Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İ harfiyle başlayar rüyalar
09 Mart 2013 Cumartesi 09:40

İ harfiyle başlayar rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
İbadet

Rüyada ibadet şekillerinden herhangi birini veya kendisininde gördüü şekilde ibadet ettiğini görmek, dünya ve ahiret işinde arzularının yerine geleceğine, şer'an caiz olmayan bir şekilde ibadet ettiğini görmek, iki dünyada hayırdan mahrum kalacağına; ibadeti caiz olmayan bir yerde yaptığını görmek, fesada; bir yere kapanıp gizlice ibadet ettiğini görmek, gamdan ve kederden kurtulacağına işarettir. Kimi yorumcular ibadeti 5 şekilde yorumlarlar: Allah (c.c.) 'a yaklaşmak, tarikata giriş, müjde, düşmana zafer, kurtuluş. Görülen rüyanın şekline göre 5 madde, rüya üzerinde kendi manalarına göre tabir olunur. Allah Teala Hazretlerine tövbe ettiğini rüyasında gören, mala, rızka ve evlada nail olur. Cenab-ı Hakka hamd ve şükür ettiğini rüyada gören kişi, ziyade nimete ve bol rızka kavuşur.
İçki

Rüyada bir gazinoda içki içtiğinizi görmek yeni işlerinizde başarılı olacağınıza; sarhoş olduğunuzu görmek, fazla açılıp israfa girmemeniz gerektiğine yorumlanır.
İftar etmek

Rüyada bir ramazan akşamı bir dostunuzun evine iftara gittiğinizi veya iftar ettiğinizi görmek, giriştiğiniz işlerde artık çalışmalarınızın meyvelerini toplamaya başlayacağınızı gösterir. İftarda ne kadar ve kaç çeşit iftarlık yiyecek varsa, kazancınız da o nisbette çok olur.
İğde

Rüyanızda iğde görmek ve yemek, çevrenizde çok iyi bir kimse olarak tanındığınıza işarettir.
İğde ağacı

İğde ağacı görmek, huyu güzel, sohbeti tatlı, yumuşak başlı, herkese hayır ve iyiliği dokunan, ama istediği kadar iyilik edemeyen biri olarak yorumlanır.
İhtiyar

Rüyada ihtiyar bir kimse ile karşılaşıp konuşmak, uzun ömüre işaret eder. İhtiyar beyaz sakallı ise, parlak ve mutlu günler göreceğinize; siyah sakallı ise günlerinizin çok zor geçeceğine; kır sakallı ise bazen kederli ve sıkıntılı bazende neşeli ve mutlu günler geçirerek ömür süreceğinize yorumlanır. İhtiyar bir kimse ile el sıkışmak veya ihtiyarın elini öpmek mutlu bir aile hayatınız olduğuna delildir.
İkizler

Rüyanızda ikisi de birbirinden ayrılmayacak kadar birbirlerine benzeyen ikiz kardeş görmek, bir şirkette ortaklığınız varsa, ortağınızla birbirinize karşı çok büyük itimadınız olduğuna ve içlerinizin çok düzgün yürüdüğüne işarettir. Böyle bir durum yoksa, ov hayatınızda eşinizle çok anlatmalı bir hayatınız olduğuna ve bunun devamlı olacağına, bir kardeşiniz varsa, ikinizin de birbirinizi çok sevdiğinize ve birbirijuze çok baglı olduğunuza delildir.
İkramiye

Rüyada size veya çok yakından tanıdığınız bir kimseye büyük ikramiye isabet ettiğini görmek, size veya o kimseye bir belamn yaklaşmakta olduğuna ve bunun için Önceden tedbir almanız gerektiğine ibarettir. Bir yorumcuya göre, ikramiye isabeti amansız bir hastalıkla da yorumlanmak tadır.
İkrar

Kuyuda bir şeyi ikrar ettiğini görmek, düşmanlıkla yorumlanır. Rüyada işlediği bir kabahati veya suçu mahkeme önünde veya başka bir yerde ikrar ettiğini görmek, düşmanlarının kendisinden üstünlüğüne, kendisine karşı kötülük yapan bir adamın bu kabahati ikrar ederek ondan af dikmesi, bu yorumun aksine tabir olunur. Evine karşı gösterdiği bir haksız hiddetten dolayı sonradan pişman olarak bu haksızlığını itiraf ve ikrar ederek af dilemek, şerefli e vicdanlı bir kişi olduğuna işarettir.
İkdidarsız Olmak

Rüyada kendinizi iktidarsız görmek, son günlerde işinizdeki durgunluktan dolayı üzülüp sıkıldığınıza, size moral verecek kimselere ihtiyacınız olduğuna işaret eder.
İlaç

Rüyada ilaç görmek, şifaya, iyiliğe yorumlanır. Rüyasında hasta olduğunu görerek ilaç içen bir kimse, dinine bağlı olur. Bir eczahaneden ilaç aldığını görmek, ibadet için bir camiye veya mescide gittiğine, aldığı ilaçı içtiğini görmek, ibadetinin kabul edildiğine işaret eder. Güzel kokulu ve tatlı bir ilaç içmek, hasta ise iyileşmeye, borçlu ise, borcunu ödemeye işarettir. Acı ve fena kokulu ilaç görmek ise hayra yorumlanmaz.
İlaç İçmek

Rüyasında bir hastalığından dolayı ilaç içtiğini ve bu ilacın da o hastalığa uygun olduğunu görmek, dininin iyileşmesine, eğer dinsiz ise dünyasının iyileşmesine, halka ilaç yaptığını görmek, halka iyilik yapmaya işaret eder. Kiisine göre; rüyasında ilâç içtiğini güren hayır ve menfaate erişir. Bu ilaçtan dolayı kuvvetini azaltacak derecede fazla ishal olduğunu gören, zarar görür, ilaç içtiğini ve bunun etkisi ile aklını kaybettiğini gören keder ve gamdan kurtulur. kimisisne göre: rüyada içilen san şurup hastalığa, gerek sulu gerekse draje şeklinde olan her ilâç hastalıktan şifaya delâlet eder. Haç acı ve lezzeti fena olduğu için bundan tiksinmek ve tiksinerek içmek, çabuk geçecek bir hastalığa işarettir. Rüyasında hasta olduğunu ve doktorunun verdiği ilacı içtiğini görmek, ömrünün kısalığına işarettir.
İlahi söylemek

Rüyada bir camide veya bir mevlit toplan tısında kendinizi ilahi söylerken görmeniz, yakında bol nimete kavuşacağınıza ve Allah Teâlâ (C.C.) Hazretlerinin dua kapısının size her zaman açık olduğuna işarettir.
İlan

Rüyada duvarda bir afiş veya gazetelerde ilan görüp okumak, hayatınızın bir düzene gireceğine; rüyada bir şey için birin ilan verdiğinizi görmek ise, bir iş kurma hazırlığında olduğunuza veya evlenmek arzusunda bulunduğunuza işarettir.
İlkbahar

Rüyada ilkbahar, gençlikle yorumlanır. Rüyasında ilkbaharda bulunduğunu ve bütün ağaçların çiçek açtığını görmek, bir çocuğu dünyaya geleceğine, bekarsa evleneceğine delâlet eder. Bazı tabircilere göre uzun ömre işarettir. ilkbahar çiçeklerinden bir demet yaptığım ve bu demeti evine götürerek bir vazoya yerleştirdiğini görmek mutlu bir hayat sürdüğüne delâlet eder. Bahar çiçekleri bir rivayete göre de servetle ve büyük bir memuriyetle tabir olunur.
İLM-İ HAL OKUMAK

Rüyada bir ilm-i hal kitabı okuduğunu görmek, dini vecibelerinizi son günlerde ihmal ettiğiniz için bunun Cenab-ı Hakk tarafından bir uyan olduğuna, iyi kalbli bir kimse olmanıza rağmen bu ihmalinizin çevrede hoş karşılanmadığına işaret eder.
İltifat

Rüyasında kendisine veya kendisinin bir başkasına iltifatta bulunduğunu görmek, insanlar hakkında daima iyi düşünen ve herkesi seven bir kişi olduğuna delâlet eder. Kendisine bir arkadaşının veya çalıştığı yerdeki âmirlerinden birinin iltifat ettiğini görmek o yrde yükseleceğine,kazancının artacağına, ev halkının kendisine iltifatta bulunduklarını görmek iş hayatında başarılı olacağna işarettir.
İtmek

Rüyada birisini veya herhangi bir eşyayı tutup Öteye beriye ittiğini gören, bütün yaşamında tedirgin bir ömür sürer. Fakat bu kişinin âhireti güzel olur.
İyilik

Rüyasında düşmüş bir insana iyilik ettiğini görmek hayırdır. Rüyada iyilik etmek, hele düşmana yapılırsa çok hayırlıdır. Zafer ve üstünlüğe işaret eder. Bazı yorumculara göre, rüyada iyilik ettiğini görmek, iyi kalbliliğe, dinde kuvvete, ahiret azabından kurtulmaya işarettir. Rüyasında iyilik ettiğini gören cennete girmek için yol bulmuş işaret eder.
İz Sürmek

Rüyasında bir kimseyi izlemek arkasından giderek onun ne yaptığını, nerede kaldığnı öğrenmck.ahlâk düşkünlüğüne işarettir, izlediği kimseye tanıyorsa onun bir sırrını öğrenmek istediğine, izlediği kimse onun kendisini takip ettiğini anlıyarak, yolunu kaybetmeye çalışıyorsa, kendi sırlarının başkaları tarafından öğrenileceğine, kendi sırlarının açıklanacağına işaret eder.
İzmarit

Rüyada evde bir tabla içinde yığılmış sigara izmaritleri görmek, geçmiş günlerinizin boşuna akıp gittiğine ve bugün hepsinin boş bir hayalden ibaret olarak elinizde sadece bugünün verimsizliği kaldığına üzülmekte olduğunuza işarettir.
İzmarit Balığı

Rüyada izmarit balığı görmek ve yemek, aptal ve beceriksiz bir arkadaşınız yüzünden oldukça önemli bir zarara uğrayacağınıza işarettir.
İane

Rüyada bir topluma veya bir aileye yardım için iane toplandığım görmek, her zaman size uzanan elleri boş çevirmeyecek kadar cömert bir insan olduğunuza ve etrafınızda bu şöhreti¬nizle tanındığınıza işaret eder.
İaşe

Rüyada yoksul kimseleri yedirip içirmek gibi iaşe içleri ile uğraştığıma görmek, bu hizmetinize karşı Allah fec) Haz-reüeri'nin de sizin iaşe ve rızkınızın bollaştıracağına, hiç bir zaman geçim sıkıntısı çekmeyeceğinize yorumlanır.
İbadet Yeri

Rüyada ibadet edilen cami, mescit, kilise, havra gibi bir yeri görmek, gönül ferahlığına işaret eder.Aynı zamanda, günahlardan arınmak için yaptığınız duaların da kabul edileceğine işarettir.
İbik

Rüyada bir ibik görmek, hastalığa işarettir, ibiğin büyük veya küçük olması hastalığın devamlı, ağır veya kısa ve hafif geçmesi ile ilgilidir.
İbiş

ibiş görmek, hoş sohbet ve şakacı bir dostunuz veya arkadaşınızdan fayda göreceğinize işarettir, ibiş görmek, çocuklarınız evlenme çağında ise onları evlendireceğinize veya sünnet düğünü yapacağınıza, bekar iseniz yakında bir eğlenceye davet edileceğine işaret eder.
İbrahim Suresi

ibrahim süresini rüyada tamamını veya bir kısmını okuduğunu, yahut okunduğunu gören, Cenab-ı Hakk'ı (cc) anıp teşbih edenlerden olur, gamı ve kederi gider, dünya korkularından emin olur, sevaba nail olur. hayır ve hasenata, cömertliğe, ibâdete devam eder. Rüya sahibinin hâli ve âhireti hayırlı ve güzel olur. Allah'ın indinde aziz ve makbul olup hakkında söylenen kötü gözlerden beri bulunur. : Allah'ın indinde dini ve ilmi makbul olur ve buna karşı da günahları bağışlanır.
İbrik

Rüyada ibrik görmek tövbe ile yorumlanır, ibrik, hâmile kadınlar için oğlan çocuk doğurmaya, erkekler için sır saklamaya işaret eder. Bir ibrik ile abdest aldığını görmek, ibadetinin kabul edildiğine işarettir, ibrik gören dünyada güzel işler yapar. Rüyasında altın bir ibrik gören tövbe etmelidir, gümüşten ibrik görmek ise iyidir. Rüyada ibrik görmek, hizmetliye yorumlanır. Rüyada ibrik görmek, kadın eşe, hizmetçiye, dine, vücut sağlığına, uzun ömüre, mal, nimet, hayır ve berekete ve mirasa yorumlanır. Rüyada ibrikten el yıkadığınıza veya abdest aldığını veya başka bir şekilde kullandığınızı görmeniz, sağlığınızın devamlı olacağına, hasta iseniz iyileşeceğinize, gümüş bir ibrik ve içindeki berrak ve temiz su ile yıkandığınızı görmek, ev halkının tamamıma sağlıklı kimseler olduğuna ve bu sağlıklarının devam edeceğine işarettir.
İbrişim

Rüyada ibrişimle bir nakış İşlediğinizi veya işleyen bîrini görmeniz, büyük bir kimseden hayırlı bir yardım göreceğinize, fakir iseniz oldukça bol bir hayata kavuşacağınıza, zengin iseniz daha da zengin olacağınıza işaret eder
İcad

Rüyada yeni bir şey icad ettiginîzi veya yeni icad edilcn bir makina veya alet görmek, düşündüğünüz bir meselenin uygulanmasının sizin faydanıza olacağına, bu yüzden büyük paralar kazanacağınıza delildir.
İcra

Rüyada bir borçtan dolayı evine veya işyerine icra memurlarının geldiğini görmek, bir miras meselesi için akrabaları ile arasının açılacağına, icra memurlarının evinden bazı eşyaları alıp götürdüklerim görmek, beklediği mirastan alacağı payı alamıyacağına; icra memurları tarafından önceden alınıp götürülen malların kendisine geri verildiğini görmek, mirastan oldukça önemli para alacağına işarettir.
İddia

Rüyada bir hususta ısrarla iddiada bulanmak, gereksiz birişden dolayı zarar göreceğinize işaret eder.
İflas Etmek

Rüyada ülae ettiğinizi veya iflas eden bir müesseseden ayrılmak veya bu yüzden paranızı kaybetmek zorunda kaldığınızı görmek, bugün içinde bulunduğunuz durumun yararınıza olduğuna ve bundan çok fayda göreceğinize işarettir.
İfşa Etmek

Rüyada bir sim ifşa etmek, yani onu açığa vurmak büyük bir tehlike ile yorumlanır. Uzun zamandan beri sakladığınız bir sırrınızın açıklandığını görmeniz, size kurulan bir tuzak sonunda maddi ve manevi çok zarara uğrayacağınıza belki yuvanızın bile yıkılma tehlikesi ile karşılaşacağına işarettir.
İğne

Rüyada iğne görmek, rüya sahibinin iyi bir kimse olmaya çalıştığına işaret eder. Elinde bir iğne olup onunla dikiş diktiğini görenin içleri yoluna girer, her hali düzelir ve isteği yerine gelir. İğnesinin kırıldığını veya eğrildiğini görmek, bütün işlerinin aksi gideceğine işarettir Kimisine göre: rüyada iğne görmek dostluğu geliştirecek bir erkekle tabir olunur. İğnede iplik varsa bu anlaşmadan ve dostluktan fayda görülür. İğne yuttuğunu gören, sırrını saklayacak bir adama içini açar. Kimisine göre: rüyada iğne bulmak, dağınık işlerinin yoluna gireceğine ve düzeleceğine işaret eder. iğneyle bir şey dikdiği-ni görenin işleri yolunda gider. İğnesinin kaybolduğunu veya çalındığım görenin, düşündüğü işi olmaz ve işleri de bozulur. İğnecinin kendisine iğne yaparak bayılttığını görmek, yapmak için başvurduğu bir işten olumsuz cevap alacağına, iğnecinin kendisinin bayıldığım vo iğneyi rüya sahibinin yaptığım görmesi, bu rüyanın aksi ile tabir edilir. Rüyada iğne ve iplikle bir şey dikmek veya diktirmek, kurmak istediğiniz bir düzenin başarılı olacağına ve sonunda ailece mutlu ve kazançlı olacağınıza yorumlanır,
İhlas Suresi

Ihlas suresini rüyasında okuyan veya okuyan bir kişiden dinleyen kimse, tevhid yoluna girerek günah işlemekten kaçınır. Bir çocuğu dünyaya gelir. Dünya ve âhirette kadir ve kıymeti büyük olur. ömrü uzun, duâsı makbul olur.
İntkan

Hüyada ihtikan olduğunu görmek, son derece sıkıntıya, bir halden bir hale düşmeğe, bir rivayete gürede geçim darlığına işarettir.
İman

Rüyasında kendisine iman hususunda sorulan bir soruya (Elhamdülillah müalümanım) diye cevap verdiğini görmek, Allah (C.C.) Hazretlerinin kendisine cenneti müjdelediğine işarettir. İnanarak ibadet ettiğini gören, dünya ve âhirette mutlu ve güvenli olur.Amrii urun olmasa bile yaşadığı yılları, hastalık yüzü görmeden, bol ruıkla ve rahat geçirir.
İmaret

Rüyada fakirlere yemek dağıtılan ve yardım edilen bir imaret görmek, darda kaldığınız zamanlarda size Hızır gibi yetişen bir arkadaşınızın bulunduğuna ve bu kimsenin size gönülden bağlı olduğuna işarettir,
İmdat Etmek

Rüyada birisinin imdat diye bağırmasına koşarak yardım ettiğinizi ve onu önemli bir tehlikeden kurtardıgnua görmek, sizden bir dostunuzun para yardımı isteyeceğine ve bu yardımı yapmakla onu büyük bir sıkıntıdan kurtarmış olacağınıza işaret eder.
İmtihan

Rüyada bir işe girmeniz veya okuldan diplomaiçin bir sınava girdiğinizi görmek, geçirdiğiniz heyecanlının tesirinden bönüz kurtulamadığınıza, biraz gezip eğlenerek başınızı dinlemeye ihtiyacınız olduğuna işaret eder.
İn

Rüyada vahşi bir hayvanın inini görmek, sıkıntı içinde feraha çıkacağınıza, ev hususunda bir ihtiyacınız varsa yeni e taşınacağınıza ve yeni eşyalar satın alacağınıza işaret eder.
İnanmak

Rüyasında herhangi birşeyin doğruluğuna ve-yalan olduğunu inandığım görmek, ibadetinde makbul sayılan bir yolda olduğuna işarettir.
İnat Etmek

Rüyada inat etmek, kavgaya işarettir. Bir kimsenin nin bir mesele üzerinde rüyada inat etmesi, o kimsenin bir kişiyle anlaşarak ticaret yapmasına veya kendisine vaat edilen bir şeyi istemesine işaret eder. Rüyada bir başkasının veya ev halkından birisinin kendisine karşı bir hususta inatla hareket ettiğini görmek, üzüntü ve sıkıntı içinde bulunduğuna işaret eder.
İnbik

Rüyada bir inbikten her hangi bir şeyin özünü cıva çalıştığınızı görmek, çok dikkat ve titizlik isteyen bir işi yi üstleneceğinize ve bunu yapmak için elinizden gelen ve dikkati harcamanız gerekeceğine yorumlanır.
İnci

Kimisine göre; ehl-i İslâm'dan olup, yaranda incil olduğunu gören Kimse, ibadete, yolculuğa, yalnızlığa düşer ve dünyasını unutur. Bazılarına göre incil görmek, yalan ve iftiraya uğrayacağına işaret eder. Kimisne göre; yanında bir incil kitabı olduğunu gören kimse, eğer mahkeme Önünde bulunuyorsa yalan şahitlik eder. Eğer hasta ise iyileşir. Kimisine göre rüyada incil görmek ibadetle yorumlanır. Rüyada üzerinde bir İncil bulunduğunu görmek, dünya işlerinden el çekerek ibadetle meşgul olduğuna delalet eder. Bir rivayete giy re, rüyada incil görmek, namuslu ve asil bir kadına yapılan iftira ile tabir edilir. Bir rivayete göre de, incil görmek bilgi ve ilimle yorumlanır.
İncir

Rüyada incir görmek hayır ile tabir olunur. Eğer aan ise hastalık işaretidir. Siyah ise pişmanlıktır. Yeşil ise hayırdır. Mevsiminde incir yediğini görmek rüya sahibi için hayra alâmettir. Kimisine göre; Rüyada incir görmek, üç şekilde tabir olunur: Eğer san ise hastalık ve marazdır; siyah ise gam ve nedamettir; yeşil ise borçtur. Bir rivayete göre, mevsiminde tatlı inar yediğini görmek, rüya sahibi için muzır değildir. Kimisine göre ; Rüyada incir yemek, neslin çokluğuna, bir rivayete göre de rızka işaret eder. İncirden az bir şey yemek, hilesiz ve kedersiz nzıktır. Rüya tabircilennin çoğu, incir rüyasının iyi olduğunda ittifak etmişlerdir. Bazı tabirciler ise iyi olmadığını, çünkü incirin hüzne işaret eylediğini söylemişlerdir. Bir kimsenin rüyasında incir alarak yemesi, maldan para kazanacağına işarettir.
İncir ağacı

Rüyada incir ağacı görmek, büyük, zengin ve halka faydalı bir adamla tabir olunur. Rüyada incir ağacına çıktığını gören. Öyle bir adam ile sohbet eder. incir ağacından indiğini veya düştüğünü gören, zengin ve hayır sahibi bir adamla bozuşur. İncir ağacının altında oturduğunu, yahut ağacın gövdesine dayandığın gören, halka hayrı, hasenatı, menfaati çok olan bir adama sığınır, yahud dayanır. İncir ağacının kökünden çıkıp devrildiğini görmek, böyle bir zatın üzüntüsüne , yandığını, kuruduğunu görmek, yine vefatına; yapraklarının döküldüğünü görmek, malının ziyanına, o yapraklardan topladığını görmek, o maldan hissedar olacağına, incir ağacını suladığını görmek, o zata hi/.ınet ve yardım edeceğine işarettir. Baz ilan'na göre; incir ağacı insanın evi, maaşı, medan olan rızkıdır. Bahçesinde bir veya bir kaç incir ağacı olduğunu gören, bol nzık elde eder. Ocağına incir ağacı diktiğini görenin evi harab olur. İncir ağacı satın aldığını veya bu ağaca sahib olduğunu gören, kazançlı bir işe sahib olur. Bu yüzden rızkı artar.
İndifa

Rüyada bir yanardağın lav fiskırnğını görmek, hayatınızda çok heyecanlı günler göreceğinize, bunların yaşantınıza oldukça önemli etkisi olacağına, uzun bir yolculuğun ve maceralı bir geleceğin sizi beklediğine yorumlanır
İnek

Rüyada bir ineği sağıp sütünden içtiğini gören, fa-kirse zengin olur, zengin ise parası daha da çoğalır. Kimisine göre ; rüyasında semiz hir inek satan aldığını gören zengin bir kimse ile evlenir. Bir ineği sağdığını, fakat sütünden içmediğini gören, mal biriktirir, fakat onu harcamaz. ineğin kendisi ile konuştuğunu gören, herkesin şaşıracağı derecede zengin olur. Bir sığırın kendisine doğru geldiğini görene, o yıl çok hayırlı ve mübarek olur. Sığırın kendisine arkasını dönüp gittiğini görmek, o yılın iyi geçmeyeceğine işarettir. Bir sığırın kendisini ısırdığını veya boynuzu ile vurduğunu görmek, eşinin kendisine ihanette bulunduğuna işaret eder.
İnfilak

Rüyada bir yerde aniden bir patlama olduğunu görmek, beklenmeyen bir haberin iştileceğine; eğer patlamada can kaybı olmuş ise, alacağınız haberle canınızın çok sıkılacağına ve belki de büyük maddi zararlara uğrayacağınıza yorumlanır.
İntifar Suresi

Bu sureyi rüyasında okuyan veya okunurken dinleyen kimse, tövbe etmekte gecikmiş kimse demektir, Acele tövbe etmesi lazımdır. Bu kişi. dünya nimetlerine rızka düşkün olduğu için, âhirete karşı ilgisiz kalmıştır.
İnilti Duymak

Başka bir yerde bir kimsenin inleyerek yattığını görmeniz, sizden yardım isteyecek akraba veya dostlarınızın bugün yann kapınızı çalacaklarına işarettir. Kendiniz inliyorsanız, bilmeden bir kimseye iyilikte bulunduğunuzun işaretidir.
İnlemek

Rüyada inlemek hayra delâlet etmez.: inlediğini görmek, muradının olacağına işaret eder. Bir bola ye musibete düştüğü için inlediğini, ah-vah ettiğini görmek, o bala ve musibetten kurtulmaya, hastalık dolayısı ile inlediğini görmek, iyileşeceğine, sebepsiz olarak, sıhhatli bir adamın inlediğini görmek, hastalığa işarettir
İnmek

Rüyada inmek, ayrılıkla yorumlanır. Rüyasında yüksek bir yerden aşağıya indiğini görmek, bulunduğu mevkide yükseleceğine işarettir. Bir ağaç üstündeyken yere indiğini güren kederden feraha çıkar. Bir daldan aşağıya yavaş yavaş indiğini görmek, tüccarsa kazananın gittikçe artacağına; memursa maaşının fazlalaşacağına; halktan biri ise işinin düzeleceğine; fakir ise geçiminin iyileşeceği' ne işaret eder. Küyada bir çatıdan veya bir apartman katından aşağıya indiğini görmek nzk ve bollukla yorumlanır. Bir kuyuya indiğini görmek hayra yorumlanmaz. Asansöre binerek aşağıya indiğini görmek, bir ilim adamı ile arkadaşlık edeceğine delâlet eder. Merdivenden indiğini görmek iyiye işarettir.
İnsan

Rüyada insan görmek, insanın kendi nefsi ile yorumlanır. Küyada tanımadığı, bilmediği bir insanla karşılaşan kendisi ile karşılaşmış olur. Rüyada gördüğü o insanın bütün görüntüsü ve yaptığı işler, hayır ve şer hangisi olursa olsun, kendi yaptıkları ile eştir. Allah (C.C.İ Hazretleri rüya sahibine hu rüya ile kendi nefsini rüyada göstermiş olmaktadır.
İnsan Eti Yemek

Rüyasında bir insanın etinden yediğini gören, onun malından yer. Rüyasında kendi etini yediğini gören büyük mala. servete kavuşur. Bir insanın etini iştahla yediğini ve kopardığı yerlerden kan aktığını gören, istemeden büyük servete sahip olur. Asılmış, kesilmiş, boğulmuş gibi azaplara uğramış birinin etini yediğini görmek, onun malından elde etmeye delildir. Diğer bir ifadeye göre de ona galebe çalar ve zafer bulur.
İnsan Suresi

Rüyasında İnsan suresini okuyan veya dinleyen kimse, Ccnab-ı Hakkın (cc) rızasını almak için fakirlere yardım eder. Allah dan korkar, kıyamet gününde azabdran kurtulur. İyi huylu olup, halk tarafından çok sevilir.
İnşikak Suresi

Rüyada İnsikak sureinin okuyan veva dinleyen kimseye kıyamet gününde defteri sag tarafından verilir. Cennet ehlinden olur. Kıyamet gününde hesabı kolay görülür. Sağlığında, bulunduğu memlekette yiyecek vo giyecek eşyasının fiyatları ucuz olur. Bu rüyayı görenin arkasında iyiliği için de kötülüğü için de konuşanlar olur.
İntihat Etmek

Rüyada her hangi bir surette intihar eden bir kimseyi görmek, sıkıntı verecek bir durumla karşılaşacağınıza veya çok kötü bir haber alarak üzüleceğinize işarettir. Sizin intihara teşebbüs ederek kurtarıldığınızı görmeniz, hayatınızda önemli değişikler yapacak olayların arifesinde olduğunuza yorumlanır.
İntikam Almak

Rüyada bir kimseden intikam almak için, ona bir iftirada bulunmak veya onun yoluna çıkarak saldırmak, küfürle ve Hak yolundan uzaklaşmakla yorumlanır. Rüyada bir kimse için intikam hissi beslediğini görmek, rüya sahibi hakkında kötü düşünceler besleyen kimselerin varlığına delâlet eder. Rüyada size düşmanca davranan bir kimseye karşı kalbinizde iyi duygular beslemek, Cenab-ı Hakkın (cc) dua kapısının sizin için daima açık olduğuna işarettir.
İntizar Etmek

Bir şeye intizar edildiğini görmek, keder ve gamdır. İyi bir şeye intizar edildiğini görmekte beis yoktur. Fena bir şeye intizar hayır değildir. Bazı rüya tabircileri, bir işe inbzar eylediğini gören, uzun emel sahibi olur, demişlerdir.
İp

Rüyada ip almak veya ip görmek, hayatınızın bundan sonra intizam içinde ve varlıklı geçeceğine işaret eder. İple bir şey bağladığınızı veya ipi yumak haline getirdiğinizi görmek, gelecek için yaptığınız projeleri basan ile uygulayacağınıza işarettir. Bir ipliği makaradan çözdüğünü veya bir yumak ipliği açıp dağıttığını görmek, hakkında mahkemede süren bir davası varsa, kendi menfaatine olarak çözüleceğine; bir makaraya iplik sardığını veya bir ipliği yumak haline getirdiğini görmesi iso, bu rüyanın aksi ile yorumlanır. Bir kadının iplik egirdiğini görmek ev halkının kendisi hakkında saygılı olduklarına; eğirdiği ipliği yumak haline getirdiğini görmek, evde birlik ve beraberlik olduğuna işaret eder.
İpek

Rüyada ipek görmek haram maldır. Kirmanı diyor ki: Beyaz ipek görmek renkli ipekten, renkli ipek ise siyah renklisinden hayırlıdır. Bir rivayete göre rüya sahibi kadın ise, ipek görmek hayır ve meniaata; eğer memursa yükselmeye, eğer dindar biri ise ahiretinin iyi olacağına delalet eder. Bazıları demişlerdir ki: Beyaz ipek görmek hayır ve menfaate, yeşil ipek büyüklüğe, kırmızı ipek kadınlar için hayır ve erkekler için fenaya, siyah ipek kedere ve san ipek hastalığa işaret eder.
İpek Kuşak

Rüyada ipek kuşak ve kemer görmek, menfaatle tabir olunur. Böyle bir kuşak ve kemer kuşandığını gören, büyük bir vazifeye geçer ve şöhrete erişir. Bir rivayete göre de, eşe işaret eder. Beyaz veya yeşil ise, iyi bir eşe, kırmızı veya mavi ise kötü bir eşe, siyah İse uğursuz bir kadına, diğer renklerde ve alacalı ise fesat bir kadına işarettir.
İpek püskül

Rüyada görülen ipek püskül beş şekilde yorumlanır: Kvlat, yolculuk, kadın için koca, erkek için kadın, murat, çabukluk.
İskambil Oynamak

Rüyada iskanbil oyunu oynadığı m sürmek, bir tanıdığınız vasıtasiyle bileli ve kanunsuz islere teşvik edileceğinizi gösterir. Böyle bir teşvike kapılmamanız menfaatiniz icabıdır.
İskele

Rüyada iskele görmek halkın içlerinin, onun üzerinde olduğu bir kimse ile tabir olunur. İskeleyi sağlam vp geniş bîr şekilde görmek, halkın işlerinin yolunda olmasına; çürük dar, bozuk iskele görmek, halkın işlerinde düzgünlük ve zorluğa işarettir. Kendisini bir iskelenin üzerinde duruyor görmek, halka işlerindi kolaylık gösteren bir yere geçtiğine, iskele tamir ettiğini veya yaptırdığını görmek, halka yardım etmeğe, iskeleyi yıktığını görmek, halkın işlerini zorlukla yürüttüğüne işaret eder.
İskemle

Rüyada tahta bir iskemle üzerinde oturduğunuzu görmek, iş hayatınızda oldukça Önemli bir teklifle karşılaşacağınıza ve bugünkü mevkünizden daha yüksek bir yere atanacağınıza işarettir. Kendinizin bir iskemlesi olduffunu görmek, çocuklarınızdan veya en yakın akrabalarınızdan birinin yüksek bir mevkie geçeceğine işaret eder.
İsim

Rüyada adının yanlış söylenmesi veya kendisinin başka bir isimle çağırıldığım görmek, bulunduğu ticari veya siyasi durumunun değişeceğine işarettir. Söylenen adının mânâ olarak iyi olması hayır, mânasının kötüye işaret etmesi ise şerre yorumlanır.
İspat etmek

rüyada düşmanlıkla yorumlanır.rüyada bir mahkemede olduğunu ve bir davası görülürken bir durumu ispat ettiğini görmek düşmanlarına üstün geleceğine; bir kimsenin rüyasında bir hususta şahitlik ederek o işi ispat etmesi, düşmanlarının kendisine pusu kurduklarına, fakat hiçbir zararlarının dokunmayacağına işaret eder.
İspenç Tavuğu

Rüyanızda ispenç tavuğu görmek, kurduğu düzenle bol ve bereketli kazançlar elde edeceğine işarettir.
İspinoz Kuşu

Rüyada bir ispinoz kuşu görmeniz, yapacağınız işlerde kararsız olduğunuz için düşünmekte olduğunuza ve hir türlü ne yapmak istediğinize karar veremediğinizden dolayı durumunuzun gittikçe kötüleştiğine ibarettir.
İspirto

Rüyada ispirto görmek, avare bir hayat yaşayan ve hiç bir zaman istikrarlı bir hayatı olmayan kişi ile yorumlanır.
İsra Suresi

îsra suresini rüyasında tamamen veya bir kısmını okuduğunu, yahut okuyandan işittiğini gören, AlJâh (cc) katında ve halk arasında yüksek bir mevkie ulaşır .Bazısına göre; düşmanına galip ve muzaffer olup, isteklerine kavuşur, dininde kuvvetli ve inancında hâlis ve saf olur. Kimisine göre Hükümet büyükleri tararından veya her hangi biri tarafından zarara uğrar, suçsuz olduğu haldo iftiraya uğrar. Kimisine göre; Cenâb-ı Hakkın yanında makbul, halk arasında önceleri hakaret görecekse de sonradan aziz olur, düşmanlarına galip gelir.
İstasyon

Rüyada istasyonda yolcu beklediğini görmek, başladığınız işte bazı aksamalar olacağına, hiç bir zaman beklenen randımanı alamayacağınıza, bu yüzden uğrayacağınız zararın da oldukça hatırı sayılır bir miktara ulaşacağına işaret eder.
İstemek

Rüyada bir kimseden birşey istemek, hayra delalet eder. Rüyada birinden bir şey istediğini gören kimsenin rüyası istediği seve göre yorumlanır. Para isteyen hırçın bîr kadınla, veya kadınsa erkekle tanışır. Herhangi bir eşya isteyen dünyada yönünü kaybetmiş bir kişidir. Mutlaka birisinin öğüdüne, kendisine yol göstermesine ihtiyacı vardır.
İstida

Rüyada bir işiniz için resmi bir makama bir istida verdiğinizi görmek, devlet dairesinde çoktan beri bekleyen bir dileğinizin bugünlerde yerine getirileceğine ve size olumlu cevap verileceğine işaret eder.
İstifa Etmek

Rüyada bulunduğunuz bir işten istifa ederek ayrıldığınızı görmek, şansınızın açılacağına; işlerinizde büyük mikyasda bir düzelme görüleceğine, rakipleriniz arasında gözle görülür derecede üstünlük sağlayacağınıza; eğer halkdan biri iseniz, bulunduğunuz yerde saygın bir kimse olarak tanınacağınıza; ev kadım iseniz, arkadaşlarınız arasında sevilip sayılacağınıza işarettir.
İstifra

Rüyada istifra ettiğini gören, tövbe eder, Allah'a döner. Yahud hakkı sahibine verir. Eğer zorlukla kusarsa, azaba duçar olur. Bu rüyayı gören hasta ise vefat eder. Bir gebe ka görmüş oba, çocuğunu düşürür. Rüyasında istifra ile çıkarmış olduğu şeyi yediğini gören kişi, sözünden döner, bağışladığını geri alır. Bir rivayete göre, bu rüya cimriliktir. Kusmak istediği halde kusamadığını gören kimseye tövbe etmek güç geir. Eğer tövbe ettiği yine günah işler.-
İstiğfar

Rüyada istiğfar etmek, rızkla yorumlanır. Rüyada istiğfar ettiğini gören nzk peşinde koşar ve elde eder. lîir kişinin ibadet sırasında yaptığı istiğfar, ömrünün uzunluğuna işaret eder. Rüyasında istiğfar ettiğini görmek günahlarının affedileceğine ve kendisine cennet kapılarının açılacağının işarettir.
İstiridye

Rüyada istiridye yediğinizi görmek, sağlığınızın çok iyi olduğuna, neşenizin yerinde olduğuna işaret eder.
İşaret

işaret vermek için kandil asılan ve konulan şeyleri görmek, yüksek makam ve mertebeye işaret eder, Bu rüya son derce iyidir. İşığı söndürdüğünü görmek hayırlı değildir.
İşçi

Rüyada bir iş yerinde çalışan işçileri görmek, elinize az miktarda para geçeceğine delildir, işçiler arasında bulunup onlarla birlikte çalıştığınızı görmeniz, beklemediğiniz müjdeli bir haber alarak sevineceğinize işarettir.
İşemek

Rüyanızda altınıza işediğinizi görmek, gelecekte iyi bir hayata kavuşacağınıza ve kazancınızın artacağına, bir tuvalette hiç ara vermeden işediğinizi ve sidiğinizin her tarafa taştığım görmek nzkmızın çok bol olacağına ve hiç bir şekilde para darlığı çekmeyeceğinize işarettir.
İşten Çıkarma

Bir işte çalışan bir kimsenin rüyasında o işten çıkarıldığım görmesi, o adamın işinde devam edeceğine ve çalışmasının takdir edildiğine işaret eder. Yaşlı bir adamın işinden çıkarıldığını görmesi, hayır, bir gencin işinden çıkarıldığını görmesi ise, serdir. Çalışkan ve işinin ehli bir adamın işinden çıkarıldığını görmesi, onun daha büyük bir işe atanacağına ve maaşının veya yevmiyesinin artırılacağına işarettir. Kîmisine göre; büyük bir kişi işinden çıkarıldığım görse bu rüya iki şekilde tabir edilir: Dininde fesat, yaptığı işte yetersizlik.
İşkembe

Rüyada işkenbc görmek veya satan almak, işittiğiniz bir habere önce çok üzüleceğinize, fakat sonradan bu haberin şişirme ve aslı olmayan yalan bir haber olduğunu anlayarak ferahlık duyacağınıza işaret eder.
İşkence Edilmek

Rüyada birisine işkence edildiğini görmek, kısa sürecek bir hastalığa yorumlanır. Eğer işkence size yapılıyorsa ve hasta iseniz iyileşeceğinize, bir borcunuzdan dolayı, veremedim, diye üzülüyorsanız, borcunuzu ödeyerek üzüntüden kurtulacağınıza işaret eder.
İtab

Rüyada itab etmek ve edilmek, itab edenin itab edilene fazla meyil ve muhabbeti olacağına işaret eder. Rüyasında maruf bir kimseyi itab ettiğini görmek, o kimse ile kondi arasında büyük bir dostluk hasıl olacağına delildir. Birinin kendini itab ettiğini görmek böyledir. Meçhul bir şahsı itab etmek veya meçhul bir şahıs tarafından itab olunmak, umumun muhabbetini kazanmasına işarettir.
İşret Etmek

Rüyanızda evde veya bir meyhanede içki içtiğinizi görmeniz, çok kötü ve sıkıntılı geçecek günlerin yakında olduğuna ve kazancınızda eksilme olacağına yorumlanır.
İşportacı

Rüyada bir işportacıdan ban şeyler aldığınızı görmek, bulunduğunuz içten aynlıp başka bir işe gireceğinize veya memur iseniz başka bir yere tayininizin çıkacağına; eğer siz işportacılık yapıyorsanız, bulunduğunuz işte daha fazla ücretli bir yere atanacağınıza; esnaf veya tüccar iseniz kazancınızın artacağına işaret eder.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA