendisini iyi bir yerde, oradan çıkması imkansız olan bir halde kapalı görmesi,din icaplarını koza etmeye ve nimete delâlet eder. Hapisten ve zindandan kurtulduğunu gören, din ve dünyasında mekruh ve istenmeyen hallerden kurtularak hayra erişir. Bilinmeyen bir zindandan veya dar bir kapıdan çıktığım görmek, bütün işlerinde hayırdır. Zindandan çıktığını ve yine oraya dönmek istediğini gören, kötü bir iş işlemeğe niyet eder. Tekrar zindana girdiğini görmek, yeniden günah işleyeceğine işaret eder. Kimisine göre; hapis ve zindan görmek, eğer tanınıyorsa, muradın olacağına, eğer bilinmeyen bir hapishane veya zindan ise, kedere ve gama delâlet eder. Zindan veya hapishaneden kaçtığını gören, ya zahmet ve eziyetten kurtulur v. Zindana girip hemen çıktığını görmek, arzulladıgı şeye tamamiyle kavuşmaya işarettir.
Harebe

Rüyada harap bir ev görmek ve orada kimseyi bulmamak kederdir. Bu harap yerin eskisi gibi olduğunu görmek o yerdeki devlet reisinin veya valisinin adaletle idare edeceğine, bir tanınmış yerin harap olup, halkının kalacak yerleri olmadığını görmek, o yerdeki büyük devlet adamının halk üzerine zulüm ederek bundan kurtulamayacaklarına, bir camii şerifin yıkılıp ortada resminden başka bir şey kalmamış olduğunu görmek, o yer valisinin değişerek yeni gelenin başka şekilde hareket edeceğine, bir çarşının harap olup orada ajış-veriş edenlerden kimsenin kalmadığım görmek, ticaretin bozulduğuna ve tüccarın zarar ettiklerine, bir rivayete göre, büyük bir belaya uğranılacağına işaret eder. Evinizin temelinden harap olduğunu görmek, gerek yaş ve gerekse hastalıklar yüzünden kendi vücudunun da harap olmasına, bir hamamın harap olduğunu görmek, eşinin veya en yakın akrabasından bir kadının ölümüne, hükümet konağının harap ve yerinin toprakla dolu olduğunu görmek, devlet başkanının halkı zulüme uğratacağına, bir kilisenin harap olduğunu görmek, islâm'ın kuvvetine delalet eder. Bir tarlanın harap olduğunu görmek, kadınların zaafına, bir rivayete güre yolculuktan vaz geçmeye işarettir. Kimisne göre; rüyada harap bir yor görmek, rüya sahibinin ev halkının veya akrabalarının darma dağınık olmalarına işaret eder. Bu rüya kesinlikle hayra yorumlanmaz. Memleketin harap olması, oradaki devlet başkanının vefatına, yahut halka zulmüne işarettir. Kendisini bir harabede gören, karşı-
Harem Ağası

Rüyanızda bir sarayda veya bîr konakta olduğunuzu ve bir haremagası karşılaşıp konuştagunuru görmek, mahkemedeki bir içinizden dolayı bîr öeaaye çsrpdâcağımiâ veya vergi borcunuzdan dolayı bir hacûle karşılaşacağınıza iça-rettir. Kimisine göre; rüyasında harem ağası görmek/hayır ve iyiliğe delâlet eder, Rüyada bir harem ağasının kendisine bir haber getirdiğini görmek o şeyin aynen haber verâdigi gibi çıkacağına» bir harem ağasının evine veya odasına girdiğim1 görmek, beklediği bir içinin olacağına , haram .ağasının kJendiaine birşey verdiğim' görmek, rızkının ve malının artacağına delalet eder. Bütün yorumcular rüyada siyah ve beyaz harem ağası görmenin daima hayra yorulacağında birleşmektedirfer. ,
Harem-i Şerife

Rüyada kendini Harem-i Şerifte gö> ren, hayırlı bir ise girer. Haremi tavaf ettiğini gören kimae, büyük bir sevaba nail olur, ömrünü büyük bir hoşur içinde geçirir ve mutlu olur.
Harita

Rüyada harita görmek yolculukla yorumlamr. Rüyasında bir haritayı incelediğini gören usun bir yolculuğa çıkacağına. Bir harita çizdiğini görmek, eğer haritayı tamamlarsa, kendisine bir iş teklif edileceğine ve onun da kabul edeceğine işarettir. Tarnamlayamamak bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Rüyasında yolda birisinin kendisine bîr harita göstererek yol sorduğunu görmek, beklemediği ve tagımarhgı bir kiştöea bîr haber alacagma ve ondan menfaat göreceğine işaret eder.
Harman

Rüyada harman yeri görmek zahmetle kazam-lan mal ile yorumlamr. Bir harman yeri satın aldığını veya kendisine oirinin hediye ettiğini gören idareli bir kadınla, evlenir. Harman dövdüğünü güren, para artırmaya çalışır. Harmanının yandığını görmek mal ve nimet cihetinden felakete işaret eder.
Hasta Bakıcı

Rüyada hasta bakıcı görmek yardımla yorumlanır. Bir hastahanede size yardım eden bir hastabakıcı görmek, işlerinizde size yardım eden bir kişinin size olan sadakatine işarettir.
Hasis Biri

Rüyada çok hasis bir kimse ile karşılaşmak ve onunla konuşmak işlerinizin bozulacağına, sermayenizin tehlike geçireceğine, alacaklarınızı bir müddet zorlukla tahsil edeceğinize işaret eder.
Hastahane

Hastahane görmek iyi değildir. Hastahaneye girdiğini gören hasta olur. Bir söylentiye göre, hatstaheneye girmek günahların affedildiğine delildir. Hastahanede hastalara verilen yemekten yediğini görmek, sağlam adamın hasta olacağına, hasta ise iyileşip hastahaneden çıkacağına işarettir. Hastahaneyi güzel ve süslü görmek, halkın işinin yolunda olduğuna, hastalan iyi bir halde görmek, herkesin iyiliğine, hastaları ağır görmek, memleketin ve halkın sıkıntı içinde bulunduğuna işaret eder. Kimisine göre; rüyada hastahane görmek dünyada doğruluktan ayrıldığınıza işaret eder. Bir hastahanede bir hastanızı ziyaret ettiğinizi görmek, bir ticari işiniz için bir büyüğünüzden akıl danışmanıza işaret eder. Hastahaneden çıktığınızı görmek, işlerinizin düzeleceğine, hastahaneye girdiğiniz görmek bu rüyanın aksine yorumlanır.
Hastalık

Rüyada hasta veya hastalık görmek iyi değildir. Çünkü dinde fesada işarettir. Hasta olup kısa zamanda iyileştiğini gören, hasta ise iyileşir. Hastalığı geçip hemen evinden dışarıya çaktığını gören sıkıntıya düşer. Bir kişiyi hasta görmek, rüya sahibi için hayırlı değildir. Rüyasında başının ağrıdığını görmek, çok gü-nahkar olduğuna, gözlerinin hasta olduğunu veya gözlerine ilaç damlattığını görmek, hayra ve iyiliğe, kulağında agn olduğunu görmek, zarara uğrayacağına, dilinde ağrı olduğunu görmek, yalan söyleyerek günaha gireceğine, dişinin ağrıdığım görmek, kötü bir haberle karşılaşacağına, yanlarında ağrı olduğunu görmek, gönül kırıklığına işaret eder. Hastalık görmek fesada işaret eder. Bazı ta'bircilere göre ; rüyada hastalığının uzadığını gören, kıyamet gününde Allah Teâla (C.C.) Hazretlerine fena bir halde kavuşur; bir agn duymaksızın hasta olduğunu gören o sene üzülür. Hasta olup da sonunda iyileştiğini gören iyileşir. Zayıf ve hasta olduğunu görmek dînî vecibeleri yerine getirmekte kusur işlemek demektir. Üzerinde kul hakkı varsa sahibine vermek gerekir. Zayıf olan bir kimsenin rüyada kendisini şişmanlamış görmesi hayra işaret eder. Bir yerinin şiştiğini görmek musibettir. Baş ağrısı çektiğini görmek çok günah işlediğine, itibar ve şöhretinin noksanlığına, gözlerindeki hastalık ise rızıkta noksanlığa ve kedere işaret eder. Kulağında ağrı duyan zarara uğrar.
Haşhaş Çiçeği

Rüyada haşhaş çiçeği görmek helal bir şekilde elde edilen mala yorumlanır. Bir rivayete göre de haşhaş görmek, KTvinç ve rahatlıkla mal edinmektir.
Haşr Suresi

Haşr suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kimse, ilim adamları ile daima birlikte olur. Kötü insanların saldırısına uğrar, onlardan eziyet görür. Yolculuk eder. Düşmanlarına üstün gelir. Cenabı Hak (c.c) bu rüya sahibini sevaba eriştirir ve âhirelini hayırlı kılar.
Haram

Rüyada haram olduğunu bildiğiniz bir şeyi almak veya yemek, haksız olarak bir kimsenin malını ele geçirdiğinize veya bir rüşvet karşılığı bir iş yaptığınıza ve sonra bundan pişmanlık duyup vicdan azabı çektiğinize işarettir.
Harar

Rüyada harar görmek, âlim ve zeki bir erkeğin kalbi ile tabir olunur. Yeni ve büyük harar, çok hayır ve menfaate, küçük fakat yeni harar az hayır ve menfaate, eski ve yırtık harar zarar ve kedere işaret eder.
Hardal

Rüyada hardal tanesi görmek kedere, yemek de malının eksilecegine işarettir. Bir rivayete göre de düşmanlıktır. Kimisine göre ; Hardal görmek ve almak veya yığmak zorla kazanılan mala işaret eder. Hardal yediğini gören fena sözler işitir.
Hardal Tohumu

Rüyada hardal tohumu görmek, mal eksikliğine, kedere, hastalığa düşmanlığa, musibete yorumlanır. Bir rivayete göre, hardal tohumu zorluklarla elde edilen mala işaret eder.
Harem

Rüyada harem görmek gizliliğe yorumlanır. Rüyasında kendisini bir haremde görmek, bazı sırları olup bunu bir dostuna anlatacağına işaret eder.
Harp (Musiki Aleti)

Rüyanızda harp çaldığınızı veya çalan bir kimseyi görmek, bir kimseden oldukça önemli miktarda bir menfaat elde edeceğinize ve işlerinizde başarı ile devam ederek kazanacağınıza işaret eder.
Harp Malzemesi

Harp malzemesi muzır sözlerle tabir olunur. Bunlardan birinin kendisine isabeti, sözün tesirine ve isabet etmeyişi de sözün tesir etmediğine işaret eder. Kimisi demiştir ki: Bütün harp aletleri büyük ve küçük olmasına göre top ve tüfenk gibi ta'bir edilir. Bunlardan birisini rüyada görmek, ta'bircinin anlayışına ve görülen zamana göre münasip şekilde ta'bir edilmelidir.
Hasad

Rüyada hasad görmek iyidir. Rüyasında hasad görmek bir çocuğu olacağına işaret eder. Eğer mevsiminde ise, bu çocuğunun erkek, değilse, kız olacağı, buyurulmuştur. Bir tarlada hasad yapmayı, yani ekin biçmeyi görmek evladlanndan hayır göreceğine, biçilen başakları demet yapıp bir yere istif ettiğinizi görmek, çocuklarınizın geleceği için bazı teşebbüslerde bulunduğunuza işaret eder.
Hasır

Rüyasında bir hasırın üzerinde oturduğunu gören, yaptığı bir kötülükten dolayı pişman olarak üzüntü duyar. Bir hasıra sarıldıgını gören, kendinden başkasını düşünmez. Bazı yorumcular diyorlar ki: Hasır üzerinde oturduğunu gören kimse hapse girer. Bir hasır satın aldığını gören ibadet için camilerden çıkmaz, bütün saatlerini namaz ve niyazla geçirir. Rüyada yeni dokunmuş hasır görmek eşle tabir olunur. Bir yeni hasır alarak üzerinde oturduğunu gören kimse, bir kadınla evlenir. Eski hasır görmek fakirlikten kurtulacağına işarettir. Eski fakat temiz bir hasır üzerinde yattığını veya oturduğunu gören, fakirlikten kurtulur. Hasırının çalındığını gören, karısını kaybeder. Hasırının yandığını gören karısının öldüğünü veya elindeki faydalı bir işinin elinden gittiğini veya ibadetini terk etmeğe meylettiğini görür.
Hatim İndirmek

Rüyada kendinizi hatim indirmiş olarak görmek, günahlarınızdan sıyrıldığınıza, bir kere daha tövbe ve istiğfar etmeniz gerekeceğine, ibadete devam ederek sünnetleri de kaçırmamanıza yorumlanır.
Hatip

Rüyada hatip, bilgiye işaret eder. Rüyanızda bir hatibin size bazı nasihatlar verdiğini veya sizinle dertleştiğini görmek, çok iyi tanıdığınız bir kişiden işleriniz hakkında yardım göreceğinize işarettir.
Hava

Sakin ve güzel bir yaz havası görmek, günlerinizin neşe içinde ve mutlu geçeceğine, bulutlu bir sonbahar havası, sıkıntılı ve hüzünlü günler yaşayacağınıza, soğuk ve fırtınalı bîr kış havası ise, çok yorgun ve acılı günler geçireceğinize işarettir. Kendinizi havada boşlukta görmek işlerinizin bozulacağına, boşluktan yere düşdüğünüzü görmek, bütün sermayenizi kaybedeceğinize işaret eder. Kendinizi yerle gök arasında hava üzerinde duruyor görmek, işleriniz hususunda şaşırdığınıza ve ne yapacağınızı bilmediğinize işaret eder.
Havan

Havan rüyada üzüntüye işarettir. Tunç havanla bir şey dövmek, bazı hususlarda ne yapacağınızı düşündüğünüze ve bir karar veremediğinize işarettir. Havanda kuru bir şey dövdüğünüzü görmek, boş bir ümitle beklediğinizi fakat ümidinizin hakikat olmayacağına işaret eder. Havanda sarımsak dövmek hayırlıdır.
Havan Ve Eli

Birbirinden ayrılmaz iki ortak ile tabir olunur. Eliyle birlikte havan görmek fayda ve menfaate, birini yalnız olarak görmek, faydasızlığa, havanda birşey dövdüğünü görmek, yenilecek bir şey ise, zorla hayır ve menfaat elde edileceğine, eğer ilaç gibi bir şeyse, malın eksileceğine, baharat gibi bir şeyse, malın artacağına işaret eder.
Havan Topu

Rüyada havan topu ile müslümanlara ait bir kaleye mermi attığını görmek, islâm'a zarar verecek söz işitileceğine ve belki bu sözden zarar geleceğine yorumlanır. Havan topu ile bir yabancı ülkeye veya kalesine mermi atıldığını görmek, İslâm dini üzerinde hâkim olmaya ve memleket sınırlarını korumaya delildir. Eğer ateş edilen topa bir zarar gelirse, bu düşmana galebe edileceğine işarettir. Havan topunun mermisi sözle de yorumlanır. Kendisine bir havan mermisinin değdiğini görmek, hayır değildir.
Havlu

Rüyada havlu yeni bir işe yorumlanır. Yüzünüzü beyaz bir havlu ile kuruladığınızı görmek, tasarladığınız bir işin hakkınızda hayır olacağına delildir. Renkli havlunun çeşitli yorumları vardır; kırmızı havlu görmek murada, yeşil havlu dini inanca, siyah havlu mateme, çok renkli havlu ise yapılacak işte tereddüde işaret eder.
Havuç

Rüyada havuç görmek iyi değildir. Çiğ veya pişmiş olarak havuç yediğini görmekte bir zarar yoktur, Belki zahmetle elde edilecek bir menfaata işaret eder. Bazılarına göre havuç yemek hastalığa işarettir.
Havuz

Rüyada havuz, kadınla yorumlanır. Rüyasında su ile dolu bir havuz görmek, güzel, ağır başlı bir kadın olarak tabir olunur. O havuzun kendisinin olduğunu veya o havuzdan su içtiğini gören, öyle bir kadınla evlenir. Havuzda yüzmek iyi değildir. Bir havuza girip dibe daldığını ve boğulmadığını gören, bir kadına aşık olup onunla tanışmağa çalışır. Bir rivayete göre havuzda boğulmak kedere işarettir. Bir havuzu susuz ve kuru olarak görmek hayır değildir. Bir havuzda içine inmiş bir merdiven görmek, iki şekilde yorumlanır Ya ömründen o merdivenin basamaklarının sayısı kadar yıl kalmıştır veya o basamakların sayısı kadar çocukları ve torunları olur. Bazıları bunu akrabaya nisbet etmişlerdir. Rüyada havuz görmek, suyu berrak ve temiz ise, güzel, ahlaklı, helal mal ve para sahibi bir kadın, suyu pis ve bulanık ise, çirkin, ahlâksız, haram mal ve para kazanmış bir kadin ile ta bir olunur. Temiz ve berrak bir suyu olan havuza giren, veya onun suyundan içen, güzel ve ahlaklı, helal mal sahibi bir kadınla evlenir. Bulanık ve pis sulu bir havuza giren ve suyundan içen, çirkin ve ahlaksız bir kadınla evlenir. Bazısına göre; rüyada havuz, cömert, hayırlı, ve ondan menfaat gelecek bir insan olarak ta bir olunmalıdır. Rüyada suyu tuzlu bir havuz gören cömert bir erkek tarafından hayır ve bereket görür. Havuzda abdest aldığını gören Allah'ın (c.c) izniyle keder ve sıkıntıdan kurtulur. Havuzdan su içtiğini gören, cömert bir kişi tarafından nimet ve bol rızka kavuşur. Evinde bir havuz yaptırdığını gören, yardım sever bir kişiye hizmet eder. Havuzun ağzına kadar su dolduğunu ve bundan herkesin faydalandığını görmek, devlet büyüklerinin o yer halkına yardımda bulunacağına işaret eder. Havuzun suyu berrak olup taştığını ve etrafını suladığını görmek, o memlekette bol yağmurların delaletiyle bolluk ve bereket olacağına işarettir. Bir havuzun suyunun kuruyup çekildiğini görmek, zengin bir kişinin iflas edeceğine, havuzun yıkıldığını görmek, bu kişinin ölümüne işaret eder.
Havya

Rüyanızda bir havya ile lehim yaptığınızı görmek, bir müddetten beri aksayan işleriniz için yeni tedbirler aldığınıza, bazı kimselerden bilmediğiniz hususlarda bilgi alarak işinizi bu suretle daha iyi yapabilmek için çalıştığınıza işarettir.
Havyar Yemek

Rüyanızda havyar yediğinizi görmek, sizi ağırlamak için evlerine davet eden dostlarınızdan birine kırgın olduğunuz için bu davete gitmeyeceğinize işarettir.
Hayalet

Rüyada hayalet görmek, korku ile yorumlanır. Rüyasında korkunç bir hayaletle karşılaştığım görmek, birisi yapmaktan çekindiğinize, hayaletle konuşmak, düşündüğünüz işi yaparsanız onu başaracağınıza, hayaleti kaçarken kovaladığınızı yormek, elinize geçen bir fırsatı kaçırdığınıza işarettir.
Hayır İşlemek

Rüyada hayır işlemek hayırlıdır. Rüyanızda hayır için bir çok çocuğu sünnet ettirdiğinizi veya onlan götürüp baştan aşağıya kadar elbise ve saire ile giydirdiğinizi görmek, dünya ve âhirette bütün işlerinizin yolunda gideceğine ve Allah'ın (c.c) rızasını elde etmiş olduğunuza işarettir. Hayır için bir çeşme veya bir sebil yaptırdığınızı görmek, dünyadaki işlerinizin düzelip yoluna gireceğine, bir küp içine koyduğunuz Budan hayrat için bardak bardak dağıttığınızı görmek, Allah'ın rızasını tahsil edip âhiretinizi kazandığınıza işaret eder. Hayır için bir kurban keserek etlerini fakirlere dağıttığınızı görmek, akraba vo arkadaşlarınız yanında hayırla anılacağınıza, günahlarınızın affına işarettir.
Hayız (Kadınlarda Adet)

Rüyasında renklendiğini yani ay başı olduğunu görmek, dininin fesad olduğuna işarettir. Karısının hayız olduğunu görmek, dünya işlerinin zorlaşacağına, eger karısı iyi ve dürüst bir kadın ise, dininin kuvvetine, bir kadının hayız olduğunu görmesi, onun bir mala sahjp olacağına işaret eder. Gerek erkek ve gerek kadın hayız olduğunu ve gusül edip elbisesini giydiğini görmesi, dünyada ve ahirette isteğine kavuşacağına işarettir. Kimisine göre; bir kadın hayz olduğunu görse, eğer kısır ise çocuğu olur. Bazı yorumcular, hayız görmek yalana işaret eder, diyorlar.Kimisine göre; İhtiyar bir kadının kendisini kirlenmiş görmesi ecelinin yaklaştığına, küçük kızın bu rüyayı görmesi bikrinin izalesine, bir rivayete göre ihtiyar kadın ile küçük kızın hayız görmesi üzüntüye, diğer bir rivayete göre de, küçük kızın bu rüyayı görmesi evleneceğine işarettir.
Haykırmak

Rüyada haykırmak sevinç işaretidir. Gerek hiddetten, gerek sevinçten ve gerekse beklenmeyen bir durum karşısında kalarak haykırdığınızı görmek, dünyada maddi ve manevi duyacağınız bir sevince işarettir.Bir rivayete göre de haykırmak çok paraya ve mala işaret eder. Bazılarına göre: rüyada haykırmak, hem hayır, hem de şer ile yorumlanır. Kimisine göre ; haykırmak veya haykıranı işitmek o yerde bir keder olduğunda işarettir. Bir kimse bilinmeyen bir yerde sebebini bilmediği bir haykırış işiüse, kendisi de o sese cevap verse, sıkıntılı habere işarettir.. Ağlamakla karışık bir ses işitmek ferah ve sevinçtir. Gülmekle karışık bir ses işitmek kedere, hüzüne ve musibete işaret eder. Şikayeti anlatan bir ses duymak keder verecek bir söz işitmeğe işaret eder Kimisine göre ; rüyasında halk arasında bağıran bir dellalı görmek, dellal ihtiyar ve sözleri hikmet ise .hayra işaret eder. Yahut rüya sahibi iyi tanınan kimseler arasına girer, veya mescit ve ziyaret edilen bir yere gider ve her sözü hakikata yakın olarak kabul edilir. Eger dellalda bu meziyetlerden biri yok ise, rüyayı göreni biri aldatmaya çalışır Bir dellalın bağırdığını gören, rüyada hayra işaret eden bir şey varsa ve dellalın hayır ve serden ne söylediğini anlayıp dellal da uyanıklıkda sözü geçer takımdan ise, söylediği şey aynen çıkar. Eğer uyanıkken sözü geçer kimse değilse, sözünün tabiri yoktur.
Hayranlık

Birisinin yaptığı bir işden veya ona ait bir eşya ve meskeni görerek hayranlık duyduğunuzu görmek, eğer kıskanmıyorsanız Allah'ın (C.C) ihsanına karşı şükran duyduğunuza, kıskanarak hayranlık duyuyorsanız, bütün kısmet kapılarının sizin için kapalı olacağına işaret eder. Bir yerde hükümet tarafından yaptırılan bir bina, bir park veya herhangi bir eser karşısında duyacağınız hayranlık; Allah'ın kudredine karşı kalbinizde büyük bir duygunun uyandığına işaretdir.
Hayret Etmek

Rüyada beklemediğiniz bir söz veya bir durum karşısında hayret etmeniz, hayatta karşılaşacağınız zor durumlardan cesaretle kurtulacağınıza işaret eder.
Hayvanat Bahçesi

Rüyada görülen hayvanat bahçeci, hayatla yorumlanır. Rüyanızda bir hayvanat bahçesinde olduğunuzu görmek, yaşadığınız toplum içinde hayatınızı kazanmak için yaptığınız mücadeleyi gösterir. Hayvanat bahçesinde gördüğünüz her hayvanın, hayatta her birinin ayrı ayrı yorumu vardır. Hayvanat bahçesinde gezerken kafesinde kurtulan vahşi bir hayvanın ürerinize saldırdığını görmek, düşmanlarınızın sizi alt etmek için fırsat beklediklerine; kafes içinde bir takım maymunların demirlere tırmanarak çeşitli maskaralık yaptıklarını görmek, hayatda arkadaşlarınızın veya ev halkının sizden menfaatlenmek için yaptıkları bazı hareketlere ve konuşmalara işaretdir. Kafesinde bir fil görmek, hükümete olan borcunuzu ödemeniz için size çağrı yapılacağına; bir deve görmek, sabırlı bir kişi olduğunuza işaret eder. Kafeslerinde bir çok güvercin görmek, sevinecek bir haber alacağınıza; tavşan görmek acele bir yere çağırılacagınıza işaret eder.
Hecin Devesi

Rüyada hecin devesine bindiğinizi görmek, bir arap memleketinde tertiplenen bir geziyede katılacağınıza veya iş hususunda oralardan gelen bir heyeti kabul edeceğinize işarettir.
Hediye Vermek

Rüyada hediye alıp veya vermek genellikle hayırla yorumlanır. Rüyasında bir kimseye hediye verdiğini görmek, veren ve alan için hayırlıdır, Her ikisi de arzularına ulaşırlar. Eğer verilen hediye kötü birşey ise, alan da veren de zarar görür. Kendisine hediye verildiğini gören, sevdiği biri ile evlenir. Kendisine yaşlı bir erkek veya kadın tarafından hediye verildiğini görmek, hayra işaret eder, Birine hediye verdiğini ve onun da bu hediyeyi kabul etmeyip almadığını görmek kötü bir söz işiteceğine işarettir. Kimisine göre; hediye dedikoduya yorumlanır. Rüyanızda birisinden bir hediye aldığınızı, fakat hediye paketinin içinde ne olduğunu bilmediğinizi görmek, birisinden bir kinayeli söz işiteceğinize, fakat bu sözün ne için söylendiğini anlayamayacağınıza işaret eder. Birisine hediye verdiğinizi görmek, o kişinin size karşı olan hareketlerini beğenmediğinize işaretdir. Eşinizin size bir hediye alması veya sizin ona bir hediye vermeniz, aranızda hiç yüzünden bazı dargınlıklar çıkacağına delildir. Çocuklarınızdan birinin size bir hediye alması, onun geleceği ile ilgilenmediğinize delildir. Bir büyüğünüzün size hediye göndermesi, işinizden ayrılacağınıza işaretdir.
Helvacı

Rüyada helva, mutluluğa yorumlanır. Rüyanızda bir dükkanda veya bir lokantada helva yediğinizi görmek, yakında işiniz hakkında güzel ve sevindirici bir haber alacağınıza işaret eder. Size bir tabak içinde helva getirildiğini görmek, komşularınız arasında sevildiğinize işarettir. Sizin bir tanıdığınıza helva ikram ettiğinizi görmek, o kişi hakkında iyi şeyler düşündüğünüze işaret eder. Bir rivayete göre de, rüyada helva görmek, mal ve para ile yorumlanır.
Helvacı Kabağı

Rüyada helvacı kabağı ve benzeri büyük kabakları görmek, şeref ve ululuk ile ta"bir olunur. Evinde ve zamanında kabak olduğunu görmek, nimet ve çok mala işaret eder. Eğer gören hasta ise iyileşir, yolcu ise selametle geri döner. Günahkâr ise tövbe eder, bir iş bekliyorsa muradına erer.
Hemşire

Bir hastanede bir hemşire ile konuştuğunuzu görmek, bugünlerde çok çalıştığınız için sağlığınızın oldukça sarsıldığına ve bir müddet dinlenmeğe ihtiyacınız olduğuna işarettir.
Hendek

Rüyada hendek tehlike ile yorumlanır. Rüyanızda bir hendeğin başında olduğunuzu, fakat hendeğin derinliği yüzünden Üzerinden atlamaya cesaret edemediğinizi görmek, size teklif edilen bir işi, tehlikesinden ötürü kabul etmeyeceğinize işaret eder. Bir hendekten atlarken ayağınızın kayarak içine düştüğünüzü görmek, içine düştüğünüz tehlikeli bir durumdan dolayı ne yapacağınızı şaşırdığınıza işaret eder. Hendekten çıktığinizi görmeniz bu tehlikeyi atlattığınıza işarettir. Bir hendeğin içine su ile dolu görmek bir tehlike ile karşılaşacağınıza işaret eder.
Hesap

Rüyasında hesap yaptığını görmek mal ile ta bir edilir. Kendisinin bir işten dolayı hesabının yapıldığını gören, eziyete ve mihnete düşer. Biriyle hesaplastiğini gören, onu bir zahmete sokar.
Hesap Pusulası

Rüyada hesap pusulası görmek ibadetinizle ilgilidir. Bir kahvede veya bir lokantada veya oturulup yemek yenecek bir yerde size bir hesap pusulası uzatıldığını ve sizin de onun karşılığında bir ödeme yaptığınızı görmek, dünyadaki durumunuz karşısında âhirette vereceğiniz hesaba işaret eder. Bu pusula karşısında ödeme yapmanız âhiretinizin sizin için hayırlı olacağına, ödeyememeniz ise hayırsız olacağına işarettir.
Hevenk

Rüyada hevenk görmek, iktisatla yorumlanır. Rüyanızda hevenk görmek para biriktirmek ve biriktirdiğiniz bu paraları iyi ve kârlı bir işte kullanmaya işarettir. Hevenk meyvelerden oluşan bir hevenkse biriktirilen kıymetlerin altın; soğan, ' sarımsak veya kavun karpuz, elma gibi şeylere aitse, tasarruf senedi olarak kabul edilir.
Heybe - Hurç

Rüyada heybe ve hurç görmek, kendi malı ise, kederden kurtulmaya işaret eder.
Heykel

Rüyada heykel kararsızlıkla yorumlanır. Rüyada bir heykelin yanında onu seyreder bir durumda olduğunu görmek, bir işe girmek için düşündüğüne ve karar-Veremedigine işaret eder. Bir heykelin üzerine çıkarak poz verdiğini görmek, işinde başarıya ulaşacağına işarettir. Bir heykel yaptığını görmek, bulunduğu işte bir icadda bulunarak o işin büyümesine işaret eder. Çamurdan bir heykel, yaptığını görmek, hayalle ugraştığına işaret eder. Mermer bir heykeli yontarak onu düzelttigini gören, çalıştığı yerin büyüklerinden takdir kazanır.
Heykel Ve Resim

Eşi hamile olan bir kimsenin rüyasında heykel veya resim görmesi, bir erkek çocuğunun dünyaya geleceğine, resimleri asılı görmek yolculuğa çıkacağına, bir yerde çalışıyorsa işinde başarılı olacağına, suçlu ise yakalanıp tutuklanacağına, iyi bir insan ise, düşmanından kurtulacağına, arkasına bir heykel yüklediğini görmek, halk arasında sayılan bir kişi olacağına, bir hayvan üzerine yüklü bir heykel görmek, menfaate ve özellikle uyanık olduğu halde heykel ve resim görmek, zarara, ziyana ve şerre işaret eder.
Hıçkırık

Rüyada hıçkırık görmek, işlerinde ilgisizliğe delâlet eder. Hıçkırık tuttuğunu gören, dünya işlerinden elini çeker, dinine karşı da ilgisiz kalır.
Hırsız

Rüyada evinize bir hırsız girdiğini ve sizin de onunla dövüştüğünüzü görmek, manevi bir aa çekeceğinize, kendinizi hırsızlık için bir eve girdiğinizi veya bir yerden bir şey çaldığınızı delâleta ile efradından birinin başına gelecek bir felaket veya musibetten ötürü sizin acı çekeceğinize işaret eder. Rüyasında evine bir hırsız girdiğini ve eşyasının bir kısmım çalıp götürdüğünü görenin evinde bir kişi üzülür. Bir eve hırsız girdiğini, fakat bir şey çalıp götürmediğini görmek, orada ölüm derecesinde birinin hasta olup sonra iyileşeceğine işaret eder. Hırsızların ona saldırarak bir çok eşyasını aldıklarını gören, sevdiği bir insana bir felaket geldiğini işiterek üzülür. Evine gelen hırsızların bir şey gö türemeden evden kaçtıklarım görmek, başına gelecek bir felaketin önleneceğine işarettir. Rüyada hırsız görmek dört şeye yorulur : Hastalık, hapis, selafet, yalancılık. Rüyasında bir eşyasının çalındığım görmek ve kimin çaldığım bilmemek, yaptığı bir işten dolayı büyüklerinden söz işiteceğine, hırsızın bir eşyayı çalıp götürdüğünü görmek, haram bir mal sahibi olduğuna, hırsızla birlikte bir yordcn bir mal çaldıklarını görmek, içinden atılacağına, hırsızı bir şey çalarken yakalayıp karakola götürdüğünü görmek, yaptığı bir işten dolayı pişman olduğuna işaret eder.Bir hırsızın evine girerek en kıymcUi bir eşyasını çaldığım görmek çocuklarından bîrinin ha&ta olacağına işereteder. Çocuklarından birisinin hırsız olarak karakola çağırıldığını veyn tutuklanarak hapishaneye götürüldüğünü görmek, bir hastası varsa, iyileşeceğine, veya bir yerden büyük bir zarara uğrayacağına işarettir.
Hıyar

Vaktinde olmak şartıyla taze hıyar görmek, güzel sözler işitmeğe, veya bir kadının kendisini sevmesine, bu hıyardan yediğini görmek, o kadınla evlenmeğe ve murada ermeğe işaret eder. Ebu Sait ve Kirmanı üstadlara göre, rüyada hıyar görmek, her şekilde hayırlıdır. Menfaat ve bol kazanca işaret eder.
Hızır Aleyhisselam

Kuranızda Hızır aleyhisselamı görmeniz, çok sıkıldığınıza ve ne yapacağınızı bilmediğinize işarettir.
Hicr Suresi

rüyasında Hicr Suresini veya bir kısmını okuyan veya okuyanı dinleyen bir kimse halk katında aziz ve itibarlı olur. Kirmanı ye göre de, bütün dilekleri kabul edilir, kadir ve kıymeti artar ve günahlarından kurtulur. rüya sahibi Allah katında makbul ve muhterem olur. Fakir olarak vefat eder. Devlet başkanı iso, ahlakı ve şöhreti iyi olur. Tüccar veya esnaftan ise kazancı artar. Allah (c.c)ın yanında makbul olur, helal rızka ve sevaba ulaşır.
Hicret Etmek

Rüyada bir yerden başka bir yere taşındığınızı görmek, hayatınızda Önemli bir değişiklik olacağına ve böylece daha mutlu bir hayata kavuşacagınaza işaret eder.
Hiddetlenmek

bir kimseye hiddetlendiğini görmek o kimsenin işinin karışmasına ve malının kaybolmasına delâlet eder. Dünya için bir insana hiddetlendiğini gören, dinde ihmalkârdır. Allah (C.C.) için hiddetlendiğini gören, hayır ve iyiliğe erer.
Hikayeci

Rüyada hikayeci görmek vaadle yorumlanır. Rüyanızda size bir hikâye anlatan bir kişi görmek, istediğiniz bir hususta size bir vaadde bulunulacağına işaret eder. Sizin başka birine bir hikâye anlattığınızı görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır.
Hile

Rüyada birisinin size her hangi bir hususta hile yaptığım görmek, yapacağınız bir iş hususunda size bazı kimselerin akal vereceğine işaret eder. Bir hilekârla oturup konuştuğunuzu, onun da size bazı hilekârlıkların nasıl yapıldığına dair açıklama yapması, etrafınızda bulunan iş adamlarının dürüst olmadıklarına, bunların hareketlerine dikkat etmeniz gerekdiğine işarettir.
Hilkatın Değişmesi

Kendisi genç ve dinç veya orta yaşlı ve kuvvetli olduğu halde rüyada çok ihtiyar olduğunu görmek, dinde iyiliğe, şerefinin ve haysiyetinin artmasına, ihtiyar olduğu halde rüyada kendisini genç görmek bu rüyanın aksiyle yorumlanır. ihtiyar veya orta yaşlı bir kadın rüyasında kendisinin genç olduğunu görse, dünya ona güler. Bir kadın rüya-sında gayet güzel ve taze olduğunu görse, çok geçmeden vefat eder. Erkek de böyledir. Boyunun uzun, vücudunun kalın olduğunu gören kimsenin Ömrü uzun ve şerefi de ziyade olur. Boyunun kısaldığım veya küçüldüğünü gören, evini veya malını satar, erkeğin kadına dönüşmesi hayır değildir. Alçaklık, hakaret, iyi yolda olmamak, fesat, sefalet ve fakirliğe delâlet eder. Aksine ihtiyarın genç, çirkinin güzel ve kadının erkek olması hayırdır. Kuvvetin artmasına, mutluluk ve sevince, dinde iyiliğe ve nihayet hayra işarettir.
Himaye

Rüyada birini himaye ettiğinizi görmek, sevdiğiniz bir kişinin inancını kaşanacağınıza işarettir.
Hindiba

Rüyada hindiba görmek ve yemek iki türlü ta'bir olunur. Eğer pişmiş ise helal rızka, çiğ ise hayırsızlığa işaret eder. Bazılarına göre haram mal ile de yorumlanır.
Hindistan cevizi

Rüyada hindistan cevizi görmek, bâtıl ilimlerle uğrasan bir adamla ta'bir olunur. Hindistan cevizi yediğini gören, bâtıl ilmi tasdik eder. Bir rivayete göre, hindistan cevizi kalbi katı, kaba bir adamla veya Hintli bir kadınla tabir olunur. Rüyada Hindistan cevizi görmek, bir müneccim tarafından gelecek hayra işaret eder. Bir rivayete göre de hindistan cevizi iri yarı bir hizmetçiye işarettir. Rüyada hindistan cevizi yediğini görmek rüya sahibinin dininin kuvvetine ve dualarının Cenab-ı Hakk (C.C.) Hazretleri tarafından kabul edildiğine işaret eder. Hindistan cevizi yediğini, fakat bundan hiç kimseye vermediğini görmek, bilgi sahibi olduğuna, fakat bilgisinden kimseyi faydalandırmadığına işarettir.
HİYEROGLİF YAZISI

Rüyada bir kitabede veya bir kitapta hiyeroglif yazısı görmek, bir çok meselelerinizin çözüm beklediğine ve bunların içinden nasıl çıkacağınızı düşündüğünüze işarettir. Hayatınızı değiştirmeden daha iktisatlı bir program çizerek bu çıkmazdan yavaş yavaş çıkacağınız gerektiğini unutmamanız lüzumu, bu rüyanın medlulü içinde bulunmaktadır
Hizmetçi

Rüyada hizmetçi görmek, hayır ve bazen de felaketle tabir edilir. Rüyasında kendisinin büyük bir evde hizmetçilik yaptığım görmek, nimet ve ihsana, bir memuriyete, bir işe yorumlanır. Büyük bir kişinin diğer birine hizmetçi olduğunu görmek, işinden atılacağına, zengin ise fakirleşccegi-ne, memur ise işinden çıkarılacağına işaret eder. Evinde bîr kaç tane hizmetçisi olduğunu görmek, büyük bir makama geçeceğine işarettir. Kadın hizmetçi görmek erkek hizmetçi görmekten daha hayırlıdır. Bir hizmetçinin kendisini evin sahibi olarak görmesi mutluluğa ve para sahibi olacağına işaret eder. Erkek veya kadın hizmetçisini evinden kovduğunu görmek, hizmetçilerinden memnun olduğuna, hizmet ettiği yerden kovulduğunu görmek o yerde devamlı çalışacağına işaret eder.
Hokka

Rüyada hokka görmek akılla yorumlanır. Rüyada bir hokkaya mürekkep koyduğunu görmek, çocuğu olacağına işaret eder. Hokkaya kalemi batırarak yazı yazdığını görenin eşiyle geçimi çok düzgün ve mutlu bir hayatı vardır,
Hokkabaz

Rüyada hokkabaz görmek hile yapan bâtıl işlerle uğraşan ve kötü şeyler yaparı adamla ta"bir edilir. Bir rivayete göre: Rüyada hokkabaz görmek, kötü niyetle yorumlanır. Bir kkabazırı hokkabazlık yaparak etrafındaki insanları güldürdünü görmek, işini yaptırdığı kimselerin kendisini aldattığına ve r takım menfaatler elde ettiklerine işaret eder.
Horlama

Rüyanızda yanınızda veya yatağınızda horlayan bir kimse olduğunu ve sizin rahatsız olarak uyuyamadıgmı görmek, uyanık iken size münasebetsiz teklifler yapan ve işînizı soğutmak isteyen bazı kimselerin olduğuna işarettir.
Hortlak

Rüyada hortlak görmek habere işarettir. Rüyasında bir hortlakla karşılaşmak, ölmüş sandığı veya nerede ol-duğnu bilemediği bir yakınından haber alacağına işaret eder. Bir rivayete göre hortlak görmek, batmış olarak kabul ettiği bir malım veya parasını yemden eline geçireceğine işarettir.
Hortum

Rüyada su hortumu görmek kazanca yorumlanır. Rüyasında içinden su geçen bîr hortum görmek, işinde kazançlı olacağına veya eline beklemediği bir yerden mal veya para geçeceğine veya bir mirasa konacağına işaaret eder. Yangın hortumu görmek, kıskançlığa işarettir, içinden su geçmeyen kuru bir hortumu sanlı bir halde görmek, kazancının azalacağına yorumlanır.
Hırıstiyan

Rüyada hristiyan görmek bir kaç şekilde yorumlanır. Rüyasında hristiyan olduğunu görmek, dinine karcı inancı olmadığına işaret eder. Rüyasında bir hristiyan gönen, eğer birine karşı bir düşmanlığı varsa, ona galip ve üstün gelir. Bir hristiyanın islam olduğunu görmek, onun mü si uman olacafma veya öleceğine işarettir. Hristiyanlarla beraber oturup kalktığını gören onlarla arkadaş olup tamamiyle hristiyanlıga meyil eder. Savaşta olan bir kırsenin hristiyan görmesi zafere ulaşılacağına delildir. Bir hristiyanm din değiştirerek başka bir dine girdiğini görmek, onun kendi dininde sebat edeceğine işaret eder. Bir hristiyanın minareye veya minbere çıktığım görmek, onun bir musibete uğrayacağına işarettir.
Hücürat Suresi

Bu sureyi rüyasında okuyan veya dinleyen kimseye, halk arasında saygı gösterilir. Kendisine daima itaat edilip her sözü dinlenir. Allah'ın (c.c.) emirlerine boyun eğerek halkın sevgisini kazandığı için herkesten saygı görür. Kimsenin kötülüğünü ve zarar görmesini istemez. Tanıdık, tanımadık bütün insanlara yardımı ve hayrı dokunur.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA