Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
O harfiyle başlayan rüyalar
09 Mart 2013 Cumartesi 09:32

O harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Odun

Rüyada ateşe odun atmak, genç bir erkek için ahbap diye görüştüğü birisinin düşmanlığına, tecrübeli yaşta ise makam sahibi olması ihtimaline; genç kızlar için, bir ormancı veya teknik bir kimse ile evliliğe, evliler için para yüzünden kavgaya, genel olarak da her hangi bir dileği için ümit beslemeğe yorumlanır. Rüyada kuru veya yaş odun görmek, savaş, düşmanlık ve şiddet ile tabir olunur. Odun satan ve taşıyan, halkın arasından söz söyleyen kimselerle yorumlanır. Kimisine göre, rüyasında sahradan veya ormandan odun toplayıp arkasında taşıdığını görmek, rüya sahibinin kötü işler, hasetçilik, halka iftirada bulunmak gibi işler yaptığına işarettir. Bir ormandan odun kestiğini ve bir hayvana yükleyerek taşıdığını gören, birçok insanlarla tartışmaya girer. Ve onlarla kavga eder. Ateş yakmak için iki üç odunu bir yere koyan kimse, gittikçe artan bir üne sahip olur. Odun sattığını gören halkın aleyhinde söz söyler. Odun satın aldığını görenin aleyhinde başkaları söz söyler ve dedikodu yapar.
Ordu

Ordu, büyüklük, kudret ve kuvvetle yorumlanır. Rüyasında bir orduda rütbeli ve rütbesiz askerlik yaptığını görmek, tüccarsa ticaretinde, memur veya işçi ise yaptığı işlerde çok başarılı olacağına yorumlanır.
Orkestra

Rüyada bir orkestra konseri dinlemek, kısa sürecek bir üzüntü ile yorumlanır. Bir orkestra da çalgı aletlerinden herhangi birisini çalmak, bir dostunuzun çok fena bir durumda olduğunu işiterek üzüleceğinize işaret eder.
Otobüs

Rüyada bir otobüsle seyahat ettiğinizi görmek, uzak bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir. İçi yolcu dolu bir otobüs görmek, rüya sahibinin çok gürültülü bir toplantıya katılacağına; otobüsten indiğini görmek, devlet dairelerinden birisinde olan bir işinin yerine gelmeyeceğine işaret eder.
Opera

Rüyada opera görmek, normal olmayan bazı durumlarla karşılaşacağınıza işarettir.
Ova

Rüyada gözünüzün alabildiğine kadar uzanan bir ova görmeniz, büyük bir sevinçle karşılaşıp mutlu günler yaşayacağınıza iarettir.
Oklava

Rüyada oklava görmek, yolculuğa işarettir. Uzun oklava uzun sürecek seyahate, kısa da tam aksi ile yorumlanır.
Oba

Rüyanızda oba görmeniz sonsuz bir sevinçle yorumlanır. Yeşillikler içinde kurulan bir obayı görmek sevinç ve mutluluğa işarettir.
Objektif

Rüyada bir fotoğraf makinası objektifi görmek nazarlanmakla tabir olunur. Objektifi rüyasında gören nazarlanacak demektir. Bütün hasetçi gözlerin üzerinizde olduğuna işarettir.
Obur

Rüyada çok yemek yediğinizi ve çok yiyen bir kimseyi görmeniz, hayatta çok ihtiraslı bir kimse olduğunuza işaret eder. Obur bir kimseyi görmek, işlerinizde aksama olacağına, hafif mide hastalığı geçireceğinize işarettir. Obur bir kimse ile yemek yediğinizi görmek, malınızın israf edildiğine, tasarrufa başvurmanız gerekeceğine işaret eder.
Ocak

Rüyada bir ocak başında olup onu yakmaya çalıştıgınızı görmek, başladığınız bir işi tamamlamaya çalıştığınıza, ocağınızın sönmüş olduğunu görmek, işinizin bir çıkmaza girdiğine işarettir. Ocak bazen da ev ve ailele halkı ile de ta'bir olunur. Ocağını sönmüş güren bir aile faciası ile karşı karşıya gelebilir. Ocağın yanık ve alevli olması aile mutluluğuna delildir. Kimisine göre; ocak, bir evin düzeni ve intizamıdır. O ocakta iyi ve kötü görülen her bir bal bunlara kıyaslanarak ta'bir olunur. Ocak rüyada eştir. Ocak kireçten ise eşi kibirli bir ailenin kızıdır. Ağaçtan ise dedikoducu bir ailedendir. Eğer altın ve gümüş gibi kıymetli bir madenden ise şerefli bir ailedendir. Eğer tuğla ve taştan ise, fakir ve ahlâklı bir ailenin kızıdır. Bir ocağın yıkıldığını görmek, sahibinin geçiminin darlaşacağına işarettir. Bazı yorumcuların düşüncelerine göre. ocağın yıkıldığını görmek, ev halkının yolculusuna işaret eder. Rüyasında bir ocak yaptığını gören, bolluk içinde yaşar. Ocağın yandığını gören, ailesi ile mutlu olarak ömür sürer. Ocağın sönmüş olduğunu görenin, evi yıkılır.
Ocakçı

Rüyada bir vapur ocakçısı görmek, çalıştığı yerdeki patronlarının kendisi ile yakından ilgilendiklerine işarettir. Ocakçının ocağa kömür veya odun attığını görmek, patronlarınca işinin beğenildiğine ve ücretine zam yapılacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kadın ise, kocasının kendisini sevip takdir ettiğine yorumlanır.
Ocak Izgarası

Rüyada ocak ızgarası görmek, geçim bolluğuna işarettir. Izgarada bir şey kızarttığınızı görmeniz, geçiminizin bol ve bereketli olacağına işaret eder.
Oda

Rüyada oda, kadın ile yorumlanır. Ağaçlar ve direkler üzerinde bir oda gören, iyi kalbli bir kadınla evlenir. Yeni bir odaya girdiğini gören, tanımadığı bir kadınla evlenir, malı ve mülkü artar, Kireç ile badanalanmış ve sahibini tanımadığı bir odaya girenin sonu hayır değildir. Kaçıp bir odaya girdiğini ve kapısını kapadığını, odanın diğer odalar arasında bulunduğunu gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Hasta ise iyileşir. Odasının yıkıldığını gören, eğer oda eski ise, eline mal geçer. Diğer birinin odasının yıkıldığını gören, o adamın eliyle para kazanır. Üzerine odanın çöktüğünü gören zengin olur. Yeni bir odada olduğunu gören mülk sahibi olur. Eğer oda gümüşten yapılmış ise günahlarına tövbe eder. Odası olduğundan daha büyük ise nimete, mala ve rızka kavuşur. Odasının daraldığını gören, fakir düşer. Odasını, odalardan daha büyük ve farklı görmek iyi değildir. Odasına su serptiğini gören, zahmet ve güçlüğe uğrayacak bir işe baslar. Oda içinde su serpmek hayır değildir. Bir odada olup dışarı çıkması engellenen hayra, bîr odada işkence edildiğini görmek, hayır ve nimete, yahut bir rivayete göre ölüme işaret eder. Çünkü o oda onun mezarıdır. Bazıları, oda, bir erkeğin sevdiği kadındır, derler. Tanımadığı bir odanın üstüne çıktığım gören, eğer oda yeni ise, bakire, eğer eski ise, dul bir kadınla evlenir. Bir odayı arkasına yüklenmiş gören fakir bir kadın alır. Rüyada oda görmek türlü türlü ta'bir olunur. Eş, çok, hasta, iyileşme. Ölüm, yolculuk, hizmetçi, bunların hepsi görülen rüyaya göre ta"bir edilmelidir. Evinde kendisi için bir yeni oda yaptığını gören, evlenir. Hasta ise iyileşir. Evinde başka bir hasta varsa şifa bulur. Büyük ve güzel bir odaya girmek, bir bakire ile evlenmeye, veya bir güzel hizmetçi kız almaya işarettir. Kendisini diğer odalardan ayrı yeni ve çamurla sıvalı bir odada gören ve o sırada şerre delâlet eden bir söz işiten kimsenin sonu hayır değildir. Kapısı sıkı sıkıya kilitli bir odada hapsedildiğini görmek, hayır ve sağlıktır. Odayı arkasına yüklenip götürdüğünü gören, eşinin bütün geçimim sağlar. Bu rüyayı kadın görürse, kocasını iyi besler. Odasını altından yapılmış görmek, evinde yangın çıkmasına işarettir.
Odacı

Rüyada odacı ile konuştuğunuzu görmek, devlet dairelerinde herhangi bir işinizin yolunda gideceğine yorumlanır.
Oduncu

Rüyada oduncu görmek hayır değildir. Çünkü halk arasında fitne sokmakla uğraşan adama işaret eder.
Ofset

Rüyada ofset tipi bir baskı makinası kullandığınızı veya bir ofset matbaasında bazı işler bastırdığınızı görmek, işleriniz için yeni projeler yaptığınıza, bunlar hakkında tecrübeli kimselerden fikir aldığınıza, kazanç getirecek her teşebbüsü yapmaktan çekinmediğinize işarettir.
Oğlak

Rüyada oğlak görmak, erkek çocuğunuzun aile adını sürdüreceğine ve soyunuzun devamına işaret eder. Oğlak kesmek hayırlı değildir. Oğlak eti yemek hastalığa işarettir. Kendisine bir oğlak hediye edildiğini görenin bir erkek çocuğu olur. Kendisinin bir başkasına bir oğlak hediye ettiğini görmek, o kimse ile bir akrabalık kuracağına işaret eder.
Oğul

Rüyada oğul görmek, bir kaç erkek çocuk sahibi olacağına işarettir. Oğul, bir rivayete göre, keder ve sıkıntı ile de ta'bir olunur. Çünkü çok çocuk sahibi olmak o nisbette masraf ve emeği de gerektirmektedir. Rüyada bir oğlu dünyaya geldiğini görmek, evine yeni bir kısmetin geleceğine işaret eder. Oğul görmek bereket ve bolluk işaretidir.
Oje

Rüyada oje görmek, süs ve fantazi ile yorumlanır. Rüyanızda parmaklarınıza oje sürdüğünüzü görmek, gösterişe çok meraklı bir kimse olduğunuza, aşın derecede sefahata meyliniz olduğununa işaret eder.
Ok

Rüyada görülen ok, bir hizmet için başka memleketlere gönderilen elçilere, mektuba, düşmana karşı gösterilen başarıya, kuvvete ve söze işaret eder. Okların konduğu çantayı görmek ise, büyük bir mevkie sahip olunacağına işarettir. Bir kimsenin üzerinde ok taşıdığını görmesi, pek yakında büyük bîr şöhrete ulaşacağına ve halk arasında itibar kazanacağına işaret eder. Okun yaya takılarak bir hedefe nişan alındığını veya aldığını gören, bir gençle evlenmeğe teşebbüs eder. Oku attığım veya atıldığını gören kimse evlenir.
Okçu

Rüyada ok yapıp satan bir kimseyi görmek, halkın işlerini bozan ve insanlar arasında söz götürüp getiren gammam kimselerle yorumlanır.
Oksijen Tüpü

Rüyada oksijen tüpü görmek, çok sinirli ve hırçın bir gün geçireceğinize, hiç bir sebep olmadan bazı kimselerle manasız şekilde tartışacağınıza, bu olayın da sizi çok üzeceğine, bu yüzden bu haftanızın berbat bir şekilde geçeceğine işaret eder.
Okşamak

Rüyasında eşini okşayarak bundan tad duyduğunu görmek, onu sevdiğine, eğer bundan zevk almazsa, aralarında soğukluk olacağına işaret eder. Kendine helal olmayan bir kadını okşadığını gören, kötü ve mekruh bir şey yapmış olur. Birini okşadığını gören, onu tecrübe eder. Sevdiği bir adamı okşadığnı gören sevinir. Rüyasında birini okşayarak şehvet duymak, muradının olacağına işarettir. El ile okşamak okşarulanjn okşayandan hayır ve menfaat görmesine işarettir.
Okul

Rüyada okul görmek bilgi ile yorumlanır. Bir okulda okuduğunu görmek, yakında başlayacağı yeni bîr iş için gerekli bilgiyi almaya çalıştığına işarettir. Okulda bir sınıfta arkadaşları arasında ders çalıştığını görmek bulunduğu işinde başardı olacağına ve halkın takdirini kazanacağına işaret eder.
Okumak

Rüyada kitap veya gazete veya dergi okuduğunu görmek, sevinecek haberler alacağına işaret eder. Büyük boy kitap veya ansiklopedi okuduğunu görmek, akıllılığa ve bilgiye; el yazma kitap okumak ise, uzak bir akrabadan kalacak küçük çapta bir mirasa yorumlanır.
Okuyucu

Rüyada bir kütüphanede bir çok kimselerin inceleme yaptıklarını veya kitap veya gazete okuduklarını görmek, herhangi bir iş hususunda başkalarının fikirlerine baş vuran kimseye işarettir. Bir rivayete göre, okuyucu, nasihat ve öğüt kabul etmeyen yasalara uymayan kimselere de yorumlanır. Bir kabristanda mezar başında veya bir mevlit cemiyetinde veya camilerde okuyucu görmek, Allah (cc) tarafından bütün günahları nın affedildiğine, dünya ve ahirette işlerinin yolunda gideceğine işaret eder. Kimisine göre okuyucu görmek, daima bilgi almak isteyen bir kimse ile tabir olunur. Bir kitaplıktan kitap alarak okuduğunuzu görmek, dünyada yeni şeyler öğrenmek hevesinde olduğunuza işaret eder. Bir kütüphanede kitap okuyan kimseleri görmek, bazı işleriniz, hakkında başkalarından fikir almak gereğini duyduğunuza delildir.
Olta

Rüyada olta görmek, iş hayatında büyük bir firsatın yakalanacağına işarettir. Rüyada olta ile balık tuttuğunuzu görmek veya bir olta satın almak, size baglı olan bir kimseye karşı haksızlık yapacağınıza, fakat sonradan bunu fark ederek üzülüp pişman olacağınıza ve onun gönlünü almaya çalışacağınıza işarettir.
Oluk

Oluk ile ilgili rüyalar iki şekilde tabir olunur: Halk arasında ün yapmış kimselerle arkadaşlık yapmak, bol geçim. Yağmur yağmadığı halde oluktan su aktığım görmek, arkanızdan bir çok dedikodulann yapıldığına, yağmurlu günlerde oluktan su aktığını görmek ise, o yere feyiz ve bereketin geleceğine işarettir. Oluktan su yerine kan aktığını görmek, hayatınızda bazı fırtınalı anlar geçireceğinize; yakınlarınızdan biri hakkında kötü sözler duyacağınıza işaret eder. Oluklardan çamurlu sular aktığını görmek, mutlu bir hayata kavuşacağınıza; çamurlu ve bulanık suların aktığını görmek ise felaketli günler yaşanacağına delildir.
Omlet

Rüyada omlet pişirdiğinizi görmek, büyük bir kısmetin kapınızda beklediğine; pişirdiğiniz omleti yediğinizi görmek, yakında büyük bir mevkie ulaşacağınıza işaret eder.
Omuz

Omuz kuvvetle tabir olunur. Geniş omuzluluk kuvvete, dar omuzluluk zayıflık ve kuvvetsizliğe işaret eder. Bir kapıyı omuzlayıp açtığını gören, çalıştığı her hangi işte başarılı olur ve bol kazanç elde eder. Omuzlayıp da açamadığını görmek bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Bir kimseyi omuzuna alarak taşıdığını gören, o kimseye arka olarak ona yardımcı olur. Kendisinin omuzlanarak bir yere götürüldüğünü görmek bulunduğu işte ona yardım edecek kimselerin bulunduğuna işarettir. Bazılarına göre; rüyada omuz görmek ana babaya, kardeşe, iki ortağa işaret ettiği gibi, rütbe ve güzelliğe ve ibadete de yorumlanır. Bazan rüyada omuzlar kuvvet ve kudret, dayanıklılık ve sabır ile de tabir edilir. Omuz görülen rüyalar da bunlara göre ve rüyanın görüş şekline göre degişir.Rüyasında omuzunda yükseklik ve kanbur görmek, ana babası, kardeşleri veya ortakları tarafından kendisine zahmet verecek bir yük yüklediklerine, omuzlarını sivri görmek yine onların yardımına muhtaç olmamaya, omuzuna bir erkek çocuk aldığını görmek, halk arasında şöhret sahibi olmaya; bir kız çocuğu almış olduğunu görmek, işinde bir derece yükseleceğine ve hayra işarettir. Omuzlan üzerinde ağır bir yük bulunduğunu görmek dünyanın nimet ve devletini veya zahmet ve zorluğunu yüklenmekle tabir edilir. Omuzlarında kıllar olduğunu gören dininde ve dünya işlerinde kuvvetli olur. Bir omuzunun ötekisinden büyük ve yüksek ve birbirinden farklı olduğunu görmek, anne ve babası, kardeşleri veya ortaklarının sevilip saygı gördüklerine işaret eder. Omuzunda deve, sığır, koyun gibi eti yenen bir hayvan görmek helal mala; eti yenmez bir hayvan görmek de haram mala işarettir. Omuzlarının geniş olduğunu görmek kudret ve güzelliğine işaret eder.
Onarmak

Rüyada bir yeri onardığını görmek, yeni bir işe başlayacağına ve o işte başarılı olacağına işaret eder.
Onbaşı

Rüyada onbaşı rütbesi olan bir askerle karşılaşmak, hayır ve menfaatle yorumlanır. Bir onbaşı ile konuşmak işinizde başarılı olacağınıza işaret eder. Rüyada bir kıtada onbaşı olduğunuzu ve erlere emirler verdiğinizi görmek hayatta başırılı bir kimse olduğunuza işarettir. Bir onbaşı ile herhangi bir yerde karşılaşıp onunla konuştuğunuzu görmek, devlet dairelerinde olan bir işiniz için bir büyük makama başvurup sonuç alacağınıza işaret eder.
Ondüle

Rüyada saçlarınıza ondüle yaptırdığınızı görmek, bütün işlerinizin yoluna gireceğine, aksaklıkların düzeleceğine, pürüzlerin ortadan kalkacağına işarettir.
Operatör

Rüyada operatör görmek, mesleğinizde isim yapıp tanınacağınıza, bir operatörün ameliyat yaptığını görmek hasta iseniz hastalığınızın geçeceğine, kendinizi operatör olmuş görmek, yakınlarınızdan birinin hastalığına, operatör olarak bir kimseyi ameliyat ediyor görmek, hastanız varsa iyileşeceğine, eğer bir haber bekliyorsanız, hayırlı bir haber olarak yakında alacağınıza işarettir.
Optik

Rüyada bir optik aleti görmek, dikkat ve merakınızın çok fazla olduğuna, bütün işlerinizde en uzak ihtimalleri bile göz önünde bulundurarak işlerinizi buna göre düzenlediğinize işlerinizde en modern cihazları devrede tutmaya itina ve dikkat sar-fettiğinize, yeniliklere daima açık bulunduğunuza işaret eder.
Orak

Rüyada orak görmek basan ile ta*bir olunur. Bir tarlada orakla ekinleri veya otlan biçtiğini gören, hayatta çalıştıklarının meyvesini elde eder. Çünkü orak nzka, sadakata, hayra işaret eder. Kimisne göre; rüyasında orakla bir şey biçtiğini gören, hayatta her teşebbüsünün hayırlı neticesini mutlaka elde eder.
org

Rüyada org çaldığını görmek veya org çalan bir kimseyi dinlemek, çok etkileneceğiniz acı bir haber alacağınıza; org çalınırken sizin de refakatinde şarkı söylediğinizi görmek, size ümit vermeyecek bir kadım veya bir erkeği severek çok aa çekeceğinize işaret eder.
orgeneral

Rüyada orgenaral rütbesinde bir subayın emrinde olduğunuzu görmek yüksek bir mevkide bulunan bir devlet adamı ile karşılaşıp ondan bir çok fayda ve menfaat elde edeceğinize; âmirlerinizin sizin hakkınızda oldukça müsbet düşünceleri bulunduğuna; tüccar iseniz bugünlerde kazançlı bazı angajmanlara girişeceğinize yorumlanır.
Orkide

Orkide müjdeli habere ve bol kısmete işaret eder. Rüyada orkide görmek ve koklamak, çok kısa bir zaman içinde kısmetinizin açılacağına ve rızkınızın bollaşacağına işaret eder.
Orman

Rüyada orman görmek, feyiz ve berekete yorumlanır. Bir ormanda bulunduğunu ve yolunu kaybedip çıkamadığını görmek, kendisinez verilen zor bir işi yapmaya çalıştığına, fakat bir takım engellerin buna mani olduğuna delalet eder. Eğer yolunu bulup da ormandan çıkabilirse, işlerinin yolunda devam edeceğine işaret eder. Ormanda gövdesine sarmaşıklar sarılmış büyük ağaçlar görmek, kendisinden bir takım iyilikler bekleyen insanların bulunduğuna delildir. Ormanda vahşi hayvanlara rastlandığını ve onların kendisine hücum ettiklerini görmek, bir takım kıskanç kimselerin alay hinde çalıştıklarına delildir. Vahşi hayvanların kendisine zarar vermeleri, o kimselerden zarar göreceğine, hiç bir şey yapmadan önünden kaçıp uzaklaştıklarını görmek ise bunların kendisine zararı dokunamayacağına işaret eder. Rüyada bir ormanın içinde olduğunuzu görmek, iş hayatınızda bir zorluk içinde olduğunuza yorumlanır. Ormandan çıktığınızı görmek, o zorlukların ortadan kalkacağına delâlet eder. Bir ormanda kaybolduğunu görmek, işlerinizde çıkar bir yol aradığınıza işarettir. Ormanda vahşi hayvanların üzerine saldırdığını görmek, iş hayatında rakiplerinin ve düşmanlarının bulunduğuna işarettir.
Ortaklık

Rüyada ortaklık, insafa delâlet eder. Biriyle ortaklık yaptığını gören, onunla iş yapar. Bazı yorumculara göre, rüyada şirket görmek iyi değildir. Çünkü ortaklık daima insaf dışında davranış görür.
Ortanca

Rüyada bahçesinde ortanca çiçekleri bulunduğunu görmek, büyük bir haberle karşılaşıp sevineceğine işaret eder.
Ortaokul

Rüyada her hangi suretle olursa olsun, kendinizi bir ortaokul içinde bulunduğunuzu görmeniz, her hususta, özellikle mesleğiniz hakkında bilgi almak için hiç bir fedakarlıktan çekinmediğinize işarettir.
Oruç Ve İftar

Rüyada sahura kalkıp oruç tuttuğunu görmek insanlara iyi davranan ve daima ibodetinde olan bir kimse ile yorumlanır. Rüyada orucunu yediğini görmek, günah işleyip tövbe etmesi gereğine işarettir. Kimisine göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek, ibadetinin kabul edildiğine; orucunu yemek ise, halk arasında kötü bir şöhrete sahip olduğu için bu hallerini düzeltmesine çalışması gereğine işaret eder. Oruçlu bir kimsenin iftar edip orucunu açtığını görmesi, o kimsenin yaşadığı müddetçe hasta olmamasına, veya hasla olan bir kimseye her yönden yardım etmesi lazım geldiğine işarettir. Rüyada oruç bozmak, bol bir nzık ve bereketli geçimle yorumlanır. Ramazan ayı dışında oruç tuttuğunu gören, borcu varsa, borcundan kurtulur, hasta ise veya hasta olan yakın bir kimsesi varsa iyileşir. Oruç ayında kasten orucunu bozduğunu görmek, bilerek bir kişiye fenalık edip Cenab-ı Hakkın rızası hilafında hareket edip büyük günaha girdiğine delalet eder. Rüyada orucunu bozduğunu gören hasta ise üzüntüüsne işaret eder. Oruca niyet edip günün yansını oruçlu geçirip akşama doğru orucunu bozduğunu gören, nzıksız kalır ve büyük bir günah işler. Bazılarına göre; rüyada oruçlu olduğunu görmek, uz ve öz 60-ze yorumlanır. Rüyada oruç tutan bir kimso için yapması caiz olmayan bir şeyi yaptığını görmek, dinde noksanlığa; oruç tutup sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyasında hayır ve nzık bulup kendisinden kederin ve sıkıntının uzaklaşmasına; işarettir. Ramazan orucunu tuttuğunu gören o yıl hasta olmaz, Allah'ın (c.c) rızası için olmayıp yalan ve gösteriş için oruç tuttuğunu gören, istediğini elde edemez. Farz mıdır, nafile midir, bilmeden oruç tuttuğunu görenin üzerinde ödenecek bir adak vardır. Bu rüya sahibine susmak icabeder.
Ot

Rüyada güzel kokulu ot görmek, küçük bir sevince işarettir. Ot, bir yoruma göre de bereket ve bolluğa da delâlet eder. Ot yığını görmek, bir çok mal edinileceğine işarettir. Yeşil ot murad, kuru ot iyi değildir.
Otağ

Rüyada otağ görmek, şan, şeref, şöhret ve müjde ile yorumlanır. Rüyada kendisi için kurulmuş bir otağda bulunduğunu görmek, eğer müstahak ise, yüksek bir rütbeye çıkacağına veya devlet başkanından bir hayır ve menfaat göreceğine işaret eder. Otak denilen çadırının toplandığını görenin rütbesi ve itibarı azalır, yahut ömrü tamamlanır. Kurulmak üzere otağın açıldığım güren, biraz gecikmiş olmakla beraber, yine de hayır ve menfaate erer. Bazısısna göre; otak denilen büyük çadır beş şekilde ta "bir olunun Devlet, başkanlık, başbakanlık, komutanlık, bakanlık. Çadırın yıkıldığını görmek, memleketin kötü yolda olduğuna; yattığını görmek, devlet başkanının Ölümüne; yandığını görmek yenilgisine; rüzgarın alıp götürdüğünü görmek, o yerde bir başka derlet başkanının geleceğine işarettir. Bazısısna göre; büyük çadırlar, kudret ve büyük ıftlfıı 1er ile yorumlanır. Kendi üzerine böyle bir çadır kurulduğuma gören, çok kuvvetli ve büyük bir düşmanına karşı üstünlüğüne işarettir.
Otlak

Rüyada otlak görmek veya bir otlakta hayvanların yayıldıklarını görmek, bir kadınla tanışacağına ve yakın bir tarihte evleneceğine, evli ise çocuklarından birini evlendireceğine işaret eder.
Otomobil

Rüyasında bir otomobil kullandığını görmek, bulunduğu işte başarılı bir idareci olduğuna; memur veya işçi değil de halkadan biri ise, onlar tarafından aevildi&ine ve becerikliliği yüzünden onların hükümetle olan işlerinde aracılık yaptığına delâlet eder. Bir otomobilin içinde olduğunu görmek, bir suçtan dolayı tutuklanacağına ve sonra suçsuzluğu anlaşılarak tahliye edileceğine işaret eder.
Otopark

Rüyada arabanızı bir otoparka bıraktığınızı görmek, Özel yaşantınızın beklenmedik bir olaydan sonra birden bire lehinize olarak çok değişeceğine; sizin kendinizin bir otopark işlettiğinizi görmek, yakın bir akrabanızın maddi yardımı ile işlerinizi genişletip kazancınızı artıracağı niza ve bu suretle bolluk ve mutluluk içine gireceğinize İşarettir
Otopsi

Rüyada bir ölüye otopsi yapıldığını görmek, başvurduğu bir iş hakkında kendisine red cevabı verileceğine; kendisinin bir ölüye otopsi yaptığım görmek, bir mesele hakkında bilgi almak için ya bir doktora veya bir avukat ve yahut bir fen adamına müracaat edeceğine yorumlanır.
Otel

Rüyada bir otelde bulunduğunuzu görmek, yakında uzun bir yolculuğa çıkacağınıza; bir otel odasında yattığınızı görmek, beklemediğiniz bir olay yüzünden huzurunuzun bozulacağına ve rahatınızın kaçacağına işarettir.
Oturak

Rüyada oturak (lazımlık) görmek, çok zor bir durumda iken size yardım elini uzatan yakın bir arkadaşınızı yanınızda görmek mutluluğuna ereceğinize işarettir.
Oturmak

Rüyada oturduğunu görmek, acizliğe, zafiyete ve korkaklığa ibarettir. Dul bir kadının rüyada oturduğunu görmesi genç biri ile evleneceğine işareteder. Bir rivayete göre de, oturmak, işlerinin hafifleteceğine, geçiminin daralacağını» işarettir.
Oy

Rüyada bir seçim sandığına oy pusulası attığıma görmek kafanızda tasarlayıp yapmakta tereddüde düştüğünüz bir işin yapıldığı takdirde hayırla sonuçlanacağını gösterir
Oyma

Rüyanızda oyma işi yaparak bir tahtayı oyduğunuzu görmeniz, çoktan beri haber almayıp merak ettiğiniz bir husus hakkında bir haber alarak üzüleceğinize işarettir,
Oynamak

Rüyada oynamak musibet, hastalık ile yorumlanır. Bazı tabirciler demişlerdir ki: Bir kimse rüyada oynadığını görse, bâr musibete Uğrar, veya hasta olur. Yahut halk arasında itibarı düşerek işi rezalete varır. Tanınmış bir kişinin karşısında oynadığım görmek, o kimseyle alay etmeğe delâlet eder. Kendi karşısında bir topluluğun oynadıklarını görmek, halkın kendisi ile alay ettiklerine işarettir. Bazısına göre; rüyada oynamak üç şekilde yorumlanır; gam ve keder, bela ve musibet, kadir eksikliği. Rüyada herhangi şekilde olursa olsun oyun oynadığını görmek, rakiplerinin kendisini alt etmek için ellerinden gelen herşeyi ya-pacaklaranna, hile ve desise ile ticaretinin veya düşündüğü işlerin önüne geçmek isleyeceklerine işaret eder. Satranç, dama, tavla gibi oyunları oynadığını görmek, işlerinde bazı yeni düzen kurmak istediğinize; kağıt oynadığını görmek, arkadaşları arasında sır saklayıp işlerini kimseye açıklamadığına; bir kırda her hangi şekilde oynadığım görmek, bir şirket kurup bol kazanca varacağına; top oynadığım görmek, ticaret hususunda bazı anlaşmalar yapacağına ve yeni bazı işlere atılacağına işaret eder.
Oyuncak

Rüyada oyuncak görmek, hayal gücü ile yorumlanır. Rüyanızda çocuğunuza her hangi bir oyuncak aldığınızı görmek, uzun zamandır düşündüğünüz bir işe başlamak için karar verdiğinize işaret eder. Rüyada bir oyuncakla oynadığını gören, kafasında kurup da hakikat yapamadığı bir şeyi meydana getirir.
Oyluk

Rüyada oyluk görmek insanın kuvveti, rızkı, geçimi ve bulunduğu yerin halkı ile yorumlanır, rüyada oyluğunun kesildiğini gören eşinden ayrılır ve gurbet ellerinde üzülür. Oyluğundan bir parçanın kesilmiş veya koparılmış olduğunu görmek, oyluk sahibine bir fenalık geleceğine; oyluğunda çıban veya yara olduğunu görmek hastalığa işarettir. Oyluklarının bir iple bağlı olduğunu görmek akrabalarından ayrılmayacağına; oyluklarım kıllarla kaplı olduğunu görmek malının çok olacağına; oyluklanndaki kılları koparıp attığım görmek malım boş yere harcadığına; oyluklarım ince ve zayıf görmek yakınlarından birinin hastalanacağına işaret eder.
ozan

Rüyada bir halk ozanı ile karşılaşıp onun şiirlerini dinlemek bir Anadolu kasabasına uğrayıp orada sürprizle karşılaşacağınıza, yahut sizi daima rahatsız eden sevmediğiniz bir kimsenin sırnaşıkça hareketleri ile rahatsız olacağınıza işarettir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA