Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
U harfiyle başlayan rüyalar
08 Mart 2013 Cuma 10:23

U harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Uçak

Bir uçak yaptığını veya satın ldığını gören, işlerinde başarıyı hazırlamış olur. Bir uçak sattığını gören, bu başarıyı kaybeder. Bir uçak yaptığını gören, kendi çalışması ve gayreti ile, kimsenin yardımı olmadan büyük bir mevkie çıkar ve halk arasında ün yapar. Bazı yorumculara göre uçağa binmek, kendini tehlikeye koymak; uçaktan inmek ise tehlikeden kurtulmakla tabir olunur. Uçakla havada türlü oyunlar yaptığını gören, tehlikelere karşı cesur olur.
Uşak

Rüyada evinde uşak olarak çalıştırdığı bir kimseyi görmesi, iyilik ve bolluk içinde bulunduğuna, düşmanına üstün geleceğine; uşak güler yüzlü biri ise işlerinin düzgün ve kazançlı olacağına; asık suratlı biri ise, tasa ve sıkıntı içinde kalacağına yorumlanır.
Uzay

Rüyada uzayda bir uçan dairede ulunduğunuzu ve bir takım yıldızlara inip dolaştığınızı görmek, her hususta hayal ettiğiniz şeylerin şimdilik hakikat olamayacağına, fazla ve olmayacak şeyler hayal ettiğinize işarettir.
Uzamak

Rüyasında boyunun uzadığını görmek, mevki ve rütbesinin artacağına, bilgisinin çoğalacağına yorumlanır. Rüyayı gören bir devlet işinde çalışıyorsa, bulunduğu işin hayrını görür ve mevkii yükselir. Rüyasında boyunun gereğinden çok fazla uzadığını görmek iyi değildir. Gereğinden fazla kısaldığını görmek ise ömrünün uzayacağına işarettir. Rüyasında aslında kısa olan boyunun normale geldiğini görmesi, cimriliğe yorumlanır. Rüyasında normalde uzun olan boyunun kısaldığını görmek, bulunduğu mevkiiden atılacağına, halk gözünde itibarının azalacağına işarettir.
Ucuzluk

Rüyada ucuz bir şey aldığım veya sattığını görmek, yaptığı işlerin doğru olmadığına ve pişmanlık duyacağına delildir.
Uçarı

Rüyada uçan ta'bir edilen havai ve ne yaptığım bilmeyen bir kimseyi görmek, hiç bir işini sağlama bağlamayarak, sonunda bir çok zararlara uğrayan bir kimseye yorumlanır.
Uçmak

Bazısına göre: rüyada uçtuğunu görmek, hayırdır. Rüyada bir yerden başka bir yere kuş gibi uçtuğunu gören, yola çıkar ve büyük bîr mevkie ulaşır. Gökyüzüne doğru uçtuğunu gören zarara uğrar. Gökyüzüne uçup bir daha yere inmediğini gören dünyadan göçer. Kimisine göre; rüyasında kanadı olmadığı halde uçtuğunu gören bulunduğu durumdan başka bir duruma girer. Bir evin damından başka bir evin damına uçtuğunu gören, eşinden boşanarak başka biriyle evlenir. Kimisine göre; göğe doğru uçtuğunu görmek hacca gitmeğe; evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu görmek, ölümüne; kuş kanadına benzeyen kanatlan olduğunu örmek, halkın hayretini çekecek bir halin olduğuna; göğe doğru uçup sonra yere indiğim görmek, ölüm derecesinde hasta olup sonra iyileşeceğine işaret eder. Kimisine göre; rüyasında bir dağın tepesine uçtuğunu gören büyük bir mekana erişir. Uçarken bir şeyin üzerine düştüğünü gören, Öyle bir şeyin sahibi olur. Eğer rüya sahibi bir şeye layık değilse, ölüm derecesinde hastalanır. Kanat takarak uçtuğunu görmek, yolculuğa; kanatsız olarak uçtuğunu görmek, bir durumdan başka bir duruma geçeceğine; uçtuğu vakit niyetlendiği yere ulaşırsa yolculuğunda hayra nail olacağına; bir tarladan başka bir tarlaya uçtuğunu görmek, kuvvet vo şerefe delâlet eder. Alçakdan yüksek bîr yere kanatsız olarak uçtuğunu gören, meramına ulaşır. Güvercingibi uçtuğunu gören yükselir.
Uçuk

Rüyada uçuk renkli bir kumaş görmek, tuttuğu işlerin kendisine bir fayda sağlamayacağını üstelik vaktini boş yere geçirmiş olacağını kanıtlar
Uurtma

Rüyada uçurtma görmek, yüksek bir mevki sahibi olacağına delâlet eder. Bir rivayete göre de isteklerinden uzaklaşacağına işarettir. Rüyada uçurtma uçurduğunu gören, boş yere zaman harcar, çünkü uçurtma yalana bir hevesdir. Uçurtma bir rivayete göre de büyü yaptırmaya işaret eder. Rüyada uçurtmasının ipinin koptuğunu ve uçurtmanın bir evin damına konduğunu görmek, o ev halkına büyü yapılacağını gösterir.
Uçurum

Rüyada bir uçurum konarında olduğunu görmek büyük bir tehlike içinde bulunduğuna işaret eder. Uçurumdan düştüğünü görmek, tehlikenin ölümle sonuçlanacağına işarettir.
Ud

Rüyada ud görmek eski hale dönmekle yorumlanır. Rüyasında ud çaldığım veya çalındığım görmek, zengin ise fakirliğe, fakir ise zenginliğe döneceğine ve sonunda eskiden hangi halde ise yine o hale geleceğine işarettir. Kimisne göre; rüyada ud görmek, evlenmeye, evli ise çocuğunun olmasına işaret eder. Rüyasında bir büyük devlet adamının huturunda ud çaldığım grtrtm, o kimseden hayır ve menfaat görür. Rüyada bir ud satıcısından ud satın aldığını görmek, bir kısmet bekler ve sonunda o kısmet eline geçer. Bir rivayete göre de, ud çalmak veya sesini dinlemek, yalan söze delildir. Kendi evinde ud çalan kimse, yükselir ve büyük bir mevki sahibi olur. Ud çalarken tellerinin koptuğunu güren, üzüntüsü varsa ondan kurtulur, ferah ve mutluluğa ulaşır. Rüyada ud görmek kısmeti kapalı olan bir kimse için, kısmetinin açılacağına, rızkının bollaşacağına işarettir. Bazısına göre; ud çalmak, keder ve sıkıntıya uğrayacağına, fakat bunun çok kısa süreceğine delildir.
Ud Ustası

Rüyada ud ustası görmek, üzüntü ve eıkınb-ya nihayet verip feraha kavuşmaya delildir. Bir rivayete göre de ud ustası görmek, hüzün ve kedere ve sesli ağlamaya işarettir.
Ufuk

Rüyada bulutsuz berrak bir ufuk görmek, geleceğinin saf ve açık olduğunu ve kazananın artarak refahının devanı odeeeğini gösterir.
Uğrak

Rüyada gidiş ve gelişlerde uğranılan ve bunun bir alışkanlık haline geldiğini gören kimse, işlerinde veya hareketlerinde kötü olduğunu bildiği halde, durmadan aynı hataları işler ve bundan da bir fayda görmez.
Uğultu

Rüyada kulaklarında daimi bir uğultu duymak, ibadetini ihmat etliği için kendisine ilahi bir uyan olduğuna yorumlanır.
Uğur

Rüyada üzerinde uğur diye herhangi bir şey taşıdığım görmek, her şeye kolayca inanan bir kimse olduğuna işaret eder.
Uğur Böceği

Rüyada uğur böceği görmek, yakında müjdeli bir haber alacağına, yakınlarından bir kimsenin evleneceğine, beklemediği bir yerden eline bir miktar mal veya para geçeceğine işaret eder. ,
Uğursuzluk

Rüyada uğursuzluk getiren bir senbol görmek veya tecrübe ile o şeyin daima kendisine uğursuz geldiğini bildiği bir kimseyi veya bir eşyayı görmek, bu rüyanın aksine olarak sahibine şans ve mutluluk getireceğine işaret eder.
Uğraşmak

Rüyada biri ile uğraştığını görmek, görülen cinslere göre değişen tabirlere uğrar. Adam, hayvan, cin ve şeytan gibi şeyler arasında olursa hücum eden üstün gelir. Yani bir hayvan veya cinle uğraştığım gören, eğer kendisi saldırmışsa düşmanına, üstün gelir. Bu uğraşı iki adam arasında ise, saldıran yeniktir. Rüyasında bir adamın üzerine hücum ettiğini gören düşmanına yenik düşer.
Ukala

Rüyasında çok konuşan ve her fırsatta olur olmaz şeyler hakkında akıl öğreten münasebetsiz bir kimseyi görmek, o gün işlerinin ters gideceğine, elinde olmadan evinde veya iş yerinde tartışmalar yapacağına işaret eder
Ulema

Rüyasında bilgin bir kimse ile tanışıp onunla ilim hususunda konuşmalar yapan ve onun aydınlatıcı sözlerini dinleyen ve bu yolda da amel eden, dini kuvvetli bir kimse olarak tabir olunur.
Ulumak

Rüyada köpek gibi ses çıkaran bir kimseyi görmek veya köpek ulumaları işitmek, o yere yakında bir musibetin ulaşacağına işaret sayılır,
Umacı

Rüyada umacı görmek, rakiplerinin veya kendisini çekemeyen kimselerin aleyhinde bir takım entrikalar çevirdiğine ve çok dikkatli olmazsa başına türlü belalar geleceğine işarettir.
Umre Yapmak

Rüyada umre yapmak ömrünün sonunu geldiğine delâlet eder. Bazısı da, umre yapan kimse için malının çok, Ömrünün uzun olmasına işaret eder, diyor. Kuyuda hacca gittiğini veya umre yaptığını gören kimse, Cenab-ı Hakk katında makbul ve ömrü uzun olur.
Un

Kimisine göre; un zahmetsiz elde edilen helal mala işarettir. Arpa unu dinde doğruluğa, kuş dansı un, zorlukla hasis bir adamdan elde edilen az bîr mala delâlet eder. Rüyasında un sattığını gören, dinini dünyaya değiştirir. Kimisine göre; buğday unu görmek, ticaretle elde edilen çok mala delâlet eder. Pirinç unu görmek, güç elde edilen maldır. Hububatdan her hangi birinin unu, o türün tabiri gibi yorumlanır. Rüyada un elediğini görmek, hakla bâtıl arasında ayırım yapmaya delâlet eder. Bir rivayete göre de un elemek, günâhlarından kurtulmak için tövbe etmek gereğine işarettir.
Ur

Rüyada ur görmek malla yorumlanır. Vücudunun her hangi bir yerinde ur çıktığını gören, helal mal sahibi olur.
Urgan

Rüyada urgan görmek, beklenmeyen kötü bir haberle karşılaşacağına işaret eder.
Uskumru Balığı

Rüyada uskumru balığı tutmak veya yemek, çok sıkıntılı bir durumda iken eliniz isarettir.mediğiniz bir yerden para geçeceğine ve bu suretle feraha ulaşıp sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.
Uskur

Rüyada bir gemi uskuru görmek, işinde ve evinde uyguladığı usullerin yerinde olduğuna, tam bir ev erkeği olarak her işi yolunda ve yordamında yaptığına işaret eder
Usluluk

Rüyada ev halkınızın ve iş arkadaşlarınızın çok uysal ve hiç bir zaman mesele çıkaracak kimseler olmadıklarını, bu yüzden çok rahat iş gördüğünüzü ve işinizi yönettiğinizi görmek, hiç sebep yokken huzurunuzun küçük bir meseleden dolayı bozulacağına, sizi biraa sinirlendirecek bazı olaylar çıkacağına işarettir.
Usta

Rüyada usta görmek, iki şekilde tabir olunur: Fakirlik vo zenginlik, bazan da her hangi bir musibet karşısında sabretmeye ve dayanıklılık göstermeğe de işarettir. Bir ustayı çalışırken görmek, hayatın yaptığı işden faydalanmaya; boş durduğunu görmek ise, bu tabirin zıddı ile yorumlanılır Rüyada bir ustanın bir evi yıktığını görmek, o evin bulunduğu mahalde bir kargaşalık çıkacağına; bir evi yaptığını, bir duvarı ördüğünü görmek ise, o yer halkının bolluk ve mutluluk içinde bulunduklarına delâlet eder. Bir marangoz ustasının bir ağacı yontarken görmek, insanları yola getirmek için çaba gösteren bir din adamının varlığı ile yorumlanır.
Ustura

Rüyada ustura erkek çocuktur. Ustura ile tıraş olduğunu veya bir şeyi kestiğini görmek, yapmayı düşündüğü bir işi yapamayacağına, veya beklediği bir şeyin olmayacağına işaret eder. Ustura görmek bazı tabircilere göre fitneye ve iftiraya yorumlanır. Uztura kullanarak her hangi bir şeyi parçaladığını görmek, hakkında konuşulan dedikoduları yalanladığına işarettir.
Usulsüzlük

Rüyada usulsüz yapılan bir işle veya bir imalatla karşılaşmak, yahut sizin bilmeden usulsüz bir hareket yapmanız, yaşadığınız müddetçe başınızı ağrıtmayacak şekilde hareket ettiğinize, kanun ve usul dışında hiç bir işe girmemeye çok dikkat ettiğinize işaret eder.
Uşak Faslı

Bir konserde uşak faslını dinlemek, ruhunun çokdan beri sükûna ve seygiye ihtiyacı olduğunu, bunu evinden ve eşinden beklediğini gösterir.
Utanmak

Rüyada bir şeyden utandığını görmek, imanının arüjgına ve Cenab-ı Hakk (C.CJ katında makbul bir kimse olduğuna işarettir. Bazısına göre; bu rüya günahkârın hidâyete ermesine ve kafir ise müslümn olacağına işaret eder.
Uyanmak

Rüyada uyanmak ve uyanıklık, hareket, çaba, ibadet ve ikbal ile tabir olunur. Kimisine göre: uykuda olup uyandığını görmek, bilmediği bir işe girerek çalışmaya, uyuyan bir kimseyi uyandırdığım görmek, onu hak yoluna getirmek için çalışmaya; birinin kendini uyandırdığını görmek, onun kendisini Hakk yoluna getirmeye çalıştığına işaret eder. Kimisine göre uyanmak rüyasını beş şekilde yorumluyor; işlemde akıllıca hareket etmek, din ve dünya işine devam, şeriatın yasakladığı şeyden çekinme, rızkın çokluğu için çalışmak, ömrün uzunluğu. Derin bir uykudan hemen kalktığını gören, din ve dünya işlerinde gayret sarfeder ve bunu başarır. Herkes uyuduğu halde kendisinin uyanık olduğunu gören, halkın gafletinden faydalanır. Uykusu geldiği halde uyumamak için kendisini zorladığım gören, yorulmuş olmakla beraber, işlerinde ve geçimini tedarikde devam eder. Uzun zaman uyanık olduğunu gören, çok yaşar. Rüyada uyanık olduğunu görmek, uyanık iken doğru yolda olduğuna işarettir. Uyanıklık bazı yorumculara göre ömrün uzunlusuna da vorumlanır. Rüyada uyuyan bir kimsevi dürterek uyandırdığım görmek, o kimseyi doğru yola çağırdığına delildir.
Uygun

Rüyada size teklif edilen bir işin bilginizle çözebilecek şekilde, yani size göre uygun olduğunu görmeniz, yumuşak huylu bir kimse olduğunuza ve her hangi bir iş üzerinde zorluk çıkarmadığınıza, her teklife olumlu cevap verip elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalıştığınıza ve yapanlara yardıma olduğunuza işaret eder.
Uygunsuzluk

Rüyada uygun olmayan bir iş yapıldığını görmek, yanınızda çalışan kimselerin sizin İstemediğiniz bazı hoş olmayan işleri yaptığına, yahut ev içinde istemediğini bir şeyin işlendiğine ve tabiatınız icabı buna çok sinirlendiğinize İşarettir.
Uyku

Rüyada uyuduğunu gören, dininde fesada uğrar ve işinde taşardı olmaz. Arkası üstü yatıp uyuduğunu görenin âmiri kuvvetli, dünya elinin altında olur. Tortop olmuş uyuduğunu gören, mahnı kaybeder, kuvveti eksilir, işlerini nasıl yürüteceğini şaşırır. Bazı tabircilere göre, mutlu biri için uyku görmek, hayırlı ve emniyettir. Bir hastanın uykusunda uyuduğunu görmesi iyileşeceğine; savaşta bulunanın uyuduğunu görmesi onun korkusuna ve yenileceğine işaret eder. Kimisine göre; uyku rahatdur. Uyku rüyası sekiz şekilde tabir olunur; Emniyet, rahat, gaflet, fesat, ölüm, malın gitmesi, zaaf ve kuvvet. Bazısına göre; uyku gafletdir. Uyuduğunu veya uyumak istediğini görmek, tenbellikdir ve herkes için iyi değildir. Ancak korku ve endişede bulunan ve şiddet ve azap bekleyen kimsenin uyuduğunu görmesi hayırlıdır. Çünkü uykuda keder ve sıkıntının unutulması gibi bu rüya da korku ve endişenin ortadan kalkacağına delâlet eder. Mezarlıkda veya yol üzerinde veya bir mezar üstünde uyuduğunu görmek, hasta için ölüme, sağlam insan için işsizliğe işarettir. Bazı yorumculara göre; uyku, Allah'ın (c.c.) insana vacip kıldığı hayırlı işlerden gaflete, dindar ve savaşçı kişiler için mübarek bir yolculuğa, dünya işlerinden uzak kalmaya işaret eder. Halkı uykuda görmek, dünya işlerinin karışmasına, böyle bir hal zamanında herkesin bu belalardan kurtul a cağına; uyuduğunu görmek, memur için işinden atılmaya, başkaları için fakirliğe ve yoksulluğa, bekar bayan için evlenmeğe işaret eder. Uyku rüyası, işini ihmal etmeğe işaret eder. Arka üstü uyuduğunu görmek, işlerinde şiddete,, bazen da tenbellige işarettir. Yanı üzerinde uyuduğunu görmek, hayır delildir. Ağaçlık bir yerde ağaç altında uzanmış olduğunu görenin, çocukları çok olur. Yüzü koyun uyuduğunu gören, toprağa, çocuğa ve mala nail olur. Rüyada uyku bastığını, yani uyuklamak üzere olduğunu görmek, korkudan emniyete, fisi için tevbeye, kâfir için hidayete, fakır için zenginliğe, yoklukdan bolluğa ve düşmandan kurtulmaya işaret eder. Rüyada her karşı uyum gösterdiğini ve kendisine teklif edilen şeylerde uyumlu olduğunu görmek, her işe kolayca adapte olacağına delililerinde dürüstlüğe ve mali durumunun sağlamlığına yorumlanır.
Uyuşukluk

Rüyada vücudunun her hangi bir tarafının uyuştuğunu görmek, o azanın yorumlandığı biçimde yorumlanır. Bir rivayete göre; kendisine her hangi bir hususta yardım vaad eden bir kimseden artık yardım görmeyeceğine işaret eder.
Uyuz

Rüyada uyuz olduğunu görmek, akrabalarından bir kimseden kendisine üzüntü verecek bir haber geleceğine; uyuz olduğu yeri kaşıdığı halde oradan kan, irin ve benzen bir şeyin akmadığım görmek, alacağı haberin çok acı olacağına, uyuzuna ilaç sürdüğünü görmek acısının dindiğine işarettir. Başka bir kimsenin vücudunda uyuz görmek, rüya sahibinin üzüleceğine, iş hususunda darlığa düşeceğine, işinden uzaklaştırılacağına ve âmirlerinden kötü sözler işiteceğine işarettir.
Uzaklık

Rüyada uzak bir yerden haber beklediğini görmek, işinden dolayı istenmeyen bir haber alacağına işarettir. Uzaklık, bir çeşit yoksullukla da yorumlanır. Bir rivayete göre, uzaklığı yakınlıkla da ta'bir derler. Çünkü rüyalar çoğu zaman aksiyle çıkar.
Uzman

Rüyada bir uzman görmek ve ona bir işinizi havale etmek, uğradığınız zor bir mesele karyıeındu size yardım edecek bir arkadaşınıza başvurup ondan tkir alacaguuza ve işinizi bu yolda yürütmeğe çalışacağınıza işarettir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA