Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
N harfiyle başlayan rüyalar
09 Mart 2013 Cumartesi 09:33

N harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Nakış

Rüyada nakış işlediğinizi görmek, iyi kalpli bir insan olduğunuzun mükafatını göreceğinize, bir başka rivayete göre de işlerinizde başarılı olacağınıza ve başınıza gelecek bir işten ötürü de mahkemelik olacağınıza yorumlanır.
Nal

Rüyada nal görmek ne şekilde olursa olsun mala işarettir. Dört ayaklı hayvan gibi nalbandın kendisini nalladığını gören, malı yüzünden cezaya uğrar. Hayvanlarını nalladığını veya nallattığını gören, yolculuğa çıkar. Yahur işlerinde gayret göstererek çok para kazanır. Bir rivayete göre de; nal görmek şansa ve arzularının yerine geleceğine işaretttir.
Nalbant

Rüyada nalbant görmek hayırlı bir söz işitmekle yorumlanır.
Nalça

Rüyada nalça görmek sevinçli bir haber almaya ve hayırlı haberle müjdeye işarettir.
Nar

Rüyada nar görmek, eğer vaktinde olursa, rüya görenn çalışması nisbetinde mal ve kazanç elde edeceğine yorumlanır. Mevsimi dışında nar görmek iyi değildir. Tatlı nar, mal ve para sahibi biri ile evlenmeye; ekşi nar ise kedere işarettir. Narı ister vaktinde ister vakitsiz ağaçtan koparmak hayır değildir. Bazıları da narı 3 şekilde yorumlarlar: Toplu mal, iyi bir eş, güzel bir memleket. Rüyada nar görmek, kadın için ziynet ve mücevherata, erkek için de evlada , devlet memurları için terfiye, subaylar için emirlerinin geçmesine, köylü için ekim bereketine, tüccar için fazla kara, halk için iyi bir idareye yorumlanır.
Nar Ağacı

Nar ağacı halk arasında saygı ve itibarı ve sözünde sadakati meşhur olan ve kendinden her zaman hayır beklenen bir kişi ile tabir olunur.
Nohut

Rüyada kuru nohut görmek, kedere ve kafa yorgunluğuna yorumlanır. Eğer nohutla birlikte diğer bir şey de yenirse hayırlıdır. Rüyada kavrulmuş nohut görmek (leblebi gibi) uygun olmayan zamanda ve yerde birisini öpmeye işarettir. Şöyle hikaye ederler ki: Bir kimse İbn-i Şirin'in yanına gelerek: "Rüyada kavrulmuş nohut yediğimi gördüm" demiş. Tabirci "Oruçlu olduğun halde ramazanda karını öptün mü?" diye sormuş. Adam: "evet" cevabını vermiş. İbn-i Sirin de : "İşte rüyanın tabiri budur." demiş. Bir rivayete göre rüyada nohut görmek taze ise kedere hastalığa; kuru ise helal mal ve rızık ile yorumlanır.
Nutuk

Bir toplantıda nutuk söylendiğini görmek,rütbe ve mevkinin artacağına ve makamının yükseleceğine işarettir.
Noter

Noter görmek iyi değildir. İşlerinizi yaparken dikkatli davranmanız gerekir.
Nişan

Rüyada kendisinin nişanla onurlandırıldığını görmek. hayatta hiç kimseden yardım görmeden kendi çabası ile başarıya ulaşacağına işarettir.
Nikah

rüyada hiç tanımadığı bir kadınla nikahlandığını görmek, bekar ise evlenmeye,evliler için ayrılığa, veyabir toplumabaşkan olacağına ve bir kimse ile ortaklık kuracağına işarettir.
Nine

Rüyada nine görmek çok hayırlıdar. Neşe sağlık mutluluk ve sevinçle yorumlanır.
Nikah Memuru

Rüyadanikah memuru görmek, feraha, işlerinin yolunda gideceğine ve mutluluğa işarettir.
Nane

Rüyada nane almak ve yemek hüzününe, kedere ve zahmete işarettir.
Nalıncı

Rüyada nalıncı görmek tövbe etmeğe, temizliğe ve bekar bir kız için sarhoş bir kimse ile evleneceğine yorumlanır.
Nacak

Rüyada nacakla odun yardığınızı görmek, kazanca ve sağlık yönünden de iyi habere işarettir.
Nadas

Rüyada nadaslı bir tarla görmek veya bir tarlada nadas uygulamak, işlerinizi yeknasalıktan kurtararak yeniliğe ihtiyacı olduğunu ve artık fenni usullerin uygulanması gerektiğine işarettir.
Naftalin

Rüyanızda elbiseleri naftalinlediğiizi görmek geçmişte yaptığınız hataların siz daima rahatsızettiğine işarettir.
Nağme

Rüyada güzel şarkılar dinlemek, yaşınız ne olursa olsun eski hatıralarınızın canlanacağına işarettir.
Nakil

Rüyada evden eve nakil veya şehirden şehire taşındığını gören, uzak bir yere yolculuk eder.
Nakarat

Rüyada bir şakı veya türkünün arasındaki nakaratı iştmek bir sinir kliniğine başvurmanız gerekeceğine işarettir.
Nargile

Rüyada nargile içtiğinizi görmek, ümitsiz ve boş şeylerle uğraşarak vaktinizi boşa harcadığınıza işarettir.
Nasır

Rüyada nasır görmek üzücü, fakat çabuk geçici bir tehlikeye işarettir.
Nasihat

Rüyada bir kimseye yapılan nasihat, hıyanet, gurur ve aldanmaya yorunlanır.
Nazar

Rüyada kendinize nazar değdiğini görmek, hafif bir kaza geçireceğinize işarettir.
Nefes

Rüyada sık sıknefes almak, can sıkıntısına yorumlanır.
Nevruz

Rüyada nevruz görmek, üzntü ve kederin yok olmasına yorumlanır.
Nida

Rüyada gaibden bir nida bir ses işitmek, hayırlı değildir.
Nöbetçi Asker

Rüyada nöbet bekleyen bir asker görmek, hayatınızın güvenlik ve emniyet içinde bulunduğuna işarettir.
Nota

Müzik notası görmek, bu günlrde işlerinizi yaparken daha uyanık davranmak gerektiğine, aşık olabileceğiniz içn dikkatli bulunmanıza işarettir.
Nabız

Rüyada nabzınızı tuttuğunuzu ve nabzınızın attığını duymanız, son günlerde kalb işleri ile fazla meşgul olduğunuza ve bu yüzden başınıza beklenmeyen işler açılarak üzüleceğinize işaret eder. Bir rivayete göre, rüyada nabzın attığını işitmek, sağlık haberleri alınacağına delildir.
Nafaka

Rüyada kanunen beslemeğe mecbur olduğunuz bir kimseye nafaka verdiğinizi veya kanunen sizi beslemeğe mecbur olan kimseden nafaka aldığınızı görmek, hiç bir zaman uyuşa-madığınız eşinizle tartışmalı bir durumda bulunduğunuza ve bu yüzden daima üzüntü içinde bulunacağınıza işaret eder.
Nahl Suresi

Kimisine göre; rüyasında bu surey-i şerifi okuyan veya bir kısmım okuyanı görüp dinleyen, helal rızk ile rızıklanır. Müslümanlar içinde sevilen bir kişi olur. Kimisine göre, mal ve rızkı Allah (cc) tarafından saklı tutulur. Dünyada sıkıntı yüzü görmez. Afet ve musibetlerden emin, hali hayırlı, vücudu sağlıklı olur. Kimisine göre de, ilim adamı olur, hasta ise iyileşir, helal rızk sahibi olur.
Nakkare

İstanbul Türkçesinde "cifte nara" denilen nakkare, yani dümbelek görmek hayırlıdır. Çünkü Peygamberimiz (SAV) Efendimiz sefere çıktıklarında nakkare çaldırırlardı. Yorumcular bunun tabirinde anlaşamamışlardır. Bir kısım, hayra işaret eder, diğerleri de mekruh ve rüyası da hayırsızdır, diye yorumlamışlardır
Nakkaş

Rüyada bir yeri nakışlayan bir kimseyi görmek, ayağının veya kolunun kırılacağına, yolda dikkatli yürümesi gerektiğine işarettir.
Nalın

Rüyada nalın giymek veya görmek, asi ve gü-nahkâr için tövbeye, eımni saklamak isteyen kimselerin sırrının açıklanmasına işarettir. Ayaklarına nalın giydiğini, fakat bununla yürümediğini gören, bir başkası ile ilişkide bulunur. Eğer giydiği nalın yem ise, ilişkide bulunduğu kimse de bekar ve gençtir. Kendisine bir nalın verildiğini güren eşini veya hizmetçisini sever. Eğer nalın eski vo kırık dökük bir şeyse, ilişkide bulundukları da yaşlı kimselerdir. Nalın ile yürürken biri ayağından çıkıp bir teki ile kaldığım gören, kardeşlerinden veya ortaklarından ayrılır veya karısını boşar. Nalınlarının kaybolduğunu, kuyuya düştüğünü ve sonradan bulunduğunu görmek, ev halkından bir kadınla aralarında dargınlık ve ayrılık olup, sonra aralarının düzelmesine işarettir. Nalınının çalındığım veya başka bir kimsenin giyip gittiğini görmek, birisinin eşini aldatmaya çalışacağına, birinden bir nalın aldığını ve bunu kaybedip tekrar bulduğunu görmek, bir mal elde etmeğeçalışıp bunda nihayet başarılı olacağına; ayağından nalınlarının zorla çıkarıldığını veya kırıldığını görmek, niyet ettiği yolculuktan alıkonulacağına işaret eder. Kimisine göre; nalın giydiğini gören, karada yolculuk eder. Bir mecliste nalın ile yürüdüğünü gören, bir yabana ile ilişkide bulunur. Nalının ökçesinin kırıldığını görmek, kısır bir eşe, bir rivayete göre de nikahsız evlenmeye, nalını tamir ettiğini gören, eşiyle iyi geçinir. Nalım başka biri tarafından tamir edildiğini görmek, başkaları tarafından eşinin yoldan çıkarılacağına işarettir. Gümüşten nalın giymek güzel bir eşe, kurşundan yapılmış nalın giymek, zayıf ve çelimsiz bir eşe, ateşten nalın giymek huysuz bir eşe, deriden nalın giymek, zenci bir eşe, arslan derisinden nalın giymek, zalim bir aileye mensup bir eşe işaret eder.
Namaz

Doğu yönüne dönerek namaz kıldığını gören, hacca gider. Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, İslâmiyet'ten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir iş yaptığına delildir. Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören, islâm'ı arkasına atmış olur. Bir rivayete göre, eşinden gayrı bir kimse ile yakınlaşır. Bir mescit halkını kıblenin gayri bir tarafa dönerek namaz kıldıklarım görmek, o yerin devlet başkanının işinden uzaklaştırılacağına delalet eder. İlim adamlarından birini kıblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o âlimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına işarettir. Namazının vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadığını gören, zor ve yapılması çok güç bir işe başlar ve bir rivayete göre de, gerek dünya ve gerek âhirette güçlüğe uğrar. Namazla bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bîr memuriyete, veya bir şirkete girerek orasını yönetir. Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak, namaz kıldırdığını gören ve hangi âyetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin üzüntüsüdür. Kıbleye dönüp namaz kıldığını görmek ise uzun bir ömre işaret eder. Kimisine göre; bir cemaate imamlık etmek hayırdır. Sokakta namaz kıldığını görmek hayır değildir. Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığım görmek, o yerin hükümet başkanından kendisine bir hayır geleceğine işarettir. Öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızak ve malının artacağına işaret eder. Cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur. Dünya ve ahirette Allah'ın (cc) ihsanına nail olur. İkindi namazını kıldığım görmek, zahmet ve zorluktan Bonra muradına ereceğine delâlet eder. Akçam namazım kıldığını gören hayır ve serden her ne arzu etmiş ise, ona çabukça kavuşur. Yatsı namazını kıldığını görmek, akrabaları ile iyi geçindiğine işarettir. Sabah namazım kıldığım görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir. Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çıkar. Namazım tamamlamadan yanda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez. Abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur. Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığım gören kimso, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider. Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez. Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işelerini bitiremeyeceğine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir. Nafile namazı kıldığım gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah'ın (cc) şefaatine nail olur.
Nar çiçeçği

Rüyada nar çiçeği veya nar çiçeği renginde bir şey görmek, bir yakınınızın veya çocuklarınızdan birinin düğün töreninde hazır bulunacağınıza, bekar iseniz geniç bir kimse ile tanışıp nişanlanacağınıza ve bir tören yapacağınıza işarettir
Nara Atmak

Rüyada nara atmak, aile içinde çok tedirgin bir halde olduğunuza ve eşinizle aranızda şiddetli geçimsizlik bulunduğuna alamettir. Kabahati kendinizde aramalısınz. Biraz müşfik, biraz sevecen, biraz da sabırlı olursanız herşeyin yoluna gireceğini bilmelisiniz.
Nas Suresi

Nas suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kimseyi Hak Teâlâ (C.C.) hasetlerin ve kötülerin şerrinden emin kılar. O halkın, halk da onun şerrinden emin olur. İşleri yolunda gidip, düşmanına üstün gelir
Natır

Rüyada hamamda olduğunuzu ve bir natıra kendinizi yıkattığınızı görmek, bu günlerde ibadetlerinizde ihmalkâr davrandığınıza ve bu yünden tövbe ve istiğfar etmeniz gerektiğine ibarettir.
Nazarlık

Rüyada (Maşaallah) yazılı ve benzeri nazar degmemesi için kullanılan şeyleri görmek, birbiri ardınca müjdeli haberler alacağınıza delildir.
Naziat Suresi

Kimisine göre ; rüyasında Nâzîat suresini okuyan veya dinleyen kimsenin ölürken imansız olarak ahirete göçmesi ihtimali vardır. Bu kişinin korkarak tövbe ve istiğfar etmesİ lazımdır.
Neba Suresi

Kimisine göre ; Nebâ suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kişi, Allah'ın (C.C.) insanlara bahşettiği nimetleri ve mahlukab düşünür ve şükürler eder. iyi işler yapar. Kıymeti büyük ve sözü geçer olur. Halkın övgüsünü kazanır, dinde hidayete erişir.
Nebiler

ŞiT aleyhisselâmı gören bolluk içinde yaşar, malı ve çocukları çok olur. Bu peygamberi rüyada görmek, büyük bir işe girmeden önce vasiyetini yapması gereğine işarettir. İdris aleyhisselâmı görenin her işi yolunda gider, tdris (AS) görülmesi ibadete işaret eder. NUH aleyhisselâmı görmek, ömrün uzun olmasına ve bu sırada düşmandan zarar ve bozgunluk görülmeğe ve sonunda muradının olacağına işarettir. Nuh aleyhisselâmı rüyasında gören kimsenin komşuları ve düşmanları kendisini kıskanırlar ise de Hz. Allah (cc) onu, düşmanların şerrinden saklar. HUD aleyhisselâmı görenin, kendisine düşmanları saldırır ise de, onlara üstün gelir. LUT aleyhisselâmı gören bir yerden başka bir yere gider. İşleri kolaylaşır ve sonu hayırlı olur. Bir başka rivayete göre de, ahlâksız bir kadınla evlenerek, ondan hayır görmez. SALİH aleyhisselâmı gören, aziz ve itibarlı olur. İBRAHİM aleyhisselâmı görmek hacca gitmeğe ve bir rivayete göre hükümetten bir kötülüğe uğramaya ve anne ve babasına karşı geleceğine ve başka bir rivayete göre de, dünyada büyük bir mutluluğa ve hayra kavuşacağına yorumlanır. İSMAİL aleyhisselâmı görenin kadri artar ve istekleri yerine gelir. Bir rivayete göre, sadık bir insanla arkadaş olup ondan bir vaad alıp, o vaadi yerine getireceğine işaret eder. İS HAK aleyhisselâmı görmek, daima dünya ve âhirette saadetle yorumlanır. YAKUP aleyhisselâmı görene, çocukları tarafından keder verecek bir durum meydana gelirse de, sonradan sevinir ve mutlu olur. Kaybolmuş bir kimsesi varsa, selametle döner. YUSUF aleyhisselâmı görmek, akrabası tarafından iftiraya uğrayıp, sonunda büyük bir mala ulaşmağa, muradının olmasına ve bir rivayete güre de, bir kadın yüzünden kederlenip, nihayet hayra ve ihsana ulaşmaya işaret eder. ŞUAYIP aleyhisselâmı göreni Önce halk istemez, fakat sonra o düşmanlarına karşı üstünlük kurar, EYÜP aleyhisselâmı görmek, önce düşmanlarına yenilip, sonra onlara üstün gelmeğe ve düşmanlarını yok etmeyi başarmağa, yolculukta ise, selametle dönüşe, işarettir. HARUN aleyhisselâmı görmek, öncelikle büyük bir kişinin halife ve vekili olup, o sırada bela ve düşmanlığa uğramaya ve sonunda hayra ulaşmaya işaret eder. ELVESA aleyhisselâmı görmek, güç işlerinin kolaylaşacağına delildir. DAVUD aleyhisselâmı görenin eşi tarafından sıkıntısı ve üzüntüsü olur. Bir rivayete göre evinde söz sahibi olur. Fakat bir kadın yüzünden zarar görür. SÜLEYMAN aleyhisselâmı görenin mertebesi çok yüksek olur. Malı ve mülkü artar. Bir yolculuğa çıkar ve selametle geri döner. ZEKERÎYA oleyhis&elâmı gören kimseye Cenabı Hak (cc) hayırlı işler yapmayı nasip eyler. YAHYA aleyhisselâmı gören, dünya nimetlerinden el etek çeker. Ahirçt işleri ile uğraşır. Uzun bir ömür sürer ve selamet bulur. HIZIR aleyhisselâmı rüyasında görenin ömrü uzun olur. Uzun bir yolculuğa çıkar ve Allah (cc) onun yardımcısı olur. İL YAS aleyhisselâmı görenin zor işleri kolaylaşır. Duası kabul olur.
Necaset

Büyük abdestîni yapmak ve yaptığını görmek, sağlık ve geçimi için malını ve parasını harcamaya; eğer yaptığı ishal gibi ise, parasını çokça sarfetmeye; kendisinin büyük abdestini bozmuş olarak görmesi, eğer halkın da kendisini gördüğünü anlarsa, o kimsenin kendisinden çıkacak kötü sözlerden sakınması gerektiğine işarettir. Abdestin bedeninden çıkması, günahlarının ve kusurlarının affedilmesi ve kurtulması demektir. Necis yani pislik insanın sırrına, malına, yolculuk için hazırlanan kimselerin düşmana karşı meydana çıkmaya, içteki hastalığının dışarı atılması veya yok olması ile yorumlanır,
Necm Suresi

Necm suresini rüyasında okuyup dinleyen kimse, düşmanına karşı muzaffer olup, onları kahreder. Hak Teâlâ Hazretleri kendisine sâlih bir evlad nasip eyler. Gurbette kimsesi varsa sılaya döner.
Nefes Darlığı

Yeni bir yere taşınacağınıza, bir rivayete göre sıkıntılı günlerin atlatılacagına işarettir. Bazılarına göre, rüyada nefes darlığı çektiğinizi görmek, sermayenizin azlığı yüzünden bazı ticari işlerinizi gereği gibi çevire mediginize ve bu yüzden başkalarından yardım isteyerek, onları da ticaretinize ortak etmek durumunda ve zorunda kaldığınıza, bu da kazancınızın bölündüğüne işarettir.
Nehir

Rüyada nehir görmek iyidir. Şiddetle ve gürül ve sulan köpüklü ve berrak olan nehir, kısmetinizin çok açık ve rızkınızın geniş ve bereketli olacağına delildir. Bunlanık ve sakin akan nehir kısmetinizin kapalı, rızkınızın dar olması demektir. Nehir sularının etrafe taşarak akması ise, sizin sayenizde daha bir çok fakirlerin geçimi Bağlanacak manasına gelir. Suyu saf ve berrak bir nehir görmek kolay geçim ve iyi vakit geçizmeğe, suyundan içtiğini görmek, vaktinin rahat ve neşe içinde geçeceğine; nehir suyunu bir kaba alarak saklamak, sağlık ve rahatlığa işaret eder. Bazı ta'bircilere Köre, büyük nehirler devlet büyüğüne, küçükleri devlet adamlarına, kçndi malı olan bir yerde görülen nehirler rüya sahibinin babası ile yorumlanır. Yüksek bir yerde bulunduğunu ve bir nehrin o yerin alhndan aktığını gören, hayra ve nimete kavuşur. Bazısına göre; rüyada nehir görmek, rüya sahibinin aklında /.ekaya ve geçiminde bolluğa işaret eder. Kimisine göre; rüyasında bir nehirde yüzdüğünü veya boğulduğunu görmek, denizde yüzmek ve boğulmak gibi ta bir olunur. Bir nehirde iyi bir şey görmek.devlet büyükleri için çok iyidir. Fena bir şey görmek ise bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Nehrin bal, süt, şerbet gibi şeyler akıtması nzk ve nimettir. Nehrin içilmesi helal olmayan kan, irin, ve benzeri şeyler akıttığını görmek, fesada, zarara ve dini inançsızlığa işarettir. Kimisine göre; rüyada nehir görmek büyük bir kimse ile tabir olunur. Rüyada bir nehire giren, halktan tanınmış bir kimse ile tanışır. Nehirden su içmek, iyi değildir. Rüyada nehi-rin bir tarafından karşı tarafına atladığını gören keder ve sıkıntıdan kurtulur. Bir rivayete göre nehire girmek, yolculuğa delâlet eder. Diğer bir rivayete göre de memuriyete girmektir. -
Neml Suresi

Nemi suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kişinin malı, mülkü ve parası artar. Sözü Bayılır ve kendisi sevilen bir kişi olur. Halk arasında itabar görür. Kimisine göre; bu rüya sahibi ilim öğrenmeğe çok hevesli bîr kişidir. Cenab-ı Hakk onun bu arzusunu bilerek kendisine ilim yolunu daima açık bulundurur. Ömrünün sonuna kadar bu yolda devam eder.
Nergis

Danyal aleyhisselama göre; rüyada nergis görmek zarif ve güzel bir gençle tanışmak ve evlenmektir. Kimisine göre, rüyada nergis görmek tatlı sözlü, hoş sohbet ve güzel kadınla tanışmak ve onunla anlaşmaktır. Rüyada nergis görmek sadık bir dosta işarettir. Rüyasında nergis kokladığını gören hayırlı bir haber ve güzel bir hediye alır. Yerde bitmiş nergis görenin bir çok çocuğu olur. Bir bardak içinde nergis gören onun güzelliğinden dolayı Cenâb-ı Hakka şükürler edip sevap kazanır.
Nesrin Çiçeği

Rüyada mevsiminde ağacı üzerinde nesrin görmek, hayır ve menfaat geleceğine, bir rivayete göre de evlada; koparılmış nesrin görmek, hüzüne işaret eder. Rüyasında birine bir demet nesrin verdiğini görmek, aralarında dedikodu olmaya işarettir. Elinde nesrin görmek, çocuğunun öleceğine; eğer çocuğu yoksa eşinden veya sadık bir dostundan ayrılacağına işaret eder.
Neşter

Rüyada neşter görmek, aileden birinin hafif yaralanması ile yorumlanır. Bu olay sizi üzecek ve oldukça da vaktinizi alacaktır. Neşterle bir yarayı kestiğinizi görmek, bir olay hakkında kararınıza karşı koyan kimselere son sözünüzü söyleyip, işi kesip attığınıza işarettir.
Ney

Rüyada ney görmek veya çalmak, çok sevinçli bîr haber alacağına işaret eder. Bir rivayete göre ney çalmak, hastalar için ölüme, çocuk isleyenler için muradlannın olacağına işaret eder.
Nezle

Rüyada nezle olup durmadan burnundan su aktığını görmek, malını elinden çıkaracağına; nezleden dolayı hapşırdığını görmek malının ziyanından dolayı zorluk çekeceğine; nezleden kurtulduğunu görmek menfaat göreceğine işarettir.
Nikel

Rüyada nikel parçası veya nikel para görmek, mal sahibi olmakla yorumlanır. Rüyasında nikel para biriktirdiğini görmek, bir yerden eline toplu bir mal veya para geçeceğine yorumlanır.
Nil Nehri

Rüyasında Nil nehrini görmek, seyahata çıkacağına ve bu seyahattan kazançlı döneceğine işarettir. Nil nehrinin suyundan içtiğini görmek, hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise borcundan kurtulacağına, tutuklu ise tahliye edileceğine işarettir.
Nilüfer Çiçeği (Su Çiçeği)

Rüyada bir göl üzerinde nilüfer çiçeği görmek, sağlık, güzellik, kuvvet, konuşma şekli, hayat, aşk ve mutlu olmak için gerekli her şeyi sağlamakla yorumlanır. Evliler için eğlenceli bir tatil, yeni evli kimseler için de çok güzel geçecek balayını müjdeler bu çiçekler. Nilüfer toplayıp demet yapmak, güç işlerin son bulduğuna ve başarının yakınlaştığına işaret eder..Rüyasında nilüfer çiçeği gören bir erkek, sihirli bir güzelliğe sahip, nilüfere benzeyen bir kadınla evlenerek mutlu olur. Bu rüyayı kadın görürse, kocası bir aşk kahramanı ve çok sadık ve kendisini sonsuza kadar sevecek bir erkek olacak demektir. Bazılarına göre; rüyasında bir yerde ekili nilüfer görmek, bir eş veya hizmetçiden gelecek menfaate, veya rüya sahibinin bir çocuğu olacağına işaret eder. Nilüferi koparılmış görmek hüzün ve kederdir. Bir kadın rüyasında nilüferi kopararak kocasına verdiğini görse, kocasından boşanır. Hizmetçilerinden birisine bir nilüfer verdiğini gören, o hizmetçiyi işinden çıkarır. Nilüfer kökü şer huylu bir hizmetçiye işarettir.
Nisa Suresi

Nisa suresini veya bir kısmını okuduğunu veya okunduğunu gören, beklemediği bir yerden bir mirasa konar. Akrabaları çoğalır. Ömrü uzun olur ve hayır görür, buyurmuştur. Bir başkası ise; iyi ahlak ve doğrulukla meşhur ve halk arasında saygılı olur diyor. Kimisine göre; geçinilmesi güç bir kadınla evlenir, ilim öğrenmek isteyen biri ise, bu hususta çalışıp başarı kazanır. Hz. Ali ve Hamza (RA) buyuruyorlar ki: Rüya sahibi, güzel konuşan, insanlarla iyi anlaşan, onların söylediklerine inanan ve kendi söylediklerini onlara inandıran, mantık sahibi ve akıllı bir kişi olur. Bazı yorumculara göre ise, zengin kadınlarla evlenerek, onlardan miras yer. Uzun bir ömürden sonra, mirasını kadınlara bırakarak vefat eder.
Nişadır

Rüyada nişadır görmek, günahla yorumlanır. Rüyasında çarşıdan nişadır satın aldığını görenin, bir günah işlemiş olduğundan, tövbe etmesi gerekmektedir.
Nişangah

Rüyanızda nişangah görmeniz veya o hedefe atış yapmanız, sizle rekabet edecek olan kimselere karşı onların oynadığı aynı taktiği uyguladığınıza ve onların planlarını çürüterek başarınızı sağladığınıza işarettir.
Nişanlanma

Rüyada tanınmayan birisi ile nişanlandığını görmek, ummadığı yerden yardım göreceğine, nişanlandığı kimseyi tanıyorsa mutluluğa ve sağlığa işarettir. Nişanın bozulması ise hayırla yorumlanmaz.
Nişasta

Dırıltı, gürültü ile yapılacak bir evliliğe işaret eder. Bazılarına göre ise, rüyada nişasta veya nişasta helvası görmek ve yemek, çok sakin ve durgun bir hayatınız olduğuna, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayıp kendi halinizde bir hayat yaşadığınıza işarettir.
Numara

Rüyada rakam görmek, serbest ticaretde iyi bir şansa işaret eder. Rüyada sayı saydığınızı görmek, veya elinizdeki bir nota bakarak bir yerin numarası ile orayı aradığınızı görmek, bir borsada satın aldığınız hisse senetlerinin fiyatlarının düşeceğine ve bir miktar zarar edeceğinize işaret eder.
Nur Suresi

Nur suresini rüyasında tamamen veya kısmen okuyan veya okuyandan dinleyen kimse, Allah'ın (C.C.) emirlerinden bir saniye ayrılmaz, hasta olur fakat çok çabuk iyileşir, kalbi nur ile dolar, herkesin sevgisini ve itibarını kazanır.
Nufüs Kağıdı

Rüyada bir nüfus dairesinde bulunup bir işinizi takip ettiğinizi veya kendinize yahut çocuklarınızdan birine bir nüfus kağıdı çıkartmaya çalıştığınızı görmek, ailenize katılacak yeni bir kimsenin bulunduğuna veya uzak bir memleketten bir yalanınızın yurda döneceğine, yahut çok sevinçli bir haber alacağınıza işaret eder.
Nükte

Rüyada nükteli sözler dinlemek veya söylemek, hayırlı haber alacağına işaret eder. Rüyada bir arkadaşınızın anlattığı fikra ve yaptığı nüktelerle eğlenip güldüğünüzü görmek, arkanızdan dedikodu yapıldığına ve sizi bir kaç dostunuzun çekişdirdiklerine ve hatta kuyunuzu kazdıklarına işarettir.
Numunelik

Rüyada bazı numunelik eşyaları incelediğinizi görmek, sizinle ticari bir münasebet kurmak isteyen bazı firmaların bugün yarın iş yerinize geleceklerine ve onlarla anlaşırsanız oldukça faydalı bir kazanç kapısının açılacağına işaret eder.
Nüzul

Rüyada bir yerine nüzul (inme) isabet ettiğini görmek, rakipleriniz tarafından işlerinize tamamiyle hâkim olarak sizin elinizi kolunuzu bağladıklarına, bütün kazanç yollarınızı kestiklerine işaret eder. Bazılarına göre; rüyada nüzul indiğini görmek, bela ve musibet, Allah'ın (C.C) gazabı ve azabı, ölüm, hastalık, keder ve evladının ölümü ile tabir edilir. Bir kimse rüyasında kendisine nüzul isabet ettiğini görse bütün ev halkı ile birlikte bir belaya uğrar.
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA