Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
M harfiyle başlayan rüyalar
09 Mart 2013 Cumartesi 09:35

M harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Mağara

Bir mağaraya girdiğini görmek hayra yorulmaz. Mağara karanlık ise orada bulunması mezara işarettir. Girdiği mağaradan hemen çıktığını gören, çok zor bir işe başlar, fakat sonunda kazançlı çıkar. Kimilerine göre, mağaraya girmek hapse girmekle tabir olunur. Bir rivayete göre gayet zor bir işe girmeye yorumlanır. Karanlık ve rutubetli bir mağaraya girip sonra çıktığını gören, şiddetli bir hastalığa tutulur, ama sonunda iyileşir. Bir şeyini mağarada unuttuğunu gören para cezası öder. Bir rivayete göre de, mağara görmek dünyada bir mesken edinmeye işarettir. Rüyada mağara görmek, korkaklar için emniyet verici yerdir. Düşmanından kaçıp bir mağaraya sığındığını görmek, düşmanından kurtulacağına işarettir. Rüyada mağara görmek bir kadınla da tabir olunur. Bir mağaraya girerek orada yatıp istirahat ettiğini gören, bir kadınla evlenir veya öyle bir kadından fayda ve menfaat görür. Karanlık bir mağaraya girip korkarak hemen dışarıya çıktığını gören, kendi eliyle selameti terk eder. Bazıları mağara görmeyi, dostlarından yardım görmek ve arkadaşlık ile tabir ederler. Dağda bir mağaraya girdiğini gören, büyük bir kimseye hile ile kötülük eder.
Makas

Rüyada kendisine bir makas verildiğini veya bunu bulduğunu veya satın aldığını gören, bir erkek çocuk sahibi olur. Evindeki bütün canlı varlıkları ikişer ikişer olur. Rüyasında makasla birşey kestiğini gören, murada erer. Makasla yün, kıl kırptığını gören, şiir veya sözleriyle para kazanır. Başını saçını veya tırnağını veya elbisesini makasla kestiğini görmek hayra yorumlanmaz. Rüyasında kendisine bir makas verildiğini gören, her nesi varsa onun bir misli ziyade olur. Makasının kırıldığını veya kırık bir makas görmek, elindeki malının gitmesine işarettir. Makas, bölen bir kimse ile, bir rivayete göre halk arasında iyi tanınan bir kimse ile tabir olunur. Elinde bir makas olup onun bir şey kesmediğini gören, hakim huzuruna çıkar. Bazı yorumculara göre rüyada makas görmek, halkı birbirlerine düşürüp aralarını ayıran bir kimse ile yorumlanır. Rüyada makas görmek 3 şekilde tabir olunur: Taksim eden bir kimse, uygun bir dost, halkın arasını bozan bir kimse.
Manav

Rüyada manav görmek, dinini dünyasından üstün tutan; rızkının temininde zahmet çeken sabırlı bir adam olarak yorumlanır. Bazende halk sözleriyle faydalanır.
Muz

Rüyada muz görmek zengin için mal, dindar içinde sevap işlediğine yorumlanır. Mevsiminde muz yediğini gören zengin bir kişi ile evlenir. Rüyada muz ağacı görmek, cömert, herkese hayrı dokunan, sanatçı ve kişiliğinden her yönüyle ve her işe yarayan bir kişi ile kıyaslanır. Evinde bir tek muz ağacı olduğunu ve bunun üzerinde de bir tane meyvesi bulunduğunu görmek, rüya sahibinin bir oğlu olacağına işaret eder.
Maça Beyi

Rüyada iskambil kağıdındaki maça beyini görmek, kumara olan düşkünlüğünüze işarettir.
Madeni ayna

Eskiden aynalar camdan değil, bir takım parlak madenlerden yapılırdı. Bu eski aynalardan birini rüyada görmek hayırdır. Rüyada madeni ayna görmek, büyüklüğü ve parlaklığı derecesinde, yüksek bir mevkie yorumlanır. Birine ayna verdiğini gören, ona itimat ederek malını teslim eder. Kimisine göre: bir aynaya baktığını görenin eşi hamile ise babasına benzeyen bir erkek çocuk doğurur. Hamile bir kadın rüyada aynaya baktığını görse, kendisine benzer bir kızı olur. Eğer hamile değilse, kocası ile aralarında kavga çıkar ve dayak yer. Bir çocuk rüyasında aynaya baktığını görse, kız kardeşi dünyaya gelir. Bir memur veya işçinin aynaya bakması, işinden atılacağına yorumlanır. Ayna görmenin tabirinde ikilik vardır. Bir çokları ayna erkein mürüvveti ve rütbesidir, demişlerdir. Aynada yüzünü gören, işinde başarılı olur ve yükselir. Aynada yüzünü güzel ve sakallı olarak gören, eğer sakalı yoksa halka iyi davranır ve cömertçe hareket eder. Sakalını beyaz gören fakirleşir. Bir rivayete göre rütbesi artar dini kuvvetlenir. Bazıları da aynayı kadına benzetmiş ve aynanın kırıldığını görmek de onun için hayır değildir demişlerdir. Bir başkasına göre de: Rüyasında ayna bulduğunu ama bakmadığını gören, işinde tiksindiği bir husu olur. Bir aynaya baktığını evli ise bir oğlu olur, eşi hamile değilse ondan ayrılarak başka bir kadınla evlenir. Kimi zamanda , rüyada ayna görmek 7 şekilde tabir olunur: Eş , çocuk, rütbe ve memuriyet, emir, sadık dost, ortak, güzel bir iş.
Mahlep

Rüyada mahlep görmek, güzelliği övmeye işarettir. Mahlep yemek, almak, koklamak hayra yorumlanır. Satmak iyi değildir.
Melekler

Rüyada Cebrail Aleyhisselamı görmek, arzu ve isteklerine kavuşacağına işarettir. Mikail Aleyhisselamı görenin malı ve şerefi ve itibarı artar, zenginlik ve cömertlikle ün yapar. İsrafil Aleyhisselamı görmek, hayırlı bir haber almaya, kazançlı bir yolculuğa çıkmaya, karlı bir işe başlayacağına yorumlanır. Azrail Aleyhisselamı görmek hayır değildir. Azrail Aleyhisselamın kendisini öpdüğünü gören kimse bir mirasa konar. Meleklerden herhangi başka bir meleği görmek hayır ile yorumlanır. Bir yere bir meleğin indiğini görmek, o yer halkının bir hayır ve nimete kavuşacaklarına, gam ve kederden kurtulacaklarına yorumlanmaktadır. Bir kimse meleklerle beraber uçtuğunu görürse, dünyada ve ahirette saadete kavuşur. Bir meleği insan şeklinde ve iyi giyinmiş olarak görmek, sevince ve hayıra; çirkin giyinmiş olarak görmesi ise, gam ve kedere uğrayacağına işarettir. Eğer melekle konuşuyorsa büyük fayda görür. Meleği kadın şeklinde görmek, Allah (C.C) indinde makbul olmamaya yorumlanır. Kendisini melek şekline giriş görmek, yüksek bir mevkie ulaşacağına ve dünyadaki işlerinin kolaylaşacağına delildir. Kendisine tanınan bir melek vasıtasıyla vahiy getirildiğini görmek, ikbal, izzet ve şan ile hayır ve nimet, mal ve bolluk, kuvvet ve din kuvveti ile yorumlanır.
Meme

Rüyada meme görmek, genellikle kzı evlatlarla yorumlanır. Memelerde görülen bütün fazla ve noksanlar buna göre kıymetlendirilir. Memelerin birinde bir değişiklik olduğunu veya büyüdüğünü görmek, kız çocukların fazlalaşmasına; memelerin küçüldüğünü veya tamamen yok olduğunu görmek de kız evlatların azlığına yorumlanır. Memesinde süt bulunduğunu görmek, din kuvvetine ve sağlamlığa işarettir. İki memesinde de süt olup aktığını gören eğer bekar ise evlenir; evli ise zengin olur. Bu rüyayı erkek görse fakirleşir. Rüyayı gören küçük bir kız ise çok yaşar. Eğer yaşlı bir kadın ise hayra yorumlanmaz.Eğer genç kız ise evlenir. Bir kadın memesinin başını kesilmiş görse bu rüya hayırlı değildir. Bir rivayete göre, meme bir kadın için mal ve paradır. Bu sebeple meme başının kesik olması, malının bir kısmının elinden gitmesine yorumlanır. Bir erkek memesinin kadın memesi gibi olduğunu görürse, malı ve parası artar. Bir kadın memesinin torba gibi sarktığını görse, çocuğunun rızkı olan sütünün bereketli olacağına işarettir. Bir kadının memesinin sütünün eksildiğini ve kaçtığını görmesi, onun bir sıkıntıya düşeceğine yorumlanır.
Mendirek

Rüyanızda mendirek görmek, yapmak istediğiniz bazı işlere engel olmak isteyenlerin bulunduğuna, bunların bu hareketlerini bildiğinize ve bunun için tedbirli olarak başka çareler bulduğunuza işarettir.
Menekşe

Rüyada menekşe görmek daima hayra yorumlanır. Kır menekşesini koparıp göğsüne takan, birisine aşık olur. Demet yapıp koklayan, güzel bir gençle evlenir. Hercai menekşe görmek ise sevdiğinin vefasızlığını duyarak üzülmek anlamına gelir. Mevsiminde menekşeyi toprakta görmek, bir kadın veya hizmetçiden elde edilecek menfaat veya çocuğa yorumlanır. Menekşeyi koparılmış olarak görmek hüzün ve sıkıntıya işarettir. Kimisine göre de; bir kadının rüyasında menekşe toplayıp, kocasına verdiğini görmesi, kocasının kendisini boşayacağına işarettir. Bir menekşeyi hizmetçisine verdiğini görse, o hizmetçievinden kaçar. Kendine bir demet enekşe verildiğini veya kendisinin birine bir demet menekşe verdiğini görmek, akraba ve yakınlarından ayrılmasına yorumlanır. Bir başkasına göre de : Köklü menekşe, yani yerde veya saksıda dikili olduğu halde, görülen menekşe fena huylu bir hizmetçiye işarettir. Böyle bir menekşeye sahip olduğunu görenin böyle bir hizmetçisi olur.
Mengene

Rüyada mengene görmek, geçim ve işle yorumlanır. Rüyada bir mengenesi olduğunu gören, çok kazanç elde etmek için çare düşünür ve sonunda bulur. Bazılarına göre mengene, işlerini iyi yürüten kimseye işaret eder.
Mercan

Rüyada mercan görmek, eş veya evlat ile tabir olunur. Mercan ne kadar kırmızı, temiz ve saf olursa, evladı da o kadar ve güzel ve ahlaklı olur. Üzerinde mercan taşıdığını gören, mal ve nimete nail olur. Kimisine göre de; rüyasında mercan görmek iki şey ile tabir olunur: Biri çok mal, öteki güzel kadın. Birinin kendisine bir mercan verdiğini gören, o kişinin malından faydalanır. Bir mercan satın aldığını gören gayet güzel bir kadınla, kadın ise bir erkekle evlenir.
Mercan veya köşk çiçeği

Rüyada bu çiçeği koklayan kimse uzun müddet sağlıklı yaşar. Rüyada mercan çiçeğini koparıp vazoya koyanın hastası varsa şifa bulur, işleri bozuksa düzelir, gurbette kimsesi varsa gelir.
Mercimek

Rüyada mercimek görmek şifaya, selamete, sağlığa ve kederden uzak kalmaya yorumlanır. İster kuru ister yaş olsun, mercimek yemek, korkudan uzak kalmaya, şifaya yorumlanır. Mercimek görmek çok iyidir. İbrahim Aleyhisselamın yemek adeti olduğu için, çoğu tabirciler mercimeği övmüşlerdir. Kimisine göre; rüyada mercimek yediğini görmek, iyi değildir. Çünkü Musa'nın (AS) kavmi mercimek istemiş ve Cenab-ı Hak onları azarlamıştır. Rüyada mercimek yemek, özellikle kadınlar tarafından elde edilen mala yorumlanır. Pişmemiş mercimek yemek sıkıntıdır. Mercimeği anbara koyup saklamak iyi değildir.
Midye

Rüyada denizden midye çıkardığınızı görmek, kısmete işarettir. Rüyanızda midye yediğinizi görmek, boğazınıza düşkünlüğü oburluk derecesine vardırdığınıza işarettir. Midye dolması veya midye kızartması yahut midye pilavı yediğinizi görmeniz zevk sahibi olacağınıza işarettir.
Minare

Rüyada minare görmek, devlet başkanı veya devlet büyükleri ile yorumlanır. Minare görmek, halkı iyi bir yola çağıran bir kişiye; minareyi tamir etmek veya yeniden bir minare yapmak hayır işlemeye; minareyi yıkdığını görmek, bazı müslümanları uzaklaştıracak bir olayın meydana gelmesine; bir minarenin yıkıldığını veya devrildiğini görmek, o yer halkının dağilmasına veya o minarenin müezzininin ömrünün sonuna yaklaştığına yorumlanır. Bir yerde yeni bir minare yapıldığını görmek, o yere büyük bir kişinin geleceğine; minare aleminin bakırdan yapılmış olduğunu görmek, de vler büyüğünden bir felaket geleceğine; minare aleminin altından veya gümüşten yapılmış olduğunu görmek, devlet başkanına itaat edileceğine, minare aleminin tahtadan yapılmış olduğunu görmek, hükümet başkanının zalim bir kişi olduğuna işarettir.
Minder

Rüyada minder görmek, rahat bir hayat geçireceğinize işarettir. Köşe minderinde yaslanarak oturduğunuzu görmek, sizi daima koruyan br yakınınız olduğuna ve onun desteğine daima muhtaç olduğunuza işarettir.
Miting

Rüyada miting görmek, çok karışık bir iş içinde bulunduğunuza, işlerinizin düzgün bir hale girmesi için sabırlı olmanız gerekeceğine işarettir.
Musluk

Rüyada musluk görmek, eş veya hizmetçi kızla tabir olunur. Bir musluktan veya oluktan tatlı su içtiğini gören evlenir. Acı veya tuzlu su içmek, zinaya işarettir. musluğu bozulmuş görenin eşiyle araları açılır. Musluk veya borunun kırılması veya kaybolması hayra yorulmaz.
Mühendis

Rüyada bir mühendise bir proje çizdirmek için başvurduğunuzu veya mühendisle inşaat yaptırmak için anlaşma imzaladığınızı görmek, size yapmanız için verilen bir işi çok dikkatli ve titiz olarak incelemeniz ve ona göre yapmanız gerektiğine işarettir.
Mürekkep

Rüyada mürekkep görmek, sizi arkanızdan karalamak isteyen bazı rakiplerinizin bulunduğuna, bu kimselerin sizin işinizi elinizden almak için her çareye başvurduklarına işarettir.
Müteahhit

Rüyada bir müteahhitle konuşup bir iş hususunda anlaştığınızı görmek, bu günlerde yapacağınız bütün işlerin imkanlarınız içinde olabileceğine, daha büyük işler peşinde koşmanız gerektiğine yorumlanır.
Mahmut

Rüyada mahmut görmek şeref ve rütbedir. Ayağmda mahmuz gören, şeref ve şana kavuşur. Mahmuzunun kırıldığını veya kaybolduğunu görenin şerefi ve şanı ortadan kalkar. Bazılarına göre; rüyada mahmuz görmek, acele bir iş yapmakla yorumlanır. Mahmuz görmek bir kaç şekilde tabir olunur. Demir madeninden yapılmış mahmuz görmek, kısa bir yolculuğa; gümüş veya altan gibi kıymetli bir madenden yapılmış ise, çok acele ve faydalı bir yolculuğa; başka madenlerden mesela tunedan yapılmış ise, yapacağınız herhangi bir yolculukta veya işte tehlike olduğuna yorumlanır.
Mahfel

Rüyada mahfel görmek veya bir mahfelde bulunmak, bazı iş angajmanları için bir takım kimselerle buluşup anlaşmalar yapacağınıza delildir.
Maide Suresi

Mâide sûresini veya bu sûrenin bir parçasını okuduğunu veya başkasının okuduğunu gören kimse, milleti arasında aziz ve saygın olur. Kimisine göre, çok mal, hayır ve bereket gelir. bazısı ise, dininde kuvvetli olur ve her muradı hasıl olur, buyuruyor. Kimisi de; cömert, rızkım sevdikleri ile bölüşen, halk dostu bir kişi olur, diyor. duasi kabul buyurulan, kısmeti açık ve ömrü uzun bir kişi olarak Allah (C.C) katında makbul olur, diyor.
Makale

Rüyada bir siyasi veya edebi makale okuduğunuzu veya yazdığınızı görmek, sizin siyasi hayata atılmanız için dostlarınızın veya arkadaşlarınızın bazı teşvikleri yüzünden bir siyasi kuruluşa girmek üzere olduğunuza işaret eder
Makat

Rüyada makat görmek, malının, işinin artacağına ve çıkarının bollaşacağına işarettir. Makatta iyi ve kötü hal görmek bununla kıyaslanır. Kimisine göre; makatında acı veren bir şey görmek musibete yorumlanır. Makadını temiz görmek, iyi bir iş sahibi olup menfaat görmeğe, bolluğa; makadını büyümüş olarak görmek, ticaretinin iyileşeceğine, kârının artacağına, malının ziyadeleşeceğine; makadını küçülmüş görmek, geçim darlığına, ticaretinde azalma olacağına; makadmda çıban ve yara görmek ve üzerine oturamamak, işinde ve vazifesinde sebat edememeğe, memur ise içinden atılacağına, tüccar ise iflasa, ve zarara yorumlanır. Makatına bir iğne veya diken battığını gören kazananda bir hasudun şerrine uğrar. Çamurlu ve pis bir yere oturarak makadamı bulaşchguiı görmek, ticaretinde veya işinde doğruluktan ayrılmaya işaret eder. -
Maket

Rüyada bir projenizi daha verimli hale getirmek için maketini de yapmaya çalıştığınızı veya bir maket üzerinde inceleme yaptığınızı görmek düşünmekte olduğunuz bir işin yapıldığı takdirde size çok fayda getireceğine ve mutlaka hayalinizi hakikte deştirmeniz gerektiğine işaret eder.
Mala

Rüyada mala görmek çalışmakla yorumlanır. Rüyanızda mala ile evinizde bazı tamirat yaptığınızı görmek, elinizdeki işleri bitirmek için gece gündüz çalıştığınızı, hatta bunların bir kısmını da evinize getirerek, eşinizin karşı koymasına rağmen, çalıştığınızı gösterir.
Malul

Rüyada bir malul kimse görmek veya sizin bir yerinizden bir sakatlık olduğunu görmeniz, yapmak istedilderinizin sakıncalı şeyler olduğuna dair bir uyandır. Bu düşüncenizi yerine getirirseniz mutlaka bir zarara uğrayacaksınız demektir.
Manda

Kimisine göre rüyasında bir çok mandalara sahip olduğunu gören, cesaret sahibi ve kuvvetli bir topluma baş olur. Eğer böyle bir durumda değilse, bu rüya yine de çok hayırlıdır. Bazı yorumculara göre, rüyada manda görmek sığır görmek gibi ta bir olunur.
Mandalina

Mandalina ve ağacım görmek de aynen limon ağacı gibi tabir edilmektedir.
Mandolin

Rüyada mandolin çalmak veya mandolin sesi duymak, kötü bir haber alacağınıza işaret eder. Mandolin çalmak, sizin çok kötü bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.
Mandıra

Rüyada mandıra görmek, çok mal veya büyük miktarda para ile ifade olunur. Rüyasında bir mandıranın sahibi olduğunu görmek, çok büyük bir mirasa konacağına işarettir. Bir çiftlikte bulunup, mandıra hayvanlarının tümünü satın almak istediğini gören, beklemediği bir mevkie ve büyük bir kısmete nail olur.
Manevra

Rüyada askeri bir manevrada bulunmak, hayatınızda bazı değişiklikler yapacağınıza işarettir. Bir rivayete göre, manevra görmek, ev halkına verdiğiniz bir sözü yerine getiremeyeceğiniz için bazı mazeretler hazırlamak istediğinize de yorumlanır.
Mangal

Rüyada mangal görmek, hangi çeşitden olursa olsun, evin sahibi ile tabir olunur. Boş mangal görmek iyi değildir. Rüyada mangal görmek, ocak gibi tabir olunur. Bazılarına göre, rüyada mangal, saklanan sandık veya bir yer ile ta"bir olunur. Bir mangal satın aldığını görenin eline mal geçer ve o malı saklar. Mangalın kırıldığım gören zarara uğrar. Mangalın bir yerden başka bir yere taşındığını görmek, malının bir yerden diğer yere götürüleceğine işaret eder.
Manikür

Rüyada tırnaklarına manikür yaptırdığını görmek, alayişe ve süse, gösterişe çok meraklı bir kimse olduğuna işaret eder.
Manolya

Rüyada manolya görmek çok iyidir. Manolya sağlık, bolluk, bereket ve sevinçle yorumlanır. .Rüyasında manolya koklayan bu nimetlerin hepsine birden kavuşur.
Mantar

Rüyada çeşitli mantarlar görmek, beklenmeyen ve ümit edilmeyen yerden rızka işaret eder. Mantarın zehirsiz olan çeşidi mal, menfaat ve hayır; zehirli çeşidi ise zarardır. Mantar yemek ve almak kolay, fakat az bir kazançdır. Bazılarına göre; rüyada mantar görmek zahmet ve zorlukla elde edilen rızka ve bir rivayete göre kötü huya işaret eder. Rüyada mantar alan ve yiyen zahmetle rızkını kazanır. Yahut kötü huylu bir kimseden hakaret görür ve ondan eline biraz mal geçer. Mantarın yenilen cinsini görmek beklenmeyen yerden gelecek rızka işaret eder.
Mantı

Rüyada mantı pişirdiğini ve yediğini gören, evli ise çocuklarından birisinin hastalığını işiterek üzülür. Bekar ise anlaşdıgı kadının kendisinden ayrılık haberini alır. Hasta ise hastalığı ağırlaşır. Borçlu ise alacaklılar tarafından malı haczedilir. Mahkemesi varsa mutlaka kaybeder,
Marangoz

Marangoz, halka bilgi ve terbiye öğreten bir erkek olarak ta'bir olunur. Halkın işlerini düzeltmeğe çalışan, halkın idaresiyle uğraşan, bir insandır. Bir rivayete güre, mahalle okulu Öğretmenidir.
Maraşel

Rüyada mareşal rütbesinde bir asker görmek, devlet makamında bulunan bir işinizin olacağına veya büyük bir işe atanacağınıza, yahut mahkemede bulunan bir iyinizin sonucunun lehinize olacağına işaret eder.
Margarin

Küyada margarin görmek işinizde ve evinizde yapacagınız bazı harcamalarımzdaki kısıntının, size fayda değil zarar getireceğine; bu planınızı daha uygun bir şekilde yürütürseniz daha kârlı çıkacağınıza işarettir.
Marka

Rüyada herhangi bir eşyanıza bir marka vurdurduğunuzu veya iş yerinizdeki mallarımza firmanıza ait bir marka bastırdığınızı, veya kartvizitinizde kullanmak üzere adınızın harflerini gösteren bir marka çizdirdiğinizi görmek, sizin biraz gösterişe düşkün olduğunuza işaret eder.
Market

Rüyada büyük bir marketden alış-veriş yaptığınıza görmek, kısmet ve rızkınızın bol olduğuna işarettir. Bir ticarethane sahibi olarak bir markete mal sattığınızı ve hesap için markete geldiğinizi görmek, evinizde veya iş yerinizde bazı değişiklikler yapacağınıza, yeni möbleler veya sergi gibi eşyalar alarak buraları yenilettireceğinize işarettir.
Marşandiz

Rüyada marşandiz görmek, uzak bir Ülkede bulunan yakınlarınızdan birinin memlekete döneceğine delâlet eder. Marşandiz aynı zamanda müjdoli ve hayırlı bir haberle de yorumlanır.
maroken koltuk

Rüyada bir takım maroken koltuklar görmek ve üzerlerinde oturmak, terimiz için başvurunuza olumlu cevap alacağınıza, bugünlerde başkaca teklifler alarak, sizi çok sevindirecek durumlar eldo edeceğinize, bu firsatlan değerlendirmek için iyi düşünmemiz gerekeceğine işaret eder.
Martı

Rüyada martı görmek, zenginlik, göl. cömertlik, iyi bir kişi, bir rivayete göre, zengin ve güzel bir kadın diğer bir rivayete göre de her no suretle olursa olsun, hayır ve nimete işaret eder. Evine bir martı tutup getiren, zengin ve güzel bir kadınla, kadın ise bir erkekle evlenir. Birinin kendisine bir martı hediye ettiğini gören, o kimseden hayır ve menfaate nail olur. Martı eti haram mala, tüyü ve diğer parçaları az bir nimete işarettir. Bazılarına göre; rüyada martı görmek, daima bağırıp çağıran, hiddetlenen, herkesi rahatsız eden bir kişi olarak tabîr edilir.
Maske

Rüyada maske görmek, sizi sevdiğini tekrarlayan bazı arkadaşlarınızın hakikatde arkanızdan söylemedikleri söz kalmadığına ve sizin basanlarınızı çekemediklerine, bu bakımdan yüzünüze her güleni hakiki dostunuz sanmamanız gerektiğine işarettir.
Mastika Sakızı

Rüyada mastika sakızı çiğnediğini gören, kullanacağı bir ilaçdan fayda görür. Sakız çiğnediğini görmek, başkaları ile dedi-kodu yapmaya ve sonunda kavga edip ayrılmaya işaret eder. Bir rivayete göre, hakkında şikayet edilir. Yanında çok sakız olduğunu, bunları çiğnemediğini görmek, zahmetle mal elde edeceğine delildir. Mastika sakızı ile tütsü yapıldığını görmek, hükümet tarafından cezaya uğrayacağına ibarettir.
Maşa

Rüyada maşa, hükümetle halk arasında idarecilik ve devletin emirlerini bildiren kişi ile talar olunur. Bazılarına göre; rüyada maşa görmek, büyük bir kimseden yardım göreceğine işaret eder. Maşa ile ateşi karıştırmak, işlerinin düzene girmesi için bazı yerlere başvurduğuna işarettir. Maşa ile oynarken elinin yandığını görmek, bazı kimselerden zarar göreceğine delildir.
Maşrapa

Rüyada maşrapa görmek, kadeh gibi ta'bir olunur. Bakırdan veya tenekeden veya diğer madenlerden olan maşrapalar o madenleftn tahrirlerine göre ayrı ayrı yorumlanır.
Matara

Rüyada madenden matara, hizmetçi, toprak-dan matara metres ile, bir rivayete göre bütün mataralar mal ve nimet ile yorumlanır. Matara ağaçdan ise hileye ve kalıcı olmayan mal toplamaya iişaret eder.
Maun Suresi

Rüyasında Maun BÛresini okuyan veya dinleyen kimse, namazı terk etmiş biri olarak bilinir, inancı zayıfdır. Dini ifsat eden insanlarla düşüp kalkar, itikadı bozuk olur. iyilik yapmaktan daima uzak kalır.
Mavna

Rüyada mavna görmek, evinizi deniz aşın bir yere taşıtacağınıza veya deniz aşın bir yerden evinize eşya gireceğine işarettir.
Maydanoz

Maydanoz, ne sureüe olursa olsun, hayra işaret eder. Eğer sararmış ve solmuş ise, sonu iyiliğe dönüşecek hafif bir hastalığa işarettir. Bir rivayete göre, yemek içinde pişmiş maydanoz görmek, sağlığa; hasta için şifaya; çiğ maydanoz yemek, eşinden hayır göreceğine işarettir.
Maydanoz Tohumu

Rüyada maydanoz tohumu yemek, sağlığa ve iyiliğe işaret eder. Kimisine göre; herhangi yenir bir şeyin tohumunu rüyada görmek, gerek meyve ve gerek sebze olsun eğer tatlılardan ise, hayır ve menfaate; acılardan ise ilâca ve bir rivayete göre de hastalığa; ekşilerden ise, yine hastahga ve zayıflığa; tuzlulardan veya tadı olmayanlardan ise, rahatsızlığa; eğer yenilmez fakat ziraatde kullanılan cinslerden ise mal ve nimete; hem yenir, hem de faydalanır cinsden ise, hayır, menfaat, bereket ve kazanca delâlet eder. Bazılarına göre, herhangi bir tohumu görmek zorluk ve meşakkatle yorumlanır.
Maymun

Rüyada maymun görmek, hile, gaddar, melun, alçak bir düşmanla tabir olunur. Maymuna bindiğini gören, düşmanından üstün gelir. Maymun ile güreşerek onu yendiğini gören, hasta olur ve sonunda iyileşir. Eğer maymun onu yenerse hastalıktan kurtulamaz. Yahut vücudunda ömür boyu kalacak bir iz kalır. Maymun eti hastalık ve mihnetdir. Bir maymunun rüya sahibinin kısrağına bindiğini görmesi karısı ile bir yahudinin kötü bir münasebetine işarettir. Kimisine göre ; rüyada erkek maymun, gaddar, müfsit ve aldatıa bir erkekle ve dişi maymun aynı vasıf da bir kadın ile yorumlanır. Kendisine bir maymunun bir şey verdiğini gören, ailesi için mal ve para biriktirir. Kimisine göre; rüyada maymun, büyük günah işleyen bir adamdır. Kimisinegöre; Allah'ın (C.C) nimetlerini inkar ve küfreden insan ile ta'bir olunur. Maymun eti keder, eti yemek hastalıkdır. Rüyasında kendisine bir maymun hediye edildiğini gören, hırsızlık eder veya rüşvet alır. Arkasında veya omuzlarında bir maymun olduğunu görenin evinden bir şey çalınır. -
Mearic Suresi

Meâric sûresini rüyasında tamamen veya kısmen okuyan veya okuyanı dinleyen kimse, Allah (C.C) rızası için hayır işler. Fukara ve düşkünlere sadaka verir ve her türlü yardımlarda bulunur. Ölüm korkusundan enıîn olur. Ömrü huzur içinde geçer, çok oruç tutar.
Meddah

Rüyada bir meddahı seyretmek veya onunla konuşmak, sizi ev halkına öven yakınlarınız olduğuna veya iş yerinizdeki âmirlerinizin sizden çok memnun olduklarına, öğrenci iseniz, öğretmenlerinizin hakkında iyi düşünceleri bulunduğuna işaret eder.
Medih

Bir dostu tarafından övülmek hayırdır. Onun tarafından bir menfaat göreceğine işaret eder. Eğer bir düşman tarafından methedilirse alay edildiğine işarettir. Bir rivayete göre, aralarındaki düşmanlık dostluğa dönüşür. insanın kendisini methetmesi günahdır. Tanınmayan bir gencin methedildigini görmek, düşman tarafından kötülük görmeğe, eğer öven kişi tanınmış biri ise büyüklüğe ulaşacağına, eğer tanınmamış biri ise iyi kalpliliğe işaret eder. Orta yaslı birinin methet' mesi fakirliktir. Kendisinin tanınmış bîr adamı medhettigini gör-mek, yukarıdaki gibi yorumlanır.
Medine_i Münevvereyi Görmek

Hz. Muham-med aleyhisselâm Efendimizin bulunduğu Medine'yi ziyaret etmek, daima hayıra ve iyiliğe işaret eder. Mescîd-i Nebevinin kapılarından biri ününde veya Hücre-i Saadetin kapısı önünde durup tövbe ettiğini görmek, tövbesinin kabul edileceğine; kabr-i şerifinden nurlar çıkdıgını görmek, dininde şerefe ulanacağına; Peygamberimiz (SAV) Efendimizin kabri ile minber arasında bulunduğunu görmek, cennet ehlinden olacağına işaret eder. Kabr-i şerifi kendi evinde görmek, Peygamber (SAV) Efendimizin şefaatine nail olmak gibi büyük bir hayra; hücre-i şerifeyi sü-pürdüğünü görmek dlinya ve âhiretdo mutlu olmaya; yıkadığım görmek her duasının kabul gördüğüne; hücre-i saadete arkasını dönerek oturduğunu görmek, sünnet-i seniyyeden ayrıldığına (mahrumiyete); Peygamber Efendimizin şebekesine yapışıp ağladığını görmek, şefaatine mazhar olup mutlu olmaya, gayet ferahlığa ve sevince işarettir. Medine-i Münevvere ye gitmek, hidayete doğru gittiğine; harem-i nebeviyi nûr içinde görmek, güzel nzka; haremin minberinde hutbe okunduğunu görmek ve dinlemek. Peygamber (SAV) Efendimizin vasiyeti erine; sünnet-i seniyeye uymaya; haremde namaz kılmak sevabının çoğalıp cennet kapılarının açıldığına işaret eder.
Mekke_iMükerremeyi Görmek

Rüyada Mekke-i Mükerreme yi görmek, hacca gitmeye ve Mekke'yi ziyaret etmege işaret eder- Mekke'ye ziyaret için olmayıp ticaret için gittiğini görmek, dünya işlerini sevmeğe ve dünya malına haris bir kişi olduğuna; bir rivayete göre de nzık ve nimetinin artmasına; Mekke'de şer ve kötü isterle uğraştığım görmek, dininde ve dünya işlerinde zarar göreceğine işaret eder. Kimisine göre; rüyada Mekke-i Mükerreme'yi görmek, hayır ve nimet görüp malının artmasına; Mekke'yi harap olarak görmek, mal ve nimetinin azalacağına; sıkıntı içine düşeceğine; kendisini Mekke yolunda görmek rüya sahibi hasta ise, hastalığının uzayacağına ve belki de Öleceğine, yaya olarak Mekke'ye gitmekte olduğunu görmek, dininin ve ibâdetinin kuvvetli ve rızkının zorla sağlandığına; Mekke'ye deve ile gittiğini görmek, isteğine kolaylıkla kavuşacağına; bir çok kişileri hacca gitmek için aydınlattığım ve onlara bacan fazileti hakkında bazı sözler söyledi' ğini görmek, halka hayrı ve iyiliği dokunacağına işarettir Hacdan döndüğünü gören muradına erer Günahları af olunur.. Hacda olup ihrama girmek, günahlarından kurtulduğuna; hac kafUesi ile birlikde bulunduğunu görmek, Cenab-ı Hak'dan (C.C) rahmet bulacağına; kafile hareket edip, kendisinin geride kaldığını görmek, göz yaşma ve yoksulluğa işarettir. Abdulgani Nablûji'ye göre; Mekke-i Mükerreme imân ile yorumlandığından, bu rüyada her şey imâna yahut rüya sahibinin dinine tabir olunur. Mekke'ye arkasını döndüğünü gören, dininden aynhr. Mekke'nin yıkıldığım görmek, namaz ve niyazını terk ettiğine işaret eder. Mekke'ye girdiğini görmek, âsî bir kişi için tövbe etmeye, kâfir için Islânriyeti kabul etmeğe, bekâr için evlenmeğe ve korkudan kurtulmaya yorumlanır.
Mektup

Rüyada bir mektup yazıp tamamladığım gören, başladığı işi bitirir ve dileği yerine gelir. Eğer mektubu bitirmez ve güçlük çekerse, işlerinde de müşkülata uğrar. Kendisine bir mektup verildiğim gören, istediği her türlü murada nail olur. Bir rivayete göre mektup görmek hayırdır. Eğer zarfı kapalı ise gizli habere, açık ise herkesin bildiği bir habere, mühürlü iee haberin doğru olduğuna işaret eder. Kendisine bir şeyin verildiğini bildiren bir mektup aldığını görmek, eline mal geçeceğine işarettir. Büyük bir devlet memurundan gelen mektup, kendisinin bir yüce makama çıkacağına, tüccar ise ticaretini büyüteceğine işareteder. Mektup, sadece bir dostundan veya yakın bir akrabasından geliyor ve sadece hatır sorulmak için yazılmış ise, büyük bir nimete delildir. Gurbetde bulunan bir yakınından geliyorsa, ondan iyi bir haber alacağına işarettir. Bir tevzi memurunun mektup dağıttığını görmek, halka iyilik yapacağına işaret eder. Gurbetde bulunan bir adamından içinde yazı olmayan boş bir mektup aldığım görmek hayır değildir. Kendisine bir ölü tarafından mektup geldiğim" görmek, sevinçli bir haber alacağına işaret eder,
Merhem

Rüyada yaranıza veya kanayan bir yerinize merhem sürdüğünüzü görmek zor bir durumda bulunduğunuz için bir dostunuzun veya yakınınızın size yardımda bulunmasını isteyeceğinize işaret eder.
Merkep

Rüyada merkep görmek veya binmek yüksek bir mertebeye ulaşmağa, bu rüyada görülen iyi veya kötü herşey rüyanın şekline göre ta'bir olunur. Rüyasında kendi malı olan bir merkebi görene hayır kapılan açılır, kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Bir çok merkep görenin malı ve rızkı artar Rüyada merkep eti görmek, ticaretden bol kazanca ve çok mala işaret eder. Merkebini öldürüp etinden yediğini gören, malından dolayı kedere ve rızk darlığına düşer. Bir rivayete göre, haram mala işarettir. Merkebinin öldüğünü ve o sırada merkebe binmiş olmadığım görmek, dar geçime ve halinin bozulmasına delalet eder. Merkepten düştüğünü görenin zararı olur. İş için merkepden indiğini ve sonra tekrar bindiğini görmek, içlerinin bozulmasına işaret eder. Kimisine göre; bir merkep satın aldığını gören hayra erer, merkebinin bir gözünün kör olduğunu görenin geçimi ve işleri bozulur. Merkebinin kuyruğunun uzadığını görenin çok arkadaşı olur. Merkebinin Öldüğünü ve başka bir merkebe bindiğini gören, geçinmek hususunda bir halden diğer hale düşer; merkebinin katır olduğunu gören, yolculukdan mal ve menfaat kazanır. Merkebinin at olduğunu görmek, hükümet tarafından hayır ve menfaat görmeğe; merkebin koyun olduğunu görmek helal mal ve nimet elde edeceğine; merkebinin kuş olduğunu görmek, ümit etmediği yerden bir menfaat görmeğe; merkebin kedi olduğunu görmek, çalınma mal yüzünden zarar göreceğine işarettir.
Mersin Balığı

Rüyada Mersin balığı yemek, bereket ve bolluğa yorumlanır.
Meryem Aleyhisselam

Rüyada Hz. isa'nın annesi Hz. Meryem'i görmek, o yerde büyük bir ibret meydana çıkacağına ve sabra işaret eder.
Meryem Suresi

Rüyasında Meryem suresini okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, sıkıntıda ise kurtulur feraha çıkar. Hasta ise iyileşir, kıyamet gününde azabdan kurtulur.
Mesane Hastalığı

Rüyada kadın ve erkek cinsiyet aleti evlada ve torunlara, nesile, kudret ve kuvvete, mal ve nzıka işaret ettiği için cinsiyet aletinde görülen hastalıklar da bunlara kıyasla ta'bir edilir. Rüyasında bel soğukluğuna tutulduğunu gören, ve sızı duymakta ise çocuklanndan veya torunlanndan birinin hastalığına, acı duymuyorsa, hastalığın çabuk geçeceğine delâlet eder. Cinsiyet aletlerinden irin aktığım görmek malının ve nzkjnın azalacağına, bel soğukluğundan kurtulduğunu görmek keder ve sıkıntıdan kurtulacağına işaretidir. Firengiyc yakalandığınnı görmek, erkeklik kudretinin azalacağına, vücudunda frengi yaralarının çıktığını görmek çocuk veya torununun hasla olacağına, bu hastalıktan iyileşerek kurtulduğunu görmek merak ve endişeden kurtulacağına işaret eder.
Meskukat (madeni Para)

Bakır, nikel ve diğer madenlerden yapılmış meskukat (PARA) görmek düşmanlıklara ve dedikodulara işaret eder. Bazısına göre; bakır ve diğer meskukat görmek, düşmanlık, kavga vuruşma, dedikodu ve benzeri şeylere işarettir. Rüyasında böyle bir para bulduğunu veya kendisine verildiğini gören, bu şekilde bir kavga ve tartışma ile karşılaşır. Yanında bir çok para olduğunu gören keder ve yıkıntıya uğrar. Evinden bu şekilde paralan alıp sokağa attığını veya birine verdiğini gören sıkıntı vo kederden kurtulur, Bazısısna göre; rüyada bakırdan ve diğer madenlerden basılmış para görmek, iflasa, fakirliğe ve hakarete uğramaya delâlet eder. Bir rivayete göre böyle paralar bir kap ipinde görülürse, mal elde edileceğine işarettir.
Meşale

Rüyada bir sahrada etrafı aydınlatan ve arkasından halkın yürüdüğü bir meşale görmek, halka faydalı bir kimseye, ilminden faydalanan bir alime işaret eder.
Meşrubat

Tanınmış bir meşrubat (meyve suyu, gazoz gibi) içtiğini görmek, hayra, ilaç kasdi ile bir şey içtiğini görmek sağlığa, hastalıkdan şifaya, veya uyanık iken ilaç içmeğe, muzır (zararlı) bir şey içtiğini görmek, eline mal geçeceğine, boza içmek kedere ve sıkıntıya işarettir.
Meyva

Rüyada meyva görmek, din ve mal ile yorumlanır. Sarı renkli meyvaler, ayva, turunç, portakal hastalığa işareteder. Tatlı meyvaler helaldir. Ekçı, ham ve yenirken ağzı büzen meyvslar haram mala ve hastalığa işarettir.
Mezat

Rüyada bir mezat dairesinde olduğunuzu ve satılan eşyaya pay sürdüğünüzü görmek, evinize yeni bazı eşyalar alacağınıza ve evinisin düzenini değiştireceğinize işaret eder. Mezatda bir eşya sattığıma görmek, evinizden bir eşyanın çıkacağına işarettir.
Mezgit Balığı

Rüyada mezgit balığı yemek, hayırla yorumlanır. Mezgit büyük bir kısmettir. Mezgiti kızartıp sofraya getirdiğinizi görmek, giriştiğiniz paralı bir işte çok kazançlı çıkacağınıza, evinize bolluk ve bereket geleceğine işarettir.
Mıknatıs

Rüyada mıknatıs görmek huysuz ve soysuz fakat zengin bir kimse ile; bir çok mıknatıs görmek, nereden bulunduğu bilinmeyen bir malla yorumlanır. Bir çok mıknatıslan olduğunu görenin haramdan eline mal geçer.
Mızrak

Rüyasında elinde bir mızrak olduğuna gören, muradına erişir. Mızrağının kırıldığını görenin çocuğu veya kardeşi vefat eder. Rüyasında kendini bir at üzerinde ve elinde de bir mızrak tutdugu halde görmek, şan ve şerefe işaret eder. Elindeki mızrağın olduğunu görmek eğri yolda olduğuna; düz olduğuna görmek de doğru yolda olduğuna işarettir. Rüyasında bir mızrakla birine saldırdığını ve onu yaraladığını görmek, o adama bir zarar vereceğine; eğer başkasının kendisine mızrakla saldırdığını görmüşse, kendisinin çok mala sahip olacağına işarettir. Bir düşmanla mızrakla vuruşduklannı görmek haram mala; mızrağı ile bir kadına vurduğunu görmek, o kadınla meşru olmayan bir ilişkide bulunacağına işarettir.
Mide

Rüyada mide görmek ömür, nzık ve geçimle yorumlanır Mideyi, kuvvetli, sağlam ve iyi görmek hayırdır, uzun ömürdür. Midenin bozuk ve kuvvetsiz olduğunu görmek de hayırlı değildir, üzüntünün yakın olduğuna işarettir. Bir kimse midesini elinde tutuyor görse, rızık ve geçimi elinde sayılır. Midesini yaralı ve çıban içinde göröe, hayatı boyunca hasta olur. Midesinin yarılmış ve içi yıkanmış olduğunu görmek, günahlarından tövbe ile, haram yemekden çekineceğine; midesinin yanında başka bir mide daha bulunduğunu görmek, bir çocuğu olacağına veya eline bir mal geçeceğine delildir. Midesini büyümüş görmek rızkının bollanacağına; küçülmüş görmek ise bunun aksine yorumlanır. Mideyi şiş ve hastalıklı görmek, bir zorluğa uğrayacağına; bir rivayete göre de, evladından ötürü üzüleceğine; karnım yarıp midesini çıkardığını görmek, tamahkârlıkdan vazgeçeceğine; birine bir mide verdiğini görmek. onun geçimini kolaylaştıracağına; birinin kendisine bir mide verdiğini görmek, o kişiden yardım göreceğine işaret eder.
Miğfer

Rüyada başınıza bir miğfer giydiğinizi görmek, işlerinizde başarıya ulaşacağınıza işarettir. Miğfer görmek zaferle de yorumlanır. Rüyasında bayına bir miğfer takarak savaşa gittiğini gören, yeni bir ticari işe girer ve kazanır.
Mihrap

Rüyada mihrap görmek imam ve reis ile yorumlanır. Mihrabda namaz görmek hayırdır, imamın mihrabda namaz kıldığını görmek, kadir ve kıymetin artacağına; eğer namaz vaktinin dışında kılmıyorsa, bu kıymetin çocuklarına ait olacağına; bir camiin veya mescidin mihrabının kıblenin aksi yönünde kurulmuş olduğunu görmek, rüya sahibinin günahkar olduğuna işarettir,
Mikrofon

Rüyada mikrofon görmek, siyasi hayatın bütün güçlüklerini yeneceğine ve siyasi bir kişilik kazanacağına işaret eder.
Mikrop

Rüyada mikrop kaparak hastalandığınızı görmek yapmakta olduğunuz işleri bozmak İsteyenlerinaleyhinizde çalıştıklarına işaret eder.
Mikroskop

Rüyada mikroskop görmek, çocuğunuzun bilimsel işlere karşı geniş bir eğiliminin olduğuna yorumlanır. Çocuğunuz yüksek bir kişi olacak demektir. Çocuğunuz yoksa, bu nitelikde bir evlat sahibi olacaksınız demektir.
Millet Meclisi

Rüyada bir milletvekili olarak Millet Meclisine girdiğinizi görmek, yakında yapacağınız bir çok işleri kolaylıkla başaracağınıza ve kârlı çıkacağınıza işaret eder.
Milli Kıyafet

Rüyada kendisini millî kıyafet giymiş olarak görmek, geryekden zor bir işin güçlükle yapılacağım; başkalarım aynı şekilde görmesi, erkek için iyi kalbli büyük bir kişinin yardımı ile yükseleceğini; evlenmemiş bîr kadın için, kendisinden yüksek bir mevkide olan bir erkekle evleneceğini; evli ise hayal ettiği ve düşüncelerinde canlandırdığı bir içe atılacağını gösterir.
Milyoner

Rüyada milyoner veya milyarder olduğunu görmek, sizin pek hayalperest olduğunuza delalet eder. Bir milyarderle veya milyonerle iş yapmak için bir anlaşma yaptığınızı görmek, yakında bir işe gireceğinize veya işiniz varsa mevkiinizin büyüyeceğine işaret eder.
Mimoza

Rüyada mimoza çiçeği görmek, bir topluluğa girip orada dikkati üzerine çekeceğine, tanıdığı, fakat o zamana kadar konuşmadığı bir gençle anlaşıp evleneceğine işarettir.
Minber

Rüyada minber görmek devlet büyüğü olarak yorumlanır. Minberi süslü görmek, hükümet başkanının âdil olduğuna; minberi kirli görmek de bunun aksine işaret eder. Minberde ilimden söz edildiğini veya hutbe okunduğunu görmek, devlet büyüğünden faydalı işler beklendiğine; hatibin minberde hutbesini yarım bırakarak oradan indiğini görmek, hatiplikden atılacağına; bir kadının hutbe okuduğunu görmek, halk arasında rüya sahibinin fena tanındığına; hatibin minberden düşdüğünü görmek, rüya sahibinin hakaret göreceğine işarettir. Kimisine göre; rüyada minber görmek, vasi, imam, âhm ile ta'bir olunur. Minberde iyi ve kötü her ne hal görülürse, rüyanın şekil ve tarzına göre rüya sahibinin hal ve mevkiine göre bunlardan birine kıyas edilir
Minkale

Rüyada minkale görmek, yaptığınız bazı hesapların yanlıa olduğuna, evdeki hesabın çarşıya uymayacağını bilmeniz gerekdiğine işaret eder.
Minyatür

Rüyada minyatür bir resim görmek, rüyayı görenin gereğinden fazla duygulu bir kişi olduğuna yorumlanır.
Mirac

Rüyada mi'râc etmek ve Allah o dua ettiğini görmek, hayra yorulan rüyalardan biridir. Dileklerinin yerine gelecek manasına gelir. Mi'râc, Hazreti Peygamber Efendimizin (S.A.S) şefaatine mazhar olacağınıza delalet eder. Mir'ac rüyasını gören kimse mutlaka bir Fatiha ile üç ihlâs okumalı ve temiz bir kalble dua etmelidir.
Miras

Rüyanızda bir akrabanızdan büyük bir mirasa konduğunuzu ve elinize çok para ve mal geçtiğini görmek, yakında hafif bir kaza atlatacağınıza işarettir. Başka bir yakınınızın mirasa konduğunu görmek, uzakda bulunan bir akrabanızdan kötü bir haber alacağınıza işaret eder.
Misk

Danyal aleyhisaelâmu göre ; yanında misk olduğunu gören, edip, kahraman ve ilim öğrenmeğe çalışan ve halk ara-smda adı iyi anılan bir kişi olur. Misk döküldüğü halde kokusu duyulmadığını gören, kıymetini ve şükrünü bilmeyen birine iyilik eder. Mitki sarımsak ile değiştirdiğini gören, âünyayı âhirete tercih eder. Bir engeli yarıp içinden misk çıkardığını gören, zengin ve namuslu bir kadınla evlenir. Göbekden çıkan misk bozuk ve fena kokulu ise fahişe ve fakir bir kadınla evlenir. Misk yediğini gören, aile&i için para biriktirir. Bir rivayete göre haram yer.
Mizan

Rüyasında mahşerde mizanın kurulmuş olduğunu görmek, Adaletin yürürlüğüne ve zulümün kalkacağına işaret eder. Amelinin mizana konulduğunu ve iyiliğinin günahlarından ağır geldiğini gören dünya ve âhiretde iyi yolda olur. Mizanda halkın birer birer günah ve sevaplarının tartıldıgını görmek, halk arasında bir takım sırlarının açıklanacağına, meydana çıkacağına, mahşerde mizanın kurulmakta olduğunu görmek, halkın adaletle yönetileceğine, mizanda hayır gözünün günah gözünden daha ağır gelmesi, rüya sahibinin iyi haline ve feraha öreceğine, günah gözünün ağır gelmesi bunun aksine yani rüya sahibinin zahmete ve meşakkate uğrayacağına yorumlanır.
Morsalkım

Rüyada morsalkım çiçeği görmek, tanıdıklarınızın arkanızdan dedikodu yaptıklarına, sizi çekemediklerine, eğer çiçeği bir vazoya koyduğunuzu görmüş iseniz sevmediğiniz birini evinize misafir edeceğinize işaret eder.
mucize

Rüyada mucizeler görmek, yapmak istediğiniz her işte başarılı olacağınıza, bu sebeple geleceğinizin parlak olacağına, ileride çok zengin, mal ve mülk sahibi olacağınıza delâlet eder.
MUHAMMED MUSTAFA (SAV) Efendimizi görmek

Rüyada Peygamber Efendimizi görmek gamdan sonra feraha, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, tutuklu ise tahliye olunacağına, korkuyor iao emniyete ulaşacağına, sıkıntı ve yokluk içinde ise, hayırlı nimetlerin artmasına, zengin ise parasının ve malının daha da artacağına, fakir ise ondan kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine işaret eder. Şu halde, Rasûlüllah Efendimizi gören, her ne şekilde olursa olsun, Onun mübarek yüzü suyu hürmetine mutlaka sonunda hayır ve hasenata kavuşur. Günahlarından kurtulur, şefaatine mazhar olur. Rasûlüllah Efendimizle bir cami veya mescitte, birlikte namaz kıldığını gören, dünya ve âhirette hiç bir musibete uğramaz, isleri daima yolunda gider, âhirette de makamı cennet olur. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte yolculuk ettiğini görmek, ibadetlerinin kabul edildiğine işarettir. Onunla bir mahalde oturup sohbet ettiğini gören, hasta ise şifa bulur, tutuklu ise kurtulur, büyük bir günah işlemişse tövbe ve istiğfar ettiği takdirde, şefaatine nail olarak günahlarından kurtulur. Rasûlü Ekrem Efendimizi uykuda gören, bunu yapmayı düşündüğü bir işin sonunun kötü olduğuna bir ihtar kabul ederek, bu işi işlemekten vaz geçmelidir. O mübarek zat-ı şerifi rüyasında ne şekilde olursa olsun, her gören, dünya nimetlerinden faydalanır, sıkına içinde ise mutlaka feraha çıkar. Kendisinin vo ailesinin bütün keder ve sıkıntıları o aile içinden uzaklaşır Borçlu ise bütün borçlarından halâs olur, Ailesinde veya kendisinde bir hastalık varsa hepsinden şifa bulur ve şifa görür. Peygamber Efendimizi mübarek merkad-ı şeriflerinde riyaret ettiğini görmek, onun cennetle müjdelendıgine işaret eder. Rasûl-ü Ekrem Efendimizin mübarek merkadlanndan kalkarak yürüdüğünü görmek, âhireti-nin selâmetine ve ecelinin yaklaştığına işarettir. Mübarek merkad-ı şerifini, içeriye girmeden, dışarıdan ziyaret ettiğini görmek, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak içinibadetini sıklaştırmasına ve yoksullara yardım etmesi gerekdiğine işaret eder. Her ne suretle olursa olsun, Muhammed Msutafa (SAV) Efendimizin rüyada mübarek yüzlerini görmek, dünya nimetlerinden daha üstün olan âhiret nimetleriyle müjdelendiğine işaret sayılır.
Muammed Suresi

Muhammed suresini rüyasında okuyan veya okuyanı dinleyen kimseyi Cenab-ı Hak (C.C.) hazret-leri düşmanına karşı daima muzaffer ve üstün kılar. Allah Teâlâ'nm daima muhafazasında olup, düşman şerrinden uzak ve büyük mertebelere erişir, iyi huylu ve hayırlı işlerle insanlar arasında ün yapar. Dünyada, Allah'ın emirlerinden ve Peygamber (SAV) Efendimizin sünnetlerinden dışarı çıkmaz.
Mum

mum, şeref ve mevkie işarettir. Evinde yanmakta olan mum gören, devlet ve nimete erer. Evinde bir mum yamp odanın bütün her yanını ışıklandırdığını görmek, o yıl büyük bir nimetin geleceğine ve ticaretinin fazlalaşacağına delâlet eder. Bir rivayete göre, rüya sahibinin kendisine bağlı bir ailesi ve çoluk çocuğu olur. Birinin elinden yanmakta olan bir mum aldığını gören, o kimsenin yüzünden bir büyük işe girer ve mevki sahibi olur. Kimisine göre; elinde yanmakta olan mumun söndüğünü görenin eşi vefat eder. Eğer evli değüse hali vakti kötüleşir. Elinde yanan bir mum olduğunu ve onu birinin söndürdüğünü gören, içinde bulunduğu nimetden dolayı biri tarafından hasetlenir, elindeki yanan mumun ışığının azaldığını görmek nimet eksikliğine işarettir. Elinde yanmamış bir mum olduğunu gören az bir nimet ve devlete erer . Kimisine göre; elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, eğer evli ise, bir oğlu olacağına; bekar ise evlenmeye veya bir hizmetçi almaya, eğer gurbetde kimsesi varsa selametle döneceğine delâlet eder. Bir yerde bir çok mumların yan-makta olduğunu görmek o yor devlet başkanının adaletine, hâkimlerin insaflı kimseler olduklarına, halkan bolluk içinde bulunduklarına işarettir. Bir mescit veya medresede bir çok mumların yandığını görmek, o yer halkının ilim, ibadet ve bilgi edinmekle meşgul olduklarına delildir. Kimisine göre; yanmakta olun mum, cömert bir evlatla tabir olunur.
Mushaf şerif

Rüyasında Mushafı Şerif (Kur'an-ı Kerîm) görmek, ilim ve hikmet ile yorumlanır. Kur'an-ı Kerim okuduğunu gören kimsenin ilim ve hikmeti ve adaleti halk arasında yayılır. Bu rüya sahibi halk arasında itibarlı bir kimse olarak tanınır. Rüyada Mushaf satın almak, din yolunda nafakaya ve mala; Mushafi değiştirmek, (tahrif etmek) dine fesat karıştırmakla ve akıl kısalığı ile; Mushaf satmak, ilim sahibi olmakdan yoksun olup, hakir ve fakir kalmaya işaret eder. Kimisine göre; Rüyada Mushaf açarak bir minberin ürerine koymak, bir cemaatin başında reis olmaya; Mushaf m yapraklarım yemek, çok Kur'an okumaya; sayfalarını silmek istediği halde başaramamak. Kuram ezberlemeğe çabşıp kolaylıkla ezberlemeğe; Mushaf in yapraklarım yırtıp koparmak, namaz kılmakta ağır davrandığına; Kur'ân'ı diliyle yalayıp yazılarını bozmak, büyük bir günah işlediğine; Kur'an okumak, kimsenin yardımı olmadan bir işe gireceğine; Mushafı açıp sayfalarını bomboş, yazısız görmek hayırsızlığa işarettir. Kimisine göre; rüyada Mushaf öpmek hayırlı bir işi başarmaya, Mushaf daki yazılan toprak üzerine yazmak veya çıplak olarak Mushaf okumak. Kurandan geçimini sağlamağa; Mushafa dayanmak, yahut onu başının altına koymak, hâfiz-ı Kur'an olmaya; Mushafı boynuna asmak büyük bir devlet adamı olmaya işaret eder.
Mutafifin Suresi

Rüyasında bu sûreyi okuyan veya okuyanları dinleyen bir kimse, Allâh'dan (C.C) korkup doğru yolda yürür. Adil ve emniyet edilen bir kişidir. Kendisine bırakılan emânete ihanet etmez. Kimsenin hakkım yemez. Herkese karşı insaf ve adalet dairesinde hareket eder.
Mubaşir

Rüyada bir mahkeme mübaşiri görmek habere işarettir. Mübaşirin bizin adınızı bağırdığını ve sizi mahkeme salonuna davet ettiğini görmek, hükümet dairelerinde bulunan bir işinizin hugün-yarın iyi bir şekilde sonuçlanacağına yorumlanır.
mücadele Suresi

Mücadele sûresini görüp okuyan veya okuyandan dinleyen kimse, eşiyle, kızkardeşiyle ve komşuları ile geçinemez. Herkesle din hususunda tartışır, onlara nasihat ve doğru yolu gösterir. Bâtıl dinlerde olanları hokk dinine davet eder. Kendisi de ibadetle meşgul olur.
Mücevher

Rüyada mücevher görmek güzel, namuslu ve zengin kadınlarla; mücevherin çokluğu, kıymeti ile yorumlanır. Kimisine göre; rüyasında mücevher sattığını gören, kadınların işleriyle uğraşır. Bir rivayete göre, rüyayı gören kadın ise en kıymetli şeylerini satar. Mücevherleri delikli veya deliksiz olarak görmek, kızlara ve dul kadınlara işarettir. kimisine göre; rüyada beyaz mücevher görmek, evladdır. kimisine göre; rüyada mücevher görmek, sekiz şekilde ta'bir olunur: Saklanan mal, şöhretli bir ilim, tanınmış bir evlct, kıymetli eşya, güzel ve namuslu bir eş, faydalı söz, hayır ve bereket, güzel bir iş. Eğer rüyayı gören kötü bir insan ise mücevher görmesi pişmanlığa delâlet eder. Rüyasında bir mücevhere kıymet takdir ettiğini gören kişi evlenir. Bir çok mücevherlere sahip olup, bunları ötekine, berikine dağıttığım gören, halka emreder, onlan yönetir. Bir mücevher satın aldığını görmek, mücevher deliksiz ise, bekar bir kızla; delikli ise, dul bir kadınla evlenir.
Müddesir Suresi

Müddessir sûresini rüyasında okuyan veya okunduğunu işiten kimse, iyi işlerle uğraşır ve kimseye fenalığı dokunmaz. Sözü güzel olur, çok oruç tutar, ahlâklı ve cesurdur. Geçimi zor, rızkı dar olur.
Müezzin

Rüyasında bir cami veya mescidin müezzinini veya camie hizmet edenlerden herhangi birisini görmek, dînî vazife ile yorumlanır. Bir kimsenin kendisini müezzin olmuş görmesi dinine bağlı olarak herkesi aydınlattığına ve dine davet ettiğine delalet eder. Rüyada müezzin olarak minareye çıkmak hayra, minareden inmek veya düşmek şerre işarettir. Bir kimse kendilini bir mescit veya camiye kayyum olmuş görse, bu rüya dinî inananda iyiliğe, İslama hizmete, hayır ve menfaata delildir Rüyada mescidin diğer elemanlarını görmek, veya kendisinin bunlardan biri olduğunu sanmak, hayır ve hasenata, dünya menfaatlerine ve hizmete işaret eder.
Müezzin Mahfel

Rüyada müezzin mahfeli görmek, hizmetçi ile tabir olunur. Bunda iyi ve kötü görülen her hal bunlara kıyaslanır. Bir mahfilde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkie çıkacağına işarettir. Her çıkmayı görmek hayıra, inmeği görmek de şerre işaret eder.
Mühür

Rüyada bir kağıdı mühürlediğinizi veya mühürlü bir belgeyi görmek size yapılan bir vaadin mutlaka yerine getirileceğine; yahut sizin başkasına verdiğiniz bir sözü yapmanız gerektiğine işaret eder. Rüyada mühür görmek, süz sahibi olmaya işaret eder. Rüyasında kendisine bir mühür verildiğini ve bununla bir kağıdı mühürlemesi istendiğini görmek, o kişinin bir memuriyete geçeceğine işaret eder. Eğer tüccarsa malanın artma&ma, bekarsa evlenmesine işarettir. Rüyasında mühürünün kaybolduğunu görmek, işlerinde zorluk çekeceğine delâlet eder. Mühürü cebinde olduğu halde onu kaybettiğini sanarak arayan kimse, büyük bir derde uğrar fakat sonunda kurtulur. Rüyada mühürünün kırılıp düştüğü-nü görenin itibarı kalmaz» dostları onu terk eder. Rüyasında biri için çamur üzerine mühür basUnldıgtm görmek, o kişinin şeref ve itibarının aratacağına işaret eder.
Mülk Suresi

Mülk sûresini rüyasında okuyan veya okuyanı dinleyen kişiyi Cenab-ı Hak (C.C) kabir azabından kurtarır- Bu rüya sahibinin sonu iyi olur. Can verirken azap çekmez. Hayır ve bereket bulur. Halk arasında kıymeti olur. Ahiretde günâhları affedilir.
Müminün Suresi

Rüyasında Müminûn sûresini başdan sona kadar okuyan, yahut okuyanı dinleyen kimse, müminler arasında yüksek bir derece kazanır, öldüğünde Cenâb-ı Hakk'ın lûfuna mazhar olup, kıyamette müminlerle haşrolur.
Mümtehine Suresi

Rüyasmda bu sûreyi okuyan veya okuyandan dinleyen kişi, ask ve sevgiye kapılarak, bu yüzden Ölüme kadar sürüklenir. Ahir ömründe tövbe eder doğru yolu seçer. Allah (C.C) tararından imtihan (sınav) edilerek günahlarından temizlenir. Her türlü kötülüklerden kurtulur.
Münafıkın

Münafikûn suresini rüyasmda tamamiyle okuyan veya tamamen veya kısmen okunduğunu işiten kimse, Kimisine hazretlerine göre, münafıklara meyleder. Eğer dinine bağlı bir kişi ise, hilekar ve münafık bir düşmanla ça-üşır. Sonunda dine karsı kayıtsız kalarak, yoldan çıkar. Sonradan hak yolunu bulur ve kendisini kandıranların elinden kurtu
Mürebbiye

üyada mürebbiye, dürüst çalışmaya yorumlanır. Islerinizde doğrulukla ve gayretle çalışmanız için tavsiyelerde bulunan büyüklerinize basegerek, onların naaihatlannı açık kulakla dinlemeniz, bu rüyanın size anlatmak istediği hakikatlardır.
Mürselat Suresi

Rüyasında Mür-selât süresini okuyan veya dinleyen kişi, yalan söylemeye tövbe ederek, batılı terk eder. Din yolunda giderek kendisini herkese sevdirecek işler görür. Bol rızk ile rahmete nail olur, ahiret korkusundan kurtulur.
Müvezzi

Rüyada mektup ve gazete dağıtan bir müvezzi olduğunuzu ve boynunuzda çanta, kaprkapı dolaştığınızı görmek, bir takım içlerinizi nasıl yapacağınızı bilemediğiniz için, sizden tecrübeli kimselerden akıl danışmak ihtiyacını duyduğunuza ve bu yüzden bazı kimselerin fikirlerine başvurduğunuza işarettir.
Müze

Rüyanızda bir müzede bulunduğunuzu ve esiri tabloları ve diğer eski şeyleri incelediğinizi görmek, tarih sevginize işarettir.
Müzemil Suresi

Rüyasında Müzzemmil sûresini okuduğunu veya okunurken dinlediğini gören kimse, geceleri namaz kılmayı sever. Zikirle meşgul olur. Çok Kur'an okur, Darlığa düşerse de sonunda bu sıkıntısından kurtulur.
Müzisyen

Rüyanızda bir konservatvarda veya bir eğlence yerinde bir müzisyenle tanışmak, seyahat yapmak veya bir turistik yere giderek dinlenmek istediğinize işarettir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA