Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Z harfiyle başlayan rüyalar
08 Mart 2013 Cuma 10:15

Z harfiyle başlayan rüyalar

Memiş Hoca rüyalarınızı yorumluyor
Zemzem

Rüyada zemzem içtiğini görmek, dert ve hastalıktan kurtulacağına işarettir. Bir kimse herhangi bir şeyi zemzem niyetiyle içtiğini görürse, sonunda istediği şeye nail olur. Rüyanızda zemzem içtiğinizi görmek, dualarınızın kabul edildiğine, ölülerinizin sizden sadece fatiha beklediklerine, ibadetinize devam ettiğiniz müddetçe Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olacağınıza işarettir.
Zelzele

Rüyada zelzele olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete yorumlanır. Zelzele görmek, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın zelzele ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı ilahi felaketlerin geleceğine işarettir. Zelzele ile evinin yıkıldığını ve içinde ev halkından sadece kendisinin kurtulduğunu görmek pek hayra yorulmaz. Rüyada bir yerde zelzele olduğunu ve bu yüzden insanların sağa sola kaçıştıklarını ve bazı kimselerin yere gömüldüklerini görmek, o yer halkına zahmet ve zorluk verecek büyük bir felaketin geleceğine yorumlanır. Rüyada yerin sarsıldığını ve evlerin yıkıldığını görmek, devlet tarafından bazı mallara zam yapılacağına ve bundan halkın büyük sıkıntıya uğrayacaklarına yorumlanır.
Zeytin

Rüyada zeytin görmek, birçok şekilde tabir olunur: sarı zeytin kedere, yeşil zeytin mal ve kaybolan mala, siyah zeytin kötülüğe yorumlanır. Rüyasında zeytin yediğini görmek, iyi kimseler için mala, kötüler için ise kedere yorumlanır. Bir yerde yığılı ve küme halinde zeytin görmek ibadete yorumlanır. Ekmekle zeytin yediğini gören bir menfaate erişir. Sarı zeytin yediğini görenin eline mal geçer ve hemen harcar. Siyah zeytin keder, hüzün ve kederdir.
Zindan

Rüyada zindan görmek, ömür kısalığına, salgın hastalığına, büyük bir felakete yorumlanır.
Zabıta

Rüyada zabıta görmek, başınızın bir hususta derde gireceğine yorumlanır.
Zaçyağı

Rüyada zaç ve zaçyagı görmek hayırlı değildir. Kederli bir haber alacağınıza veya hafif bir yara alarak aa çekeceğinize işaret eder.
Zafer

Rüyada bir ordunun zafere ulaştığını işitmeniz, işlerinizde başarılı olacağınıza işarettir. Her hangi bir işte zafer kazandığınızı görmeniz, yeni bir sıkıntıya uğrayacağınıza yorumlanır.
Zağar

Rüyada zağar görmek; i^eriniıin yolunda gideceğine delâlet eder. Zağar bazı yorumculara göre de müjdeli bir habere işarettir.
Zağferen

Bazı tabircilere göre, zağferan satın aldığını veya bîrinin ona verdiğini gören, zengin bir kadın tarafindan sevilir ve onunla evlenir. Yüklerle zagferaru olduğunu gören, mala ve çok paraya nail ulur. Havanda zağferan dövdüğünü gören, bir kadınla ilişkide bulunur.
Zahire

Rüyada zahire gören yakın zamanda zengin ve mutlu olur.
Zakkum Çiçeği

Rüyanızda zakkum çiçeği görmek, acı ve üzüntü verecek bir haber alacağınıza, veya bir rakibinizle ağız kavgası yapacağınıza işaret eder.
Zam

Rüyada her hangi bir maddeye zam yapıldığım görerek sinirlendiğinizi görmek, ücretinize veya maaşınıza zam yapılmasını istediğinize ve bunun reddedildiğine işarettir.
Zamk

Rüyasında bazı ağaçlarda bulunan zamktan yediğini görmek, bir kimsenin fazla malından yediğine ve ondan faydalandığına işaret eder. Ağaç zamkı, bulunduğu ağacın anlamına göre yorumlanır. Arap zamkı denilen ve sanayide kullanılan zamkı görmek, hayır ve menfaat ilo ta'bir olunur. Kitre denilen bir çeşit zamk da bu şekilde yorumlanmak rüyada zamk görmek, başkasının malına ve eşyasına işarettir. Zamk yediğini veya birinin kendisine verdiğini veya satın aldığım veya bulduğunu gören, halkın malından faydalanır. Birine zamk verdiğini gören, fazla malından başkalarına bir miktar verir. zamk görmek» küçük bir menfaattir. Zamk, hangi ağacın ise menfaat de o cihetten gelir. Meselâ badem ağacı zamkından yediğini gören bir badem tüccarından menfaat görür. Yanında zamk olduğunu ve ondan yediğini gören, kütü huylu ve çirkin bir adamdan menfaat görür.
Zan

Rüyada her hangi bir zanda bulunmak, suç ve haram işlediğinize yorumlanır. Birisi için "Ben Öyle zannediyorum" diye suçlamada bulunduğunuzu görmek, o kişi hakkında düşmanlık beslediğinizde ve bunun da Allah (C.C) yanında büyük bir günâh olduğuna işarettir.
zanbak

Rüyada zanbak çiçeği görüp koklamak, yaptırdığım/- veya yaptıracağınız sigorta dolayısı ile hayatınızın garanti altına gireceğine, işlerinizdeki durgunluğun kalkacağına ve karınızın artacağına, mutlu ve rahat bir mevsim geçireceğinize delâlet eder.
Zangoç

Rüyada bir kilise zangocunu görmeniz, günahınızla işlediğiniz sevabın tartıldığı takdirde birbirine denk olduğuna işarettir. Zangoç aynı zamanda akrabalarınızdan birinin fakirliğini size ihbar etmesi bakımından hu rüya oldukça manalı ve önemlidir. Mutlaka yardımına koşulacak kimselerin varlığını gösterir.
Zanpara

Rüyada kadınlara düşkün zanparalık yapan bir kimseyi görmeniz, bir kimse taralından iftiraya uğrayarak başınızın derde gireceğine, fakat sonradan mesele aydınlanarak bu suçtan kurtulacağınıza işarettir.
Zehirleme

Rüyada zehirlendiğini görmek inatçılığa işarettir. Bir kimsenin rüyasında zehirlendiğini görmesi işinde inat ettiğine; bir rivayete göre de kederleneceğine, zehirlenerek öldüğünü görmek bir hayır işleyeceğine işaret eder. Zehir içip sonra kustuğunu görmek, kazandığı haram malı elinden çıkarmaya; birinin kendisine zehir verdiğini görmek, ondan haram mal alacağına; birine zehir vermek ona haram mal vermeğe İşarettir.
Zekat

Rüyada zekât, müjde, hayır, bereket, şifa, dini borç, güç işlerin kolaylanması, kayıp, sıkıntıdan kurtulma, düşmana zafer, rızkta bolluk ile yorumlanır. Rüyasında zekât veren kimsenin malı ve mülkü, varsa, hayvanlan artar. Zekât aldığını görmek, menfaat bulacağına, bir rivayete göre de fakirliğe işaret eder. Rüyada zekât gönıuk.malın artmasına işaeret eder. Malının zekâtını verdiğini görmek o yıl malının çoğalacağına ve bereketinin artacağına delildir. Rüyayı gören zengin ise, purası kat kat artar, fakir ise refah ve mutluluğa erişir. Malı çok olanların zekât verdiğini görmesi hayır ve berekete, düşmanından sakınacağına delildir. Yorumcular zekâtı türlü türlü yorumlamışlardır. Rüyada zekât için vereceği miktarı aymp buna göre dağıttığım görmek, işlerinde kolaylığa, tövbeye nail olmaya o yıl içnde hastalıktan uzak kalacağına işaret eder,
Zembil

Rüyada zembil görmek, bolluk ve berekete erişileceğine yorumlanır.
Zemberek

Rüyada zemberek görmek, kurmak .: ni/. is. düzeninin mükemmel bîr şekilde imleyeceğine, ticari durumunuzun ve itibarınızın çok iyi bir durumda olacağına, ev halkı ve iş arkadaşlarınızla uyum içinde olacağınıza işarettir.
Zemin Kat

Bir binanın zemin kalında bulunduğunuzu görmek, çok heyecanlı ve evhamlı olmanız yüzünden bazarj kotu durumlarda kaldığınıza, bazan da çok kritik duruma düşmenize sebep olduğuna yorumlanır.
Zencefil

Rüyada zencefil görmek keder ve sıkıntıyla ta'bir olunur. Rüyasında zencefıl yediğini gören hasta olur Zencefil sattığım veya birine verdiğini görmek, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya Zencefille resim yaptığını veya boyadığım gören dünyanın boş alayişi ile gururlanır. Zencefil ile Kur'an'dan bir şey yazdığını görmek iyi ve hayırlıdır.
Zenci

Rüyanızda zenci bir kimseyi görmek, aydınlık günlerin çok yakında olduğunu ve sıkıntılarınızın geçmek üzere bulunduğunu gösterir.
Zengin

Rüyada zengin olduğunu görmek, fakirliğe işaret eder. Rüyada zengin olduğunu gören kimse kanaat sahibi olur, çünkü kanaat da bir gönül zenginliğidir. Kendisini rüyada zengin ve para sahibi olarak görmek, işlerinin değişikliğe uğrayacağına, bulunduğu yerden daha aşağı bir vere ineceğine işaret eder. Kimisine göre, bu rüyayı gdren aslında zengin ise fakirleşir. Bazı yorumculara göre, dindar bir kikinin zengin olduğunu görmesi kanaattir. Aslında B8ngİn olan bir adamın parasından faydalandığım görmesi, pek fakir olan bir kimsenin rüyasında zengin olduğunu görmesi (a bir edilmez, çünkü bu rüyalar anlamdır.
Zenne

Rüyada bir ortaoyununda zenne oynayan bir artisti görmeniz, yakından tanıdığınız ve çok samîmi bulduğunuz bir kimsenin ikiyüzlü davrandığım öğrenerek, una karşı hislerinizin değiştiğine ve onun ikili oynadığının farkına vararak hareketlerinizi buna göre ayarladığımda işarettir.
Zerdali

Rüyada zerdali görmek, eğer mevsiminde görülmüş ise, altın bir hediye alacağına, mevsiminde değilse, hastalığa, yeşil zerdali ile gümüş paraya işaret eder. Bir rivayete göre, rüyada zerdali görmek, kedere ve sıkıntıya yorumlanır. Rüyada zerdali alıp yediğini görmek, tatlı ise, mutluluğla; ekşi ise, kedere ve düşmanlığa işaret eder. Rüyada yeşil bir zerdali yediğini gören bir sadaka ahr. Hasta ise iyileşir. Sarı zerdali yediğini gören parasını hastalığa harcar.
Zerdali Ağacı

Rüyada zerdali ağacı görmek, hastalığından dolayı kendisinden faydalanılmayan bir kimseye yorumlanır. Rüyasında zerdali ağacından zerdali topladığım gören zengin bir kimse ile evlenir.
Zerde

Rüyada zerde görmek yakında evinizde veya ak' robalarınızdan birinin evinde bir düğüne veya bir ziyafete davet edileceğinize işarettir.
Zerdeçal

Rüyada zerdeçal görmek, çoktan beri yemediğiniz ve yapılması oldukça güç olan bir yemeği bir süpriz olarak eşinizin hazırlayıp size sunacağına, bundan dolayı memnuniyetinizin ifadesi olarak sizin de buna karşı bir hediye ile ona bir sürpriz yapacağınıza yorumlanır
Zeybek

Rüyada zeybek görmek veya bir zeybekle oyun oynamak, yakın bir ztunanda akrabalarınızdan birinin düğününde bulunarak eğleneceğinizi gösterir.
Zeytin Yağı

Rüyada görülen zeytin yağı, helal nzıktır.Rüyasında zeytin yağı içtiğini gören, hafif bir hastalığa yakalanır. Zeytinyağı görmek, kalh nuruna, yeni çocuğa veya eski eşyaların değiştirilmesine işaret eder. Rüyada berrak bir zeytinyağı görmek, kendisi için iyi niyetli kikler tarafından iyilik düşünüldüğüne, bulanık zeytinyağı görmek ise kendisi hakkında dedî-kodu yapıldığına ve işlerinin kıskanıldıgına işare eder.
Zımpa

Rüyada zımba görmek veya bir şeyi zımbalamak, Idianız üzerinde üzerinde duracağınıza, söylediklerinizin harfiyen yapılmadım istemekle beraber bunda şiddetle ısarar etmenizde kararlı olduğunuza, ortaya attığınız fikirlerin sizin için yararlı olduklarında inancınız bulunduğuna işarettir.
Zırh

Rüyada zırh görmek, düşmanından korunmaya ve ondan sıkınmaya işaret eder. Bir kimse rüyasında zırh yaptığını görürse, kendisi için emniyetli ve sağlam bir mevki hazırlar. Kendinde bir zırh bulunduğunu görmek, kendisinin emniyet ve muhafazada olduğuna işarettir.
Zırhlı Savaş Gemisi

Demirden yapılmış gemiler, devlet başkanı ile tanir olunur. Bu gemiler, büyüklük ve küçüklüklerine göre; Dritnot, devlet başkanına; kruvazör amiral ve subaylara; muhripler subaylara; torpidolar askerlere; denizaltılar tolarma; çıkarma gemileri tank ve benzerlerine; uçak gemi-İcri hava kıtaatına yorumlanmaktadır. Büyük bir dritnotun denizde geçdigini görmek, devlet başkanının şevket ve kudretinin artmasına; düşmana üstünlüğe işaretdir, Dritnotun denizin üzerinde dalgalarla yalpalandığım görmek, siyasi değişikliğe ve devlet başkanının yerinin sarsıldığına; dritnotun battığını görmek, devlet başkanının zor durumda bulunduğuna; tekrar yüzdüğünü görmek, o zorlukdan kurtulacağına; yara alıp bir tarafa yattığını görmek, kuvvet ve kudretinin azalacağına; dritnotun karada da yürüdüğünü görmek, devlet başkanının başarısına delâlet eder. Bir donanmanın bütün gemilerinin karadan gittiğini görmek, orduların savaşa sokulacağına; donanmanın limanda demir attıklarını görmek, memleketto rahat ve asayişin bulunduğuna, dritnotun toplan ile ateş ettiğini görmek, hükümet emirlerinin uygulandığına işarettir.
Zırnık

Rüyada zırnık görmek mal ve para ile yorumlanır. Bir rivayete göre de zırnık görmek meşakkat ve hastalıkdır.
Zıt Şeyler

Sag olan bir kimsenin rüyada ölmüş olduğunu görmek, dünyada bir çok nimete erişeceğine işaret eder-. Olü olan bir kimseyi de rüyada sağmış gibi görmek, o Ölünün âhiretde iyi bir mevkii olduğuna işarettir. Rüyada görülen bütün zıt şeyler daima aksi ile ta'bir olunurlar.
Zıvana

Rüyada zıvanalı bir şey görmeniz, evinizde ve iş yerinizde ileri sürdüğünüz ve yapılmasını istediğiniz lüç bir şeyin yerine getirilmediğini görerek, hiddetinizin son raddeye geldiğine işaret eder.
zift

Rüyada zift görmek, kötü şeylerden kaçınmaya yorumlanır. Bir rivayete göre zül, mala da işaret eder. hor siyah olan şey maldır. Zifti bazı tabircilcr kazançla da yorumlamışlardır.
Zikir

Rüyada Allah (C.C) Hazretleri'ni anarak zikir eden kimseleri görmek veya bizzat anmak, işlerimle Her Kaman ve her susta başarı kazanacağına, dualarının kabul edileceğine, ve herkes tarafından itibar göreceğine işarett eder.
Zil

Zil çalmak fena ve mekruh habere,bâtıl olan söze, yalan söze işaret eder. Rüyasında zil çaldıgnı gören kişi fena söz söyler ve kötü bir iş yapar. Başka bir çalgının yanında zil de çalındığını görmek, o yer insanları için gam ve musibete işarettir. Bir zili kırdığını veya elinden attığım gören yalan söyler, tövbe eder.
Zilzurna

Rüyada zilzurna derecesinde sarhoş olduğunuzu görmek bir kimseyle karşılaşmak, sizi oldukça sarsacak bir gönül macerası geçireceğinize, ticarî işlerinizde ise iflas derecesinde zarara uğrayacağınıza, yahut sizi uzun zaman yataklara serecek ağır bir hastalık geçireceğinize yorumlanır.
Zimmet

Rüyasında zimmetine para geçirdiğini görmek, bir ortaklıkdan dolayı yapılan bir ticaretden zarar edeceğine, fakat başka bir kazancı ile bu zararı telan edeceğine işarettir.
Zina Etmek

Rüyada zina ettiğini görmek, hiyanete işaret eder. Tanımadığı bir kadının zina etliğini görmek hayırdır. Bir rivayete göre, uykusunda zina ettiğini görmek, hastalığa işaret eder. Bazan da yorumcular hu rüyayı hırsızlıkla ta"bir etmektedirler. Bir kadının rüyasında kendisine yaklaşarak onunla zina etmek istediğini söylediğini görmek, haram mal kazanacağına işarettir, (iüzel ve genç bir kadınla zina ettiğini görmek, malım saklayacak bir kimseye bırakır. Bir kimse arkadaşının eşiyle zina ettiğini görse, o kimsenin malına ortak olur. Kimisine göre rüyada zina ettiğini gören kimse hacca gider. Bir hayat kadını ile zina ettiğini gören kimse, şerre ve fitneye uğrar. Zina edilen bir eve girdiğini ve oradan çıkamadığını gören kimse, kısa zamanda hastalanır. Kendi karısı da yatakda olduğu halde başka bir kadınla zina ettiğini gören o yabancı kadının yakınlarından birisini kendisine vekil olarak tayin eder.
Zincir

Rüyada zincir, hâkim veya yardımcılar* ile yorumlanır. Herhangi bir zincir hâkim yardımcılarına; bir kap içinde zincir görmek ise mala işaret eder.
Zindancı

Rüyada zindancı görmek mezar kazan birisi ile yorumlanır.
Zarar etmek

Rüyada her hangi bir şekilde zarar ettiğim görmek, doğru yolda olmadığına, günahları için tövbe etmesi gerektiğine delâlet eder. Rüyada zarar ve ziyan etmek, dünyada işlediği günahlara işarettir.
Zarf

Rüyada mektup zarfı görmek, önemli bir sırnn sizden saklandığına delâlet eder. Kapalı bir zarf sırra; açık zarf görmek ise bazı sırların açıklanacağına; üzeri yazılı zarf görmek ise, sizi kıskanan kimselerin bulunduğuna işarettir.
Zariyat Suresi

Zâriyât sûresini rüyasında okuyan veya okuyanı dinleyen kimse, Allah (C.C) tarafından iyi yola doğru yönlendirilir. Güç işlerini kolaylaştırır. Bu kişi bekarsa evlenir. Ziraatçı ise, ürünü bol ve bereketli olur.
Zatürre

Rüyada zatürrie hastalığına tutulmuş birini görmeniz veya bu hastalığa tutulmanız, bir yakınınızın hasta haberini alacağınıza veya bir dostunuzun ameliyat edildiğini işiterek onu hastahanede ziyarete gideceğinize işarettir.
Zayıflık

Rüyada kendisinin kuvvetsiz vo zayıf olduğunu görmek, iş hayatında veya ev içinde bir şeyden korkusu olduğuna ve çekindiğine yorumlanır. Zayıflıktan şikayet ederek doktora gittiğini görmek ise, başarısızlığından dolayı üzüntü içinde bulunduğuna işarettir.
Zayi

Rüyasında bir şeyi zayi ettiğini görmek, uyanıkken bir hayır işlediğine, veya bir yeminim yerine getirmediğine işarettir. Abdulgani Nahlusi'ye göre, rüyada kıymetli bir şeyini zayi ettiğini gören, kendisine layık olmayan bir kimse ilo evlenir. Eğer altın veya gümüş gibi kıymetli bir şeyini zayi etmiş ise, kindar bir kimse olduğuna delâlet eder.
Zebani

Rüyada cehennemde olduğunu ve kendisine zebanilerin işkence ettiklerini görmek, o kimsenin bazı günahlar imlediğine ve bundan Ötürü vakit geçirmeden tövbe ve istiğfar etmesi gerektiğine işarettir.
Zebercet Taşı

Rüyada zebercet taşı görmek, hayır ve büyük 6evince, menfaat ve mala delâlet eder. Ebu Sait El-Vaiz'e göre, Riyada görülen zebercet taşı, yüksek, asil, kuvvetli ve sözünde sadık bir arkadaşa veya helal mala işarettir. Rüyasında birinin kendisine bir zebercet taşı verdiğini gören, başkalarına menfaat sağjar. Bir zebercet taşı bulduğunu görenin eline helal mal geçer. Kendisine ait olan bir zebercet taşını kaybeden, malından zarar görür. Bir kadın ile bir erkeğin kendisine birer zebercet hediye ettiklerini gören o ikisi aracıbgı ile bir kadınla tanışır. Bir kadın kendisine bir erkeğin zebercet taşlı bir mücevher hediye ettiğini görse, o erkekle evlenir. Bir kadının kendisine bir zebercet taşı verdiğini gören, o kadın yüzünden faydalanır. Kirmâni'ye göre, rüyada zebercet görmek, temiz, kahraman, doğru ve dürüst bir kimse olduğunuza işarettir. Zebercet, bir rivayete göre de mala delâlet eder.
Zebra

Rüyada zebra görmek, çeşitli projeleriniz arasında hangisini önce uygulayacağınızı bilmemeğe, tereddüt etmenizin ise işlerinizin aksamasına sebep olduğuna delâlet eder.
Zebur

Rüyada Zebur görmek, genellikle bayıra yorumlanır. Zebur okudugnu gören, güzel ve hayırlı bir iş görür, Abdulganİ Nablusi'ye göre, Davut aleyhisselamın Zebur'unu rüyada görmek, yalvarıp ağlamağa, tövbeye, ibadete, eğlenceden zevk duymaya, eğri büğrü ve garip haberler duymaya, okuyup konuşmaktan hisse almaya delâlet eder. Salimi'ye fföre; dört mukaddes kitaptan biri olan Zebur'u görmek, Allah'ın (C.C) emirlerini her zaman boyun eğerek yerine getirdiğinize, bu yüzden daima gerek Allah nazarında gerek halkın gözünde iyi bir insan olarak tanınıp kabul edildiğinize işarettir.
Zeytin Ağacı

Rüyada zeytin ağacı görmek iyidir. İlim ve berekete, akrabadan hayır ve menfaat görmeğe delâlet eder. Rüya sahibi eğer iyi bir kisj ise, zeytin ağacı görmek nimetin çoğalacağına işarettir. Zeytin ağacım satın aldığım gören hayır ve menfaate, berekete erer, bollukta kalır. Zeytin ağacı diktiğini görenin rızkı bol olur. Zeytin ağacına çıkmak, nimete sahip olmak demektir. Zeytin ağaandan inmek ise nimeti elinden kaçırmakla yorumlanır. Kirmâni'ye göre; rüyasında zeytin ağacının yapraklarından toplayıp evine götürdüğünü görenin malı, mülkü çoğalır. Zeytin ağacını kestiğini veya devirdiğini gören kendi eliyle malını zayi eder. Zeytin ağacının kuruduğunu gftren rızık darlığına uğrar.
Ziraat

Rüyada bir çiftlikde ziraaat yaptığınızı görmek, yatırımlarınızın çok kısa zamanda verimini göreceğinize, kazançlı bir iyle çalışacağınıza, kazancınızın bereketli ve bol olacağına, hayatınızın en renkli bir dönomini yaşayacağınıza delalet eder.
Zirve

Bir kimse bir dağın zirvesinde olduğunu görerek, uçurumdan bakarken bir ürperti duysa, ağır bir işe girerek yorgunluk duyar ve vücutça sarsılır.
Ziyafet

Rüyada sofrasının üzerine bir çok yemekler konulduğunu ve kendisinin de sedirde oturduğunu görmek, izzet, şeref, ferahlık, sünnet, düğün, müjde» hayır ve menfaat ile ta'bir olunur. Ziyafet sofrası kurulmuş ve her çeşit yemek konulmuş olduğu halde kimsenin sofraya oturmadığım görmek, hayır delildir. Kendisi için bir sofra kurulmuş olup bir çok misafirlerin ondan yenıek-de olduklarını gören büyük bir memuriyete geçer, yahut halka hayrı ve hizmeti dokunur.
Ziyan

Rüyada herhangi bir şekilde ziyan ettiğini gören, sevineceği bir haberin eşiğinde bulunur. îş hayatında tecrübesi artar.
Ziynet Eşyası

Rüyada parmağa, bileğe, gerdana veya göğse takılan herhangi bir ziynet eşyası görmek, ev halkının bütün ihtiyaçlarını fazlası ile temin ederek her isteklerini yerine getirdiğinize, onların mutlu olması için elinizden geldiği kadar fe-dakârlıkda bulunduğunuza, geçimleri hususunda da kazancının büyük kısmını bu yolda harcadığınıza delâlet eder.
Zoka

Rüyada zoka görmek, teşebbüs ettiğiniz işin sonunda çok kazançlı çıkacağınıza, ancak sabırla beklemeniz gerektiğine işarettir.
Zorba

Rüyada zorbalıkla size bir iş yaptırmak isteyen bir kimseyi görmek, bir iş gördürürken kendi fikrinizi ileri sürerek iddia etmenizin menfaatinize uygun olmadığına işarettir.
Zorluk

Rüyada zorluk, aksi olan kolaylıkla ta'bir olunur. Rüyanızda zor bir işi yapmayı yüklendiğinizi görmek, işlerinizde çok kolaylığa kavuşacağı niza ve her işin içinden umduğunuzdan daha erken ve daha başarılı çıkacağınıza işarettir.
Zuhruf Suresi

Zuhruf sûresini rüyasında görüp okuyan veya okunduğunu dinleyen kimsenin kısmeti ve rızkı az olur. Doğru sözlüdür- Çok güzel ve yarar işler yapar. Halka fenalıkdan çekinir. Allah'dan (C.C) çok korkar. Ömrünün sonuna kadar ibadet etmekden ve doğru yoldan ayrılmaz.
Zurna

Rüyada zuma görmek, davul gibi ta'bir olunur. Bir rivayete göre, zurna görmek ve çalındığını işitmek iyi bir söz işitmektir, Ebu Sait El-Vâiz'e göre; rüyada hastanın bulunduğu bir yerde zurna çalındığım görmek, ölü üzerine ağlamaya delâlet eder. Rüyada büyük bir kişinin kendisine bir /.uma verdiğini gören. Ferah ve sevince kavuşur.
Zurnacı

Halk arasında yalanlarla herkesi birbirine düşüren hilekar bir adam olarak yorumlanır.
Zülfikar

Rüyada Hz. Ali'nin kullandığı rivayet edilen Zülfikar adındaki kılıcı görmek, mahkemede bir dava varsa kazanılacağına, hükûmetdeki bir işinin halledileceğine, düşmanlarına üstün geleceğine delâlet eder.
Zülüf

Rüyada bir kadının zülüflerini görmek, hayırlı ve temiz iki çocuğa delâlet eder. Rüyasında zülüf gören, hasta ise iyileşir.
Zümer

Bu sûreyi rüyasında okuyan veya okunduğunu görüp dinleyen kimse, kitap meraklısı olur. Bir çok kitap toplar. Onlardaki ilmi öğrenerek halka faydalı olur. Kıyamet gününde iman edenlerin en Ön 6afı nda bulunur.
Zümrüt

Rüyada zümrüt görmek evlat, arkadaş ve mal ile ta'bir olunur. Kirmâni'ye göre, rüyada zümrüt görmek din, mezhep ve güzellik ile yorumlanır, iri taneli ve sağlam zümrüt taşına sahip olduğunu gören, dinine bağlı olur. Helal maldan faydalanır. Birinin kendisine bir zümrüt taş» verdiğini gören o kişi yü zünden para kazanır. rüyada zümrüt görmek, hizmetçi ve bir rivayete göre, iyi söz ile yorumlanır. Rüyasında birine bir zümrüt taşı verdiğini gören, o kişiye nasihatte bulunur. Ebu Said El-Vaiz'e göre, rüyada zümrüt görmek, terbiyeli ve iyi huylu, cesur ve kahraman bir sadık dost ile ta*bir olunur.
Zürafa

Rüyanızda zürafa görmek, yatanda bir geziye çıkacağınıza ve bu geziden yurda oldukça menfaat edinmiş bir şekilde döneceğinizi ifade eder.
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA