Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
V harfiyle başlayan rüyalar
08 Mart 2013 Cuma 10:21

V harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Vasiyetname

Rüyanızda vasiyetnamenizi yazdığınızı veya bir yakınınıza vasiyette bulunduğunuzu görmek, daha çok yıllar sağlık ve mutluluk içinde yaşayacağınıza yorumlanır.
Veda etmek

Rüyada bir yere gitmek için bir yakınınıza veda ettiğinizi görmek, işinizi kaybedeceğinize ve işinizden ayrılacağınıza, hastanız varsa ağırlaşacağına ve benzeri felaketlere uğrayacağınıza işaret eder. Rüyasında eşiyle vedalaştığını gören eşinden boşanır. Arkadaşlarından birine veda ettiğini gören için bu rüya ayrılık getirir ve hayra yorulmaz. Kimisine göre, rüyasında bir toplumla veda ederek ayrıldığını veya onların kendisine veda ettiklerini görenin bulunduğu durumunda bir değişiklik olur ve bir daha eski haline dönemez. Rüyada veda ettiğini görmek 5 şekilde tabir olunur : Ayrıldığı eşiyle yeniden evlenmek, bir iş hakkında ortaklarla anlaşmak, ticaret, bir işte vekil ise vekaleti sahibine iade etmek, hastalıktan iyileşmek.
Vekalet

Rüyada bir kimseye vekil olmanız veya başka birine vekalet vermeniz, çevrenize ve ailenize karşı gösterdiğiniz itimadın kalmadığına, bu bakımdan kendi işlerinizi başkasına havale etmeden bizzat kendinizin yapmaya çalıştığına, bu da vaktinizi aldığı için işinize daha çok zaman ayıramadığınız için kazancınızın azalmasına sebep olduğunuz gösterir.
Vazo

Rüyada vazo görmek, bir yakınınızdan güzel bir hediye alacağınıza yorumlanır.
Veba

Rüyada salgın halinde veba hastalığı olduğunu görmek, maddi bir sıkıntıya, yokluğa, pahalılığa, kıtlığa ve felakete yorumlanır.
Vampir

Rüyada vampir görmek, bir dostunuz tarafından aldatılacağınıza, onunla içiçe olduğunuz takdirde başınıza büyük işler açılabileceğine yorumlanır.
Vaad Etmek

Rüyada bir kimseye bir şey vaat ettiğinizi görmek, bir iş hususunda bazı kişilere borçlanacağınıza yorumlanır.
Vaaz

Rüyasında halka vaaz ettiğini görmek, büyük bir işe girip emir vereceğineişaret eder. Rüya sahibi eğer bir devlet büyüğü ise, sözü geçen bir kişi olur. İlim adamı ise, sözlerinden halk faydalanır. Tüccar ise kazancı helal olur. Sanatçı ise yaptığı eserler halk arasında çok beğenilir. Halkdan biri ise hayır görür. Yaptığı vaazını taraamlayamadığını görmek, zorluğa uğrayacağına ve isteğinin yerine gelmeyeceğine; kürsüden vaaz etmek halkın sevgisinin kazanılacağına; vaaz için kürsüye çıkıp vaaz etmeden indiğini görmek, layık olmadığı halde halk arasında şerefinden eksileceğine ve yerini kaybedeceğine; bir sahrada veya kimsenin bulunmadığı bir yerde vaaz etmek, sözlerinin hic kimse tarafından dinlenmeyeceğine; hamamda vaaz ettiğini görmek, kötü insanlarla karşılaşacağına işarett eder Bir meclisde bilginlerin karşısında vaaz ettiğini veya başkasının vaazım dinlediğini görmek, hayır ve menfaate, çıplak olarak vaaz ettiğini görmek, yalan söze işarettir.
Vadi

Rüyada yeşil bir vadide bulunduğunuzu görmek, mutlu bir yaşantınız olacağına, vadinin yeşillikleri arasında koştuğunuzu görmek, mutluluğunuzun ömrünüzün sonuna kadar devam edeceğine işarettir
Vaftiz

Rüyada vaftiz edildiğinizi başınızda bir tehlike dolaşdıgına ve bundan zorla kurtulabileceğinize işaret eder. Vaftiz görmek, beklenmeyen bir felaketle de yorumlanır.
Vagon

Rüyada bir vagon içinde bulunduğunu gören, o yılın çok mutlu geçeceğine emin olur. Yüklü bir vagon görmek, tica-retde kolaylığa uğrayacağına, boş bir vagon görmek ise zorlukla para kazanacağına işaretti
Vaha

Rüyada çölde bulunduğunuzu ve bir vahaya geldiğinizi görmek, ümitlerinizin hakikat olmasına kısa bir zaman kaldığına işarettir.
Vahiy

Rüyada vahiy geldiğini görmek, ömrünüzün uzun olduğuna, büyük ümitlerle hayata olan bağlılığınızla basrılarınız artacağına ve uzun zaman devam edeceğine işarettir.
Vahşi Hayvan

Rüyada arslan, kaplan, ayı gibi yırtıcı vahşi hayvan görmek, ertafının düşmanlarla sanlı olduğuna, bunlardan çekinmesi ve korunması gerektiğine işarettir. Rüyasında her hangi bir vahşi hayvana binip istediği gibi yönettiğini görmek, günahdan kurtulacağına işarettir. Hayvan itaat etmezse günaha düşer. Vahşi hayvanlardan birinin evine girdiğini gören, şeriata uymayan bir kimse ile ahbaplık eder. Eğer giren hayvan avlanmış ise, mal vo ganimet ile yorumlanır. Kendisine avlanılmış bir hayvan gönderildiğini gören, zahmet çekmeden para kazanır. Vahşi bir hayvanı kestiğini gören, yabana biriyle gayr-ı meşru ilişkide bulunur. Vahşi bir hayvanı olduğunu gören, hayırsız adamlarda dost olur. Vahşi hayvanlardan birinin kendisini çiğnediğini gören ihanete uğrar. Vahşi hayvan derisi, tüyü, tırnağı, eti, kemiği, boynuzu ve diğer parçalan mal ile, eli yenilen hayvan ise helal ve yenilmez hayvan ise haram mal ile yorumlanır. Vahşi bir hayvanı avladığını görmek, eline mal ve ganimet geçmeğe; elinden avım kaçırdığını görmek, bir şey elde edememeğe; vahşi bir hayvana yem veya su verdiğini görmek, cahil adamlara hizmet edeceğine; vahşi hayvanlardan birinin kendisine alıştığını görmek, hayır ve menfaate; ehli hayvanlardan birinin vahşi olduğunu görmek şerre işaret eder.
Vahşi Sığır

Rüyasında vahşi sığır gören veya birinin kendino bir vahşi sı£ır verdiğini görenin eline ganimet mal geçer. Vahşi sığırın derisi, başı ve eti ganimetle yoruralamr.Dişi vahşi sığır eşe, yavrusu evlada, bir rivayete göre başı da devlet veya kuvvete işaret eder. Kimisne göre; rüyada bir dişi vahşi sığır bulup da etinden yiyenin eline güzel bir kadının malı geçer. Avlanma maksadıyle olmayarak, vahşi sığıra ok veya kurşun attığım gören, bir kadına iftirada bulunur. Eğer avlanmak makaadıyle atar ve vurursa eline mal ve ganimet geçer. Vahşi bir sığıra kurşun atıp isabet etmediğini görenin, istediği ve beklediği iş olmaz.
Vaiz

Rüyada vaiz görmek, her hususta size nasİhatda bulunup doğru yolu gösteren bir büyüğünüzün bulunduğuna ve onun sayesinde sizin de basanlarınızın devam edeceğine işaretti
Vaka

Rüyada kendinizi ardı arası kesilmeyen olaylar karşısında görmeniz, bu günlerde başınıza çözümü bir hayli güç meselelerin çıkacağına, bunları çözmek ve işi yatıştırmak için çok zahmet çekeceğinize ve oldukça da vakit kaybedeceğinize delâlet eder.
Vakıa Suresi

Kimisine göre; rüyasında Vakıa suresini okuduğunu veya okunurken dinlediğini gören kimse, dünyada zaruret ve yokluk yüzü görmez. Âhi-reti de her cihetle güzel ve rahat olur. Cennetle müjdelenmjşttl Dünyada korkusuz bir hayat sürer.
Vakıf

Bir şeyi vakfettiğini veya bir vakıf kurduğunu görmek, dünyada ve ahiretde Allah'ın (C.C.) makbul kulu olduğuna işarettir. Bir rivayete göre, bir şeyini vakfettiğini gören, dünyadaki bütün işlerinin yolunda gitmesini sağlar.
Vali

Rüyada vali görmek hayırlı bir ise işarettir. Bir rivayate göre de rüyada vali görmek hayırlı değildir. Zinaya, hırsızlığa, düzenbazlığa işarettir. Bîr rivayete göre rüyasında vali gören, kanunsuz işlere karışır.
Vals

Rüyada bir baloda veya bir eğlence yerinde vals yaptığınızı görmek, neşeli günler geçirip, sonunda olmadık bir olay yüzünden biraz üzüleceğinize işarettir.
Vantrilok

Rüyada karnından konuşan vantrilok denilen kimselerle tanışmak ve onların bu marifetini görmek, iki yüzlü ve içden pazarlıklı kimselerle girişdigitıiz işlerde sizi aldatacaklarına, dikkatli olmazsanız bir çok zarar ve ziyana uğrayacaksınız demektir.
Vantuz Çekmek

Rüyada bir ağrınızdan dolayı bir yerinize vantuz çektirmek, sırlarınızı hep içinize attığınıza, halbuki içinizi dökecek bir yakın kimseniz olursa daha fazla bir iç ferahına kavuşup, hayatınızı da bu nisbetde iyi geçireceğinize işarettir
Vardiya

Rüyada vardiyalı çalışan bir işyerinde bulunduğunuzu ve vardiya değiştirildiğini görmeniz, evinizde gerek ailece, gerek eşyaca baza değişikliklerin olacağına, evinize bazı eşyaların girip, bazılarının da çıkacağına, aile kişilerinden bir veya ikisinin giderek yerine başka kimselerin geleceğine, bir haber alarak biraz üzüntü ve biraz da sevinç duyacağınıza yorumlanır
Vargel

Rüyada bir fabrikada vargeller görmeniz, size bu günlerde çok kârlı bir ig teklif edilecek demektir
Varil

Rüyada varil görmek ve bir varil yapım atölyesinde variller yaptığınızı görmek, yeni teşebbüslere girişerek hayırlı kazançlar elde edeceğinize işaret eder.
Varis

Rüyanızda ayaklarınızda varis bulunduğunu, bu yüzden bir hayli rahaUsiy.uk duyduğunuzu görmeniz, içlerinizi yürütmek için daha çok ayakda bulunmanız gerektiğine, başka bir kimsenin varis olduğunu görmeniz ise, yoğun çalışmalarınızın sizi sonunda oldukça hırpalayıp hasta edeceğine, bir müddet alışa-mayacak bir duruma geleceğinizden dolayı bunun da gelirinize darbe vuracağına işarettir.
Varyete

Rüyada bir eğlence salonunda varyete yapıldığını görmeniz, bir müessese veya bir ustaya yaptırmakta olduğunuz işlerinizin sürüncemeye uğratıldığını ve bir türlü bitirilmediğini görmekden duyduğunuz üzüntüyü belirtir.
Vapur

Rüyada bir vapur gezisi yaptığınızı gûnncniz,kısa bir deniz yolculuğu sonunda oldukça kârlı bir işe gireceğinize işaret eder.
Vaşak

Rüyada kürkünün çok para ettiği vaşak denilen hayvanı görmek, lükse fazla düşkünlüğünüz yüzünden servetinizin gittikçe küçüldüğüne, biraz tasarruf etmezseniz ileride çok sıkıntı çekeceğinize, etrafınıza toplamın dalkavuklardan sakınmanız gerektiğine yorumlanır.
Vatan

Rüyada kendi vatanında bulunduğunu, şanlı bayrağının kale burcunda dalgalandığını görmek, genellikle mutluluk ve ferahlık ve sevinçle yorumlanır.
Vatikan

Rüyada papanın bulunduğu Vatikan'ı görmek, bâtıl işlerle uğraşıp dini inançlarınızı kaybettiğinize, bundan Ötürü tövbe ve istiğfar ederek, ibadetlerinize sıkı sıkıya sarılmanıza, bu yolda devam ederseniz çevrenizin büyük eleştirilerine uğrayıp, bu durumunuzun iş hayatınıza bile aksederek, sizi çok büyük maddi ve manevi zarara uğratacağına, bu davranışınızdan hemen vazgeçip doğru yola girmenize işarettir.
Vatos Balığı

Rüyada vatos balığı görmek veya yemek, çalıştığınız saatler sınırlı olmasına rağmen, oldukça kârlı bir işiniz olduğuna ve elinize de azırnsanmayacak miktarda para geçtiğine işarettir. Vatos balığı görmek aynı zamanda bolluk ve berekete de yorumlanır. Bu günlerde yaşlı insanlarla karşalışıp onları evinizde misafir edeceksiniz, bu şekilde çok renkli ve eğlenceli saatleriniz de olacak demektir.
Vekil

Rüyada bir iş için bir kişiyi vekil ettiğinizi görmek, dünya işlerinin yolunda gittiğine işaret eder.
Veli

Rüyada bir veli ile karşılaşıp onunla konuştuğunuzu görmek, din bakımından aydınlanmaya ihtiyacınız bulunduğuna işaret eder.
Venüs

Rüyada venüs heykelini görmek, bekarlar için güzel bir eşle evlenmeye, evliler için bir kız evlada; bir rivayete göre de güzel sanatlarla ilgili bir konuda başarılı olmaya işaret eder.
Verem

Rüyada verem olduğunu görmek veya veremli bir kimseyi görmek, hayır değildir, iç sıkıntısı, keder mânâsım taşır. Bir rivayete göre, verem ümitsizlikle de yorumlanır.
Veresiye

Rüyada bir bakkaldan veresiye mal aldığıma görmek, en önemli işlerinizde bile kimseye danışmadan hareket ettiğinize, işlerinizi yürütürken soğukkanlılığınızı hiç kaybetmediğinize ve metanetinizi daima muhafaza ederek vekânnızın koruduğunuza işarettir.
Vergi

Rüyada vergi ödediğinizi görmek, veya vergi ihbarnamesi alma işarettir.dan kurtulmanıza, feraha çıkacağınıza, bîr rivayete güre de sıkıntılı bir haber alacağınıza işarettir.
Vermek Ve Almak

Bir kimsenin kendisine iyi bir şey verdiğini görmek, hayır ve nîmetdir. Eğer verdiği kabul edilecek şeylerden değilse, bunun yorumu yukarıdaki tabirin tersidir. rûya sahibinin başka birine bir şey verdiğini görmesi de böyle yorumlanır.
Vermut

Rüyada vermut içtiğinizi görmek, zevk sahibi bir kimse ile dostluk kuracağınıza, bu dostluğunun sonunda bir ayrılıkla biteceğine işarettir.
Vernik

Rüyada vernikle bir yeri parlattığınızı görmek, yaptığınız işleri güzel göstermek için onlara koyacağınız ambalajlarla değer kazandırmaya çalıştığınıza, veya kendinizi biraz daha çenç göstermek için saçlarınızı boyamaya veya tuvaletinize biraz daha itina göstermeğe çalışdıgınızı gösterir.
Vesika

Rüyada hor hangi hir vesika (belge)görmeniz, bir borç ihbarnamesi ile rahatınızın bozulacağına, fakat sonra yeniden feraha kavuşacağınıza işaret eder.
Veto

Rüyada size teklif edilen bir fikre karşı onu veto ederek istemediğinizi göstermek, güveninizin yerinde ve karakterinizin ise sağlam olduğunu gösterir. Bu vetonuz size hayatınızda büyük bir inançlılık ve güven de kazandıracaktır. Çünkü sonunda sizin ileri sürdüğünüz tezin doğru ve veto ettiğiniz fikrin ise tamamen yereiz olduğunu gösterecektir,
Vezne

Rüyada bir vezneye para yatırdığınızı görmek, veya vezneden para almak, ömrünüzün bolluk içinde geçeceğine, işlerinizin düzenli olarak devam edeceğine işaret eder,
Vezüv

Rüyada Vezüv yanardağını görmek, bu yakınlarda Bizi biraz rahatsız edecek küçük bir tartışma ile karşılaşacağınıza, Vezüv'den lav fışkırdığını görmek, iş yerinizde veya aile içinde oldukça ağır bir kavgaya şahit olacağınıza delâlet eder. Vezüvü sakin ve lavsız görmek sükun ve rahata ihtiyacınız olduğuna ve bir müddet dinlenmeye ihtiyacınız bulunduğuna yorumlanır.
Vicdan

Rüyada, bir mesele hakkında vicdanınızla haşhaşa kalarak, onun emrettiği şekilde karar verdiğinizi görmek, size oldukça güç anlar yaşatan ve bir çok da zarara sokan bîr kimse hakkında vicdanınızın sesine uyarak, ona hak ettiği cezayı ver-mfekden çekinecek kadar iyi bir kimse olduğunuza ve bu huyunuzun Allah (C.C.) tarafından da daima makbul sayıldığına işaret eder.
Vidala

Rüyada vidala görmek, sıkıntı içinde geçen hayatınızın yakında feraha kavuşacağına işarettir.
Villa

Hayli zamandır düşündüğünüz uzak bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.
Vinç

Rüyada vinç görmek, işinizin düzeleceğine, sağlığınızın yerine geleceğine, temiz havaya ihtiyacınız olduğuna, böyle bir yere taşınmanız gerektiğine delâlet eder.
Virane

Rüyada virane görmek, gurbetten haber alacağınıza, uzaktaki bir yakınınıza kavuşacağınıza ve nasihata ihtiyacınız bulunduğuna işaret eder. Bir rivayete göre, virane görmek, bazı isteklerinize kavuşacağınıza da delildir.
Vişne

Rüyada vişne, tatlı i&e helal mala, ekşi ise haram mala yorumlanır.
Vitamin

Rüyada vitaminli ilaç içtiğini görmek, sağlığa yorumlanır.
Vitrin

Rüyada bir vitrinin Önünde onu seyretmek, fazla gururunuzdan ve fantaziye düşkün olduğunuzdan herkesin dikkatini üzerinize çektiğinize işaret eder.
Viyolonsel

Rüyada orkestralarda bulunan batı çalgılarından viyolonsel görmek, çalmak veya dinlemek, mevsim gereği işlerinizin bu günlerde çok hassas bir devreye girdiğine, sevdiklerinize karşı daha başka hislerle bağlandığınıza, onların da size karşı sevgi ve saygısının arttığına işaret sayılır.
Vize

Her hangi bir yolculukta pasaportunuzun veya biletinizin vize edildiğini görmek, dostlarınızın yardımı ile sıkıntılı günleri atlatacağınıza delâlet eder
Voleybol

Rüyada voleybol oyununu seyrettiğinizi veya kendinizin voleybol oynadığını görmek, neşeli ve mutlu günler geçireceğinize ibarettir.
vurgun

Bir isten vurgunla çok para kazandığını görmek, bu tamahı yüzünden büyük bir zarara gireceğine işarettir
Vücudunda Değişiklik

Kendisini, genç ve dinç veya Orta yaşlı ve kuvvetli olduğu halde, rüyada çok ihtiyar görmek, dinde iyileşmeğe, kadrinin artmasına, şerefinin fazlalaşacağına, ihtiyar olduğu halde rüyada kendisini genç görmek bu rüyanın aksine yorumlanır. Kimisine göre, ihtiyar veya orta yaşlı bir kadın, rüyasında kendisinin genç olduğunu görse, dünya ona bakar, eğer hasta ise iyileşir. Bir kadın rüyasında gayet güzel ve genç olduğunu görse,çok geçmeden vefat eder. Boyunun uzun ve vücudunun iri olduğunu gören kimsenin Ömrü uzun ve şerefi büyük olur. Boyunun kısaldığı veya küçüldüğünü gören, evini veya malını satar,memur veya işçi ise, işinden atılır. Bir rivayete göre iflas eder. Vücudunda eksiklik gören din ve dünyasında noksanlığa uğrar. Bir madene veya kullanılan bir eşyaya dönüştüğünü görmek, fayda görmeğe, kurbağa oluduğunu görmek, ibâdetle meşgul olmaya, maymun ve benzeri bir hayvan olduğunu görmek, Allah Teâlâ Hazretleri'nin gazabına işarettir. Kimisine göre: çirkin hayvanlardan (maymun gibi) birine dönüştüğünü görmek dokuz şekilde ta'bir olunur: Hakaret, küçük görme, ceza, intikam, alay, irtikap, haramlar, fena iş, alçaklık. Çirkin hayvan görmekde hayır yoktur . Kimisine göre; kendisinde güzellik ve iyilik olan bir şcyo dönüşdüğünü görmek, Önce zahmete sonra zafere delildir. Kimisine göre: gencin ihtiyar olması, güzelin çirkin olması, erkeğin kadına dönüşmesi hayırsızdır. Alçalma, hakaret, ahlaksızlık.sefalet ve fakirliğe işaret eder. Aksine ihtiyarın genç, çirkinin güzel ve kadının erkek olması hayırdır. Kuvvetin artmasına, mutluluk ve sevince, dinde iyilişmeye, inanca ve nihayet her işte hayıra işarettir. Bir kadın kendisinin erkek olduğunu, erkeklik organı gibi bir şeyi olduğunu ve sakalı bulunduğunu görse, eğer oğlu varsa yaşadığı yerin büyüğü olur. Eğer hamile ise erkek çocuk doğurur, eğer değilse hiç çocuk doğurmaz. Hazan bu rüya kocasına, babasına, kardeşine nisbet olunur. Bir kadın erkek olup kadınlarla münabebetdc bulunduğunu veya evlendiğini görse, hayır ve şerefe, paraya ve rızka sahip olur. Rüyasında bir kadının erkek olup, bir kadınla ilişki sonunda onunla evlendiğini görmesi şaşılacak bir şeyle karşılaşacak demektir. Kendisinde bir hayvan kuyruğu, boynuz, brnak olduğunu veya hortum bulunduğunu görmek hayırdır. Kuş gibi kanatlı ve tüylü olduğunu görmek kıymetinin artmasına, hayra delâlet eder. Kuş olup uçdugun görmek üç şekilde yorumlanır: Yolculuk, bir işin hemen olması, ibadet. Eti yenir cinsinden bir hayvan olduğunu görmek, musibettir. Rüya sahibi memur ve işçi ise işinden atılır. Bir rivayete göre, halk arasında kötü tanınır. Deve, koyun, sığır ve benzeri eti yenir bir hayvana dönüştüğünü görmek, hayra delâlettir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA