Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Y harfiyle başlayan rüyalar
08 Mart 2013 Cuma 10:19

Y harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Yağmur

Rüyada yağmur hayır ile ve Allah (C.C) tarafından kullanırına ihsan eylediği rahmet olarak yorumlanır. Herkesin istediği vakitde yağmur yağdığını görmek, feyiz ve bereket ve rahmete; vakitsiz yağmur ise zarara, ziyana ve felakete yorumlanır. Bir mahalle veya ev üzerine şiddetli yağmur yağdığını görmek, orada hastalık ve bela olmasına; yağmur yavaş yavaş yağıyorsa, hayır ve menfaate işarettir. Yıl başında veya ay başlarında yağmur yağdığını görmek, o yıl veya o ay bereket ve bolluk olacağına delildir. Tufan şeklindeki şiddetli yağmur yağdığını görmek, o yer halkına büyük keder ve sıkıntı geleceğine yorumlanır. Bir hasta rüyasında hafif hafif yağmur yağdığını görürse iyileşir. Eğer gördüğü yağmur şiddetli ve bulanık ise o hasta ağırlaşır ve sonu hayra yorulmaz. Yağmur suyu ile yıkandığını gören, korkudan kurtulur. Yağmur tanelerinin sesinin kesildiğini, yani yağmurun sessizce yağdığını gören, büyük bir mevkie erişir ve ünlü bir kişi olur. Şiddetli bir yağmur yağdığını ve her tarafdan seller aktığını ve fakat kendisine bundan zarar gelmediğini görmek, o yerde hastalık çıkacağına fakat kendine zararı dokunmayacağına yorumlanır. Yağmur suyu ile abdest aldığını veya gusül ettiğini gören, dünyada rahat eder.
Yanardağ

Rüyada bir yanardağın lav fışkırttığını görmek, kendisinin amirleri tarafından sevilmediğine, işlerinin beğenilmediğine ve daha dikkatli davranması gereğine işaret eder. Yanardağın lavlarının kendi yanına kadar ulaştığını ve nerede ise kendini yakacağını görmek, işinden uzaklaştırılacak kadar kötü bir durumda olduğuna delildir.
Yangın

Rüyada yangın çıkıp evinin veya bir mahallede herhangi bir binanın yandığını görmek, uzaktan heyecanlı bir haber alacağına; yangının kendi evini yakıp kül ettğini görmek, kötü bir hastalığa yakalanıp hastaneye yatacağına işarettir.
Yemek pişirmek

Rüyasında bir şeyi istenildiği gibi pişirdiğini görenin muradı olur. Pişirdiği şeyin kaynadığını fakat pişmediğini görmek, ne kadar çalışırsa çalışsın muradının olmayacağına yorumlanır. Kendi zahmet çekmeden yemeğin pişdiğini gören, rahat bir rızka kavuşur. Yenmesi helal olan her şeyi pişirmek hayır ve menfaate; yenmesi haram olan şeyleri pişirmek de zarara yorumlanır. Bir hasta için perhiz yemeği pişirmek hastanın iyi olmasınai rüya sahibinin de sağlığının devam edeceğine işaret eder.
Yüksük

Rüyada dikiş dikerken elinize batmaması için parmağınıza taktığınız yüksüğü görmek, aile fertlerinizden birinin işlediği bir hata yüzünden size yapılan şikayeti onu savunur şekilde idare ettiğinize ve o kimseye de gerekli nasihatda bulunduğunuza yorumlanır.
Yaba

Rüyada yaba görmek, büyük bir sıkıntı içine düşeceğinize işarettir.
Yaban Adam

Rüyada dag başmda yaşayan yabani bir adamla karşılaşmak, size iş teklifinde bulunacak bazı dalaverecilerin bulunduğuma, onlarla işbirliği yaptığınız takdirde büyük zararlara uğrayacağınıza ve itibardan düşeceğinize delildir.
Yabancı

Rüyada yabancı bir kimse ile tanışmak veya karşılaşmak, bugünlerde yeni bir iş için teklif alacağınıza işaret eder.
Yaban Domuzu

Rüyada yaban domuzu düşmanlığa yorumlanır. Rüyanızda bir yaban domuzunun üzerinize saldırdırğınızı görmek, sizi mahvetmek isteyen düşmanlarınızın olduğuna işarettir.
Yaban Gülü

Rüyada kırlarda yaban gülü görmek ve koklamak, gelecek günlerin aydınlık ve mutluluk içinde geçeceğine, yeni dostlar edinileceğine, rızkın bol ve bereketli olacağına delâlet eder.
Yaban Kazı

Rüyada yaban kazı görmek, ucuzluk, bereket vo nimet ve çok mal ile, bir rivayete göre büyük ve asil bir kadınla yorumlanır.
Yaban Keçisi

Rüyada bir yaban keçisini görmeniz hayra yorumlanmaz. Dağ keçisi ahlâksız bir kadınla ta "bir edildiği için, böyle biri ile karşılaşmak, onun fitnesine kapılacağınıza ve halk nazarında kötü ve ahlâksız biri olarak tanınacağınıza işaret eder. Dağ keçisinin dişisi bir rivayete göre bolluk ve bereket ile de tabir olunur. Bir kadın bir dişi keçiyi rüyasında görse, veya evine böyle bir yaban keçisinin girdiğini görse, o kadın kısmet bakımından bolluk ve berekete erişir.
Yaban Ördeği

Rüyada yaban ördeği görmek, bilgisi az, müsrif bir kadın ile veya su kuşu olduğu için feyiz ve bereketle tabir olunur. Yaban ördeğinin tüyü mal ve ganimete delâlet eder. Rüyasında bîr yaban ördeği tutup evine götürdüğünü gören, yukarıda yazdığımız vasıfta bir kadınla evlenir. Elinde tuttuğu yaban ördeğinin kaçtığını veya kendisinin birine verdiğini görmek, eşini boşayacağına ve aralarında ayrılığa işaret eder.
Yabancı Memleket

Yabancı bir memlekette olduğunu ve nereye gideceğini bilmeden şaşkın şaşkın dolaştığını gören kimse, girdiği bir işte ne yapacağını nasıl hareket edeceğini bilmeyen bir tüccara benzer. Bu durumda bu rüyayı gören kimse içi hakkında bilenlere danışıp yol araması gereğini düşünmelidir. Eğer rüya sahibi bir kadın ise ahlâkî durumu sarsılmak üzere olduğundan hareketlerini yeniden gözden geçirmeli ve kendisine çeki düzen vermelidir.
Yafta

Rüyada her hangi bir şeyi bir yere, bir afişi duvara yapıştırmak, itibar ve şerefe sürülen bir leke ile yorumlanır. Yaftayı duvardan sökmek bu iftiralar için tedbir alındığı mânâsına gelir.
Yağ

Yağ, mal ve nimetle, bir rivayete güre, mirasla yorumlanır. Ağır yağlar ilim ve hikmetle ta'bir olunur. vücudunu her hangi bir yağla yağlanmış görmek, hastalık ile tabir olunur. İsraf etmeksizin başını yağladığını görmek sağlık ile tabir olunur. Kimisne göre; yag yemek ve onlarla yağlanmak ziynet ve sağlığa delâlet eder. Rüyada bıyığım ve göğsünü yağladığını gören, yalan yere yemin eder. Kimisine göre, yağların hepsi, zeytin yağı hariç, hüzüne işarettir. Zeytin yağı yemek mala delildir. Susam yağı görmek hayır ve menfaate, badem yağı gürmek, çetin bir erkekden gelecek mala, bir rivayete göre, iyilik ve rahata işaret eder. Kimisine göre; güzel kokulu yağlar altı şekilde tabir olunur; Güzel eş, Övgü, güzellik, menfaat, iyi söz ve güzel huy. Hangi cinsden olursa olsun, kokusu fena ve bozuk yağlar üç şekilde ta'bir olunur: Ahlâksız eş, kütü adam, çirkin söz.
Yağcı

Rüyada yag satan bir kimseyi görmek, onunla alış-verişde bulunmak, size teklif edüecek bir işi menfaatinize uygun olmadığını görerek reddedeceğinize işaret eder.
Yağhane

Rüyada, iyi olmayan bir şeyden yağ çıkarılan bir yağhane görmek, devlet büyüğüne yaklaşmaya işaret eder. Eğer yağhane tahtadan yapılmış ise, o hükümet büyüğü zâlim biridir, Kerpiçden yapılmış ise, âdildir. Önü kireçle badana yapılmış ise, gösterişli bir kişidir. Eğer bu yağhane çalışmıyorsa bir faydası yoktur.
Yağma

Rüyada bir yerin yağma edildiğini görmek veya yağmada bulunmak, haram malla ta'bir olunur. Bugünlerde kazancınıza bilmeyerek haram paranın katıldığım ve aldığınız paraların çıkışlarım inceleyerek bu işi çözüp haramı helaldan ayırmanız gerektiğini gösterir.
Yağmurluk

Rüyada yağmurluk görmek, iş hayatında hir destek göreceğinize işaret eder. Kimisine göre, yağmur rüyası oniki şekilde ta "bir olunur: Rahmet, bereket, hastalık, bela, fitne, yokluk, iman, küfür, yalan, akıl hastalığı, korku ve ibâdet.
Yahni

Rüyada yahni pişirmek ve yemek, bugünlerde işlerinizin biraz karışık olduğuna ve arkanızdan sizin için dedikodu yapıldığına işarettir.
Yahudi

Rüyasında yahudi olduğunu gören sapıklığa yo-nelip yahudileri sever ve onların inanışlarım tasdik ile dininden uzaklşır. Kimisne göre;rüyasında yahudi olduğunu gören farzlarını terk ve ihmal ederek dünyada bundan dolayı ceza görür. Arkasında beyaz elbiseler bulunduğu halde kendisine "Ey Yahudi!, diye hitapla eğlenildiğini ve bundan üzüntü duyduğunu gören sıkıntıda olup, feraha çıkmasını bekler. Bir yahudi topluluğunu gören Ccnab-ı Hakka tövbe eder. Bir veya bir kaç yahudi görmek hidayete işaret eder. Yahudiliğe girdiğini gören yakın bir akrabasından miras yer.
Yaka

Rüyada yaka görmek, mal ve nimetle ta "bir olunur. Yakasının dik ve muntazam durduğunu gören hayatını intizam içinde yürütür. Sarkık yaka düzensiz bir hayata yorumlanır.
Yakı

Küyada yakı görmek.sağlık durumunun sarsılmış olduğuna ve daha dikkatli davranmak gereğine işarettir. Bazılarına göre; rüyada ağrıyan bir tarafınıza yakı yaktığınızı görmek, aksayan bir işinizi düzeltecek bazı tedbirler aldığınıza, yahut evinizde devam eden geçimsizliği kökünden hallederek rahatladığınıza işarettir.
Yaklaşmak

Rüyada sevdiğiniz bir insanla temas kurup ona yaklaşmak istemeniz, bir işiniz hususunda bir ticarethane, bir banka veya ailevi bir işiniz; için bir resmi daire ile ilişkisi bulunduğunu gösterir.
Yakut

Rüyada kıymetli bir yakut taşı görmek, güzel bir hayata, iyi yaşamaya vo mutluluğa işarettir. Yakut taşlı bir yüzük taktığını görmek, arkadaşları arasında ünlü bir kimse olmasına; yakut gerdanlık takmak, iş hayatında dürüstlükle tanınmasına; yakut bilezik takmak işlerinde başarılı bir kimse olmasına işaret eder. Bu rüya bir kadın tarafından görülmüş ise, kendisinin mutlu bir evlilik yapacağına ; evli ise, memleket için çok hayırlı olacak çocukları dünyaya geleceğine, bekârsa mutlu bir evlilik yapacağına işaret eder. Bazılarına göre; yakut, kalbi çok katı olan bir dosta da işaret olabilir. Yakutla süslü bir tacı olduğunu görmek, kendisine bir kadın taralından iyilik geleceğine işarettir. Yakut görmek, hasta bir kimse için şifaya, borçlu için ise borcunu ödemeye işaret eder, iki çeşit yakut vardır: Kırmızı ve san. Her ikisi de aynı şekilde yorumlanır. Rüyasında birinin bir yakut çalarak kendisine verdiğini gören, bir kadın veya hizmetçi ile haram münasebette bulunur. Büyük vakut tası görmek, mekruh ve haram maldır. Eline bir yakut geçtiğini gören,muradma erer. Kimisine göre; rüyada yakut bir taş görmek haram mal ile tabir olunur. Kimisine göre; yakut beş şekilde tabir olunur. Mal, ilim, evlat, akraba, hizmetti. Delik veya çatlak bir yakut taş gören dul bir kadınla, rüya Küren kadınsa, boşanmış bir erkek ile evlenir. Kimisine göre; rüyada yakut görmek, her ne şekilde olursa olsun, ferah ve sevinçle tabir olunur. Bir yakut taşı satın aldığını gören,mutlu olur.
yalak

Rüyada yalak görmek bereketli bir nzka işarettir. Rüyanızda bir çeşme yalağı veya hayvanların sulandığı uzun bir yalak görmek, herkesin faydalanması için bir hayrat yapmayı düşündüğünüze, veya herkesin menfaatine uygun bir sosyal tesis yapmak istediğinize veya yapmak isteyenlere maddeten ve manen yardım etmek istediğinize işarettir.
Yalan

Rüyada yalan söylemek dinde fesada ve halk tarafından kusurlu bulunmaya işarettir. Bazılarına göre; rüyada yalan söylemek akıl noksanlığına delâlet eder. Özellikle Allah (C.C.) Hazretleri üzerine yalan söylediğini gören, halkı aldatır ve Allah yolundan uzaklaşır. Yapmadığını yapüm ve görmediğini gördüm diyerek kendi nefsine yalan söylediğini görmek, sonunun kötü olmasına, kabir azabına, dünyada ise halk önünde itibarının düşmesine işaret eder.
Yaldız

Rüyada yaldızlı bir eşya görmek, işleriniz hakkında size hep abartılarak bilgi verildiğini ve bir şeyi olduğundan daha fazla şişirerek söylediklerini yahut ev halkından birinin eve ait bir meseleyi size olduğu gibi değil de başka bir şekilde söylediğini gösterir.
Yalınayak

Rüyasında yalınayak dolaştığını görmek, yoksulluğa düşeceğine işarettir.
Yanak

Rüyada kendi yanaklarını gören bolluk vo berekete kavuşur. Yanak görmek bir rivayete göre de yoksulluğa ve sağlığın bozulmasına işaret sayılır.
Yankesici

Rüyasında bir yankesici olarak başkalarının parasını çaldığım görmek çok acıklı bir olaya şahit olacağına, bir başka yankesicinin kendi parasını çarptığını görmek, istemediği ve beklemediği bir durumla karşılaştığına işaret eder.
Yapı

Bir binayı yapılırken görmek, yeni girdiği bir görevde başarılı olmaya, genç bir kimse ise iyi bir evlilik yapmaya, evli ise bir çocuğunun dünyaya gelmesine yorumlanır. Rüyada bir yapı yaptırdığının veya yapılan bir binayı gezdiği-niz görmek, bir ursa satın alarak ev yapUrmak niyetinde olduğunuzu veya bir kooperatife ortak olmak teşebbüsünde bulunduğunuzu gösterir. Üç mescidden, yani Mescid'ül-Haram, Mescid-i Nebevi ve Bey'ül-Mukaddes'ten birinde bir şey yapıldığım gören, Allah (C.C.) indinde makbul olan bir iyilik yapar. Makamı yüksek ve dünya işlerinde kuvvetli olur. Allah için bir mescit ve minare gibi bir şey yaptığım gören, iyi insanlardan olur. Ahiretdc sevaba ulaşır Mescit, minare, cami gibi şeylerin çok iyi şekilde yapılmış olduklarım görmek, islâm'da dinde kuvvete ve bir rivayete göre o yer devlet başkanın hakkında iyilice delildir. Kimisine göre; yapı (imar) rüyası dört şekilde tabir olunur: Dünyaya ait işlerde iyilik, hazır ve menfaat, muradı olması, genişlik ve ticaret. Bir kemer yaptığını güren bir hizmetçi abr. Tamiri gerekmeyen bir yeri onardıgını güren, nefsini yapamayacağı şeyle meşgul eder. Kimisine göre; bir imaret veya hayrathaneyi onardıginı gören, iyi bir hayır işler ve hali daima iyi olur ve geçim sıkıntısı çek-mez. Bir ev yaptığını gören, gerek helal ve gerek haram, bir kadın ile cinsi yönden birleşir. Ölmüş olan babasının yaptırdığı bir binayı büyülttüğünü görmek. Ölünün her haline varis olur. Eğer babası hayatta ise, rüyanın tabiri ona aittir. Evinde veya bulunduğu yerde amelelerin çaUştıgını gören, akrabası ile kavga eder, veya dostundan ayrılır.
Yaprak

Rüyada yaş ve yeşil yapraklar görmek, ağaç üzerinde ise iyi ve müjdeli habere, sağlık ve mutluluğa; yerde ve dalından kopmuş ise, küçük bir üzüntü ve hastalığa işaret eder.
Yara

Rüyada her hangi bir yerinden yaralandığını ve ne şekilde yaralandığım bilmediğini görmek, eğer yarasının üzerinde kan varsa, yakın arkadaşları tarafından kendisinin zararlı bir iş yapmaktan koruyacaklarına, bu rüyayı bir kadın görmüş is sevgilisi veya kocasının kendisine ihanet ettiğine, eğer yaradan kan akıyorsa, bir arkadaşının kendisini gülünç bir duruma düşürecek bir hareketde bulunacağına işarettir. Bazılarına göre; rüyada vücudunda yara ve çıban gören o çıbanların veya yaraların sayısı kadar haram malın sahibi olur. Ancak bu çıban veya yaralar büyük ise, bunlar kendisinin ödemekle yükümlü olduğu maddi ve manevi borçla yorumlanır.
Yaralanmak

Rüyada bir k imseyi yaralamak veya bir kimse tarafından yaralanmak, yaralanan için keder ve sıkıntı çekmeye, yaralayan için ise, büyük bir günah işleyecek bir durumla karşılaşmaya işaret eder. Rüyada yaralı bir kimseyi görmek veya yaralanmak, evinizde de, işyerinizde de tedirgin ve ruhen sizi üzen olaylarla karşılaşmakta olduğunuzdan çok hassas bîr durumda bulunduğunuzu, bu buhrandan kurtulmak için çareler düşündüğünüzü ve sonunda her iki cephede de başarılı zekanızla işi tatlıya bağlayarak huzura kavuştuğunuzu gösterir.
Yarasa

Yarasa görmek, sapıklığa, körlüğe işarettir. Yarasa kötü işlerin gizlice işlenmesi sebebiyle, o kötülüklerin duyulmasına da yorumlanır.
Yardım

Rüyada yardım, mertliğe delâlet eder. Bir insana yardım ettiğini görmek, mertliğinin genişliğine, ve sevap işlediğine işarettir. Birinin kendi hakkında iyilikte bulunması ya günahkâr veya günahsız olduğuna delildir, iyilik edenden iyilik edilenin hayır ve menfaat göreceğini de söyleyenler vardır.
Yarış

Rüyada bir yansı kazandığını görmek, başarıya, yansı kaybetmek ise başarısızlığa yorumlanır.
Yarış Atı

Rüyada bir at yansında olduğunuzu ve sizin seçtiğiniz atın birinci geldiğini görmek, rakiplerinizle aranızdakî ticari rekabeti sizin kazanacağınıza ve onları devre dışı bırakacağınıza işaret eder.
Yas

Rüyada, bir kimsenin arkasından yas tutmak veya yas tutan kimseleri görmek, genellikle hayırdır, sevinç ve mutluluktur.
Yasak

Rüyada yasak bölgeye girdiğinizi veya yasaklanan bir yerde bulunduğunuzu görmek, size teklif edilen iki husu-sus hakkında hangisini tercih edeceğinizi bilmediğiniz ve mutlaka birisini seçmek zorunda kalacağınız için düşünmeniz gerektiğini gösterir.
Yasemin

Rüyada yasemin görmenin tabirinde çeşitli yorumlar vardır. Bazıları sevinç ve ferahlığa, bazıları da hü&ün ve kedere işarettir, demişlerdir, Bazılarına göre; mevsiminde ağacı üzerinde yasemin görmek bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder. Ağacından toplanmış yasemin görmek sıkıntıdır. Birine bir demet yasemin verdiğini gören, o kimse ile aralarında tartışma çıkarak birbirlerinden ayrılırlar. Bazılarına göre; rengi san olmadığı halde yasemin görmek fena değildir.
Yasemin Ağacı

Rüyada yasemin ağacı görmek kötü huylu, haset, zengin bir kadın ile ta"bir edilir. Eğer ağaç beyaz ise güzel kadına, eğer san ise çirkin kadına işarettir. Bazıları, yasemin ağaca görmek ümit ettiği şeyden vaaz geçmeye delâlet eyler, bazıları da hüzün ve kederdir, demişlerdir.
Yasemin Suresi

Yasin suresini rüyasında okuyan veya okunduğunu görüp dinleyen kimsenin sonu hayırlı olur. İman ile hayatını tamamlar. Son nefesini imanla verir. Bazılarına göre ; ömrü uzun, rızkı bol ve bereketli olur. Dünya ve âhiret-de bütün dilekleri kabul edilir. Halka iyilik eder. Onun için bütün dua kapıları açıktır.
Yasin Suresi

Yasin suresini rüyasında okuyan veya okunduğunu görüp dinleyen kimsenin sonu hayırlı olur. İman ile hayatını tamamlar. Son nefesini imanla verir. Kimisine göre ; ömrü uzun, rızkı bol ve bereketli olur. Dünya ve âhiret-de bütün dilekleri kabul edilir. Halka iyilik eder. Onun için bütün dua kapıları açıktır.
Yastık

Rüyada yastık görmek, hizmetçilerle yorumlanır. Bu rüyada iyi ve kötü görülecek her şey bununla kıyaslanır. Bir yastak üzerinde oturduğunu gören, bir hizmetçi alır veya kendisine bir kıymetli hediye verilir. Bir yastığı kucakladığım görenin kısmeti bol olur. Bir yastığı yün veya pamukla doldurduğunu gören, evine bir kaç hizmetçi alır. Yatağı üzerine yastıklar sırala-dağıru görenin itibarı çoğalır. Kimisine göre; rüyasında birinin evine girip yastığını çaldığım görmek, aldatmak için birinin eşinin arkasından dolaştığına, bir rivayete göre do o evde çalışanlardan birinin ölümüne işaret eder. Rüyada yumuşak bir yastığa dayanarak istirahat ettiğini görmek, yakında ele geçecek bir ursatla en kısa yoldan zengin olacağına ve bolluk ve selamete kavuşacağına delâlet eder. Yastık, bîr rivayete göre, emniyet ve sağlığa da işarettir.
Yaş

Rüyada gözyaşı dökmek sevineceğinize işaret eder.
Yaşlı Kadın

Rüyada yaşlı bir kadınla konuşmak, başınızdan istenmeyen bir skandal geçeceğine, bundan dolayı dostlarınıza karşı çok utanıp üzüleceğinize işarettir.
Yat Ve Kotra

Rüyada bir kotraya veya yala binerek bir geziye çıktığım görmek, hayırlı bir işe başlayacağına ve çok kazanacağına işaret eder. Yatı kendisinin kullandığım gören, tecrübesiyle başarılı bir iş adamı olur.
Yatağan

Rüyada yatağan tabir edilen bıçağı görmek, yeni teklif edilen bir işi yapıp yapmamak hususunda dostlarınıza akıl danışmanıza veya bir iş hususunda bir arkadaşınıza aracı olduğunuzu, için bu yüzden zarara uğrayacağınıza işaret eder.
Yatak

Rüyada yatak görmek, yeni bir gönül macerası geçirmekle yorumlanır.Kirmanİ'ye göre; rüyasında bilinmeyen bir yerde bir yatakta olduğunu gören bir memuriyete girer veya tarla satın alır ve yahut eline mülk geçer. Bir sedir üzerine serilmiş bir yatak üzerinde oturduğunu gören, şerefe nail olur. Kimisine göre; rüyada yatak görmek, istirahat ile ta'bir olunur. Rüyasında yatağım evinden çıkardığını ve tekrar içeriye aldığını gören eşinden ayrılır ve yeniden evlenir. Birbiri üzerine yataklar serdiğini gören, bu yatakların sayısı kadar evlenir. Yatağının fareler taralından yenildiğini görmek karısının diğer biri ile ilişkide bulunduğuna ve onun da buna razı olduğuna işaret eder. Yatağının havada dolaştığım gören eşinden ayrılır. Eğer yatağı yere düşerse hasta olur ve sonra iyileşir. Yatağının yüksek bir yerde serili olduğunu gören, itibarlı olur. Bazısına göre; eski bir yatağın yenilettiğini görmek, eşinin bozuk ahlâkının düzeleceğine işarettir. Yeni yatağın eskileşdigini görmek, bu rüyanın aksiyle ta'bir olunur. Rüyasında yeşil olan yatağının kırmızı renge dönüldüğünü görmek, eşinin iyi ahlâkının kötüye meyline, kırınızı yatağının yoşî) renge dönüştüğünü görmek iyiye meyil edeceğine delildir.
Yatak Çarşafı

Rüyada yatağınız üzerine bir çarşaf serdiğinizi veya topladığınızı görmek, hafif bir hastalık geçireceğinize ve kısa zamanda iyileşip ayağa kalkacağınıza işaret eder.
Yatakhane

Rüyada bir yatakhanede olduğunuzu ve orada bir çok yatakların bulunduğunu görmeniz, çok davetlisi bulunan bir eğlenceye gideceğinize, orada bazı münasebetsiz kimselerle karşılanıp, onların hareketlerinden dolayı üzüleceğinize ve eğleneceğiniz yerde rahatsız olarak evinize döneceğinize işaret eder.
Yatalak

Rüyada yatalak bir kimseyi ziyaret etmeniz, durgunluğundan dolayı üzüldüğünüz işlerinizin artık açılacağına, kazancınızın yine eski seviyesine çıkacağına, borçlarınızı da kolaylıkla ödeyebileceğinize işarettir
Yaver

Rüyada bir askeri yaver veya sizin yaver olduğunuzu görmek, yeni bir iş arkadaşınızla tanışacağınıza, veya bir iş ortağı olarak bir kimse ile yeni bir anlaşma yapacağınıza, veya çocuklarınızdan birini evlendireceğinize, bekar iseniz genç bir kimse ile arkadaşlık kuracağınıza işarettir.
Yavru

Rüyada bir hayvan yavrusu görmek, evli iseniz bir çocuğunuz olacağına, bekar iseniz yakında evleneceğinize veya bir ise girip çok parti kazanacağınıza delildir.
Yay

Rüyada bir hedefe okunuzla bir yay fırlattığınızı, veya bir yayla keman çaldığınızı veya herhangi bir makinanın yay kısmını görmeniz, hedefinize ulaşmak için fazla gayret harcayacağınıza ve sonunda mutlaka başarıya ulaşacağınıza işaret eder.
Yaya Yürümek

Kimisine göre; yaya veya atlı olarak yavaş yavaş yürüdüğünü gören şerefe erişir. Rüyasında toprak üzerinde yürüdüğünü görenin eline çok kısa zamanda mal geçer. Kumda yürüdüğünü gören, zor bir işe girişir. Dikenler üzerinde yürüdüğünü ve bundan yorgunluk duyduğunu gören, ailesinden ve akrabasından birini kaybeder. Yahut bir musibete uğrar. Cadde üzerinde yoluna devam ettiğini gören din yolunda ve islâm şeriatı üzerindedir. 15ir rivayete göre din ve dünyasında iyilik görür. Yolunu kaybettiğini veya yoldan ayrılıp başka yöne gittiğini gören, dîn ve dünyasında sevap yolundan çıkar. Yolunu tekrar bulursa doğru yolu da bulmuş olur. Yolda nereye gideceğine bilmeyerek şaşırdığını gören, nefsinin iyiliğe doğru yönelmesinde de şaşkınca davranmaktadır. Yol izi bile görünmeyen bir yerde yürüdüğünü gören, yol üzerinde yol gösteren de bulunmayan bîr yerde kendini bulan kimse dininde sapıklığa, işlerinde de zorluğa uğrar. Karanlık yolda yürüyen doğru yoldan uzaklaşır. Karanlıkdan aydınlığa çıktığım gören hidayete ulaşır. Bir yolda yürüdüğünü fakat hayvan ve bitkiden bazı şeylerin yürümesine engel olduğunu görmek, ömrünün sonuna geldiğine işaret eder. Yolun doğruluğu dinin doğruluğudur. Kendisini doğru yoldan başka bir yola götüren kimseyi gören, eğer alacağı varsa borçlu hile yapar ve borcunu ödemez. Eğer alacağı yoksa, onu hata yapmaya yöneltir. Karanlık bir yolda yürüdüğünü, doğru yolda olduğunu zannederek, bu zorluğu göze aldığını gören hidayete erişir. Bir çok yollar görüp bunlardan hangisine gideceğini bilmeyen, dininde şaşkınlığa uğrayıp, bir dinsizle arkadaş olur. Doğru yolda giderken, bilerek bu yoldan ayrıldığım gören, düşmanım aldatır. Yolda gider iken, buraları çok İyi bilen birinin geldiğini görerek, bu yüzden yoldan döndüğünü gören, dininde kötü bir iş işler. Yolda giderken bir kadın görüp onun arkasından giden aldatılmış olur. Yol eseri olmayan bir yerde tahmin üzerine yürüdüğünü görmek, dînde sapıkhğa ve işinde de gururlu olduğuna işarett eder. Bir kimseyi yolunda çevirdiğini güren, o adamı dininde aldatır, Yodunda şaşırıp yolunu kaybeden adam gurbete düşer. Birisinin kendisine yol gösterdiğnii gören, zorlukda yardıma nail olur. Bazısına göre, yol görmek beş şekilde yorumlanır: Din, murat, iyi iş, hayır ve bereket, rahatlık.
Yayla

Rüyada bir yaylada bulunduğunuzu ve orada istirahat etmekte olduğunuzu görmek, çok çalıştığınızdan ötürü bu yıl mutlaka bir müddet istirahata muhtaç olduğunuzu ve böyle çalışırsanız sağlığınızın bozulmak üzere olduğunu gösterir.
Yaylım Ateş

Rüyada yaylım ateşe karşı bulunduğunuzu görmek, iş hayatınızda gerek arkadaşlarınızın, gerekse rakiplerinizin iki taraflı tenkitlerine maruz kaldığınız için adeta ne yapacağınızı bilmez bir duruma düştüğünüze işaret eder
Yayık

Rüyada yayık, işlerinin yolunda gitmesine ve kazancının artmasına yorumlanır
Yayın

Rüyada çeşitli dillerde yapılan yayınlan görmek, size dışardan gelecek bir teklife ve size başka kimselerin de rakip olduklarına işaret eder.
Yaz mevsimi

Rüyada yaz mevsimi olduğunu görmek, arzularınızın yerine geleceğine, bu rüya mevsiminde görülmüş ise, mutluluğa ve sevince; kıs mevsiminde görülmüş ise, keder ve sıkıntıya işarettir. .
Yazı Kalemi

Elinde kalem olduğunu görmek, evlat sahibi olacağına veya bir ise gireceğine delildir. Kalemle yazı yazmak, bir isteğinin yerine geleceğine, geçiminin ve halinin iyileşip öylece devam edeceğine işarettir. Kaleminin kaybolduğunu veya çalındığını görmek hayır değildir
Yazı yazmak

Rüyada yazı yazmak hileye, yazı yazan bir kimseyi görmek, hile yapan bir adam mânâsına gelir. Bir kimsenin kendi yazdığı yazıyı beğenmediğini görmesi, onun günahlarının kefareti olarak tövbe etmesine ve herkese hile ve dalavere yapmakdan vazgeçmesine, kendisi ile halk arasında her şeyi inkar etmesine yorumlanır. Kimisine göre; bir kimsenin kendisini bir kitap yazarken görmesi .haram mala sahip olacağına işarettir. Bir kimsenin Kur'an-ı Kerim den bir âyeti gömleği üzerine yazıyor görmesi, dinine özenle sarılmasına; sol elle yazmak ise, çirkin işler yapmaya işarettir. Kitap yazdığını görüp de onu tamamlayamadığını görmek, işlerini eksik yaptığına işaret eder. Rüyada yazı yazdığını görmek, hayra yorumlanır. Kendisi oku-yap yazmak bilmediği halde, yazı yazdığını gören, başkalarından hile ile geçimini sağlar. Alim veya kâtip olan bir kimsenin rüyada yazı yazdığını görmesi, hayır ve menfaata, rızk genişliğine, eğer bir iş başında veya memur ise berekete yorumlanır. Şeriata ayları bir yazıyı yazdığını görmek hayırlı değildir. Bazısına göre yeşil mürekkeple yazı yazdığını görenin ibadeti arlar ve dünyada mutlu olur. Eğer kötü bir kişi ise'vefat eder. Kan ile yazı yazdığını görmek faizle para aldığına ve sonunda bu parayı ödeyemeyerek mallarının elinden çıkacağına işaret eder. Bazılarına göre, rüyada yazı yazmak, işlerinin yolunda gitmesine ve arzularının yerine gelmesine delâlet eder. Rüyada yazı yazdığım ve fakat kağıt üzerinde yazının görünmediğini gören, eğer bir işte çalışıyorsa, o idinden atılacağına, çalışmıyorsa birmu-sihete uğrayacağına işarettir. Güzel yaffl yazdığım gören, dünyasının ve din işlerinin düzelmeâne çalışır. Birinin kendisi için kağıt üzerine yazı yazdığım görmesi, murada, hayır ve menfaata yorumlanır.
Yazıcı

Rüyada yazıcı görmek iyiliğe ve feraha işarettir.
Yazıhane

Rüyada bir yazıhaneniz olduğunu ve kendinizi yazıhaneniz başında bir işle uğraştığıma görmek, bazı sorunlarınızın olduğuna ve bunların işinizi engellediğine işarettir.
Yazma-yemeni

Rüyada yazma yemeni basan, hazırlayan brr ustayı görmek, bilgili bir kimseye, bir elçiye veya diploma-ta yorumlanır.
Yel Değirmeni

Rüyada yel değirmeni görmek, iş arkadaşlarınızın sizin projenize karşı olduklarını, daha doğrusu bilgisizliklerinden ötürü kararsız bulunduklarını gösterir. Ancak sizin otoriter idareniz onlara isteklerinizi kabul ettirerek, işinize istediğiniz yönü verdirecektir.
Yelek

Rüyada yelek görmek, sıkıntı içine düşeceğinize işarettir.
Yelken

Rüyada yelkenli bir kotrayı kullandığım veya yelkenli bir geminin içinde bulunduğunu görmek, bir devlet dairesinde bir işi bulunduğuna işarettir. Yelkenlerin şiştiğini görmek, o işin iyi bir şekilde sonuçlanacağım, pörsük olması, kötü şekilde sonuçlanacağım gösterir. Bir yelkenli gemiyi kullandığını görmek, tüccar ise işlerinin yolunda olduğuna ve kazancının artacağına işaret eder.
Yelkovan

Rüyada saat yelkovanı görmek, arkadaşlarınızın veya iş ortaklarınızın iş hususunda size verdikleri sözden daîma döndüklerini, hiç birinin sözünde durmadığını, bu durumda sizin de işlerinizin hiç yolunda gitmediğini gösterir.
Yelpaze

Rüyada yelpaze görmek ve yelpazelenmek, işlerinizin yeni bir takviyeye ve düzene ihtiyacı olduğunu gösterir. Yelpaze aynı zamanda size rekabet edecek bazı kimselerin de bu iş için hazırlanmakta olduklarım gösterir,
Yem Vermek

Rüyada kümesinizdeki hayvanlara yem serptiğinizi görmek, hayır işleriyle uğraşarak bir çok fakır kimselerin geçimine yardımcı olduğunuzu ve bu yüzden büyük sevap kazandığınızı gösterir.
Yemek Dolabı

Rüyada boş yemek dolabı görmek iyi dcğildir.Bir rivayete göre geçiminde zorluğa işaret eder. Eğer dolapda yiyecek ve içecekden bir şoy varsa yolculuğa, hayır ve menfaate işarettir.
Yemek Yemek

Bütün tabircilerinin birlişdiği yoruma göre, güzel pişmiş, yemesi kolay, tatlı lezzetli yemek yemek, hayır ve menfaat, rızk ve mal, mutluluk; aa ve biberli yemek yemek, keder, hüzün; ekşi yemek yemek, hastalık ve sıkıntı ile tabir olunur. Kokmuş, bozulmuş yemek, harama delâlet eder. Ağzına iyi ve tatlı yemekden bir lokma koyduğunu gören, sevinilecek bir söz işitir. Tatsız ve lezzetsiz bîr yemek lokması ise fena söz duymasına işarettir. Kendisine birinin yemek verdiğini görenin eline çok mal geçer. Yemek veren iyi biri ise helal, kötü biri ise haramdır. Ağzına çok sıcak bir lokma koyup yuttuğunu gören, bir belaya uğrar. Lokmasının boğazında kaldığını görmek musibet, keder, işlerinin bozulması, geçimde zorluk; lokmayı kolaylıkla yuttuğunu görmek, hayır ve menfaat, mal ve rızk olacağına delâlet eder. Çok sıcak yemek, rızkın darlığına ve geçimde zorluğa; lezzetli yemek iyi geçime; yemeğin içinden kıl çıkması hüzüne işarettir. Yemekden sonra parmaklarım yaladığım görenin eline çok az hayır geçer. Yemeği su gibi içtiğini görenin, nzkı ve geçimi bol olur. Ağzına bir çok yemek doldurduğunu görenin, işleri karışır. Yağsız ve tatsız bir yemek yediğini gören, ölümü arzu edecek derecede darlığa düşer. Bir yemeği tadıp bunu lezzetli bulan, sevince erer. Bir şeyi tadıp ondan nefret eden, ölür. Bir sahan veya tepsiden yemekte iken, yemeğin bittiğini görenin ömrü sona ermiştir. Yemek kabım boşaltıp dili ile veya parmağı ile yaladığım görenin o yerden rızkı kesilmiştir. Kimisine göre; rüyasında ziyafet sofrasından yemek yediğini gören hayra ve rızka kavuşur. Kurulmuş sofradan yemek yenildiğini gören, bekar ise evlenir. Sofrada önündeki yemeğin bir otla doğiştiğini gören; fakirleşir. Ziyafet sofrası kurmak uzun hayata işarettir.
Yemekhane

Rüyada bir yemekhanede yemek yediğinizi görmeniz, bütün akraba ve ailenizi içine alan bir mirasa konacağınıza; fakat bu mirasın taksirainde akrabalanmzla aranızda oldukça büyük anlaşmazlıklar çıkması yüzünden aranızın açılacağına, bunun da sîzin için büyük bir üzüntü kaynağı olacağına yorumlanır.
Yemen Taşı

Rüyada Yemen taşı görmek, güzel, terbiyeli ve nazik bir eşe delâlet eder. Bir Yemen tası satın aldığını ve bunu yüzük yaptırıp parmağına taktığım gören, böyle bir kadınla evlenir. Bu rüyayı kadın görmüşse böyle bir erkekle evlenir. Kimisine göre; taşın rengi saf beyaz olur ise, asil, güzel, dinine bağlı bir kadıno işarettir.
Yemin Etmek

Rüyada sadık ve doğru bir şeye yemin ettiğini görmek, zafere, haklı söze, ibadete ve Allah (C.C.) sevgisine delâlet eder. Yalan yero yemin ettiğini görmek, hakaret ve alçaklığa, günaha ve fakirliğe işarettir.
Yemiş

Rüyada kuru yemiş aldığınızı veya yediğinizi görmek, yakında hayırlı bir haber alarak sevineceğinize işarettir.
Yengeç

Rüyada yengeç görmek, gerek iş ve gerekse ev durumlarınızın doğru dürüst yürümediğine, bu aksaklıkların sizi çok zarara soktuğunu delâlet eder.
Yerelması

Yerelması görmek, patates gibi tabir olunur.
Yer Yarılması

Kimilerine göre; toprağın yarılıp çöktüğünü görmek, o yere bir zalim kişi tarafından bela gelmesine, yahut yokluk ve çekirge istilasına; düşmandan korku gibi büyük bir musibet olmasına; toprağın yarılıp çöktüğünü ve kendisinin içine düştüğünü görmek, başına bela geleceğine, yahut geri gelemiyeceği bir yolculuğa çıkmasına delâlet eder. Yer yarılıp üzerindeki binaları yuttuktan sonra yine birleştiğini görmek, o yerde büyük bir felaket olacağına ve birçok kişinin öleceğine; toprağın çöküp üstündeki ağaçlan yuttuğunu görmek, taun veya kolera gibi bir felaketle birçok insanın Öleceğine işaret eder.
Yeşil

Rüyada yeşil renkli bir şey görmek veya yeşil renk-de bir elbise giymek, murada ermekle ve arzularınızın yerine gelmesi ile yorumlanır.
Yeşil Kişniş

Yeşil kişniş görmek gam ve kederle yorumlanır. Yeşil kişnişi sattığını gören veya satan bir kişiden satın alan büyük sıkıntıya düşer. Yeşil kişniş yediğini görmek, zihin kuvvetine ve uzağı görmeğe işarettir.
Yeşillik

Rüyada yeşillik görmek, muratla yorumlanır. Rüyada yeşil bir alan görmek, dualarınızın Allah (C.C.) Teâlâ Hazretleri katında kabul gördüğüne, muradınıza ereceğinize, çok bol ve bereketli bir yıl geçireceğin ile, kısmetinizin ve rızkınızın sınırsız olacağına işaret eder.
Yetim

Rüyada babası ölmüş bir kimseyi görmek, ona yardım etmek, onu sevindirecek hareketlerde bulunmak, büyük bir sevinçle ve mutlulukla yorumlanır.
Yıkmak

Rüyada bir minareyi yıktığını görmek iyi değildir. Rüyasında Kabe'yi yıktığını gören, islâm'a aykırı bir iş işler. Bir cami veya bâr mescidi yıktığım gören, islâm'da felaket ve kötülük çıkarmaya çalışır. Bir köşk veya sarayı yıktığım gören, devlete zarar verir. Bir kilise, manastır veya benzeri bir binayı yıktığını gören, îslâm dinine yardıma ve kafirlere zarar verici olur. Bir eski ev veya oda veya dükkanı yıktığım gören, keder ve hüzüne uğrar. Evini tamamen veya bir kısmını yıktığım görmek, o evde bir insanın öleceğine veya ev sahibinin büyük bir musibete uğrayacağına delalet eder. Kale ve burçları yıkmayı görmek, geçimde darlığa, köprüler ve kemerler yıkmak, toplumun düşüncesine zarar verecek bir kötülüğün olmasına, bir rivayete göre dinde fesada işarettir. Kimisine göre; insanın kendi isteği ve kendi eliyle olmayan yıkım rüyası görmek, genellikle mal elde etmekle ve fayda ile yorumlanır.
Yılan

Rüyada yılan görmek, hilekâr bir düşmanla tabir olunur. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarda bulunduğuna delâlet eder. Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Yılanın eti, derisi, kanı ve kemiği düşmanın malına işarettir. Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır. Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır. Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir. Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delâlet eder. Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzlan olan yılan görmek, gayet şerli büyük bir düşmana işarettir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığım gören, kederlenir. Kimisine göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çıktığım görenin evladı kendisine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığım görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına işaret eder. Bazısına göre; Koynundan yılan çıktığım görene, oğlu düşman olur. Yastığı veya .Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur. Bir yılanla ugraştığını gören, düşmanı ile dögüşür, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür. Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kabr. Bir yılanı kesip parçaladığım gören, düşmanından öcünü almış olur. Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkiye ulaşır. Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur. Bazısına göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına işarettir Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığım gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin üzüntüsüne işarettir. Başının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır, Yılanlarla dolu bir yer görmek, müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır. Kimisine göre, rüyada yılan görmek on şekilde ta'bir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selâmet, hükümet, emirlik, devlet, eş, evlat, ölüm ve sel.
Yılbaşı

Rüyada bir yılbaşı gecesini kutlarken görmeniz, yeni yatırımlar yaptığınıza ve bu suretle çok para kazanmak ihtimali içinde bulunduğunuza, yenilikler düşünerek, işinizi buna göre tanzim edeceğinize işarettir.
Yıldırım

Bir yere yıldırım düştüğünü görmek, o yer insanlarına aa verecek bir olayın meydana geleceğine işarettir Kimisine göre, gökden yıldırım düştüğünü görmek, hayra yorumlanmaz. Kimisine göre, yıldırım düşerek kendini yaktığını gören, hükümet tarafından cezalandırılır. Yıldırım daima hükümet tarafından gelecek cezalarla yorumlanır. Buna göre görülen rüyaların daima hükümetle ilgili olaylar göz önünde tutularak yorumlanması lâzımdır.
Yıldız

Rüyada yıldız görmek, rüya sahibinin bilgili bir kimse olduğuna ve her işinde temkinli davrandığına işarettir. Kimisine göre, Genellikle gökyüzünde yıldız görmek, şan-isarettir.6inın açık ve parlak olacağına işarettir. Bir yok yıldızın kendi malı olduğunu görmek, akraba ve sevdiklerinin kendisine saygı duyduklarına ve ona bağlı bulunduklarına işaret eder. Gökyüzüne yükselerek, bir yıldızı avuçlayıp elinde tuttuğunu gören, eğer çocukları varsa, çocuklarının kendi sözünden çıkmayacaklarına, her birinin hayırlı birer evlat olarak yetişeceklerine; çocukları yoksa, dünyaya getireceği çocuklarından, büyüdüklerinde çok büyük menfaatler göreceğine işaret eder. Gökyüzünden bir yıldişarettir., kendisini yaraladığını görmek, bir şeytan şerrine uğrayacağına, işlerinin ters gideceğine işarettir. Kendisini düşmanlarından sakınması gerekir. Bir gemide olduğunu ve gökden düşen bir yıldızın gemisini batırdığım gören, ticaret yapıyorsa işinden ayrılır, Kv kadın ise eşinden boşanır ve bir musibete uğrar. Kendisine kendi yüdızı olduğunu söyledikleri bir yıldızın çok parladığını görmek, şerefinin ve zenginliğinin artacağına, işinde yükseleceğine; aksine o yıldızın kararıp, kaybolduğunu görmek, hayatının kötü günlere doğru kaydığına, ve zorluk içinde Ömür süreceğine işarettir. Tanınmış bir yıldıza bakıp, onun diğer yıldızlardan daha fasla parladığmı görmek, iyi yolda ve hidayete doğru gittiğine delâlet eder. Bir yıldızın gökyüzünden kayarak kaybolduğunu görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir.
Yıkamak

Rüyanızda yıkanmak günahlarınızın affedildiğine yorumlanır. Berrak bir suyu olan göl veya nehirde yıkanmak, sıkıntıdan kurtulacağınıza ve geçiminizin bol ve bereketli olacağına; bulanık suda yıkanmak ise, bu rüyanm aksiyle ta'bir olunur.
Yıkık Yer

Rüyada yıkık bir ev veya yıkık bir yer görmek, hakkınızda arkanızdan olan hoş olmayan sözler söylendiğine ve bunları işittiğiniz için gönlünüzün kırıldığına ve oldukça üzüldüğünüze işarettir.
Yırtıı Kuşlar

Rüyanızda yırtıcı kuşların saldırısına uğradığınızı görmeniz, düşmanlarınızın sizi alt etmek için pusuda beklediklerine, her ûrsatda sizi alt etmeğe çalıştıklarına işaret eder.
Yırtık

Rüyanızda elbisenizin bir tarafının yırtıldığını görmek, evinizde bir hastalık çıkacağına, bu yüzden fazla üzüleceğinize, yırtığı yamamak, hasta bulunan bir kimsenizin iyiliğe yüz tutacağına işaret eder.
Yoğurt

Taze ve tatlı yoğurt yemek hayırdır. Ekşi yoğurt kedere işaret eder. Yanında yoğurt olduğunu fakat yemediğini görmek iyi değildir. Bir rivayete göre ekşi yoğurt hastalığa ve sonra iyileşmeğe işarettir.
Yoksulluk

Rüyanızda yoksulluk çektiğinizi ve beş parasız bir durumda bulunduğunuzu görmeniz, &on günlerde paraca çok açıldığınıza, gelecek günlerinizde sıkıntı çekmemeniz için tasarrufa biraz yer vermenize ve daima geleceğinizi göz önünde bulundurmanıza işaret eder.
Yol

Rüyada yol ve cadde görmek, hayra işaret eder. Arazi bahsinde söylediğimiz gibi, büyük ve geniş bir cadde hidayete, eğri, büğrü, arızalı yollar, küfür yollarına delâlet eder. Yolda kolaylıkla yürümek, eğer yol cadde ise, tevbeye nail olarak hidayete; zorla yürümek hidayete davet edildiği halde, gitmemekteki ısrara; caddeden küçük ve eğri büğrü yola geçmek, İslâm'dan uzaklaşmaya, küçük ve zor yoldan büyük caddeye çıkmak, genişliğe ve aydınlığa işarettir. iki taran büyük ağaçlarla bezenmiş bir cadde görmek, yahut böyle bir caddede yürüdüğünü görmek, Ulam âlimlerinin himayesinde bulunmaya; caddenin kenarındaki ağaçlardan birinin devrildiğini veya kurumuş olduğunu görmek, âlimlerden birinin ölümüne; o ağaçlardan bir veya birkaç dal koparmak, bir âlimin ilminden faydalanmaya; bir rivayete göre de bir âlime zarar vermeye; caddenin kenarına bir ağaç dikildiğini görmek, sonradan âlim olacak bir çocuk yetiştirmeye; caddenin kenarındaki ağaçlara su vermek, ve kurularını temizlemek gibi hizmette bulunmak, ilim adamları ile sohbet edip onların hizmetlerinde bulunmağa, cadde kenarındaki ağaçlan temiz, sade ve yeşil yapraklarla süslü görmek, o yerde ilim adamlarının itibanna; ağaçlan kurumuş, solmuş ve toz içinde görmek, ilim adamlarına saygı ve itibarda kusur edilmeğe işaret eder. Cadde kenannda dikenli çalı görmek, ilim adamları ile tabir olunur. Bir dikenli çalının büyük ve güzel bir ağaca dönüştüğünü görmek, kötü birinin iyiliğe dönüşüne işarettir. Bazısına göre, rüyada yol, şeriat ile tabir olunur. Rüyada yolun üzerinde değil de başka tarafında yürüdüğünü gören, sıkıntıya düşer. Yolda karşısına bir yol kesici çıkıp da eşyasını aldıklaran gören, bir dostu tarafından zarara uğrar. Taşlık bir yolu hükümetin açması ve düzeltmesi, o yerde adaletin geçer olmasına işaret eder. Doğru yol ve Cadde, rüyası, Allah'ın kitabına, sünnete inananlarla ta'bir edilir. Öyle bir cadde üzerindeki kendini gören hidayete erişir, âsi ise tövbe edip halini düzeltir, kâfir ise îslâm olur. Çeşitli yollar görmek, kanşıkhğa; birbirine benzer yollar görmek, küfür ve günâha işaret eder. -
Yolculuk

Bir yerden başka bir tarafa yolculuk etmek üzere yola çıktığım görenin muradı hasıl olur. Bulunduğu yerden daha kötü bir yere gittiğini görenin işleri bozulur. Bazısına göre, rüyasında bindiği araç iyi ki bol olduğu halde yolculuğa çıktığım gönnek, işinin intizam içinde geçeceğine ve arzulanna kavuşacağına işaret eder. Bazısına göre, rüyada yol, üç şeyle talar olunun Bir yerden başka bir yere geçmek, bir halden başka hale geçmek, veya yolculuk etmek. Bir hasta, rüyasında yolculuğa çıktığını görse, geç iyileşir. Yol ersakını hazırlamakta olduğunu gören, hayır işler. Rüyada en iyi yolculuk kıblenin bulunduğu yöne yapılan yolculuktur. Bazı tabircilerc göre, rüyada yolcu olduğunu görmek, dindar bir kimse için mevki sahibi olmak ve kederden kurtulmaktır.
Yonca

Rüyada yonca görmek, hayal peşinde koşarak para kazanmak sevdasında bulunduğunuza işarettir.
Yorgan

Rüyada yorgan görmek, mutlaka bir mal sahibi olmanızı gösterir. Bu mal yeni bir elbise, bîr ev, bir tarla, bir dükkân veya bir araba da olabilir. Bazısına göre, yorgan görmek eşle yorumlanır. Rüyada bir yorgan satın aldığını gören evlenir. Yorganın çabndığmı veya yandığını gören, eşi ile kavga eder, yahut boşanır. Her ne şekilde olursa olsun, eşler arasında ayrılık olur. Yorganın yırtık veya kirli olduğunu görmek, eşinin ahlaksız olduğuna; kendine vefası ve sevgisi olmadığına işaret eder. Yorganının siyah olduğunu görmek, bilgi aahibi olacağına, veya sevineceğine işarettir. Bazısına göre, rüyada yorgan görmek üç şekilde ta'bir olunur Bilgili bir eş, bakire hizmetçi, yüksek mevki. Yorgan çarşaf güzel kadın ve eserle ta'bir olunur. Kırmızı yorgan çarşafı görmek, kadınlar yüzünden düşmanlığa ve kavgaya işaret eder. Beyaz ve temiz yorgan çarşafi aldığım ve yatağına serdiğini güren güzel bir kadınla evlenir. Çarşafının çalındığını veya yandığını veyahut yırtılıp kuÜlanürnaz hale geldiğini gören, eşinden ayrılır veya araları bozulup ayrılırlar. Çarşafın güzel ve temiz olması eşinin güzelliğine, çirkin ve kirli olması çirkinliğine ve pis olmasına işaret eder.
Yorgunluk

Rüyada artık çalışamaycak kadar yorgun olduğunuzu görmeniz, aile içinde ve iş hayatında Rizi hakikaten yoran olayların çıktığına, sabrınızın son noktasına geldiğinize, size manen yardıma olmazlarsa, hayal kırıklığı içine gireceğinize ve işlerinizi tamamen ihmal edeceğinize işarettir.
Yosun

Rüyada yosun görmek, gerek isinizde, gerek evinizde çok yalan söylediğiniz için daima tedirgin bir halde bulunduğunuza ve bu yalanlar birer birer meydana aktıkça çok utanarak, kötü durumlara girdiğinize delildir.
Yufka

Rüyada yufka almak, sizin himayenizde olan bir kimsenin sizden aldığı cüretle aleyhinizde bir harekete giriştiğine, merhametinize sığınarak iyi niyetinizi kazanan bu kimsenin sizi haberiniz olmadan zarara soktuğuna, sizin iyi niyetinizi kötüye kullandığına ve bu hususta biraz kuşkuya kapılarak bu hareketlerini daha ileriye götürülmemesi için uyanık olmanıza işarettir.
Yulaf

Rüyada yulaf görmek, arpa gibi ta'bir olunur. Ancak yulaf yalnız hayvan yemi olduğu için hayır ve menfaat hayvanlar yüzünden olur.
Yumak

Rüyada bir ip yumağı görmek, çok dağınık bir şekilde devam eden yaşantınızı artık bir düzene sokarak toparlanmanız gerekdigi hakkında bir uyarıdır.
Yumruk

Rüyada bir kimseye yumruk atmak veya ondan yumruk yemek, iş hayatınızda yapmak istediğiniz bazı atılımlara engel olmak isteyenlerin bulunduğunu, buna rağmen sizin önemle karşı koyarak atılımlarınızı ciddileştirmeğe çalıştığınızı, hiç bir engel tanımadan isteklerinizi tahakkuk ettirmek istediğinizi gösterir.
Yumurta

Rüyada yumurta pişirmek ve yemek, başladığınız işin olğunlaşarak size kâr getirecek bir duruma girdiğine işaret eder.
Yunus Suresi

Rüyasında Yûnus sûresini okuduğunu veya başka bîri tarafından okunduğunu gören kişiye, Allah (C.C.) geniş rızk ihsan buyurur. Malından hayır görür, Hakk Teâlâ rüya sahibini düşman şerrinden ve sihirden saklar. Düşmanım helak eyler. Sözü ve ibadeti makbul olur. Ürai çok, rızkı bol, sabırlı ve sihirden saklı, sağlıklı ve uzun Ömürlü olur.
Yusuf Suresi

Rüyasında Yusuf sûresini okuduğunu veya okunduğunu görendik önce bir kötülüğe uğrarsa do sonunda hayır ve nimete kavuşur. Çok yolculuk yapar. Gurbete gidip orada menfaat görür. Sıkıntıdan genişliğe çıkar. Şerefe, paraya ve bolluğa nail olur. Sözünde sadık, emniyetli, iyi kalbli olur, gurbete düşerek mal ve kısmete nail olur. Mala ve büyük bir mevkie ulaşır, Allah (C.C.) ölüm anında can verişini kolaylaştırır. Fakirlikden zenginliğe, sıkıntıdan feraha, alçakdan yükseğe ulaşır.
Yusufçuk

Rüyada yusufçuk kuşu görmek, hayırlı ve müjdeli bir haber almakla yorumlanır.
Yutkumak

Rüyada yutkunmak, söylenmek istenen fakat çekinildigi için söylenemeyen bazı sözlere işarettir. Böyle bir durum ise karşısındakinin merakını çeker. Bu yüzden rüyada yutkunan bir kimseyi görmek onun tereddüt İçinde olduğunu ve aslında söyleyeceği şeyin de pek yararlı bir şey olmadığı için kârdan daha çok zarara mucip olacağım gösterir.
Yuva

Rüyada bir kuş yuvası görmek, yakında bir ev yaptıracağına veya satın alarak yeni bir yuva kuracağına; bekârsa evleneceğine, evli ise çocuklarından birini evlendireceğine işaret eder.
Yuvarlanmak

Yuvarlanmak sakınmaya delalet eder. Bir dağdan, bir tepeden, bir meyilli araziden, bir yerden aşağıya doğru yuvarlandığını görmek, dünyadan el çekmeye işarettir.
Yükleme

Rüyada bir araca bazı şeyler yüklediğinizi görmek, sizden istenilen şeyleri kolaylıkla yapacağınızı, bu yüzden bir zorlukla karşılaşmayacağınızı, bu suretle hem ailenize hem de kendinize faydalı bir iş yapacağınızı gösterir.
Yüklük

Rüyanızda özellikle eski Türk evlerinde bulunan, yatak vesair eşyayı koymak için yapılan ve yüklük denen dolabı görmek, bir çok zamandan beri görünmek istemediğiniz ve kaçtığınız bir kimse ile yüz yüze geleceğinize, aranızdaki eski bir hesabı göreceğinize, bu suretle içinizde kaygı uyandıran bir hisden de artık kurtulacağınıza işaret eder.
yüksek yer

Rüyada çok yüksek bir yerde mesela bir dağın zirvesinde bulunduğunuzu görmek, mevki ve rütbenizin artacağına, memur veya işçi iseniz ücretinizin fazlalaşacağına, tüccar iseniz kazancınızın artacağına, ev kadım iseniz eşinizin kazancının artması ile refah seviyenizin yükseleceğine delâlet eder.
Yün

Rüyada yapağı halinde yün görmek, hiç şüphesiz helal olan mal ile tabir olunur. Yün yakmak malım elden çıkarmaktır. Vücudunda yün bittiğini görmek, malının artmasına işaret eder. Yünden yapılmış eşya iyi kalpli bir eşe, iplik haline gelmiş yün, hayırlı mal ve paraya; bir yastık ve yatağa yun doldurmak evlenmeğe işarettir.
Yüz

Rüyada insan yüzü görmek sevinçle yorumlanır. Yüzünde bir azasının eksik olduğunu görmek bir ayıbı olduğuna; yüzünün renginin kırmızı olduğunu görmek, feraha ve sevince; san olduğunu görmek bir hastalığa işaret eder. Yüzünü siyah görmek kedere ve bir rivayete göre de, bir kız evladının doğacağına işarettir. Asık bir yüz görmek, ikrah edilecek, tiksinecek bir şey göreceğine; buruşmuş bir yüz görmek, keder ve hüzune; güzel bir yüz görmek, saygın bir kişi olduğuna; çirkin bir yüz görmek ise bunun aksi ile yorumlanır.
Yüzleşmek

Rüyada bir meseleden dolayı bir kimse İle bir yerde veya bir mahkemede yüzleşmek, yapacağınız her işi gerek eviniz halkına ve gerek iş arkadaşlarınıza karşı hiç bir noktasını gizlemeyerek açıkça yapacağınıza; bu maksatla da daima açık fikirli ve doğru hareket eden insanlarla dostluk kuracağınıza, bu ahlâkınızın sizi iş muhitinde daha da yücelteceğine işarettir.
Yüzmek

Rüyada denizde, gölde, nehirde yahut havuzda yüzdüğünüzü görmek, bir çok günah işlediğinizden dolayı ruhunuzun azap çekdiğine ve bu günahlardan arınmak için mutlaka ibadetlerinizi sıklaştırarak Cenâb- Hakk'dan af ve mağfiret etmesini talep etmenizin gerektiğine işaret eder.
yüzük

Kimisine göre rüyasında kendisine bir yüzük verilecek "Bununla mühürle" dediklerini gören, en büyük makama geçer, eğer zengin ise malı artar, savaşda ise kazanır, tüccar ise kazancı artar, fakir ise geçimi düzelir. Bazısına göre, rüyasında yüzüğünün kaybolduğunu gören, işlerinde zorluk çeker. Yüzüğünün kaşının kırıldığım gören» soğukkanlılığını kaybeder. Yüzüğünü birine hediye ettiğini gören, mal ve mülkünden bir kısmım satarak, parasını saklar. Yüzüğünün alündan olduğunu görenin bütün malı ve mülkü mekruh olur. Yüzüğü eğergümüşde ise, malı ve mülkü helaldir. Eğer demirden ise, kendi malı ve mülkü kıymetden düşer. Bazısına göre, parmağında demirden bir yüzük olduğunu görmek, kuvvete işaret eder. Eğer san bakırdan ise, alçak karakterli bir kişiden menfaat görür. Yüzüğünün iki parçaya ayrıldığını gören, kendi eşi ile arasında ayrılık olur. Dd taşlı bir yüzüğü olduğunu gören, mala mülke çok düşkün olur . Bazısına göre, parmağına takdığı yüzük, her zaman taktığından başka ise, ovlenerek bir çocuk sahibi olmasına delâlet eder. Yüzüğünün kaşı kırmızı ise yüreği fesatdır. Siyah ise çocuğu sefalet içinde büyür. Bir mescitde namaz kılarken bir yüzük bulduğunu gören, iyi bir kadınla evlenir. Kendisine üzeri yazılı bir yüzük verildiğini görmek dinde mekruh olan mala sahip olacağına işarettir. Yüzük taşlı değil de çiçekli iso bu rüyanın sonu hayırlıdır. Kendisine alınan bir yüzük verilir ve o yüzüğün üzeride de taş olmayıp sadece nakış veya çiçek gibi süsler varsa, malından ve mülkünden bîr şey eksilir veya işinden çıkarılır. Kaşı yakut olan bir yüzüğü parmağına taktığım görenin eşi kız doğurur ve çocuk çok yaşamaz. Eğer eşi hâmile değilse, hâmile ka-hr; eger rüya sahibi bekar ise, sokağa atılmış bir kız bularak onu evlat edinir. Yüzüğünün kaşını zebercedden gören çok yaşar. Altından burma veya zincir gibi bir yüzük taktığını gören, bir işe başlar fakat o işden zarar görür. Rüyada yüzük kaşı görmek şeref, mal ve nimetdir. Erkek taralından görülürse, evlenmeğe delâlet eder. Eğer kaş taşlan bilezik veya halhal üzerinde olursa, kız kardeş ve akrabalarla yorumlanır. Yüzüğünün taşının düşdÜğünü görmek, şeref ve itibarının yokluğuna delâlet eder. Yüzüğünün halkasının kırıldığını görmek, sözünün artık sayılmayacağına işarettir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA